Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. september 2022
0
538

Študentská súťaž: PREFABRICATION GOES CREATIVE

Témou tohto ročníka súťaže je občianska stavba situovaná v ľubovoľnej lokalite s použitím prefabrikovaných nosníkov DELTABEAM® v kombinácii s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií.
Vyhlásenie29.9.2022
08:00
Odovzdanie návrhov28.4.2023
18:00
VyhlasovateľPeikko, SvF STU BA
Adresa ,
,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktPeikko
info@prefagoescreative.sk

PREDĹŽENIE TERMÍNU ODOVZDANIA PROJEKTOV!
ELEKTRONICKY 28. APRÍL 2023 DO 18.00
OSOBNE/POŠTOU 5. MÁJ 2023 10.00 - 14.00

Spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry SvF STU Bratislava vyhlasuje prvý riadny ročník súťaže pre mladých architektov nazvanej PREFABRICATION GOES CREATIVE. Študenti architektúry dostanú možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a že kreatívne nápady sa dajú realizovať aj pomocou typizovaných riešení. Po veľkom úspechu nultého ročníka sa do súťaže tentokrát môžu zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc.

Témou tohto ročníka súťaže je občianska stavba situovaná v ľubovoľnej lokalite s použitím prefabrikovaných nosníkov DELTABEAM® v kombinácii s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Súťaž je vypísaná ako voľná s akoukoľvek funkčnou náplňou spadajúcou pod kategóriu občianskej vybavenosti.

S podrobnosťami súťažného zadania majú študenti všetkých vysokých škôl architektúry, teda Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Katedry architektúry na Stavebnej fakulte STU, Technickej univerzity v Košiciach a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, možnosť zoznámiť sa na prednáškach práve v týchto dňoch. V spolupráci so svojimi odbornými školiteľmi potom budú mať približne šesť mesiacov na prípravu a odovzdanie súťažných projektov. Podmienkou je vybrať vhodné materiály a konštrukčný koncept s využitím prefabrikovaného systému DELTABEAM®, zohľadniť urbanistické vzťahy, navrhnúť atraktívny verejný priestor a použiť udržateľné materiály a riešenia.

„Vidíme veľký potenciál vo výstavbe pomocou prefabrikovaných riešení a skrutkových spojov a chceme spraviť všetko preto, aby sme ich spopularizovali aj na Slovensku. Viac ako 90 percent produkcie nášho výrobného závodu v Kráľovej nad Váhom smeruje na export a toto chceme zmeniť. Čím skôr sa budúci architekti zoznámia s možnosťami, ktoré im ponúkajú naše systémy, tým skôr uvidíme aj ich reálne uplatnenie v praxi,“ vysvetľuje motiváciu hlavného partnera súťaže generálny riaditeľ Peikko Slovakia Ing. Milan Ďurčovič.

„Keď je prefabrikácia poňatá moderne, predstavuje ideálny systém na stavbu flexibilných občianskych stavieb rýchlo, kvalitne a udržateľne, s ohľadom na životné prostredie a bez toho, aby autora akokoľvek obmedzovala,“ tvrdí tajomník súťaže Ing. Robert Provazník z Katedry architektúry SvF STU v Bratislave a dodáva: „Prefabrikácia neznamená uniformitu, aby nevznikol dojem, že znova ideme vytvárať len nejaké panelové činžiaky. A čo sa týka udržateľnosti, v stavebníctve sa k nej priblížime najskôr šetrením materiálov. A to prefabrikované riešenia, a konkrétne aj systém DELTABEAM, umožňujú vďaka subtílnejším základom, tenším stropom a nižšej konštrukčnej výške.“

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

TÉMA A PREDMET SÚŤAŽE
Témou súťaže je občianska stavba situovaná v ľubovoľnej lokalite s použitím prefabrikovaných nosníkov DELTABEAM v kombinácii s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Súťaž je vypísaná ako voľná s akoukoľvek funkčnou náplňou spadajúcou pod kategóriu občianskej vybavenosti. Predmetom súťaže je kreatívny návrh občianskej stavby zohľadňujúci kritérium prefabrikácie - overenie možností realizovať rýchlo, efektívne a udržateľne kvalitné architektonické riešenie stavby. Viac o súťaži nájdete na www.prefagoescreative.sk.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Študenti prvého a druhého stupňa štúdia univerzít na Slovensku.

FORMÁT SÚŤAŽE
Architektonická, študentská, anonymná

HARMONOGRAM SÚŤAŽE
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienok: 
september 2022
Úvodná prednáška a prezentácia zadania:  /online/ september / október 2022
Odovzdanie súťažných návrhov:
28. apríl 2023 do 18 : 00 elektronicky
5. máj 10:00 - 14 : 00 fyzicky/poštou tajomníkovi súťaže Ing. Robert Provazník, 19.p, Katedra architektúry STU, Bratislava alebo osobne do Podateľne na meno tajomníka
Zasadnutie poroty: 
12. máj 2023
Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác:  
jún 2023
Prezentácia súťažných podmienok na www.prefagoescreative.sk

ČO ZÍSKAJÚ VÍŤAZNÉ PROJEKTY
Finančné ohodnotenie víťazných návrhov:
1. Cena 2000 €
2. Cena 1200 €
3. Cena 800 €

CENY PARTNERSKÝCH MÉDIÍ
Cena časopisu ASB
Cena SKGBC

KONTAKTY A ODBORNÝ NÁZOR
Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

POROTA
ING. ARCH. MATEJ GRÉBERT - Autorizovaný architekt, spoluzakladateľ ateliéru Compass architekti. Nominant Slovenskej komory architektov.
ING. ARCH. JURAJ HANTABAL - Autorizovaný architekt, držiteľ CE ZA AR, zakladateľ ateliéru Hantabal architekti.
ING. JURAJ KUKURA, PHD. - Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, partner Manifestu 2020.
ING. SLAVOMÍR PARGÁČ - Vedúci oddelenia Customer Engineering v spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., statik.
ING. ARCH. ZUZANA NÁDASKÁ, PHD. - Autorizovaný architekt, pedagóg na KARCH STU v Bratislave.
ING. ARCH. FILIP BRÁNICKÝ, PHD. - Autorizovaný architekt, pedagóg na KARCH STU v Bratislave.

ZÁMER
Architektonická tvorba stojí dnes pred novými výzvami. Jednou z nich je stavať rýchlo, kvalitne a zároveň reagovať na aktuálne požiadavky doby – udržateľnosť a ochrana životného prostredia. Je nesporné, že rýchlejší, bezpečnejší, efektívnejší a šetrnejší spôsob výstavby smeruje k využívaniu prefabrikácie, ktorá nie je obmedzujúca, ale poskytuje architektonickej tvorbe väčšiu voľnosť. Voľnosť, ktorá umožňuje navrhnúť i otvorenejšie priestory aj v projektoch s architektonicky náročnými tvarmi. Overte si tento trend uvažovania vo Vašom projekte. Navrhnite Vami zvolený druh občianskej stavby do konkrétnej Vami zvolenej urbanistickej situácie a aplikujte v návrhu princíp prefabrikácie. Využite efektívne všetky výhody, ktoré prefabrikácia ponúka. Limitom nie je použitie len jedného materiálu, ale možnosť atraktívnej kombinácie i viacerých materiálov - napríklad oceľ, drevo, betón.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

  • Idea, nápad, fantázia, invencia
  • Konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie
  • Koncept riešenia a zdôvodnenie individuálne zvolenej formy zámeru
  • Urbanistické riešenie zvolenej lokality v danom kontexte miesta a genia loci
  • Architektonické riešenie navrhovaného objektu v kontexte zvoleného miesta
  • Dispozičné, funkčné riešenie objektu
  • Zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu
  • Energetický koncept zodpovedajúci štandardu A0

KONZULTÁCIA
Od októbra 2022 do februára 2023 prebehli  online konzultácie. 


SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Podmienkou súťaže je použitie materiálov, riešení a systémov ponúkaných spoločnosťou Peikko. Detaily a technické údaje o všetkých materiáloch sú k dispozícii:na stránke www.prefagoescreative.sk.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím