Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. apríl 2015
0
1432

Klára Kubičková

PhDr., PhD.
*15.08.1936

Levice
Slovensko


+421 907 368 008

Zameranie

pedagogická činnosť, veda, výskum, publicistika, architektúra - výskum, ochrana pamiatok, publicistika

Vzdelanie

1953 - 1959
FFUK v Bratislave a FF KU v Prahe
dejiny umenia a estetika

1968 - 1973
Ústav dějín umění ČSAV v Prahe
externá kandidatúra v Kabinete teorie architektúry a tvorby životního prostředí, školiteľ: Otokar Nový

1985 - 1985
FFUK Bratislava
PhDr.

Prax

1959 - 1965
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a OP, stredisko Bojnice a potom Banská Bystrica
výskum a metodika obnovy pamiatok architektúry

1965 - 1971
Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
odborná asistentka

1971 - 1974
Oblastná galéria v Banskej Bystrici
vedúca odborného oddelenia

1974 - 1983
Vo voľnom povolaní, s prevahou činnosti v oblasti umeleckohistorických prieskumov architektonických pamiatok v Stredoslovenskom kraji

1983 - 1987
ŠPTÚ v Bratislave
Vedecká pracovníčka

1987 - 1993
SNG Bratislava
Zakladateľka a kurátorka zbierky architektúry, od roku 1990 riaditeľka Galérie architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG

1990 -
Rada galérií Slovenska
Predsedkyňa

1992 - 1998
DOCOMOMO Slovakia
Predsedkyňa pracovanej skupiny

1996 - 1996
DOCOMOMO
Koordinátorka 4. medzinárodnej konferencie na Slovensku, Bratislava, Sliač

1997 - súčasnosť
Žije a pracuje v Banskej Bystrici

2005 - súčasnosť
Externý zbor Maďarskej Akadémie Vied, Budapešť


2012 - súčasnosť
Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca
Skuteckého 22, Banská Bystrica
Spoluzakladateľka

Historička a teoretička architektúry a výtvarného umenia

Venuje sa dejinám architektúry, vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriavala na teóriu hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry a na otázky syntézy architektúry a výtvarného umenia. Je autorkou viacerých kníh, mnohých odborných štúdií, spracovala koncepcie a bola kurátorkou a autorkou katalógov vyše sedemdesiatich výstav na Slovensku a v zahraničí, aktívna účastníčka konferencií, sympózií, konzultantka a oponentka diplomových a dizertačných prác. Súčasná oblasť záujmu: ochrana nehnuteľných pamiatok a ich prostredia v Banskej Bystrici. špecializácia na syntézu architektúry a výtvarného umenia. Je členkou viacerých odborných domácich a zahraničných vedeckých, kultúrno-spoločenských a iných organizácií.

Hlavné odbory činnosti: história architektúry a umenia 20. storočia

Ocenenia:

1991 Cena Mariána Várossa - výročná cena Asociácie teoretikov a kritikov výtvarného umenia za teoretickú a umeleckohistorickú činnosť v oblasti architektúry.
1999 Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1999 za činnosť v DOCOMOMO Slovakia.
2001 Strieborná plaketa Slovenskej republiky pri príležitosti 65. narodenín.
2005 Cena profesora Martina Kusého (SAS).
2010 Kvet umenia a kultúry - Cena Banskobystrického samosprávneho kraja.
2012 Cena primátora Banskej Bystrice za rok 2011.
2014 Cena Andreja Kmeťa za celoživotnú činnosť v oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR

Výber z realizovaných výstav a publikácií:

Oravská kamenná plastika ( stála expozícia, spolu s J.Kubičkom a I.Kolčákom, Slanický ostrov, 1973).

Architekti a výtvarníci Liptovu I. (výstava - katalóg v GPMB, Liptovský Mikuláš, 1982).

Architekti a výtvarníci Liptovu II. (výstava - katalóg v GPMB, Liptovský Mikuláš, výtvarné riešenie M.Kern, M. Marenčák, 1988).

Michal M. Scheer - Architektonické dielo (výstava v galériách v Nitre, Žiline a v Nových Zámkoch, katalóg 1983).

Emil Belluš - Architektonické dielo (výstava, SNG Bratislava, katalóg 1989 Fragnerova galéria Praha, katalóg 1990).

Milan Michal Harminc (výstava s Annou Zajkovou, SNG Bratislava, reinštalácia Budapešť, Pamiatkový ústav, katalóg, 1991),

Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra. (Kurátorka slovenskej časti výstavy v Československom pavilóne na V. medzinárodnej výstave architektúry v Benátkach, spolupráca s arch. Radomírou Sedlákovou, NG Praha. Katalóg. 1991. Reinštalácie:  Bratislava , SNG, Praha, NG. 1992).

Jozef Jankovič. Kurátorka výstavy, katalóg. Brusel, De Markten.1995.

Moderné hnutie na Slovensku - avantgarda medzivojnového obdobia (výstava ku konferencii DOCOMOMO v SNM, Bratislava,  v spolupráci s kolektívom autorov, katalóg  1996).

Živá architektúra. Organická architektúra na Slovensku. (výstava - katalóg, Bratislava, Banská Bystrica, 2000). SAS, KIMR.

Jeden z neznámych - architekt Oskár Winkler (In: Architektúra & urbanizmus, 2000), výstava, SNM Bratislava, Banská Bystrica, Lučenec, Budapešť, katalóg 2014. 1999 - 2000. Skladačka.

Banská Bystrica - Krása architektúry (Banská Bystrica, 2003, autorka textovej časti, fotograf: Rastislav Bero). 

Maďarská knižná ilustrácia na Slovensku 1990 – 2005 (výstava - katalóg, Dunajská Streda, 2006).

Július Flache (výstava - katalóg, MKMS SNM  Bratislava, 2006).

Banská Bystrica - ohrozenie urbanistických častí mesta z 50. a 70. rokov 20. storočia (In: Monumentorum tutela, 2009 ).

Kubičková Klára, Furdíková Eva, Semančík Matúš: Po stopách architekta Ladislava Hudeca, C. A. L. E. H., n. o. Banská Bystrica, 2013, ISBN: 978-80-971-35-508.

a mnohé ďalšie

Literatúra:

Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta: Kto je kto v architektúre na Slovensku, Informačné stredisko architektúry Spolku architektov Slovenska, Bratislava, 1995, ISBN 80-88791-00-6

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, II.zv., Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2000,.- ISBN 963 8477 45 8

Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 / zost. Darina Šovčíková a kol. Banská Bystrica: ŠVK, 2002. - S. 129 - 130. - ISBN 80-85169-59-2

Who is who v Slovenskej republike založené Ralphom Hűbnerom: životopisná encyklopédia obsahujúca viac ako 2645 nových ... (inc.) Dodatkové dielo. - 4. vyd. - Zug: Hűbners  Who is Who,2007.- ISBN 978-3-7290-0067-4

Kontakt - interaktívna mapa

Príspevky na stránke

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím