Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. apríl 2023
3
2409

Súťaž: Námestie slobody v Banskej Bystrici

Zámerom mesta je prestavba Námestia slobody ako významnej súčasti centrálnej mestskej zóny.
Vyhlásenie17.4.2023
15:00
Odovzdanie návrhov31.5.2023
12:00
VyhlasovateľMesto Banská Bystrica
AdresaČeskoslovenskej armády 26,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktBranislav Šarmír - sekretár súťažného dialógu
+421 903 299 288
info@obstarame.sk

Pozor zmena: lehota na predkladanie žiadostí o účasť predĺžená do 31.05.2023 do 12:00 hod. 

Pozor zmena: na základe rozhodnutia komisie boli zjemnené požiadavky na referencie:

 • aspoň jedna referencia za 3 mil. 2 mil. € bez DPH
 • stavby nemusia byť realizované, postačí, ak budú projektované vo fáze vydaného územného rozhodnutia

 Uvedené zmeny sú zapracované v Informatívnom dokumente v kapitole 7, na strane 13.

 

Súťaž "Námestie slobody v Banskej Bystrici“ bola overená Slovenskou komorou architektov.

Mesto Banská Bystrica vyhlasuje medzinárodný urbanisticko-architektonicko-krajinársky súťažný dialóg na komplexné riešenie Námestia slobody. Námestie je súčasťou Centrálnej mestskej zóny a zároveň sa z väčšej časti nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica.

Cieľom je vyriešenie priestorových a funkčných problémov, povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ - západ a vrcholiacej pamätníkom SNP. Vážnym problémom riešeného územia sú tiež urbanisticko-dopravné problémy a dopravná obsluha.  

Vzhľadom na komplikovanú povahu zadania, ktoré rieši výraznú kompozičnú os v štruktúre mesta, zvolil vyhlasovateľ formát súťažného dialógu.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky a hodnota investície:

 • Predpokladaná hodnota cien a režijnej odmeny pre uchádzačov v súťažnom dialógu: 32 000 €
 • Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky: 255 000 € bez DPH.
 • Predpokladaná hodnota investície: 5 100 000 € bez DPH.

 

Predpokladaný časový rámec súťažného dialógu:


1. etapa

 • Lehota podania Žiadosti o účasť, Autorského prístupu a referencií autorského tímu: 31. 5. 2023 o 12:00 hod. 
 • Oznámenie výsledku 1. etapy, zaslanie výzvy na účasť maximálne 4 uchádzačom: 7. 6. 2023 

2. etapa

 • Úvodná konferencia: 21.6.2023 o 9:00 hod. 
 • Osobná prezentácia konceptu riešenia: 6.9.2023 o 9:00 hod.
 • Osobná prezentácia návrhu riešenia a predloženie cenovej ponuky: 10.10.2023 o 9:00 hod.
 • Celkové vyhodnotenie: 17.10.2023
 • Vyhlásenie výsledkov 24.10.2023

 

Ceny a odmeny:


Traja, max. štyria uchádzači po 8 000 € bez DPH po odovzdaní a prezentácii návrhu riešenia (spolu max. 32 000 €).

 

Porota:

Členovia komisie:

 • arch. Gino Garbellini, nezávislý na vyhlasovateľovi, IT
 • Ing. arch. Martin Frei, nezávislý na vyhlasovateľovi, ČR 
 • Ing. arch. Roman Trizuliak, nezávislý na vyhlasovateľovi, SR
 • Ing. arch. Martin Paulíny, nezávislý na vyhlasovateľovi, SR
 • Ing. arch. Martin Pavelek, závislý na vyhlasovateľovi, SR 

Náhradníci členov komisie

 • arch. Mauro Mandelli, nezávislý na vyhlasovateľovi, IT 
 • Ing. arch. Drahan Petrovič, nezávislý na vyhlasovateľovi, SR 
 • Ing. arch. Peter Surovec, závislý na vyhlasovateľovi, SR
Ortofotomapa - širšie vzťahy
Ortofotomapa - širšie vzťahy

 

Karta obstarávania na portáli Josephine

Informatívny dokument o súťaži:

 

Zadanie:

Spracovateľ súťažných podmienok: obstaráme, s.r.o.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím