Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. júl 2023
2
137

Park s promenádou pred obecným úradom Vlčany

Park pred obecným úradom dodal existujúcej nedefinovanej ploche verejnej zelene novú lokálnu identitu. Návrh v plnej miere zakomponoval existujúce výsadby líp veľkolistých. Hlavným kompozičným prvkom nového parku je Parková promenáda s kvitnúcou alejou okrasných čerešní. Parková promenáda je osovo napojená na hlavný vstup do obecného úradu a je lemovaná trvalkovými záhonmi. Hlavnou kompozičnou témou parku je rieka Váh. V navrhovanej kompozícii jej niekdajší meandrujúci charakter štylizuje organicky tvarovaný trvalkový záhon s prevahou modro kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Tvarovanie vedľajšej parkovej komunikácie štylizuje konár stromu v lužnom lese a symbolickým odkazom na niekdajšie Vlčianske dubiny sú tri duby uhorské. Pod líniovou výsadbou líp je založená kvitnúce trávno-bylinné spoločenstvo. Park zo strany Károlyiho ulice lemujú vodozádržné prvky založené na princípe „bioswales“. Dažďová voda zo striech obecného úradu a kultúrneho domu sa zbierajú do podzemnej retenčnej nádrže. Voda z nádrže je využívaná na zavlažovanie zelene a v prípade zaplnenia podzemnej nádrže je nadbytočná voda odvedená do vegetačného vodozádržného prvku.
Park s promenádou pred obecným úradom Vlčany

Autori / projektanti: Ing. Attila Tóth, PhD. & Ing. Tomáš Pavelka, krajinní architekti (autori návrhu a projektanti)

Zadávateľ: Obec Vlčany, starosta obce: Ing. János Restár

Spolupráca:
Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt (autorizovaný dohľad nad projektom),
Ing. Zsolt Hajdú (projekt vodných stavieb a zdravotechniky),
Eleonóra Bartuseková (projekt verejného parkového osvetlenia a NN rozvodov),
Ing. Fratnišek Ondrusek (konzultácie, lokálny koordinátor projektu)

...

Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany - Park pred obecným úradom
Návrh a vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (2020 IV-IX, X-XII, 2022 II)
Miesto: Hlavná ulica II/573
Stavebné povolenie: Obec Tešedíkovo, 8.12.2020, 1327/2020
Realizácia: 2022-2023

...

Park pred obecným úradom
Park pred obecným úradom dodal existujúcej nedefinovanej ploche verejnej zelene novú lokálnu identitu. Návrh v plnej miere zakomponoval existujúce výsadby líp veľkolistých. Hlavným kompozičným prvkom nového parku je Parková promenáda s kvitnúcou alejou okrasných čerešní. Parková promenáda je osovo napojená na hlavný vstup do obecného úradu a je lemovaná trvalkovými záhonmi. Hlavnou kompozičnou témou parku je rieka Váh. V navrhovanej kompozícii jej niekdajší meandrujúci charakter štylizuje organicky tvarovaný trvalkový záhon s prevahou modro kvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Tvarovanie vedľajšej parkovej komunikácie štylizuje konár stromu v lužnom lese a symbolickým odkazom na niekdajšie Vlčianske dubiny sú tri duby uhorské. Pod líniovou výsadbou líp je založená kvitnúce trávno-bylinné spoločenstvo. Park zo strany Károlyiho ulice lemujú vodozádržné prvky založené na princípe „bioswales“. Dažďová voda zo striech obecného úradu a kultúrneho domu sa zbierajú do podzemnej retenčnej nádrže. Voda z nádrže je využívaná na zavlažovanie zelene a v prípade zaplnenia podzemnej nádrže je nadbytočná voda odvedená do vegetačného vodozádržného prvku.

Prvé jarné kvitnutie v parku (Foto: Attila Tóth, IV, IX 2023; František Ondrusek, V 2023; Táncoló Virágok Kertje VII 2023; Romy Creative Studio VIII 2023)

Park pred obecným úradom

Návrh Parku pred obecným úradom dodáva existujúcej ploche verejnej zelene novú lokálnu identitu. Park kompozične nadväzuje na obecný úrad a jeho hlavnú kompozičnú os, ktorá prechádza hlavným vstupom do budovy úradu a priamočiaro pokračuje do parkového priestoru cez cestu. Návrh v plnej miere zakomponuje existujúce výsadby líp veľkolistých v odrastenom až dospievajúcom vekovom štádiu a výbornej zdravotnej kondícií, v celkovom počte 13 kusov. Hlavným kompozičným prvkom nového parku bude Parková promenáda pred obecným úradom s kvitnúcou alejou okrasných čerešní Prunus sargentii ´Accolade´ (15 ks). Povrch parkovej promenády bude spevnený valcovanou štrkovou drvinou. Pozdĺž promenády je navrhnutých 8 parkových lavičiek, ktoré ponúknu posedenie v atraktívnom prostredí. Parková promenáda je osovo napojená na hlavný vstup obecného úradu a je lemovaná trvalkovými záhonmi. Hlavnou kompozičnou témou parku je rieka Váh. V navrhovanej kompozícii jej niekdajší meandrujúci charakter štylizuje organický trvalkový záhon s prevahou modrokvitnúcich trvaliek a okrasných tráv. Fenomén vody v Štylizovanom Váhu podčiarkne malý nenápadný vodný prvok v štrkovej ploche so solitérnymi kameňmi a redšou výsadbou trvaliek a tráv. Tvarovanie vedľajšej parkovej komunikácie štylizuje konár stromu v lužnom lese a symbolickým odkazom na niekdajšie Vlčianske dubiny sú tri duby uhorské (Quercus frainetto) v centrálnej časti parkovej úpravy. Pod líniovou výsadbou líp pozdĺž juhozápadnej hranice parku navrhujeme založiť kvitnúce trávno-bylinné spoločenstvo vhodné do polotieňa listnatých stromov, ktoré zníži nároky na údržbu trávnatých plôch a poslúži ako adaptačné opatrenie na efektívnejšie zachytávanie zrážkovej vody, zvýšenie biodiverzity a v neposlednom rade zatraktívnenie prostredia parku. Lúčny pás v kombinácií so stromoradím líp vytvorí vizuálnu kulisu parku. Park zo strany Károlyiho ulice lemujú vodozádržné opatrenia založené na princípe „bioswales“. Spevnenú nepriepustnú betónovú plochu na juhovýchodnej strane parku nahradia priepustné zatrávňovacie tvárnice. Dažďová voda zo striech obecného úradu a kultúrneho domu sa bude zbierať do podzemnej retenčnej nádrže. Voda z nádrže bude využívaná na zavlažovanie zelene a v prípade zaplnenia podzemnej nádrže bude nadbytočná voda odvedená do vegetačného vodozádržného prvku pri chodníku.

Fotodokumentácia z realizácie obnovy parku (Foto: Attila Tóth, X 2022)

Výber z návrhu a projektovej dokumentácie (Attila Tóth & Tomáš Pavelka, 2020)

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím