Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. marec 2019
0
1051

Poznáme víťazov 24. ročníka súťaže Stavba roka

V rámci galavečera bolo udelených 9 cien v rôznych kategóriách a jedna hlavná cena
Poznáme víťazov 24. ročníka súťaže Stavba roka

Hlavnú cenu cenu STAVBA ROKA 2018 získala rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne.

Výsledok bol realizovaný podľa projektu brnianskeho Ateliéru RAW, ktorý vzišiel z otvorenej urbanisticko-architektonickej súťaže. Súťaž mesto vyhlásilo ešte v roku 2007, porota vyberala zo štyroch návrhov. Cesta k realizácii však nebola priamočiara. Projekt pre nedostatok financií stál až do roku 2015, keď k slovu prišla veľká rekonštrukcia inžinierskych sietí prebiehajúcich pod námestím. Projekt Ateliéru RAW bol opäť predložený verejnosti na pripomienkovanie, z čoho vzišlo zvýšenie podiele zelených plôch v návrhu. Základný koncept však zostal zachovaný. S realizáciou sa konečne začalo v roku 2017. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete, čo predstavovalo ďalšiu investíciu.

O projekte si môžete prečítať tu.

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

 

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Modernizácia električkových tratí v meste Košice

Účelom projektu bolo výrazné zlepšenie koľajovej infraštruktúry, zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy, čím sa výrazne znížili negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

Stavba bola rozdelená na 8 samostatných úsekov a pozostávala z 449 stavebných objektov. Za necelé 2 roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili nové informačné tabule a svetelné signalizácie. V rámci projektu bol prvýkrát na Slovensku využitý medzi koľajový absorbér vody, uložený pod umelým trávnikom. Je z recyklovaných materiálov a teda šetrný k životnému prostrediu.

Cena udelená odbornou porotou za:

 • významný celospoločenský prínos modernizáciou verejnej dopravy v Košiciach,
 • optimálne využitie stavebných materiálov a technológií a vysokú kvalitu realizácie stavebného diela,
 • použitie výrobkov a technológií, ktoré výrazne prispievajú k zlepšeniu životného prostredia (trvale pružná zálievka, antivibračné gumové bokovanie a pružné antivibračné rohože, absorbéry hluku s funkciou retencie vody s krytom z umelej trávy alebo s prírodným vegetačným povrchom a pod.),
 • invenčné riešenie kruhovej križovatky Moldavská, ktoré výrazne prispieva k plynulosti dopravy,
 • vytvorenie komfortných podmienok pre cestujúcich (informačné tabule na zastávkach, prednosť električky na križovatkách).
Modernizácia električkových tratí v meste Košice
Modernizácia električkových tratí v meste Košice

 

Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Cena udelená odbornou porotou:

 • za veľmi citlivý, vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom historickom prostredí pamiatkovej rezervácie mesta Trenčín, ktorým bolo jeho obyvateľom vytvorené veľmi atraktívne multifunkčné mestské prostredie,
 • za veľmi kreatívny autorský prístup pri organickom skĺbení pôvodných historických elementov Mierového námestia s novými implantovanými artefaktami, ktoré veľmi kultivovaným spôsobom obohatili priestor námestia. Medzi nimi dominuje vodný element „Zlatá fontána Marca Aurélia“, ktorá svojim originálnym dizajnom, technickým riešením i svojou funkciou priniesla veľmi príjemne osvieženie priestoru námestia,
 • za veľmi citlivý výber použitých materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a povrchových úpravách plôch námestia. Je chvályhodné, že boli použité aj obnovené autentické historické dlažby v kombinácii s novými dlažobnými prvkami z prírodného kameňa v podobnej farebnosti,
 • za použitie vhodného mobiliáru námestia, doplnkov a prvkov osvetlenia s integrovaným technickým vybavením,
 • za ochranu a citlivé zapojenie charakteristickej existujúcej vysokej zelene do kompozície priestoru námestia,
 • za komplexné riešenie obnovy technickej infraštruktúry formou rekonštrukcie všetkých podzemných rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola sťažená archeologickými nálezmi počas realizácie ( nápadité je riešenie podzemnej trafostanice v ťažiskovom priestore námestia),
 • za ochranu priestoru námestia pred rušivými a nevhodnými zásahmi do jeho historického rázu aj v štádiu užívania existujúcich okolitých objektov.
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

 

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Most Ružín

Mostný objekt premosťuje vodnú nádrž Ružín na ceste II/547, pričom je súčasťou hlavnej spojnice Spiša s krajským mestom Košice. Účelom rekonštrukcie mosta bolo odstránenie havarijného stavu, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta až 50 rokov po rekonštrukcii.

Zhotoviteľom realizované inovatívne alternatívne riešenie, navrhnuté v spolupráci so Stavebnou fakultou žilinskej univerzity, umožnilo dosiahnuť výrazné skrátenie harmonogramu prác a prinieslo úsporu verejných financií vo výške 4,5 mil. Eur.

Cena udelená odbornou porotou:

 • za výnimočné a progresívne projektové riešenie stavebného diela a vysoko náročné technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie objektu mosta,
 • za ekonomickú efektívnosť riešenia, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta,
 • za vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a použitie progresívnych technológií voľne vedenej predpínacej výstuže,
 • za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v realizácii stavebného diela.
Most Ružín
Most Ružín

 

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Technov – Nový závod

Cieľom autorov bolo vytvoriť fungujúcu administratívnu budovu, plniacu precízne požiadavky programovej náplne, ktorá by však zároveň bola aj tvorivým počinom a dôstojnou reprezentáciou firmy. Objekt bezprostredne nadväzujúci na výrobu vyžaduje účelné riešenie prevádzky, dispozície, väzieb jednotlivých priestorov a funkcií. Dôležitým aspektom je tiež "nadstavba" v podobe príjemného a kultúrneho pracovného prostredia, ktoré je dôležité pre budovanie úspešnej spoločnosti.

Viac o stavbe si môžete prečítať tu.

Cena udelená odbornou porotou:

 • za vhodné použitie stavebných materiálov, spĺňajúcich funkčnosť a účelnosť, zároveň dotvárajúce pracovné a sociálne prostredie aj vo výrobnej časti objektov,
 • za kvalitné prevedenie stavebných prác, detailov ako v administratívnej, tak v priemyselnej časti,
 • za využitie najmodernejších technologických materiálov vo vetraní priamo z dielne investora, zavedenie týchto systémov priamo výrobcom,
 • za účelné využitie osadenia do terénu s využitím pôsobenia zemného chladu, či tepla ako zmiernenia teplotných výkyvov,
 • za kvalitné odvodnenie terénu a odvedenie prebytočnej povrchovej vody drenážnym a kanalizačným systémom mimo objekty,
 • za skĺbenie umeleckého dotvorenia celkového priestoru s účelom využitia priemyselného objektu /Umelecké dielo : Muž a žena vytvorené z komponentov vzduchotechniky,
 • za vytvorenie kvalitného pracovného prostredia, hlavne pre vytvorenie miestnej zamestnanosti.
Technov – Nový závod
Technov – Nový závod

 

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES

Komplex sa nachádza medzi ulicami Vazovova, Radlinského a Mýtna. Zámerom investora bolo dobudovanie obchodno-spoločenského komplexu mestského významu s doplnením uvažovaných funkcií tak, aby obchodno-spoločenskú funkciu bloku ešte viac posilnil.

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a apartmánový dom má deväť nadzemných podlaží. Administratívny objekt má päť a dvanásť nadzemných podlaží.

Cena udelená odbornou porotou:

 • za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,
 • za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu fasádnych konštrukcií vysokej fyzikálnej kvantifikácie a estetickej úrovne, s integrovanými účinnými mobilnými exteriérovými tieniacimi systémami,
 • za aplikáciu ekologických bezúdržbových zelených striech, ktoré vytvárajú nový životný priestor pre obyvateľov, podieľajú sa na zabezpečení udržateľnej klímy v interiéri a pomáhajú skvalitňovať mikroklímu a kvalitu vzduchu v najbližšom okolí budovy,
 • za jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja prírodného prostredia prostredníctvom plynových tepelných čerpadiel, ktorý v spojení s inteligentným riadiacim systémom v tomto rozsahu predstavuje slovenský unikát,
 • za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.
BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES

 

Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

IKEA Components – EXPANZIA 2016+

Výrobný areál IKEA Components je súčasťou areálu IKEA v Priemyselnom parku Eurovalley zóna C v Malackách. Stavba je rozdelená na výrobnú časť, skladovú časť a pomocné prevádzky. Vzhľadom na plánovanú plnú automatizáciu skladového procesu a potrebu vytvorenia skladovej kapacity dosahujúcej 80.000 paletových pozícií, musí byť riešená ako kompaktná budova s výškou až 31,50 m, čím sa stáva najväčším a najvyšším automatizovaným skladom na Slovensku.

Cena udelená odbornou porotou za:

 • výnimočné riešenie protipožiarnej deliacej steny, ktorá zároveň zabezpečuje ochranu proti zrúteniu regálového systému objektu skladu. Použitie prefabrikovaných prvkov (železobetónových prefabrikovaných stĺpov dvoch rôznych priemerov, ktoré sú vzájomne spojené vo výške 8,3 m a výplňových železobetónových stenových panelov) umožnilo skrátenie času realizácie steny,
 • aplikáciu podzemnej tesniacej steny, vytvorenej technológiou usmernenej tryskovej injektáže a použitie betónových vibristĺpov pod podlahovou doskou haly na zlepšenie veľmi náročných geologických pomerov stavby,
 • použitie netradičného postupu výstavby haly skladu vybudovaním protipožiarnej deliacej steny, montáže plnoautomatizovaného regálového systému skladovania a na záver opláštenia budovy skladu,
 • vytvorenie retenčných jazierok na zadržiavanie zrážkovej vody, ktorá sa využíva ako úžitková voda na prevádzku budovy a zároveň ako prostredie pre život obojživelníkov,
 • využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie centrálneho ovládania kúrenia, ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch administratívnej budovy i vo výrobných prevádzkach.
IKEA Components – EXPANZIA 2016+
IKEA Components – EXPANZIA 2016+

 

Cena za nápaditý architektonický koncept

Twin City Tower

Moderná veža s obložením evokujúcim meď odráža dedičstvo bývalej industriálnej zóny a továrne na káble. Za špirálovitou fasádou je ukrytá najnovšia technológia, ktorá vám poskytne ideálne pracovné prostredie.

Projekt Twin City Tower vznikol v spolupráci HB Reavis s partnerskými štúdiami CEPM a Siebert + Talaš a popredným britským štúdiom John Roberston Architects.

Viac o projekte Twin City si môžete prečítať tu.

Cena udelená odbornou porotou za:

 • úspešný začiatok revitalizácie brownfieldu a komplexné urbanisticko- architektonické riešenie zohľadňujúce históriu územia,
 • vysokú kvalitu architektonicko-prevádzkového riešenia vytvárajúceho presvedčivý pohľad na rodiacu sa modernú polyfunkčnú štvrť Nové Nivy,
 • citlivé uplatnenie použitých materiálov podporujúcich jednotný vizuálny charakter mestského prostredia, nevynímajúc strešnú krajinu, s využitím nových technologických možností zvyšujúcich jeho atraktivitu,
 • kvalitnú realizáciu na úrovni Outstanding medzinárodnej certifikácie BREEAM Communities zohľadňujúcu trvalú udržatelnosť prostredia, sledujúcu enviromentálny dosah na bezprostredné okolie ako aj spoločenské a ekonomické aspekty,
 • prípravu a realizáciu pracovného prostredia, podmienok a aktivít umožňujúcich ašpirovať na certifikát WELL – Gold, (ktorý podporuje zdravie a kvalitný život).
Twin City Tower
Twin City Tower

 

Cena za bytový/rodinný dom roka

Vila v Záhorských sadoch

Architektonický koncept domu je jednoduchý - všetko dôležité, čo sa deje v dome, má kontakt s južným exteriérom a horizontom záhrady.

Jedná sa o dvojposchodový rodinný dom, kde 1.NP slúži rodine a 2.NP je pripravené pre hostí.

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

Cena udelená odbornou porotou:

 • za citlivé osadenie stavby do krajiny, rešpektujúc situáciu širších vzťahov z hľadiska urbanistickej kompozície, vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu aj v realizácii,
 • za nadštandardné konštrukčné riešenie montovanej drevostavby s kvalitnými izolačnými obalovými konštrukciami, oknami v pasívnom štandarde a ekologickými bezúdržbovými zelenými strechami, ktoré znižujú odtok dažďovej vody a v lete sa podieľajú na ochladzovaní okolia,
 • za progresívne a environmentálne šetrné riešenie vykurovania a chladenia prostredníctvom alternatívneho zdroja energie (tepelné čerpadlo zem-voda, rekuperačná jednotka) a využitie kompaktného inteligentného riadiaceho systému,
 • za zaujímavé riešenie vnútorných povrchov s akustickými obkladmi a podhľadu z dubového dreva s jemnými drážkami, ktoré výrazne zlepšujú akustiku vo vnútornom prostredí, zlepšujú vzhľad vnútorného priestoru a vytvárajú nenapodobiteľnú atmosféru,
 • za využitie prírodných domácich obnoviteľných surovín (drevo, fúkaná celulóza), alternatívnych zdrojov energie a aktívneho tienenia, čo vytvára vynikajúci pomer kvalita/cena a zaraďuje stavbu do energetickej triedy A0, s charakteristikou ako ultra nízkoenergetická s minimálnou emisnou stopou.
Vila v Záhorských sadoch
Vila v Záhorských sadoch

Cena verejnosti

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím