Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. jún 2016
0
4541

Obnova interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

Pekný príklad intervencie v historickej sakrálnej stavbe. Nový autorský vklad v dialógu s pôvodným prostredím.
Obnova interiéru rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach
Autori: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš BujnaPodlažná plocha: 200 m2Investičný náklad: 50.000 €Adresa: 22, Brutovce, SlovenskoPublikované: 6. jún 2016

S potešením predstavujeme dielo kolegu Tomáša Bujnu. Podarilo sa mu neokázalým spôsobom obnoviť interiér kostola zo 14. storočia. Riešenie je jednoduché, čisté, súdobé, zároveň však citlivo reaguje na kontext okolia i historický odkaz. Výsledok prezentuje osobný autorský vklad, cit pre materialitu a detail.  

Po úvodnom historickom exkurze nájdete výsledné riešenie v spodnej časti článku. 

Foto: Stano Dubík

História

Obec Brutovce sa nachádza v okrese Levoča v Levočských vrchoch v nadmorskej výške 864 m n. m. Obec má 215 obyvateľov. Jej patrónom je sv. Vavrinec, ktorému je zasvätený aj rímskokatolícky gotický kostol. Predstavuje výraznú dominantu obce. Pochádza z 1. polovice 14. storočia, prestavaný v rokoch 1779-1784 a neskôr v 20. storočí. Kostol bol vybudovaný v centre obce priamo na úpätí jedného z množstva vrchov (882 m n. m.), tvoriacich južný výbežok z masívu Spišská (1 056 m n. m.). Murovaný jednoloďový objekt postavilo miestne obyvateľstvo v úctyhodnej nadmorskej výške 863 m n. m. Brutovský kostol je tak najvyššie položeným stredovekým kostolom na Slovensku a zrejme i v rámci okolitých, rovinatejších štátov.

Gotický kostol pozostával v 14. stor. zo štvorcového presbytéria, obdĺžnikovej lode, severnej prístavby sakristie a západne predstavanej veže. Do objektu sa vstupovalo z podvežia od západu a z juhu vchodmi s gotickými kamennými portálmi. Svätyňa bola zaklenutá krížovou rebrovou klenbou a loď pokrýval rovný drevený strop. Interiér bol presvetlený vysokými gotickými okennými otvormi po dva v presbytériu a lodi. Vo veži boli len úzke štrbinové strieľne. V 17. a 18. stor. bol kostol doplnený o prístavby. Najskôr o južnú predsieň zaklenutú krížovou hrebienkovou klenbou a neskôr krytým schodiskom pri veži. Tieto úpravy pôvodnú stavbu veľmi nenarušili, to spôsobili až prestavby v 20. stor. Na veži vznikli nové neogotické ozvučnicové okná, no žiaľ, v podobnom štýle boli upravené aj ostatné okenné otvory v lodi a svätyni. Zanikli tak pôvodné gotické ostenia, ale prvotné tvary okien s lomeným záklenkom boli zachované. Západne k veži sa pribudovala predsieň.

Sú v ňom pomerne zachovalé gotické plastiky zo 14. a 15. storočia. V strede neogotického oltára sa nachádza neskorogotická socha Madony. Za zmienku stojí aj gotický zvon z roku 1524 od Andreja Illenfelda.

Pôvodná hrubá stavba z obdobia vzniku (múry svätyne, lode, sakristie a veže) zostala dodnes nepoškodená a všade okrem sakristie sa zachovalo i pôvodné zaklenutie. Presbytérium má gotickú krížovú rebrovú klenbu s kamennými rebrami klinového profilu, dosadajúcimi na nevystupujúce konzoly ukončené ihlanom. Rebrá sú prekrížené v kruhovom mohutnom svorníku. Vo svätyni sa zachovalo ešte gotické výklenkové pastofórium s pôvodnou kovovou mrežou aj so zámkom zo stredoveku. Do sakristie vedie zo svätyne kamenný gotický portál s lomeným záklenkom. Loď krytá kazetovým dreveným stropom obsahuje taktiež gotický lomený portál s oblým prútom pomerne krivého ostenia v južnom múre. V ostro lomenom triumfálnom oblú ku sa zachovali pôvodné nábrežné rímsy. Z vnútorného zariadenia kostola z obdobia stredoveku pochádza zvon z r. 1524, vzácna gotická socha Panny Márie zo 14. stor., gotická polychrómovaná drevorezba Panny Márie s Ježiškom z 15. stor. a kamenná krstiteľnica zo začiatku 16. stor.

Stará fotografia kostola z juhovýchodnej strany
Stará fotografia kostola z juhovýchodnej strany Zdroj: farnosť Brutovce
Situácia
Situácia
Pôvodný pôdorys kostola, pred výstavbou západnej predsiene
Pôvodný pôdorys kostola, pred výstavbou západnej predsiene Zdroj: Brutovce

Obnova interiéru

Obnova interiéru. Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy už oddelenej od obvodových stien ryhou širokou a hlbokou cca 30 cm po obvode celého interiéru. Tento neutešený stav hrubej stavby dotvárali paradoxne novodobé pseudogotické dvere medzi hlavnou loďou a južnou predsieňou ktorá slúžila ako spovedelnica, nový rustikálny sedes, niekoľko podobne tvarovaných podstavcov pre sochy a tiež nové vitráže gotických okien.

V prvom rade bolo rozhodnuté o odstránení vlhkosti zo stien a podláh. Bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. V súčinnosti s KPÚ Prešov a Levoča sa začalo so sanačnými prácami. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum zvyšných omietok v celom kostole. Nedotknutá zostala len podlaha vo svätyni. Materiálovo aj konštrukčne je nevhodná, no je relatívne nová a tak jej opätovná rekonštrukcia zatiaľ neprichádza do úvahy. Po všetkých prieskumoch začala teda plnohodnotná obnova interiéru položením kamenných platní pieskovca z božanovského lomu v celej ploche kostola okrem presbytéria. Nasledovalo očistenie empory osadenie nového dreveného schodišťa, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osadenia tepelných infražiaričov a osvetlenia pod emporou, obnova omietok a nakoniec výroba lavíc s dômyselným vyhrievaním ukrytým v telese lavíc. Postupne boli navrhnuté a vymenené niektoré nevyhovujúce dvere vrátanie ich kovania a ostatné drobné prvky kostola (svätenička, číselník, lavice v južnej predsieni). Oprava kostola v tak malej obci akou Brutovce sú, si vyžaduje veľa času. Zatiaľ poslednou časťou úprav bola podlaha na empore. 

Pôvodná empora v tomto kostole bola drevená, v strednej časti s balkónom pre organ podopretým dvoma drevenými stĺpmi. Vystupovalo sa na ňu po pravej strane priamim rebríkovým schodišťom. Niekedy v 70-tych rokoch minulého storočia bola táto ľahká empora nahradená betónovým stropom hr. 20 cm a vystupovalo sa na ňu po točitom oceľovom schodisku. Robustná betónová konštrukcia bola zabalená do novodobého dreveného obkladu. Nebolo v našich silách s touto hmotou veľa urobiť a nechceli sme ju ani zakrývať. Práve naopak - navešali sme na ňu moderné technológie súčasnosti - infražiariče a pásové LED osvetlenie.

Mobiliár

Hlavnou časťou mobiliáru sú drevené lavice z červeného smreka. Táto surovina je pre kostol a celé okolie špecifická. Jednak sme využili časť dreva pôvodných lavíc ich recyklovaním a jednak je farský les plný červených smrekov, ktoré tvorili lacný a kvalitný zdroj materiálu. Tvar lavíc vychádza z celkového priestoru hlavnej lode a z pohybu v tomto priestore. Moderný hranatý tvar sme chceli zjemniť tmavou farbou charakteristickou pre starý nábytok. Jednak bolo treba zjednotiť staré a nové časti dreva a jednak sme sa chceli farbou prispôsobiť už hotovému novému schodišťu a ostatným prvkom novodobého mobiliáru. Vzhľadom na silné zimy v tejto lokalite bola požiadavka na lavice s kúrením. Nechceli sme ale, aby bolo viditeľné a znehodnocovalo tak liturgický priestor. Zvolili sme vykurovacie fólie zabudované v operadlách, sedadlách a pódiách týchto lavíc. Pôvodné lavice mali tzv. pódium po celej ploche pod lavicami. Vzhľadom na to, že sme nechceli zakrývať novú pieskovcovú podlahu v hlavnej lodi, zvolili sme malé pódiá vytvorené len pod nohami sediacich. Celá elektroinštalácia vykurovania lavíc je ukrytá v tele lavice a nie je nikde viditeľná.
Dve lavice bez vykurovania boli osadené aj v južnej predsieni vo výklenkoch bočných stien. Ich tvar kopíruje tvar stien a slúžia len na príležitostné sedenie.
Po všetkých týchto náročných úpravách vznikla potreba chrániť vynaložené investície a tak prišla na rad výmena dverí. Hlavne tých, ktoré netesnili až tak, že umožnili tvorenie závejov snehu v interiéri západnej predsiene. Návrh nových dverí priniesol aj riešenie závesov a celého kovania vrátane návrhu kľučiek.

Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Foto: Stano Dubík
Pôdorys dlažby v lodi kostola
Pôdorys dlažby v lodi kostola
Pôdorys dlažby na empore
Pôdorys dlažby na empore
Umiestnenie mobiliáru
Umiestnenie mobiliáru
Kladačský plán
Kladačský plán
Dokumentácia dverných výplní
Dokumentácia dverných výplní
Stav pred obnovou
Stav pred obnovou
Stav počas obnovy
Stav počas obnovy
Pôvodný interiér kostola - liturgia "chrbtom k ľudu"
Pôvodný interiér kostola - liturgia "chrbtom k ľudu" Zdroj: farnosť Brutovce
Historické fotografie kostolu
Historické fotografie kostoluZdroj: farnosť Brutovce

Podklady: Tomáš Bujna 

Poloha diela

Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím