Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. október 2015
0
1764

Kultúrno - spoločenské centrum s hostelom v Bratislave - diplomová práca

Diplomová práca ocenená v rámci 25. ročníka súťaže o Cenu prof. J. Lacka odmenou PRO URBIS. Odmena je udeľovaná za riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia.
Kultúrno - spoločenské centrum s hostelom v Bratislave - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Eva AndrášováSpolupráca: Ing. arch. Lukáš Kordík (vedúci diplomovej práce)Návrh: 2014 - 2015Adresa: ulica 29. augusta , Bratislava, SlovenskoPublikované: 30. október 2015

Urbanistické riešenie

Navrhované architektonické dielo Kultúrneho spoločenského centra s hostelom je situované do existujúcej zástavby ulice 29. augusta v mestskej časti Bratislava – Staré mesto na pozemku prieluky ohraničenej stavebnými viacpodlažnými objektmi s domovými číslami 36A a 37. Daná lokalita je charakteristická kompaktnou zástavbou poskytujúcou veľkú pestrosť vnútromestských priestorov. Nachádza sa tu rôznorodá paleta drobných občianskych zariadení poskytujúcich pestrú škálu služieb, ktoré takmer sebestačne napĺňajú požadované funkcie každodenného mestského života.

Pohľad z ulice
Pohľad z ulice© Eva Andrášova

Negatívom predmetného územia je absencia sociálneho rozmeru. Prostredie autami zaplnených ulíc je anonymné, hlučné, neposkytujúce príležitosti na rozvíjanie dobrých susedských vzťahov. Zanedbané verejné priestranstvá, opustené dvory domov, schátralé prístavky k domom ponúkajú príležitosť architektom zmocniť sa daných nevyužitých voľných plôch, v bohatosti a rozmanitosti rozvinúť dispozičné riešenia jednotlivých budov a v konečnom dôsledku obohatiť mestské obytné prostredie. Jednou z takýchto lokalít je pozemok v prieluke, ktorý je určený pre riešenie diplomovej práce. Prístup na pozemok je priamo z cestnej komunikácie, ktorú od hranice pozemku oddeľuje peší chodník.

Situácia
Situácia© Eva Andrášova

Cestné teleso je využívané na jednosmernú automobilovú dopravu, ako aj na parkovanie osobných vozidiel. Dopravná obsluha objektu je riešená uvádzanou cestou. Uličná čiara je prezentovaná myslenou spojnicou uličných fasád okolitých budov. Susediaci dom navrhovaného centra napravo má štyri nadzemné podlažia. Dom nachádzajúci sa  vľavo má taktiež štyri súvislé podlažia, plus jedno uskočené a dve v situované povalovom priestore objektu. Riešený pozemok je rovinatý, avšak má výrazné obmedzenie  pre budúcu výstavbu predstavovanú výškovým komínom. Pozemok je vo vnútro dvorovej časti čiastočne presvetlený.

Pohľad z dvora
Pohľad z dvora© Eva Andrášova

Dispozičné riešenie

Architektonický návrh rieši zástavbu na celej ploche pozemku s výnimkou úzkeho pruhu potrebného pre vonkajšiu únikovú komunikáciu. Vchody do budovy (pre peších aj pre osobné vozidlá) sú riešené bezbariérovo. V úrovni INP je riešený hlavný vstup do budovy aj vchod do hromadnej garáže. Pri vstupe do budovy je riešený multifunkčný pult, ktorý slúži ako barový, ale zároveň poskytuje informačné služby pre celý objekt. Vedľa pultu sa nachádza kaviareň, predajňa kníh a ponúka umeleckých výrobkov. Za týmito priestormi je situovaný priestor multifunkčnej sály, do ktorej je vstup z úrovne INP a taktiež z úrovne IPP. V zadnej časti prízemia sa nachádza centrum voľného času, ktoré sa prevádzkovo rozprestiera aj na ďalších dvoch nadzemných podlažiach. Voľnočasové priestory sú určené pre deti a zahŕňajú ateliérové priestory (výtvarný, keramický, drevársky, sklársky), ktoré sú umiestnené na IIINP. Okrem toho sa v úrovni INP voľnočasového centra nachádza tanečná miestnosť, nad ktorou vo vyššom podlaží je riešená učebňa. Priestor nad multifunkčnou sálou je vyčlenený pre výstavy detských prác. V úrovni IPP a IIPP zo strany ulice je riešená cez dve podlažia hromadná garáž pre osobné vozidlá. Technický vstup do tohto priestoru je riešený z úrovne IIPP. Úroveň druhého suterénu je vyčlenená pre potreby TZB a pre archívne účely. Priestory IPP sú riešené ako priestory rozptylné pred multifunkčnou sálou.

Pôdorys 1NP
Pôdorys 1NP© Eva Andrášova

Zo vstupných priestorov na prízemí vedie priamočiare schodisko na úroveň IINP, kde sa v prednej časti nachádza predaj kníh s knižnicou.

Pôdorys 2NP
Pôdorys 2NP© Eva Andrášova

Nad týmto priestorom sa nachádzajú prenajímateľné administratívne priestory umiestnené na 3NP až na 6NP, koncipované v rôznych plošných variáciách od hromadných sálových pracovní cez co-working kancelárie až po ateliéry. Tie sú umiestnené na poslednom nadzemnom podlaží vo forme sólo domčekov so samostatnými vstupmi prostredníctvom samostatných schodísk. Voľný priestor okolo na 5NP slúži ako pochôdzna terasa. Zadná časť objektu na 4NP a na 5NP je vyčlenená pre hostel, ktorý sa funkčne nachádza taktiež v samostatne stojacich maloplošných objektoch, prístupných z úrovne 4NP. Priestory na jednotlivých podlažiach sú presvetlované pomocou terás a loggii. Celou hmotou objektu sa po výške vinú dve samostatné komunikačné jadrá s výťahmi, schodiskami a hygienickými zariadeniami.  

Pôdorys 3NP
Pôdorys 3NP© Eva Andrášova
Pôdorys 4NP
Pôdorys 4NP© Eva Andrášova
Pôdorys 5NP
Pôdorys 5NP© Eva Andrášova
Pôdorys 6NP
Pôdorys 6NP© Eva Andrášova
Pôdorys strechy
Pôdorys strechy© Eva Andrášova
Rez objektom
Rez objektom© Eva Andrášova

Architektonické riešenie

Budova Kultúrno spoločenského centra je tvarovaná v zmysle podmienok zadaných územným plánom hlavného mesta Bratislavy. V návrhu sú prísne sledované požadované  úrovne výšky ríms objektu, ktoré vychádzajú z výškových pomerov susediacich objektov. Rozdiel medzi uličnými hladinami vo veľkosti dvoch podlaží sa odráža v hmotovom kreovaní vstupného priečelia budovy. Predpísaná výška ríms v dvorovej časti pozemku ovplyvňuje objemové riešenie zadnej časti domu.

Pohľady
Pohľady© Eva Andrášova

Potreba osvetlenia vnútorných priestorov nachádza odozvu v perforovaní tvarového kubusu diela s návrhom  terás a okenných otvorov. Proporčná rozmanitosť okenných otvorov na fasádach vyjadruje obsahovú pestrosť interiérových funkcií. Predsadená perforovaná fasáda metalickej bielej farby stelesňuje súvzťažnosť vnútorných funkcií. Výplňové sklo otvorov s mierou pokovania ma z vonkajšej strany pôsobiť dojmom zatemnenia. Okenné hliníkové rámy opatrené červenou farbou ma jú za úlohu akcentovať na bielo pojednané fasády. Terasy s podlahami z drevovláknitých kompozitov sú obohatené  fasádnymi kvetináčmi. Popínavé rastliny vyrastajúce z nich obohacujú vzdušný priestor otvorených exteriérových plôch budovy.

Pohľady
Pohľady© Eva Andrášova

Konštrukčné riešenie

Objekt budovy je založený na pozemku so štrkovým podložím, charakteristickým  nízkou únosnosť. Zakladanie je uvažované na základovej doske osadenej na hĺbených pilótach. Nosná konštrukcia pozostáva z oceľového skeletu kombinovaného s oceľobetónovým jadrom. Vzhľadom na to, že dispozičnopriestorové požiadavky boli rôznorodé, skelet oceľovej konštrukcie má k ním primeranú modulovú osnovu. Stojky skeletu pozostávajú z oceľových „I“ profilov. Nosníky sú tvorené z dvoch zváraných „U“ profilov. Stropy sú vytvárané z VSŽ plechov vyplnených betónom. Reprezentačné schodiská sú oceľové schodnicové. Konštrukcia komunikačných jadier (zvislé aj horizontálne nosné časti)  je navrhovaná z monolitického oceľobetónu. Obvodové steny sú z ľahkých sendvičových panelov. Deliace steny sú navrhnuté zo sadrokartónových dosiek opatrených protihlukovou izoláciou. V priestoroch, kde sa žiada vizuálny kontakt medzi miestnosťami, deliace steny sú celozasklenné. Podlahy sú uvažované ako montované na báze drevovláknitých dosiek osadených na rektifikačných terčoch. Podhľady sú tvorené pomocou zavesených sadrokartónových dosiek. Výplne okenných otvorov sú tvorené z hliníkových systémov zasklenia.

Využiteľná strešná terasa
Využiteľná strešná terasa
Pobytová exteriérová na najvyššom podlaží
Pobytová exteriérová na najvyššom podlaží

podklady: Ing. arch. Eva Andrášová

Poloha diela

Ing. arch. Eva Andrášová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím