Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. marec 2019
0
624

24. ročník súťaže STAVBA ROKA

27. 3. 2019 počas slávnostného galavečera udelí porota titul STAVBA ROKA 2018 jednej z 20 prihlásených stavieb
Začiatok27.3.2019
20:30
Koniec27.3.2019
23:00
MiestoIncheba Expo Arena
AdresaRadlinského 11,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktIng. Ľubica Erdélyiová, PhD.
+421 917 490401
abf@abfslovakia.sk

„Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve,“ hovorí organizátor súťaže a prezident Združenia ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. „Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebnotechnické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu či energetickú náročnosť.“

Prihlásené stavby posudzovala a hodnotila odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom Stavba roka. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „budovy“ a v kategórii „inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Uskutoční sa aj 10. ročník webovej ankety Cena verejnosti 2018, za ktorú môžete hlasovať tu.

Členovia poroty
• prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave,
• Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR,
• Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS,
• Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o.,
• prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., nominovaný Združením ABF Slovakia,
• Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, nominovaný ZSPS,
• Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA,
• Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI.

Vyhlasovatelia
• Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
• Únia miest Slovenska,
• Slovenská komora stavebných inžinierov,
• Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
• Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
• Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
• Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
• Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Hlavné ceny
Odborná porota má podľa štatútu súťaže možnosť udeliť:
• Hlavnú cenu samostatne v kategórii „budovy“ a v kategórii „inžinierske stavby“.
• Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Ceny za celospoločenský prínos:
• Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva,
• Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska.

Ceny vyhlasovateľov súťaže:
• Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie,
• Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby,
• Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby,
• Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby,
• Cena za nápaditý architektonický koncept,
• cena Bytový/rodinný dom roka.

Nominované diela na cenu STAVBA ROKA 2018 sú (v poradí prihlásenia):

 • Twin City Tower
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: HB Reavis Slovakia, a. s.

Moderná veža s obložením evokujúcim meď odráža dedičstvo bývalej industriálnej zóny a továrne na káble. Za špirálovitou fasádou je ukrytá najnovšia technológia, ktorá vám poskytne ideálne pracovné prostredie.

Projekt Twin City Tower vznikol v spolupráci HB Reavis s partnerskými štúdiami CEPM a Siebert + Talaš a popredným britským štúdiom John Roberston Architects.

Viac o projekte Twin City si môžete prečítať tu.

 • Materská škola Vyšehradská
  rekonštrukcia, Bratislava
  Prihlasovateľ: VODOTIKA, a. s.

Pôvodný objekt materskej školy bol postavený v roku 1978. V súčasnosti bol objekt neuvyuživaý a schátraný. Bola zachovaná nosná konštrukcia stavby.

Účelom rekonštrukcie objektu je vybudovanie modernej materskej školy pre deti v predškolskom veku, s kapacitou 175 detí (sedem tried) a 35 zamestnancov. Súčasťou rekonštrukcie je aj revitalizácia detských ihrísk v areáli materskej školy s kompletne novým zatrávnením a osadením nových hracích prvkov a pieskovísk.

 • Modernizácia električkových tratí v meste Košice
  obnova, Košice
  Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Účelom projektu bolo výrazné zlepšenie koľajovej infraštruktúry, zvýšenie komfortu a plynulosti jazdy, čím sa výrazne znížili negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

Stavba bola rozdelená na 8 samostatných úsekov a pozostávala z 449 stavebných objektov. Za necelé 2 roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili nové informačné tabule a svetelné signalizácie. V rámci projektu bol prvýkrát na Slovensku využitý medzi koľajový absorbér vody, uložený pod umelým trávnikom. Je z recyklovaných materiálov a teda šetrný k životnému prostrediu.

 • Rezidencie pri Mýte
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Za architektonickým konceptom stojí slovinský ateliér Arhitektura Krušec, ktorý zvíťazil v súťaži v roku 2012 v konkurencii deviatich vyzvaných kolektívov. Miestnym partnerom bola kancelária Vallo Sadovsky Architects, krajinnú architektúru a návrh sadových úprav mal na starosti slovinský ateliér AKKA.

Viac o projekte si môžete prečitať tu.

 • Prestavba a nadstavba polyfunkčného areálu Würth
  novostavba, rekonštrukcia, Bratislava
  Prihlasovateľ: KAMI PROFIT, s. r. o.

Ako základ pre nové sídlo slovenskej centrály spoločnosti Würth poslúžil pôvodný firemný objekt, ktorý prešiel výraznou prestavbou a modernizáciou.

Východiskom pre návrh bol skelet pôvodnej administratívnej budovy z 50. rokov. Nosné steny z dierovaných CDM tehál a prefabrikované železobetónové stropné konštrukcie s neporušenou statikou umožnili rozšírenie a nadstavbu objektu. Realizovaná bola aj prístavba, keďže spoločnosť potrebovala priestory ako reprezentatívny vstup s galériou umenia, zasadaciu miestnosť pre 100 ľudí, open space kancelárie, riaditeľské podlažie, skúšobne, posilňovňu, či ubytovacie kapacity pre mimobratislavských zamestnancov.

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

 • Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
  rekonštrukcia, Trenčín
  Prihlasovateľ: CESTY NITRA, a. s.

V máji bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie. Práce boli realizované podľa projektu brnianskeho Ateliéru RAW, ktorý vzišiel z otvorenej urbanisticko-architektonickej súťaže.

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

 

 • Mlynica
  rekonštrukcia, Bratislava
  Prihlasovateľ: ise, s. r. o. 

Mlynica sa zmenila na administratívny, kultúrny a obytný súbor. Priestorová skladba je dostatočne adaptabilná a reaguje na nový dopyt po flexibilnom pracovnom prostredí, originálnych eventových priestoroch a po loftových bytoch.

Táto stavba bola nominovaná a vyhrala cenu CE.ZA.AR 2018, dostala sa do užšieho výberu Mies van der Rohe award 2019 ako prvá slovenská stavba v histórií tejto ceny a je súčasne nominovaná na Stavbu roka 2018.

Viac o projekte si môžete prečítať tu, tu a tu.

 • OC Galéria Martin
  rekonštrukcia, Martin
  Prihlasovateľ: ATELIER 8000 spol. s r. o.  a  METROSTAV, a. s. 

Revitalizácia územia súčasného OC skvalitňuje podmienky pre mestský život tým, že bráni odchodu dôležitej obchodnej funkcie na okraj, do predmestských obchodných centier. Objekt je jasne rozpoznateľný a vnímateľný ako jeden celok, ale jeho hmota je jemne rozčlenená a prispôsobená mierke okolitých stavieb. Objekt je z veľkej časti zahalený do polopriehľadného závoja tvoreného plášťom z kovových fasádnych lamiel, predsadených pred vlastnú obvodovú konštrukciu stavby.

 • Vila v Záhorských sadoch
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: Kontrakting stavebné montáže, s. r. o. 

Architektonický koncept domu je jednoduchý - všetko dôležité, čo sa deje v dome, má kontakt s južným exteriérom a horizontom záhrady.

Jedná sa o dvojposchodový rodinný dom, kde 1.NP slúži rodine a 2.NP je pripravené pre hostí.

Viac o projekte si môžete prečítať tu.

 • Administratívna budova New Stein
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: Ing. arch. Ivan Kubík 

Administratívna budova New Stein je súčasťou komplexu Nex Stein alebo Stein 2 na uliciach Legionárska, Blumentálska a Bernolákova. Objekt je vystavaný v pôvodnom areály pivovaru Stein.

Administratívna budova je navrhnutá v súlade s požiadavkami na užívanie zdravotne postihnutými osobami podľa platnej legislatívy. Vstupné priestory na parteri vytvárajú atmosféru mestskej pasáže s materiálovou kombináciou kameňa, skla a hliníka. Parter dáva možnosť zriadenia obchodných prenajímateľných priestorov. Ostatné nadzemné podlažia s dvomi komunikačnými jadrami sú univerzálne pripravené na prenájom až štyrom subjektom.

 • Most Ružín
  rekonštrukcia
  Prihlasovateľ: STRABAG, s. r. o. 

Mostný objekt premosťuje vodnú nádrž Ružín na ceste II/547, pričom je súčasťou hlavnej spojnice Spiša s krajským mestom Košice. Účelom rekonštrukcie mosta bolo odstránenie havarijného stavu, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta až 50 rokov po rekonštrukcii.

Zhotoviteľom realizované inovatívne alternatívne riešenie, navrhnuté v spolupráci so Stavebnou fakultou žilinskej univerzity, umožnilo dosiahnuť výrazné skrátenie harmonogramu prác a prinieslo úsporu verejných financií vo výške 4,5 mil. Eur.

 • Bytový dom NIDO 1
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: IURIS INVEST, s. r. o.

Sticzay-Gromski navrhol členitú obytnú štruktúru, ktorá svojimi diferencovanými výškami a “rozihranou” fasádou určuje tvár novovznikajúceho prostredia. Racionálny priestorový koncept vytvorený z pravouhlých krabíc zmäkčuje vnesením organických prvkov. V materiáli použitím dreva a v geometrii pôdorysným zaoblením pravouhlých rohov a horizontálnymi posunmi hmôt.

O stavbe si môžete viac prečítať tu.

 • BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: CORWIN, a. s. 

Komplex sa nachádza medzi ulicami Vazovova, Radlinského a Mýtna. Zámerom investora bolo dobudovanie obchodno-spoločenského komplexu mestského významu s doplnením uvažovaných funkcií tak, aby obchodno-spoločenskú funkciu bloku ešte viac posilnil.

Bytový dom má osem nadzemných podlaží a apartmánový dom má deväť nadzemných podlaží. Administratívny objekt má päť a dvanásť nadzemných podlaží.

 • Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
  novostavba
  Prihlasovateľ: HBH Projekt, spol. s r. o. 

Hlavným účelom diela bolo vybudovať modernú, kapacitnú dvojpruhovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov, ktorá presmeruje tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta Bánovce nad Bebravou. Novo postavená komunikácia využila koridor ležiaci východne od existujúcej železnice a intravilánu mesta, kde v primeranej vzdialenosti obchádza všetky obytné zóny, tak aby boli minimalizované náklady na výstavbu R2 Ruskovce – Pravotice a dopady na obyvateľstvo.

Stavba pozostáva zo 100 stavebných objektov, z toho 13 mostov. Komunikácia je napojená na existujúcu sieť mimoúrovňovou križovatkou Bánovce – Západ a dočasným napojením na cestu I/9 na konci úseku.  Celková dĺžka rýchlostnej cesty je 9 565 m.

 • Rezidencia pri Radnici
  novostavba, Košice
  Prihlasovateľ: Chemkostav, a. s.

Hlavným cieľom výstavby nového rezidenčného komplexu v Košiciach bolo vytvoriť atraktívne a kvalitné bývanie na okraji Starého mesta Košíc. Kombinácia modernej a nadčasovej architektúry, spolu s lokalitou a vnútroblokom plným zelene predstavujú vynikajúcu kombináciu pre ľudí, ktorí majú záujem o kľudné miesto na bývanie, no zároveň sú radi blízko centra diania v meste.

Rezidencia pri radnici ponúka byty kompletne dokončené, vrátane finálnych povrchov podláh, vnútorných dverí, obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov v kúpeľniach. Každý z bytov má vlastnú terasu, balkón alebo lodžiu s výhľadom do zeleného átria alebo na historické centrum mesta. Ku každému bytu patrí aj pivnica.

 • Technov – Nový závod
  novostavba, Rumanová
  Prihlasovateľ: Technov, spol. s r. o.

Cieľom autorov bolo vytvoriť fungujúcu administratívnu budovu, plniacu precízne požiadavky programovej náplne, ktorá by však zároveň bola aj tvorivým počinom a dôstojnou reprezentáciou firmy. Objekt bezprostredne nadväzujúci na výrobu vyžaduje účelné riešenie prevádzky, dispozície, väzieb jednotlivých priestorov a funkcií. Dôležitým aspektom je tiež "nadstavba" v podobe príjemného a kultúrneho pracovného prostredia, ktoré je dôležité pre budovanie úspešnej spoločnosti.

Viac o stavbe si môžete prečítať tu.

 • TIP Lužianky
  novostavba
  Prihlasovateľ: STRABAG, s. r. o.

Účelom stavby TIP je zabezpečiť dopravu tovarov a materiálov a po dobudovaní prekladiska intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) export výrobkov podľa potrieb Strategického parku Nitra.

Časť stavby sa nachádza v priestore pôvodnej železničnej trate Lužianky – Dražovce, kde existujúci, zachovaný úsek trate zo ŽST Lužianky po km 0,717, vrátane dvoch železničných mostov, bol stavebne upravený pre novú traťovú koľaj do areálu TIP. Stavba TIP zahŕňa výstavbu novej železničnej stanice ŽST Lužianky TIP vrátane zabezpečovacieho zariadenia, traťovej koľaje medzi ŽST Lužianky a ŽST Lužianky TIP, spevnené plochy terminálu, expedičného koľajiska, skladu hotových výrobkov, objekty pozemných stavieb, plošinovú nakladaciu rampu a súvisiace objekty a technológie.

 • Bytový dom FUXOVA
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, a. s.

Fuxova je ideálny bytový projekt pre všetkých, ktorí nechcú robiť kompromisy pri výbere bývania.

Moderné architektonické riešenie robí z projektu jedinečnú a zaujímavú stavbu. Funkčnosť budovy sa však neprejavuje len v exteriéri, Fuxova ponúka 276 bytov – od 1-izbových po 4-izbové. Kvalitné a efektívne dispozície uspokoja potreby aj tých najnáročnejších klientov. Dokonalý komfort dotvárajú podzemné garáže a 4 000 m2 zelene, ktorá sa nachádza nad garážami, prekrytými dvomi metrami substrátu na ktorom je vytvorený parčík. Súčasťou tohto parku je aj detské ihrisko. Život a správnu pohodu do projektu vnesie tiež recepcia na prízemí s 24-hodinovou službou a menšie obchodné priestory.

 • Mestská štvrť Zuckermandel
  novostavba, Bratislava
  Prihlasovateľ: J&T REAL ESTATE, a. s.

ZUCKERMANDEL, nová atraktívna mestská štvrť pod Bratislavským hradom s výhľadom na Dunaj a nezabudnuteľnou atmosférou mestského bulváru. Štýlovú mestskú štvrť tvorí sedem budov, ktoré spolu vytvárajú výnimočný verejný priestor s historickým nádychom. Dominantu tvorí Messerschmidtovo námestie s jeho charakterovými hlavami a veľkorysou zelenou lávkou prechádzajúcou ponad električkovú trať k dunajskej promenáde. Uličky rôznej šírky a dĺžky, námestia, zeleň a budovy rôznorodej architektúry vytvárajú prirodzené mestské prostredie, ktoré nadväzuje na atmosféru historického centra Bratislavy.

 • IKEA Components – EXPANZIA 2016+
  novostavba, Malacky
  Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Výrobný areál IKEA Components je súčasťou areálu IKEA v Priemyselnom parku Eurovalley zóna C v Malackách. Stavba je rozdelená na výrobnú časť, skladovú časť a pomocné prevádzky. Vzhľadom na plánovanú plnú automatizáciu skladového procesu a potrebu vytvorenia skladovej kapacity dosahujúcej 80.000 paletových pozícií, musí byť riešená ako kompaktná budova s výškou až 31,50 m, čím sa stáva najväčším a najvyšším automatizovaným skladom na Slovensku.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím