Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. október 2016
0
973

Spoločensko - kultúrne centrum s radnicou v Kohoutovicích - diplomová práca

Víťazná práca 17. ročníka Prehliadky diplomových prác, ktorú organizuje Česká komora architektov. Projekt porotu na prvý pohľad zaujal svojím jasným plánom rozvoja vybraného územia. Kladne hodnotená bola tiež grafická prezentácia projektu, ktorú porota ocenila ako originálnu, sviežu a vtipnú.
Spoločensko - kultúrne centrum s radnicou v Kohoutovicích - diplomová práca
Autori: Ing. arch Martin KřivánekSpolupráca: Ing. arch David Mikulášek (vedúci práce)Návrh: 2015 - 2016Adresa: Brno, Kohoutovice, Česká republikaPublikované: 18. október 2016

Dielo predstavujeme s autorským textom:

Kultrurně společenské centrum s radnicí jako hlavní nositel této myšlenky o vzájemné koegistenci hledající průnik mezi svojí historií a budoucností. Místo s přesahem, které má za cíl reflektovat jak dnešní, tak výrazně i budoucí potřeby města a městských částí, nezbytné pro kvalitní žití a  využívání. Projekt implementuje stávající radnici umístěnou na hranici původní zástavby, ale zároveň v přímém kontaktu s druhým typickým prvkem celého území, a to panelovou zástavbou. Dvojitost, jinakost, rozdílnost jako neslučitelná součinnost tvořící jedno těžiště, jedno místo. Persona grata.

Celková koncepce řešení:

Projekt kulturně - společenského centra s radnicí v Kohoutovicích reflektuje aktuální stav Kohoutovic, za účelem využítí stávající radnici a přistavěním komunitního centra, které by bylo připojeno k radnici a tvořilo by jeden celek s mnouha možnosti využití. Dnešní radnice se nachází v samotném historickém centru Kohoutovic, které prošlo mnoha přeměnami. Historické centrum je nositel celé historie o zastavování zdejšího území a dělá z Kohoutovic mnohem více než klasické anonymní sídliště ( při správném využití ). Lokalita je na ulici Bašného hned vedle kaple Sv. Rodiny. Místo je vyjímečné svým okolím, kdy na jedné straně ulice je rostlá zástavba rodinných domů a na druhé stráně osmi podlažní panelový dům. Nový urbanistický plán Kohoutovic, který dal za důsledek vybourání části starých Kohoutovic a vybudování tohoto lehce absurdního urbanistického kontextu vypracoval architekt Franitišek Kočí a po dokončení prvního panelového domu na tento kontext pronesl: “ Ten panelák měl mít o čtyří patra méně.”

Staré Kohoutvice jsou obklopeny sídlištěm z 80 let, které je vybudováno kolem Libušiny třídy. Sídliště je klasicky rozdrobené po krajině s několika místy, kde je soustředěna všechna občanská vybavenost. V 90 letech bylo sídliště doplněno o dalších pár solitérních domů podobné kvality v podobném duchu urbanismu 60 let. V území je dnes největší koncentrace kolem dvou center občanské vybavenosti, které sousedí s trolejbusovými a autobusovými zastávkami směrujícími do centra Brna. V diplomové práci Kohoutovíce se věnuji této problematice segregace funkcí na jedno místo a navrhuji novou radnici s komunitním centrem v staré zástavbě, která může dát identitu místu dnes bez identity, ukázat směr, kterým se Kohoutovice mohou vydat a v neposlední řadě přispějí k větší propustnosti daného území.

V urbanistickém kontextu řešené území reflektuje myšlenku o koegistenci  a symbióze obou typů zástavby, tedy panelových domů a staré rostlé zástavby rodinných domů. V tomto důsledků předkládám několik možných řešení těchto prostor ať už se jedná o veřejnou zeleň, ulici či plochu pro budoucí zástavbu. Spolu s těmito tézemi také ukazuji další urbanistický rozvoj lokality, která na západu navazuje na budoucí možnost zastavění kombinací rodinných domů a bytových domů s hlavní myšlenkou o žití kolektivně, ale s individuálními potřebami, dle urbanismu 21 století.

Širšia situácia
Širšia situácia
Koncept
Koncept
Ideogram
Ideogram
Urbanizmus 1930
Urbanizmus 1930
Urbanizmus 2015
Urbanizmus 2015
Urbanizmus 2017
Urbanizmus 2017
Urbanizmus 2030
Urbanizmus 2030

Architektonické řešení:

Architektura komunitního centra vychází z myšlenky o vzájemné koegistenci a symbióze svého okolí. V tomto konkrétním případě se jedná o dnes nezastavěnou lokalitu u stávající radnice, které je obklopena panelovými domy a starou rostlou zástavbou rodinných domů se zahradami. Panelové domy, které mají 8 pater dnes moc nepřináší soukromí a intimní prostor do zahrad u rodinných domů. V tomto důsledku nezastavěna plocha funguje jako nárazník právě mezi těmito dvěma stranami. Můj koncept těchto nárazníkových ploch vychází z předpokladu, že to co obkloupuje panelové domy by měl být kvalitní veřejný prostor s přidanou hodnoutou vybavenosti a směrem k stávající rostlé zástavbě by se mělo území dále zastavovat v podobném duchu jako ze nachází dnes, tedy rodinnými domy pro vznik kontinuity. V tomto důsledku dům navrhuji jako na půl landscape (veřejný prostor) a na půl dům. Landscape navazuje na strany panelových domů a zároveň utváří před radnici místo pro setkávání, konání trhu, letního kino či užívání volného času. Myslím si, že dnes místa v podobném urbanistickém kontextu by měli nabízet co nejvíce možností na využivání a tím se stát vyhledáváným místem ve zbytku problematické plochy. Čím víc toho místo nabízí, tím víc lidí ho může využivat. Ze strany k rodinným domům komunitní centrum navazuje na archetyp rostlé zástavby a tím dostavuje ulici. Dnešní stávající radnici, kterou pokládám za celkem zajímavou a kvalitní stavbu, rekonstruuji. Stavím přístavbu směrem k novému veřejnému prostoru, které vymezuje komunitní centrum. Přístavba je široká 5m a utváří dojem hodný radnice, tedy sémanticky dokážeme v území rozeznat co je radnice a co je komunitní centrum, případně panelový dům. Přístavba dále řeší dnešní bezbariérový problém stávající radnice a to přidáním výtahu. Celá rekonstrukce radnice je založena na konceptu moderní radnice, která je transparetní, otevřená lidem a nabízí nové technologie pro pohodlné vyřizování všech možných žádostí. Budoucnost radnic je v E-governmentu.

Komunitní centrum je připojeno k radnici tak, aby jsme nezabránili propustnosti území, a tak je komunitní centrum částečně zakopané, čímž se také vyřešil problém s lehce problematickým svažitým terénem, který je převýšen na 50 metrech o 5 metrů. Částečným zakopáním centra jsme dostali dva hlavní veřejné prostory a to větší před radnicí, který vymezuje samotná radnice a střecha komunitního centra. Druhý je před komunitním centrem, do kterého je budova kompletně otevřena prosklenou fasádou a tím přizpívá k otevřenosti prostoru. Veřejné prostory jsou spojeny vějířovitým schodištěm, které přirozeně vystupuje z hmoty komunitní centra. Na schodiště navazují vějířovité terasy, které vyrovnávají výškový rozdíl schodiště a stávajícího chodníku. Terasy slouží částečně jako zahrady svěžích voňavých kytek a částečně jako pobytová zeleň s piknikovými stoly a stoly na šachy. Terasy jsou dále doplňeny sochami, které do veřejného prostoru patří a které celý prostor povyšují na kulturně vyzrálý.

Vizualizácia - celkový pohľad
Vizualizácia - celkový pohľad
Vizualizácia - exteriér
Vizualizácia - exteriér
Vizualizácia - café
Vizualizácia - café
Vizualizácia - športová hala
Vizualizácia - športová hala
Vizualizácia - interiér radnice
Vizualizácia - interiér radnice
Varianty návrhu
Varianty návrhu

Dispoziční řešení:

Rekonstrukce radnice respektuje stávající nosný konstrukční systém. Hlavní změnou je vybourání téměř všech příček a vytvořením nových prostor dělených v některých případech skleněnými stěnami pro zvýšení transparentnosti radnice a pro kvalitnější osvětlení vnitřních veřejných prostor. V prvním patře se nachází hlavní vstup s hlavní halou, která nabízí několik elektronických terminálu pro vyřízení všech záležitostí. Dále jsou zde zastoupeny klasické přepážky, archiv, technická místnost a zázemí pro zaměstnance. V druhém patře jsou všechny nezbytné kanceláře pro fungující radnici s dvěmi reprezentativními zasedacími místnostmi, které jsou v kontaktu s novou fasádou a jsou otevřeny do venkovního veřejného prostoru a tak přímo nabízí kontakt s Kohoutovicemi. Můžeme vidět zároveň jednu hlavní část Kohoutovic a to panelové domy a také starou rostlou zástavbu rodinných domů. Kohoutovice máme na dlani. V třetím patře se nachází velká zasedací místnost pro zastupitelská jednání, která je kolem dokola obestavěná skleněnými příčky, které můžeme variabilně otvírat. Můžeme pustit veřejnost přímo na jednání. Dále se hlavní část může proměnit v sňatkovou síň. Na okrajích nové přístavby máme odpočinkový prostor, který se v budoucnu může změnit na kanceláře a tím vyhovět novým požadavkům. Radnice je v prvním patře spojena s komunitním centrem chodbou, jenž vede přímo do hlavního sálu a tak nabízí svatební hostiny, velké zastupitelské zasedání či debaty s občany. Hlavní sál komunitního centra je navržen jako víceúčlová kulturně - sportonvní místnost. Můžeme zde sportovat, i si uživat bály, koncerty atp. Sportovními aktivitami nechce konkurovat dvěma velkým tělocvičnám v kohoutovicích a tak se specializuje na menší kolektivní sporty typu joga, aerobic, zumba, badminton. Komunitní centrum je rozděleno na veřejnou část a část pro uživatele tohoto centra. Veřejná část je umístěna hned u vstupu kolem baru s recepcí, kde se nachází kavárna s komunitní knihovnout. Z tohoto prostoru vede chodba, kde jsou jednotlivé šatny, které mají přímo vstup na hlavní místnosti. Na této chodbě jsou dále umístěny sklady a technická místnost. V druhém nadzemním podlaží se nachází galerie, z které je výhled do hlavního sálu. Dále jsou zde umístěny klubovny pro konání všech typů zájmových kroužků, ať už je to sraz důchodců či zkouška heavy metalové kapely. Komunitně komunitní. Kohoutovíce.

Situácia - axonometria
Situácia - axonometria
Situácia - pôdorys
Situácia - pôdorys
Komunitné centrum - axonometria 1. NP
Komunitné centrum - axonometria 1. NP
Komunitné centrum - pôdorys 1. NP
Komunitné centrum - pôdorys 1. NP
Komunitné centrum - axonometria 2. NP
Komunitné centrum - axonometria 2. NP
Komunitné centrum - pôdorys 2. NP
Komunitné centrum - pôdorys 2. NP
Radnica - axonometria 1. NP
Radnica - axonometria 1. NP
Radnica - pôdorys 1. NP
Radnica - pôdorys 1. NP
Radnica - axonometria 2. NP
Radnica - axonometria 2. NP
Radnica - pôdorys 2. NP
Radnica - pôdorys 2. NP
Radnica - axonometria 2. NP
Radnica - axonometria 2. NP
Radnica - pôdorys 3. NP
Radnica - pôdorys 3. NP

Pozrite si kompletnú prácu vo formáte ISSUU alebo pdf:

Podklady: Martin Křivánek - PLUKK

Poloha diela

Ing. arch Martin Křivánek

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím