Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. september 2018
0
1059

Obnova Považského hradu: prvá etapa - sprístupnenie verejnosti

Prvá etapa projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky vytvorila podmienky pre jej zachovanie, prezentáciu a sprístupnenie verejnosti. Nový prehliadkový okruh sprevádza drobná architektúra v podobe mobiliáru a informačného systému z trvácnych prírodných materiálov.
Obnova Považského hradu: prvá etapa - sprístupnenie verejnosti
Autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. Juraj Krumpolec, Ing. Peter Derevenec, Ing. Vladimír VodnýSpolupráca: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav MatejkaInvestor: Mesto Považská BystricaNávrh: 2008 - 2017Realizácia: 2017 - 2017Adresa: Považské Podhradie , Považská Bystrica, SlovenskoPublikované: 21. október 2018

Stručná história objektu

Hrad s pôvodným názvom Bystrica bol ako súčasť sústavy opevnených sídiel Považia postavený približne v 2. polovici 13. storočia. Opevnené sídlo bolo postupne dobudované a prestavané. Začiatkom 17. storočia však hrad stratil svoj pôvodný význam a funkciu. Zakrátko, v roku 1698 bol čiastočne zbúraný z obavy aby sa nestal sídlom protihabsburských povstalcov. Bez rozsiahlejšej rekonštrukcie pretrvalo torzo objektu až do nedávnej minulosti.

Zadanie

Autorský tím okrem rekonštrukčných zásahov na nadzemných objektoch hradného jadra riešil aj systém bezpečného sprístupnenia pamiatky. Súčasťou prvej etapy rekonštrukcie hradu bolo vytvorenie vnútorného prehliadkového okruhu, ktorý je doplnený prvkami dočasného mobiliáru. Zvolená konzervačná metóda obnovy doplnená o dielčie rekonštrukcie vybraných častí, zachováva autentickú ruinálnu podobu zrúcaniny.

Návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky

Prvou fázou v procese komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky je obnova častí hradného jadra, kde prebehol architektonicko-historicky výskum. V ďalších etapách obnovy sa počíta s prezentáciou a sprístupnením archeologicky a architektonicko-historicky nezdokumentovaných častí hradného komplexu, najmä zasypaných častí hradného jadra a predhradia.

Pamiatková obnova zastrešovala v nevyhnutnom rozsahu konzerváciu a sanáciu narušených a nestabilných konštrukčných prvkov hradu, potrebné rekonštrukčné a reštauračné zásahy v súlade s architektonicko-historickým výskumom a potrebami vyplývajúcimi z cieľov komplexnej obnovy hradu.

Architektonické riešenie obnovy

Hrad si zachoval čitateľnú dispozíciu, hmotovo - priestorové členenie a množstvo architektonických a fortifikačných prvkov.     

Cieľom obnovy bolo v maximálnej miere zakonzervovať zachovanú hmotu západnej, južnej a východnej časti hradného jadra s obytnými krídlami, hradným palácom a parkanom. Projekt v budúcnosti počíta aj s obnovou zvyškov hradbového múru predhradia, delovej bašty a ďalších objektov predhradia. Cieľom obnovy je zachovanie dnešnej autentickej, ruinálnej podoby objektu.

Nosná konzervačná metóda obnovy bola doplnená o dielčie rekonštrukcie vybraných častí s cieľom čiastočného prinavrátenia a sčitateľnenia ich historického výrazu. Cieľom prác bolo statické spevnenie narušených častí konštrukcií s dôrazom na historické otvory, ktoré umožnilo sprístupniť nové časti pamiatky. Hlavným zdôvodnením zvolenej metódy je snaha o zachovanie súčasnej podoby zrúcaniny s dôrazom na siluetu a celkové pohľady, avšak nevynímajúc ani priestor vo vnútri hradu. Dielčie rekonštrukcie niektorých prvkov zároveň nepotláčajú dominantný konzervačný prístup a umožňujú sprístupnenie a prevádzkovanie priestorov skúmanej časti hradného jadra.

Situácia - prehliadkový okruh
Situácia - prehliadkový okruhAutor: AŽ PROJEKT
Hradné nádvorie - prvky drobnej architektúry a informačný systém
Hradné nádvorie - prvky drobnej architektúry a informačný systémAutor: AŽ PROJEKT
Situácia - pôdorys 1.P
Situácia - pôdorys 1.PAutor: AŽ PROJEKT
Prvky drobnej architektúry
Prvky drobnej architektúryAutor: AŽ PROJEKT
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Foto: Marika Zábojníková
Pohľad na južnú fasádu obytného krídla, NKP Považský hrad, pôvodný stav (október 2008)
Pohľad na južnú fasádu obytného krídla, NKP Považský hrad, pôvodný stav (október 2008)

Porovnanie stavu pred rekonštrukciou a po dokončení prvej etapy obnovy:

Pohľad z hradného nádvoria na severné obytné krídlo, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na severné obytné krídlo, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na severné obytné krídlo, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)
Pohľad z hradného nádvoria na severné obytné krídlo, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)Foto: Marika Zábojníková
Pohľad z hradného nádvoria na hradný palác, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na hradný palác, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na hradný palác, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)
Pohľad z hradného nádvoria na hradný palác, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)Foto: Marika Zábojníková
Pohľad z hradného nádvoria smerom na hradný palác, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria smerom na hradný palác, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria smerom na hradný palác, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)
Pohľad z hradného nádvoria smerom na hradný palác, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)
Pohľad z hradného nádvoria na západné obytné krídlo, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na západné obytné krídlo, NKP Považský hrad, pôvodný stav (marec 2012)
Pohľad z hradného nádvoria na západné obytné krídlo, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)
Pohľad z hradného nádvoria na západné obytné krídlo, NKP Považský hrad, aktuálny stav (máj 2018)Foto: Marika Zábojníková

Na záchrane Bystrického hradu sa aktívne podieľa Mesto Považská Bystrica spolu s OZ Združenie hrad Bystrica. V prvých rokoch išlo o starostlivosť o údržbu areálu a odstraňovanie náletových drevín, či jednoduchšie murárske práce na zabezpečenie statiky hradu. V súčasnosti pokračujú v stavebných prácach, organizujú odborné semináre, prezentácie a kultúrne podujatia.

Podklady: AŽ PROJEKT

Poloha diela

Ing. Vojtech Krumpolec
Ing. Mária Krumpolcová
Ing. Juraj Krumpolec
Ing. Peter Derevenec
Ing. Vladimír Vodný
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím