Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. máj 2023
0
1317

Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication goes creative 2023

Prefabrikácia ako súčasť návrhu občianskych stavieb.
Výsledky študentskej architektonickej súťaže Prefabrication goes creative 2023

Prvý ročník študentskej architektonickej súťaže, ktorú pre svojich študentov organizuje spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Svf STU pozná víťazov.

Po pilotnom ročníku, ktorý sa sústredil možnosti prefabrikácie ako efektívneho riešenia nedostatku štartovacích bytov, sa zadanie súťaže Peikko 2023 posunulo ku komplexnejšej typológii občianskych stavieb. Úlohou súťažiacich bolo využiť systém nosníkov DELTABEAM® pri návrhu objektov, s funkčnou náplňou spadajúcich pod kategóriu občianskej vybavenosti. Zadanie umožňovalo kombinovať systém s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Medzi rozhodujúce hodnotiace kritériá patrili: urbanistické riešenie, kvalita architektonického konceptu, dispozičné riešenie, energetický koncept návrhu a v neposlednom rade konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie.

Na hodnotiacom zasadnutí, ktoré sa konalo 12. mája v priestoroch Stavebnej fakulty STU rozhodla porota v zložení: Matej Grébert, Juraj Hantabal, Filip Bránický, Slavomír Pargáč, Pavol Kukura a Broňa Tarnócy o výsledkoch súťaže nasledovne:

 

1. miesto (2000 €) - návrh 397609: Bc. Adam Hronský

Komentár poroty:

Prepracovaná práca ukázala citlivý prístup k riešenému územiu. Návrh je na vysokej úrovni, s jasne artikulovaným presvedčivým konceptom. Urbanistické riešenie a práca s terénom umne maskujú zo strany rieky Labe rozsiahle plochy pre statickú dopravu. Objemná hmota hotela s dobrou proporciou je odľahčená predsadeným stĺporadím vytvárajúcim systém terás. Oceľový skelet prechádza až nad úroveň strechy, čím pomáha dosiahnuť vizuálnu vzdušnosť objektu. Ocenená bola prefabrikovatelnosť celého riešenia, detail návrhu a aplikované udržateľné riešenia.

Výhrady smerujú k absencii priehľadov na pamiatky v okolí, ktorými sú Hrad Střekov, Masarykovo stavidlo a skalný útvar Vrkoč. Otázny je z hľadiska prefabrikovaného riešenia aj detail styku predsadenej oceľovej konštrukcie a obvodovej steny hotela, čo však je riešiteľné.

Práca Adama Hronského si odniesla tiež Cenu Manifest 2020 - Nový európsky Bauhaus

Komentár:

Rekreačno-športový charakter projektu je vhodne umiestnený v prírodnom prostredí. Funkcionalistický "čistý" výraz budovy hotela je vhodne doplnený mäkko tvarovanou vegetačnou strechou podzemného parkoviska. V návrhu bola využitá hybridná drevená konštrukcia a aplikované prvky udržateľnosti - využitie kotla na biomasu, fotovoltických panelov, využívanie odpadovej vody, vegetačná strecha a plochy zelene.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto  (1200 €) - návrh 051099: Barbora Bulicová

Komentár poroty:

Náročné zadanie komplikovanej nárožnej parcely bolo zvládnuté na skvelej úrovni. Koncept a celkový návrh pôsobí celistvo a dopovedane. Z hľadiska urbanizmu sa objekt vhodne uzatvára voči rušnej ceste a komunikuje s novovytvoreným zeleným vnútroblokom, z ktorého boli presunuté parkovacie kapacity do podzemia objektu. Vhodne je umiestnená aj vysoká zeleň v otvorenom vnútrobloku, ktorá dotvára jeho atmosféru a vytvára tieň v letných mesiacoch. Návrh domu maľby na prvý pohľad zaujme a pôsobí vizuálne príjemne. Využitie prefabrikovaného nosného systému pôsobí presvedčivo. Z hľadiska udržateľnosti sa jedná takisto o vhodné využitie aplikovaných prvkov.

Rozporuplne pôsobí monolitická stropná doska v podzemí objektu, ktorá mohla byť nahradená napríklad prefabrikovanými betónovými panelmi. Otázne je rovnako situovanie nápisu „Dom maľby“ mimo hlavného vstupu.

Barbora Bulicová získala za návrh aj cenu časopisu ASB 

Komentár:

Práca bola odmenená za jej komplexný prístup k návrhu. Akoby bola daná téma pre autorku ušitá priamo na mieru. A ona z nej dokázala „vyčarovať“ šaty, ktoré sadnú tak z dispozično-prevádzkového hľadiska, ako i svojou mierkou, charakterom, otvorenosťou... V tomto diele akoby sa uzavrel akýsi pomyselný kruh. Autorka, téma a samotné spracovanie = rovnováha. Ocenené bolo kvalitné a myšlienkovo zdatné spracovanie návrhu a celkový prístup k danej téme.

 

3. miesto (800 €) - návrh 060998: Bc. Lucia Škontárová

Komentár poroty:

Silnou stránkou návrhu je zaujímavá idea a silný motív objemu kúpeľov, vďaka ktorým sa čiastočne izolujú od okolia a vytvárajú pomyselnú náruč s istou mierou intimity. Zaujal aj nápad s postupne stúpajúcou vegetačnou strechou, ktorý však zostal nedopovedaný a nevyužitý. Skvele vypovedané širšie vzťahy, situácia, ale aj celková grafika postra kvalitne odprezentovali riešenie. Prefabrikovateľnosť objektu je na dobrej úrovni, aj napriek komplikovanejšiemu tvaru. Plusom je detailné rozkreslenie energetickej schémy návrhu.

Ako nevhodná sa javí rozsiahla spevnená plocha predimenzovane pôsobiacej statickej dopravy. Využitie strechy objemu valca ako najvyššieho bodu strechy pre umiestnenie fotovoltických panelov je nevhodné, vzhľadom na ideu pochôdznosti vegetačnej strechy vyúsťujúcej práve k tomuto bodu. Výška objektu zároveň pôsobí príliš dominante k proporcii verejného priestoru a objektu tak chýba ľahkosť. Aditívna hmota vstupného foyer narúša čistotu pôvodného tvaru.

Návrh Lucie Škontárovej si odniesol aj Cena SKGBC za udržateľnosť 

Komentár:

Ocenené bolo podrobné rozkreslenie energetického konceptu s podrobným opísaním využitých prvkov. V návrhu bola aplikovaná vegetačná strecha so zachytávaním dažďovej vody. Odpadová voda z bazénov je zbavená chlóru a použitá na zavlažovanie. Teplo z odpadovej vody je využité na ohrievanie vody v budove, na akvaponické pestovanie a vyhrievanie niektorých spevnených plôch v zimných mesiacoch. V návrhu sú aplikované tepelné čerpadlá, ktoré využívajú energiu z geotermálnych vrtov. Elektrická energia je získavaná pomocou použitých fotovoltických panelov a v návrhu sú uvažované aj nabíjacie stanice elektromobilov a elektrobicyklov.

 

Ostatné súťažné návrhy bez určenia poradia:

Návrh 079829: Bc. Dominika Dzanová

Komentár poroty:

+ idea natočenia objektov, „rozbitia fasády“
+ kvalitné urbanistické riešenie, dobre pôsobiaca proporcia
+ čisté dispozičné riešenie bez vážnejších nedostatkov
- repetícia hmôt, chýba kreatívna práca s natáčaním objektov, absentujúca dynamika
- priehľady si „tienia“
- priveľké jadro, menšia efektivita
- chýba dôraz na udržateľné opatrenia, absentuje práca s vodou

 

Návrh 130228: Bc. David Duha

Komentár poroty:

+ prostredie vinohradov, „nekonečný horizont“
+ koncept líniového objektu, „vinohradnícky dom“, s ktorým sa dalo pracovať
+ objemom zapadá do prostredia
+ vegetačná strecha
+ realizovateľnosť z hľadiska prefabrikácie
- tmavé tiene vo vizualizácii uberajú prezentácii návrhu
- z konceptu sa dalo vyťažiť viac
- materialita objektu pôsobí ťažkopádne
- neponúka veľa z hľadiska použitých technológií

 

Návrh 206251: Matúš Todorov

Komentár poroty:

+ technická stránka s ohľadom na prefabrikáciu
+ najviac schém nosného systému a konštrukcií
- základný koncept nepôsobí presvedčivo
- nevhodná dispozícia
- introvertnosť návrhu (aj napriek očividnej snahe o extrovertnosť)
- absentuje komunikácia s okolitou zeleňou
- vizualizácie neoslovujú pozorovateľa
- pomer cena/výkon návrhu


Návrh 220408: Bc. Kristína Hanesová

Komentár poroty:

+ architektonicky čisté, elegantné riešenie
+ zaujímavá „topografia“ partra
+ bodový dom umožňuje priehľady
+ vytvorený „záliv“ (marína)
+ prefabrikovateľnosť (až na monolitické železobetónové stĺpy)
- pútavý motív vertikály, ktorý však v danom kontexte pôsobí nevhodne
- poloha komunikačného jadra na fasáde
- absentujú zásadné kvality z hľadiska technológií
- problematické z požiarneho hľadiska

 

Návrh 237159: Samuel Horecký

Komentár poroty:

+ zaujímavé technické a vizuálne riešenie
+ veľa zaujímavých momentov v objekte, „topografia“ vnútra
+ adaptabilita do budúcna
+ prefabrikovateľnosť
- objekt mohol byť čiastočne zakopaný na úroveň hľadiska, čím by vizuálne nadobudol eleganciu
- málo ťaží z polohy pri vode a celkovej situácie
- monofunkčnosť priestoru, respektíve prevádzky objektu
- nedopovedané verejným priestorom
- nedopovedané riešenie z hľadiska udržateľnosti, najmä čo sa týka použitých technológií

 

Návrh 269801: Niki Jaško, Matej Grman

Komentár poroty:

+ prehľadná a logická dispozícia, dobrá orientácia na svetové strany
+ sympatická prezentácia, kultivovaný prejav
+ aj napriek vizuálnej jednoduchosti má objekt svoju identitu
+ vizualizácie interiéru, dopovedanosť
+ podrobne rozpracované riešenie prefabrikácie a realizovateľnosť
+ koncept udržateľnosti, vonkajšie tienenie
- z idei zrezaných rohov sa dalo vyťažiť viac (napr. ich zväčšenie a vytvorenie terás)

 

Návrh 913287: Bc. Miroslav Masničák

Komentár poroty:

+ modulárne stvárnenie fasády
- návrh neťaží z polohy pri vode
- príliš objemná a ťažkopádna hmota, chýba perforácia objektu
- neadekvátne riešenie vo vzťahu k prostrediu
- pôdorys evokuje dynamiku, v hmote sa však stráca
- budova sa uzatvára do seba
- verejný priestor je nedopovedaný
- schéma prefabrikovateľnosti je nedopovedaná


Návrh 970212: Bc. Daniel Hladniš

Komentár poroty:

+ fasáda pôsobí vizuálne čisto
- neadekvátna mierka, masívny objem vzhľadom na kontext
- „ťažké“, po podlažiach opakujúce sa nárožie
- loggie nie sú prístupné z obývacej izby
- iba náznak aplikovania udržateľných riešení
- schéma prefabrikovateľnosti je nedopovedaná
- objekt pôsobí vhodnejšie pre aplikáciu monolitického nosného systému


Návrh 976701: Bc. Matej Dudlák

Komentár poroty:

- návrh novej prístavby zasahuje do noblesy pôvodného objektu
- urbanisticky nevhodné voči mierke okolia
- nejasná poloha hlavného vstupu
- priveľa prvkov novej prístavby
- pomer cena/výkon
- cenovo nákladné na realizáciu
- stráca sa línia udržateľnosti
- komplikované riešenie z konštrukčného hľadiska v rámci prefabrikácie

Cenu Slovenskej rady pre zelené budovy za udržateľnosť získala Bc. Lucia Škotnárová, ktorá vo svojom návrhu podrobne rozpracovala energetický koncept vrátane vegetačnej strechy, recyklácie odpadovej vody, tepelných čerpadiel s energiou z geotermálnych vrtov a fotovoltických panelov. Predseda predstavenstva SKGBC Ing. Pavol Kukura, PhD. pri odovzdávaní ceny zdôraznil význam dreva ako perspektívneho stavebného materiálu, ktorý
v kombinácii s prefabrikátmi spĺňa požiadavky na udržateľnosť a ekologické smerovanie stavebníctva. S drevom ako znovu-objaveným stavebným materiálom dokonca pracovalo všetkých 12 súťažných návrhov.

Cena Manifest 2020 - Nový európsky bauhaus, zameraná na vplyv stavebníctva na životné prostredie, bola udelená Bc. Adamovi Hronskému. Prezidentka Manifest 2020 Ing. Ľubica Šimkovicová pri odovzdávaní ceny uviedla, že iniciatívu definuje krása, udržateľnosť a inklúzia, pričom sa stáva mostom pre architektov k technickým riešeniam. V ocenenom návrhu sa objavila hybridná drevená konštrukcia, využitie kotla na biomasu, fotovoltických
panelov, recyklácia odpadovej vody a plochy zelene, čím zdôraznil prvky udržateľnosti.

Cenu časopisu ASB odovzdala Ing. arch. Broňa Tarnócy študentke Bc. Barbore Bulicovej, ktorá bola ocenená za komplexný prístup k návrhu, ktorý akoby bol pre autorku šitý na mieru. Dokázala vytvoriť „šaty“, ktoré perfektne sedeli z dispozično-prevádzkového hľadiska, ale aj svojou mierkou, charakterom a otvorenosťou. Autorka priniesla kvalitné a myšlienkovo zdatné spracovanie návrhu.

„Je nesporné, že rýchlejší, bezpečnejší, efektívnejší a šetrnejší spôsob výstavby smeruje k využívaniu prefabrikácie, ktorá nie je obmedzujúca, ale poskytuje architektonickej tvorbe väčšiu voľnosť,“ tvrdí tajomník súťaže Ing. Robert Provazník z Katedry architektúry SvF STU v Bratislave. „Veríme v potenciál prefabrikovaných riešení a skrutkových spojov a usilujeme o ich popularizáciu na Slovensku. Čím skôr architekti pochopia výhody našich systémov, tým rýchlejšie ich zavedú do praxe,“ vysvetľuje motiváciu Ing. Milan Ďurčovič, generálny riaditeľ Peikko Slovakia - hlavného partnera súťaže. Firma je popredným svetovým dodávateľom typizovaných riešení pre stavebníctvo a najväčší výrobný závod má u nás na Slovensku. 

 

Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím