Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. august 2015
0
4451

Rodinný dom 45°

Nízkoenergetický jednopodlažný dom so špecifickým dispozičným riešením, výrazne ovplyvnený zvoleným geometrickým konceptom.
Rodinný dom 45°
Autori: Ing. Mgr. Art. Daniel ŠubínPlocha pozemku: 687,00 m2Zastavaná plocha: 217,11 m2Podlažná plocha: 170,97 m2Obostavaný objem: 655,97 m3Návrh: 2012 - 2012Realizácia: 2012 - 2013Adresa: Bruck an der Leitha , Wolfstahl, RakúskoPublikované: 28. august 2015

Riešený pozemok sa nachádza v katastrálnom území obce Wolfstahl, v juhozápadnej časti intravilánu, na území s plánovaným urbánnym rozvojom. Územie v minulosti pravdepodobne slúžilo pre poľnohospodárske účely priľahlých usadlostí. V súčasnosti je daná plocha pripravená pre zástavbu 17 rodinných domov, so spoločnou novovybudovanou prístupovou cestou, s potrebnými verejnými sieťami a pripojeniami k približne rovnakým, parcelám. Predmetný pozemok sa nachádza v dolnej, severozápadnej časti územia s výhľadom na blízke juhozápadné okolie s pôvodnou zástavbou rodinných domov štandardnej dedinskej architektúry a ešte s využívanými vinicami. Na juhovýchode sa nachádza miestny les.

foto: Peter Gregor

Riešený pozemok má tvar pravidelného obdĺžnika s rozmermi ohraničujúcich strán 21,5 x 32 m. Dlhším rozmerom je orientovaný smerom na juhozápad k panoramatickým výhľadom a kratšou severovýchodnou stranou hranice k prístupovej ceste, s možnosťou priameho pešieho vstupu aj vjazdu na pozemok. Výškový rozdiel na danom území je minimálny, v priečnom aj pozdĺžnom smere cca. 1m, sklon 2,5 - 4,2%.

Základná koncepčná schéma
Základná koncepčná schéma
Rozvinuté pohľady
Rozvinuté pohľady
foto: Peter Gregor

Objekt novostavby rodinného domu je navrhnutý s požadovanými odstupovými vzdialenosťami od hraníc pozemku /3 m od susedných pozemkov a 3,5 m od novej ulice, s požadovanými priestorovými a plošnými kapacitami určenými investorom. Obrys domu tak priamo reaguje na takmer ortogonálne hranice pozemku a „okupuje“ najmä jeho hornú, severovýchodnú, uličnú časť. Týmto spôsobom ostáva dôležitý juhozápadný priestor pozemku voľný pre divokorastúcu záhradu, s bio-záhradkou a prírodným okrasným, aj kúpacím jazierkom. Na základe klientom naznačených dispozičných väzieb a prioritných exteriérových výhľadov a priehľadov vznikol koncept štvorcového prízemného domu, avšak aj s vlastným prírodným „stredom“ domu, s vnútorným átriom.

foto: Martin Sloboda

Navrhovaný tvar domu, aj keď z pozície vonkajšieho pozorovateľa pôsobí ako bežný „bungalov“ na štvorcovom pôdoryse, jeho tajomstvo sa skrýva v jeho vnútornom členení priestorov, a to najmä jeho jednoduchým a pri tom logickým natočením vnútornej dispozície miestností presne o 45°, pozdĺž základnej S-J orientácie, kde jej severná časť vyúsťuje do ulice a južná do záhrady. Takto vytvarovaný dom má najväčšie možné solárne zisky. Zároveň to umožňuje všetkým miestnostiam mať „vlastný“ výhľad na okolitú JV-J-JZ panorámu, aj separátny východ do exteriéru. „Zafixovaný“ štvorcový podklad domu a nad ním totožná strecha tak vytvára medzi svojimi obrysmi a pootočeným obrysom vonkajších stien trojuholníkové niky – lodžie, privátne pre každú miestnosť samostatne. Každá z týchto lodžií môže mať vlastnú povrchovú úpravu, buď ako terasa, zimná záhrada alebo len malý dvorček – záhradka s trávou, bylinkami, kvetinami ako „veľké terasové kvetináče“. Nad niektorými nikami je pevná strecha, najmä nad menšími, pri väčších je prekrytie riešené drevenými pergolami, ktoré sú vlastne len logickým pokračovaním konštrukcie stropných nosníkov pozdĺž kratšej strany štvorca. 

foto: Martin Sloboda

Týmto rastrovaním sa zabráni oslneniu počas horúcich letných dní, ale počas zimného obdobia alebo pri východe, či západe Slnka budú lúče voľne padať do interiéru. Pre prípadné prevádzkové zatienenie vnútorných miestností aj pri nižších polohách Slnka, ale aj pre zabezpečenie intimity pri väčších presklenných plochách, bude slúžiť systém posuvných žalúzií, pohybujúcich sa po vonkajšej štvorcovej hrane domu. Vnútornú atmosféru domu ešte dopĺňajú dva výrazné architektonické prvky: otvorené átrium so živým stromom a jednoduchou „parkovou“ úpravou /tráva, štrk podsyp/ a veľký strešný svetlík v detskej kúpelni, ktoré umožnia prestupu denného svetla do „hĺbky“ interiéru, ale aj netradičných priehľadov a výhľadov na dennú resp. nočnú oblohu.

foto: Martin Sloboda

Dispozičné usporiadanie domu reaguje na navrhované architektonické riešenie domu, na jeho preferenciu k základnej orientácii k svetovým stranám a k daným okolitým vizuálnym podmienkam. Jeho primárna os vedie od severného uličného vstupu, diagonálne k hlavným obytným miestnostiam a výstupu do záhrady, k otvoreným priestorom. Dá sa povedať, že samotná osová kostra nás navádza do vnútra dispozície, kde hlavným „epicentrom“ je otvorené átrium, ale nás aj vyvádza z domu, do jeho kľudnejších priestorov, do divokej záhrady, k jazierku, k bio-záhradke. Na túto dispozičnú „chordu“ sa napájajú jednotlivé miestnosti, pričom sa zabezpečilo dôsledné oddelenie základných funkcií.

Pôdorys
Pôdorysautor: BAAR

Vstupné priestory s vonkajším pergolovým prekrytím už od hranice pozemku /carport/, šatník, rezervné wc, technické miestnosti sú v severnej časti domu, pracovňa, detské izby so zázemím /kúpelňa, šatník/ vo východnej časti, obývacia miestnosť, jedáleň, kuchyňa so špajzou a zimnou záhradou v južnej pozícii a nakoniec spálňa s vlastnou kúpelňou a šatníkom v západnom „sektore“ domu. Takto diferencovaná vnútorná prevádzka umožňuje separátny „život“ jednotlivých častí s rôznymi špecifikami, kľudné - tiché, špinavé – čisté, dospelý – deti, ale pri tom majú svoj spoločný „meeting point“ v podobe centrálneho priestoru s átriom, jedálňou a krbom. Týmto riešením sa eliminovala inak významná dĺžka komunikačnej chodby, avšak umožnilo vstupu prirodzeného svetla do vnútra interiéru. Dom a jeho dispozícia je tak veľmi ľahko intuitívne čitateľná, aj pre nového návštevníka a poskytuje „divákovi“ vzhľadom na prelínanie interiréru s exteriérom stále nové priehľady ako aj uvádza klientov citát od švédskeho architekta: „lines-of-sight play“. Ak by sme ostali pri význame slova „play“, tak aj samotná dispozícia domu a funkčné radenie miestnosti je tiež priestorová „metafora“ na papierovú hru: „nebo-peklo“, v našom prípade by to bol skôr: “sever – juh“, „východ – západ“ /Slnko – tieň atď./

Pohľady
Pohľadyautor: BAAR
foto: Peter Gregor

Objekt domu je konštruovaný najmä z drevených prvkov s dostatočnými tepelnými parametrami v každej úrovni konštrukcie /vertikálne aj horizontálne/ tak, aby boli zabezpečené požiadavky na nízkoenergetický dom stanovený miestnymi dotačnými podmienkami /> 36kWh/m2a/. Dolná stavba bude tvorená železobetónovou doskou s podkladom z penového skla, horná stavba z drevopanelov s dostatočnou tepelnou izoláciou v skladbe stien aj na povrchu fasády, strecha bude zostavená stropnými nosníkmi STEICO so zateplením v ich rovine a povrchom tvoreným vegetačnou skladbou s extenzívnym porastom. Nízkoenergetický štandard domu bude okrem samotného stavebné riešenie napomáhať aj samotná vhodná orientácia objektu, ale najmä navrhovaný rekuperačný systém.

foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda

Proti nadmernému odvádzaniu dažďových vôd slúžinavrhovaná konštrukcia vegetačnej strechy, ktorá väčšiu časť objemu absorbuje pre udržiavanie biorytmu strešnej vegetácie, zbytok bude akumulovaný v prírodnom jazierku. Týmito navrhovanými technickými riešeniami bude možné minimalizovať dopady na životné prostredie a dom má predpoklad sa stať trvaloudržateľný a ekologický.

foto: Peter Gregor
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda
foto: Martin Sloboda

podklady: BAAR architekti

Poloha diela

Ing. Mgr. Art. Daniel Šubín
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím