Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. apríl 2015
0
1219

Klára Kubičková

PhDr., PhD.
*15.08.1936

Levice
Slovensko


+421 907 368 008

Zameranie

pedagogická činnosť, veda, výskum, publicistika, architektúra - výskum, ochrana pamiatok, publicistika

Vzdelanie

1953 - 1959
FFUK v Bratislave a FF KU v Prahe
dejiny umenia a estetika

1968 - 1973
Ústav dějín umění ČSAV v Prahe
externá kandidatúra v Kabinete teorie architektúry a tvorby životního prostředí, školiteľ: Otokar Nový

1985 - 1985
FFUK Bratislava
PhDr.

Prax

1959 - 1965
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a OP, stredisko Bojnice a potom Banská Bystrica
výskum a metodika obnovy pamiatok architektúry

1965 - 1971
Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici
odborná asistentka

1971 - 1974
Oblastná galéria v Banskej Bystrici
vedúca odborného oddelenia

1974 - 1983
Vo voľnom povolaní, s prevahou činnosti v oblasti umeleckohistorických prieskumov architektonických pamiatok v Stredoslovenskom kraji

1983 - 1987
ŠPTÚ v Bratislave
Vedecká pracovníčka

1987 - 1993
SNG Bratislava
Zakladateľka a kurátorka zbierky architektúry, od roku 1990 riaditeľka Galérie architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG

1990 -
Rada galérií Slovenska
Predsedkyňa

1992 - 1998
DOCOMOMO Slovakia
Predsedkyňa pracovanej skupiny

1996 - 1996
DOCOMOMO
Koordinátorka 4. medzinárodnej konferencie na Slovensku, Bratislava, Sliač

1997 - súčasnosť
Žije a pracuje v Banskej Bystrici

2005 - súčasnosť
Externý zbor Maďarskej Akadémie Vied, Budapešť


2012 - súčasnosť
Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca
Skuteckého 22, Banská Bystrica
Spoluzakladateľka

Historička a teoretička architektúry a výtvarného umenia

Venuje sa dejinám architektúry, vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriavala na teóriu hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry a na otázky syntézy architektúry a výtvarného umenia. Je autorkou viacerých kníh, mnohých odborných štúdií, spracovala koncepcie a bola kurátorkou a autorkou katalógov vyše sedemdesiatich výstav na Slovensku a v zahraničí, aktívna účastníčka konferencií, sympózií, konzultantka a oponentka diplomových a dizertačných prác. Súčasná oblasť záujmu: ochrana nehnuteľných pamiatok a ich prostredia v Banskej Bystrici. špecializácia na syntézu architektúry a výtvarného umenia. Je členkou viacerých odborných domácich a zahraničných vedeckých, kultúrno-spoločenských a iných organizácií.

Hlavné odbory činnosti: história architektúry a umenia 20. storočia

Ocenenia:

1991 Cena Mariána Várossa - výročná cena Asociácie teoretikov a kritikov výtvarného umenia za teoretickú a umeleckohistorickú činnosť v oblasti architektúry.
1999 Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča za rok 1999 za činnosť v DOCOMOMO Slovakia.
2001 Strieborná plaketa Slovenskej republiky pri príležitosti 65. narodenín.
2005 Cena profesora Martina Kusého (SAS).
2010 Kvet umenia a kultúry - Cena Banskobystrického samosprávneho kraja.
2012 Cena primátora Banskej Bystrice za rok 2011.
2014 Cena Andreja Kmeťa za celoživotnú činnosť v oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR

Výber z realizovaných výstav a publikácií:

Oravská kamenná plastika ( stála expozícia, spolu s J.Kubičkom a I.Kolčákom, Slanický ostrov, 1973).

Architekti a výtvarníci Liptovu I. (výstava - katalóg v GPMB, Liptovský Mikuláš, 1982).

Architekti a výtvarníci Liptovu II. (výstava - katalóg v GPMB, Liptovský Mikuláš, výtvarné riešenie M.Kern, M. Marenčák, 1988).

Michal M. Scheer - Architektonické dielo (výstava v galériách v Nitre, Žiline a v Nových Zámkoch, katalóg 1983).

Emil Belluš - Architektonické dielo (výstava, SNG Bratislava, katalóg 1989 Fragnerova galéria Praha, katalóg 1990).

Milan Michal Harminc (výstava s Annou Zajkovou, SNG Bratislava, reinštalácia Budapešť, Pamiatkový ústav, katalóg, 1991),

Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra. (Kurátorka slovenskej časti výstavy v Československom pavilóne na V. medzinárodnej výstave architektúry v Benátkach, spolupráca s arch. Radomírou Sedlákovou, NG Praha. Katalóg. 1991. Reinštalácie:  Bratislava , SNG, Praha, NG. 1992).

Jozef Jankovič. Kurátorka výstavy, katalóg. Brusel, De Markten.1995.

Moderné hnutie na Slovensku - avantgarda medzivojnového obdobia (výstava ku konferencii DOCOMOMO v SNM, Bratislava,  v spolupráci s kolektívom autorov, katalóg  1996).

Živá architektúra. Organická architektúra na Slovensku. (výstava - katalóg, Bratislava, Banská Bystrica, 2000). SAS, KIMR.

Jeden z neznámych - architekt Oskár Winkler (In: Architektúra & urbanizmus, 2000), výstava, SNM Bratislava, Banská Bystrica, Lučenec, Budapešť, katalóg 2014. 1999 - 2000. Skladačka.

Banská Bystrica - Krása architektúry (Banská Bystrica, 2003, autorka textovej časti, fotograf: Rastislav Bero). 

Maďarská knižná ilustrácia na Slovensku 1990 – 2005 (výstava - katalóg, Dunajská Streda, 2006).

Július Flache (výstava - katalóg, MKMS SNM  Bratislava, 2006).

Banská Bystrica - ohrozenie urbanistických častí mesta z 50. a 70. rokov 20. storočia (In: Monumentorum tutela, 2009 ).

Kubičková Klára, Furdíková Eva, Semančík Matúš: Po stopách architekta Ladislava Hudeca, C. A. L. E. H., n. o. Banská Bystrica, 2013, ISBN: 978-80-971-35-508.

a mnohé ďalšie

Literatúra:

Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta: Kto je kto v architektúre na Slovensku, Informačné stredisko architektúry Spolku architektov Slovenska, Bratislava, 1995, ISBN 80-88791-00-6

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, II.zv., Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2000,.- ISBN 963 8477 45 8

Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 / zost. Darina Šovčíková a kol. Banská Bystrica: ŠVK, 2002. - S. 129 - 130. - ISBN 80-85169-59-2

Who is who v Slovenskej republike založené Ralphom Hűbnerom: životopisná encyklopédia obsahujúca viac ako 2645 nových ... (inc.) Dodatkové dielo. - 4. vyd. - Zug: Hűbners  Who is Who,2007.- ISBN 978-3-7290-0067-4

Kontakt - interaktívna mapa

Príspevky na stránke

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím