Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. október 2020
0
1540

Zobrazovacie plochy v architektúre

Súťaž na neobvyklú tému. Pokus preskúmať nové možnosti, ktoré prináša rýchly technologický progres v oblasti elektronických zobrazovacích panelov v architektúre a dizajne verejných i privátnych priestorov.
Vyhlásenie29.10.2020
12:31
Odovzdanie návrhov13.12.2020
12:00
VyhlasovateľSamsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
AdresaMlynské nivy 48,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktTomáš Kočí
+421 2 4342 2978
koci@seesame.com

Milí kolegovia. Ak chcete naozaj dobrý prezentačný nástroj, pouvažujte o oboslaní tejto súťaže, ktorú pomáhame spoluorganizovať. Uzávierka je zanedlho - 13. decembra (!).

Dôvodov na účasť je viac:

1.) Požadovaný rozsah je minimálny (stačí aj jeden obrázok). Dá sa to stihnúť rýchlo.

2.) Zaujímá je aj cena, ktorá môže dobre pomôcť nielen pri tvorbe, ale aj pri "predaji" našej práce, najmä pri jej prezentácii investorom (do prezentovaných obrázkov sa dá naozaj v reálnom čase kresliť, čmárať, graficky argumentovať..., nakoniec sa takéto záznamy dajú tiež archivovať, ale aj posielať ďalej...). Vyskúšali sme. Je to naozaj ideálny nástroj do ateliéru :-)

Pozrite si prosím, nasledovné podrobnejšie informácie. Tešíme sa na Vaše súťažné návrhy:

 

Spoločnosť Samsung v spolupráci s Archinfo organizuje ideovú súťaž, ktorej cieľom je hľadanie nových možností pre uplatnenie progresívnych zobrazovacích technológií v architektúre.

 

Účel súťaže:

Prezentovať nové myšlienky, ktoré prináša rýchly technologický progres v oblasti elektronických zobrazovacích panelov v architektúre a dizajne verejných i privátnych priestorov.

Predmet súťaže:

Predmetom súťaže je zaujímavo a netradične implementovať zobrazovacie zariadenia v súčasnej, alebo budúcej architektúre.

Návrhy sa môžu týkať verejných priestranstiev, budov, interiérov firiem, nákupných centier, hotelov, alebo retailových prevádzok - ale aj akýchkoľvek iných typologických druhov, vrátane ideových konceptov... 

Od návrhov sa očakáva, že čo najlepšie a najkreatívnejšie využijú potenciál zobrazovacích zariadení, ktoré má Samsung vo svojom portfóliu, ale aj vizionárske zobrazovacie zariadenia, ktoré ešte neexistujú, a prinesú čo najväčší benefit pre ich prevádzkovateľov, či okoloidúcich - a zároveň vytvoria nový pohľad pre architektúru budúcnosti. Inšpiráciou pre súťažiacich môžu byť už zrealizované riešenia, napr.:

https://www.youtube.com/watch?v=8--2HWgtEPI

https://displaysolutions.samsung.com/main/index

https://displaysolutions.samsung.com/showcase/success-stories

https://www.samsung.com/us/business/products/displays/direct-view-led/the-wall/

https://www.designboom.com/design/dstrict-wave-led-screen-south-korea-05-16-2020/

Netreba sa však nechať "inšpirovať" doslovne. Najvítanejšie budú návrhy, ktoré budú originálne, úplne nezávislé. Alebo naopak, návrhy ktoré reagujú na miestny (slovenský, stredoeurópsky...) kontext. Oceníme aj prezentovanie možností uplatnenia zobrazovacích panelov na aktuálnych projektoch, ktoré sú rozpracované na našich stoloch...

 

Podmienky a pravidlá súťaže „Zobrazovacie plochy v architektúre“:

 

Vypisovateľ: 

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom „Městským  soudem v Praze“, sp. Zn. C 158046 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45 306 281 (ďalej „spoločnosť Samsung“) prostredníctvom stránky archinfo.sk organizuje súťaž pod názvom „Zobrazovacie plochy v architektúre“ (ďalej len „súťaž“).

 

Organizátor a spracovateľ súťažných podmienok: 

Seesame, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09, IČO: 35 702 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 12143/B. Kontaktná osoba: Tomáš Kočí, +421 2 4342 2978, koci@seesame.com.

 

Porota:

Štefan Moravčík, architekt, Archinfo.sk
Matúš Bišťan, architekt
Ivona Šarochová, Samsung Electronics Czech and Slovak 
Peter Tvrdoň, Samsung Electronics Czech and Slovak
Petr Ritz, Samsung Electronics Czech and Slovak

 

Druh súťaže:

Ideová, verejná, neanonymná súťaž pre architektov, dizajnérov, návrhárov, študentov architektúry a dizajnu a všetkých fanúšikov modernej architektúry.

 

Súťažný návrh:

Súťažné návrhy budú mať výlučne elektronickú podobu.
Minimálny rozsah je jeden dokument (“panel”) v rozlíšení cca 4K (3840 × 2160 bodov). Súťažný návrh môže byť prezentovaný aj na vyššom počte panelov - v rozsahu od jedného po maximálne desať. Rozlíšenie môže byť aj vyššie ako 4K, ak to súťažiaci uzná za vhodné.

V každom prípade nerozhoduje rozsah a technická náročnosť spracovania, ale zaujímavý návrh. Jeden panel s dobrou ideou je určite lepší ako desať nepresvedčivých :-)
Návrh môže mať v minimalizovanej podobe aj formu jednoduchej skice, napr. vo formáte JPG, s krátkym popisom návrhu (3-4 vety)... (Samozrejme privítame aj podoby blízke štandardným profesionálnym výstupom, výseky zo spracovávaných projektov, vizualizácie, koláže…).

Okrem bitmapových výstupov (JPG, PNG…) sú akceptované aj vektorové, alebo zmiešané výstupy vo formáte PDF (aj vo forme viacstránkových elaborátov).
Odporúčame dodržiavať horizontálne orientovaný formát elaborátu (“landscape”) v štandardných zaužívaných pomeroch (4K, 8K…).
Ak to špecifiká návrhov vyžadujú, budú akceptované aj iné formáty (za podmienky bezproblémovej prezentácie pre potreby poroty na štandardných monitoroch / zobrazovacích paneloch).
Sprievodné texty budú integrálnou súčasťou súťažných panelov. Textová a grafická časť návrhu bude rozvrhnutá súťažiacimi tak, aby tvorila prehľadný dokument (panel), názorne prezentujúci súťažný návrh).

Na každom súťažnom paneli (liste) bude umiestnený názov: “Samsung -  zobrazovacie plochy v architektúre” a číselné označenie jednotlivých strán súťažného elaborátu. Grafické usporiadanie súťažného elaborátu i spomenutého povinného názvu a označenia strán je ponechané voľne na súťažiacich. Na spodnej strane posledného súťažného panelu bude pre potreby identifikácie uvedené meno (ak ho súťažiaci nechce zverejniť, tak pseudonym, nickname...) súťažiaceho.

Na osobitnom (dodatočnom) paneli, alebo priamo v tele svojho e-mailu súťažiaci uvedú všetky kontaktné údaje pre spätnú väzbu a pre identifikáciu potrebnú pre zaslanie ceny víťazovi. (Samozrejme v prípade nesúhlasu s publikovaním (a neuvedením mena priamo na súťažnom návrhu) je potrebný aj odkaz na zástupný pseudonym uvedený na súťažných paneloch - pre potreby spárovania údajov o súťažiacich so súťažnými návrhmi).

 

Priblíženie zadania:

Ak máte zaujímavú myšlienku, ako je možné nahradiť v navrhovaných budovách štandardné grafické prvky (nápisy, označenia budov, reklamné a vývesné štíty, grafický informačný a orientačný systém…) v exteriéri, aj v interiéri budov - veľkoplošnými zobrazovacími panelmi, neváhajte. Prezentujte svoje predstavy a podeľte sa so svojimi nápadmi.

Mimoriadne zaujímavé môžu byť aj idey, ako použiť nové technické možnosti dynamických zobrazovacích prvkov v úplne nových súvislostiach. Iných, ako je bežná prax a zaužívané stereotypy.  Rýchly pokrok vo vývoji ponúka už dnes nástroje a zariadenia, umožňujúce zobraziť plnohodnotný multimediálny (niekedy aj interaktívny) obsah inak a omnoho lepšie, ako prednedávnom. Môžeme počítať s čoraz väčším používaním zobrazovacích plôch v pozícii plnohodnotnej integrálnej súčasti architektúry. S aktívnymi plochami a povrchmi, s pôsobením ktorých architekt počíta už v etape návrhu. 

Nie je potrebné obmedzovať sa iba na jestvujúce zariadenia, ktoré má Samsung v sériovej produkcii. Dôležité sú nápady a zaujímavé návrhy, ktoré môžu ísť aj za rámec súčasných technických možností. Ak vo svojich projektoch (alebo víziách) chcete niektorú časť svojho diela navrhnúť ako grafický prvok, využívajúci možnosti najnovších zobrazovacích technológií, neváhajte. Pošlite nám svoju predstavu, zhmotnenú formou akéhokoľvek grafického výstupu (sprievodné doplňujúce, prípadne vysvetľujúce texty sú samozrejme vítané). 

Prioritne je dôležitý architektonický kontext a architektonické súvislosti. Idey a ich grafická prezentácia. Nie technické riešenia. (Samozrejme ak budú s nápadom spojené aj zaujímavé technické prvky, vypisovateľ ako technologický líder v tejto oblasti, to môže privítať ako nečakaný prínos :-).  

 

Špecifiká zadania: 

V budovách  sa neustále zvyšuje podiel použitých technológií. Stávajú sa čoraz viac sofistikovanejšími. Niekedy v prospech výsledku, niekedy na jeho úkor.

Podobný trend sa vyvíja aj v oblasti grafických informácií, ktoré nás čoraz intenzívnejším spôsobom atakujú v rastúcej miere a na každom kroku. Vizuálny smog má heterogénnu formu, kvalitu a obsah… Forma nosičov informácií, ich obsah, hustota výskytu, i fyzický stav sú v drvivej miere mierne povedané problematické…

Je však zrejmé, že bez potrebných grafických informačných systémov sa na budovách, ktoré navrhujeme (a v ich interiéroch) nezaobídeme. 

Môžu nám nové moderné technológie pomôcť urobiť v prostredí v ktorom žijeme (a na tvorbe ktorého sa aktívne podieľame) trochu poriadok? Zlepšiť stav? Minimalizovať často neforemné konštrukcie, heterogénne nánosy a neustále pribúdajúce, nie veľmi vítané prvky na fasádach budov, ktoré pribúdajú pri každej novej požiadavke nájomníkov a používateľov budovy zviditeľniť sa?

Dal by sa už v etape návrhu objektu urobiť aj jeho definitívny grafický koncept? Aby už nikto a nikdy na budovu nič dodatočne nelepil? Aby sa zmena obsahu potrebnej (nevyhnutnej a žiadanej) grafickej informácie dala robiť bez fyzického zásahu do architektonického diela?

Viete si predstaviť architektonické návrhy, ktoré by vytvorili riešenia zabezpečujúce, že nové objekty zostanú dlhodobo v podobe v akej boli postavené? Aby súčasne boli pripravené akceptovať požiadavky na poskytovanie dynamicky meniaceho sa obsahu, ktorý je potrebné nejakým spôsobom dať na vedomie obyvateľom aj používateľom?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky hľadáme odpoveď. Je zrejmé, že univerzálnu odpoveď nedostaneme. Aj parciálne riešenia a námety sú však prínosom.

Zobrazovacie panely nám už teraz poskytujú vynikajúcu pomoc v ateliéroch.  Pri tvorbe, i pri prezentovaní našich návrhov. Víťaz súťaže získa najnovší interaktívny zobrazovací panel ideálny pre nasadenie v architektonickom ateliéri - Samsung Flip2 WMR 65. 

 

Jazyk súťaže:

Porota akceptuje návrhy, ktoré sú vyhotovené v jednom z nasledujúcich jazykov: slovenský, český, anglický.


Kritériá hodnotenia:

Architektonická invencia, zaujímavosť a originalita predložených riešení. 


Odmeny:

Odmenou pre víťaza bude najnovší interaktívny displej Samsung Flip2 WMR 65 – s uhlopriečkou 65 palcov v hodnote 2 790 Eur s DPH. Je vhodný pre všetkých kreatívnych ľudí – stačí len kresliť, zapisovať nové, inšpiratívne nápady a následne zdieľať s ostatnými. Ideálny prezentačný a pracovný nástroj pre architekta. (Predchádzajúca verzia zariadenia Samsung Flip bola testovaná na stránke Archinfo v tomto článku).

Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Výhra je neprenosná, ak sa výherca nedohodne so spoločnosťou Samsung inak.


Odovzdanie súťažných návrhov a termíny súťaže:

Vyhlásenie súťaže 28. október 2020.
Termín odoslania súťažných návrhov je 13. december 2020 do 12.00 hod

Súťažné návrhy je potrebné poslať e-mailom na adresu organizátora súťaže: koci@seesame.com a na adresu archinfo@archinfo.sk. Vyžadovaná podoba súťažného návrhu je uvedená v odseku “Súťažný návrh”  týchto súťažných podmienok.

Niektoré súťažné návrhy môžu mať podobu značne veľkých súborov. Je možné poslať ich vo forme odkazu na zdieľané úložisko, (Dropbox, Google Disk, Ulož.to, WeTransfer… a pod.). Vzhľadom na možné komplikácie pri prenosoch odporúčame poslať súťažné návrhy v predstihu cca jeden deň, aby súťažiaci mal istotu, že prenos súborov prebehol do termínu uzávierky súťaže bez problémov.

P.S.: Vzhľadom na špecifickosť súťaže (nie je potrebný veľký rozsah súťažného návrhu, skôr zaujímavé riešnia) netreba čakať až do záverečného termínu odoslania. Vypisovateľ (i redakcia) sa potešia aj skorším, priebežným príspevkom .

 

Hodnotiace zasadnutie poroty:

Hodnotiace zasadnutie poroty sa uskutoční do troch dní od uzávierky súťaže.

 

Vyhlásenie výsledkov:

Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na stránke www.archinfo.sk ihneď po spracovaní zápisu z hodnotiaceho zasadnutia poroty. Meno výhercu, mená účastníkov a ich návrhy budú uvedené v tom istom ozname na stránke www.archinfo.sk a v oficiálnej tlačovej správe distribuovanej do médií. Výherca bude tiež kontaktovaný spoločnosťou Samsung.

 

Zverejnenie výsledkov:

Súťažiaci odoslaním súťaže súhlasí so zverejnením svojho súťažného návrhu. Súťažný návrh bude zverejnený na stránke www.archinfo.sk, použitý pre potreby spoločnosti Samsung, prípadne publikovaný v iných médiách. 

Súťažiaci majú však právo na neuverejnenie svojho mena pri svojom súťažnom návrhu. Túto vôľu môžu prejaviť písomne požiadavkou pri zaslaní svojho súťažného návrhu, alebo hocikedy neskôr (písomne, alebo elektronicky na kontaktnej adrese vypisovateľa súťaže). 

 

Spracúvanie osobných údajov

Súťažiaci berú na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a súťažný návrh budú spoločnosťou Samsung ako prevádzkovateľom spracúvané na účel prevádzkovania súťaže a oznámenia výhry. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) v spojení so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry bude za účelom doručenia výhry potrebné prevádzkovateľovi poskytnúť ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu a korešpondenčná adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh súťaže a výhru doručiť výhercovi. Osobné údaje súťažiacich (meno, priezvisko, emailová adresa), ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby poskytnutia výhry. Osobné údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov po poskytnutí výhry v rozsahu, v akom je potrebné ich uchovávať ako súčasť účtovných dokladov v zmysle platných právnych predpisov.

Spoločnosť Samsung poverila niektorými činnosťami spojenými s organizáciou súťaže, pri ktorých dochádza i k spracúvaniu osobných údajov, tretiu osobu – sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09, IČO: 35 702 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 12143/B, a ktorá sa v zmysle týchto podmienok a pravidiel súťaže považuje za osobu podieľajúcu sa na organizácii súťaže.    

Ako dotknutá osoba má súťažiaci najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne listom doručeným na adresu sídla sprostredkovateľa: Seesame, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@seesame.com. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. V prípade, ak sú informácie spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má súťažiaci právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. 

 

Záverečné ustanovenia:

Zo súťaže sú vylúčené osoby (i) v pracovnom pomere, (ii) inom pracovnoprávnom vzťahu alebo (iii) v obdobnom zmluvnom vzťahu k osobám, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaže, a blízke osoby vylúčených osôb. 

Spoločnosť Samsung je oprávnená podmienky súťaže zmeniť zo závažných dôvodov, a to aj v priebehu súťaže.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťaži zodpovedá výherca.

Ak sa s výhercom nepodarí skontaktovať ani do 7 dní odo dňa oznámenia výhry, jeho nárok na získanie výhry zaniká a spoločnosť Samsung je oprávnená určiť iného výhercu. 

Prevádzkovateľovi stránky archinfo.sk nevznikajú žiadne záväzky vyplývajúce z účasti súťažiach v súťaži.

Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Výhra je neprenosná, ak sa výherca nedohodne so spoločnosťou Samsung inak.

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.

 

Tlačovú správa spoločnosti Samsung v prílohe:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím