Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. september 2021
0
1367

Rošt, mreža alebo perforovaný materiál ako podlaha

Rozmerové požiadavky na perforovanú podlahu v zákonoch, vyhláškach a normách.
Rošt, mreža alebo perforovaný materiál ako podlaha

Pri podlahových roštoch výrobcovia ponúkajú produkty, ktoré sú v súlade s nemeckými predpismi DIN. V prehľade zosumarizujem požiadavky slovenskej legislatívy z hľadiska rozmerov, typu prevádzky a prístupu osôb. V prehľade sa nebudem venovať zásadám pre výrobu, triedu zaťaženia a kontrolu, ktoré detailne popisuje STN 74 6930.

 

Vyhláška č. 59/1982 Zb.

ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - znenie účinné od 30.11.1990

Pracovné a prevádzkové objekty a priestory

Komunikácie vo výrobných a prevádzkových budovách

 • § 16 ods. 4 - Šachty alebo iné nebezpečné otvory povrchu komunikácií musia byť zakryté poklopmi alebo mrežami, ktorých šírka otvoru nepresiahne 30 mm a ktorých nosnosť musí zodpovedať ich prevádzkovému zaťaženiu. Poklopy a mreže musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu.

Pomocné schodištia a rebríkové schody

 • § 18 ods. 4 - Otvory v plochách stupňov a odpočívadiel z perforovaného materiálu nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm.

Pracoviská

 • § 25 ods. 3 - Ak sú podlahy obslužných plošín a lávok nad pracoviskami, kde sa zdržiavajú osoby, zhotovené z perforovaného materiálu, otvory nesmú mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia - rok vydania 1985

Rebríkové schodisko

 • Článok 52 – Otvory v plochách schodiskových nástupnic a odpočívadiel (podesta a medzipodesta) z dierovaného materiálu nesmú mať žiadny rozmer väčší ako 30 mm.

 

STN 74 6930

Podlahové rošty oceľové. Spoločné ustanovenia - rok vydania 1993

Norma neplatí pre perforované (dierované) výplňové prvky podlahy.

 • Článok 2.1 - Podlahový rošt je výplňový dielec podlahy, obvykle vyrobený z tyčových prvkov s danou únosnosťou, priehľadnosťou a priepustnosťou drobného materiálu.
 • Článok 3.1.2 - Tvary
  • Rošty môžu mať ľubovoľný geometrický tvar a systém usporiadania nosných pásov a rozperných pásov.
  • Rošty určené na komunikáciu vo výrobných a prevádzkových budovách, nad pracoviskom kde sa zhromažďujú osoby alebo pre schodiská a rebríkové schody musia mať plochy otvoru v rošte takú veľkosť a tvar, aby ich bolo možné vpísať do štvorca o strane 30 mm.
 • Článok 3.3.2 - Konštrukcia
  • Hrúbka profilu nosných pásov sa doporučuje minimálne 2 mm vzhľadom na vplyv korózie.
 • Článok 3.3.5 - Montáž
  • Rošt je upevnený na podpornej konštrukcii tak, aby bol priebežne podopretý kolmo na smer nosnej dĺžky roštu.
  • Uloženie roštu na podpornú konštrukciu musí byť minimálne 25 mm. 
  • Upevnenie roštu k podpornej konštrukcii môže byť rozoberateľné (napr. šróbovaný spoj) alebo nerozoberateľné (napr. montážne prizváranie).
  • Každý rošt musí byť upevnený najmenej v štyroch miestach, najlepšie v rohoch.
  • Upevnenie roštu musí preniesť aj prípadné vodorovné sily (napr. brzdné sily).
Schéma STN 74 6930 - uloženie roštu
Schéma STN 74 6930 - uloženie roštuPeter Marčok

 

Podmienky pre pochôdzne plochy definované v norme pre zábradlia.

STN 74 3305 a STN 74 3305/O1

Ochranné zábradlia - rok vydania 2014 a 2016

 • Článok 4.1.2 b) - Priehlbeň alebo otvor v pochôdznej ploche zakryté konštrukciou (napr. mrežou) s únosnosťou pre pešiu prevádzku nemôže mať otvory, ktorými by prepadla guľa s priemerom: 
  • 80 mm - v pochôdznej ploche s prístupom obmedzeného počtu povolaných osôb (napr. kontrolné alebo pracovné plošiny a prístup k nim)
  • 60 mm - v pochôdznej ploche s voľným prístupom dospelých osôb, prípadne detí do 12 rokov spravidla pod dohľadom dospelých osôb (napr. v bytových budovách, v ubytovacích zariadeniach a v budovách obchodu a služieb)
  • 30 mm - v pochôdznej ploche s voľným hromadným prístupom detí do 12 rokov v prevádzkach pre deti (napr. v materských a základných školách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach pre deti)

 

Spomínané nemecké predpisy pre rošty:

 • DIN 24531 - Schodiskové stupne z roštov
 • DIN 24537 - Oceľové rošty

 

Na čo si dať pozor? Výrobcovia odporúčajú:

 • Minimálne uloženie roštov na nosnej konštrukcii sa rovná výške nosných pásov, ale musí byť minimálne podľa STN 74 6930
 • Minimálna medzera medzi roštom a stenou alebo stĺpom je 10 mm 
 • Minimálna medzera medzi roštom a potrubím je 20 mm
 • Minimálna medzera zapusteného roštu v ráme je 5 mm
 • Doporučená vzdialenosť medzi roštami navzájom je 0 až 4 mm (rošty sa vyrábajú v mínusových toleranciách až do –4 mm)

 

19.9.2021

Peter Marčok

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím