Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

TECHO, s.r.o.

Cesta na Červený most 12
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. jún 2018
0
737

Bardejovské kúpele - verejný priestor centra

Obnova verejných priestorov je pre ich ďalšie fungovanie a rozvoj nevyhnutná. Návrh je síce radikálny, ale snažil sa rešpektovať a vyzdvihnúť kvality územia.
Bardejovské kúpele - verejný priestor centra
Autori: Bc. Teo HojdaSpolupráca: Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (Vedúca práce)Adresa: Bardejov, SlovenskoPublikované: 21. jún 2018

ÚVOD

Riešené miesto Bardejovských kúpeľov je známe už oddávna. Prvé zmienky sú z 13. storočia a to vďaka jedinečným zásobám liečivých vôd svetovej úrovne. Bardejovské kúpele spĺňajú predpoklady tak na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. V 18. - 19. storočí kúpele objavila šľachta, ktorá ich začala vo veľkom navštevovať a stavať tu svoje vily a letohrádky. Z najznámejších osobností kúpele navštívili cisár Jozef II., Mária Lujza (druhá manželka Napoleona I.), ruský cár Alexander I. a Kráľovná Alžbeta prezývaná „Sissi“. Výraz kúpeľov výrazne zmenil požiar v 19. a vojna v 20. storočí. Dnes sa tu nachádza niekoľko hotelov s celoročnou prevádzkou, wellness, kúpalisko, tenisové kurty a pod. Lieči sa tu veľké množstvo ochorení rôzneho druhu, ktoré sa vlastníci snažia stále rozširovať a zlepšovať. Preto kúpele navštevujú prevažne starší klienti na dlhodobejšie liečebné pobyty. V kúpeloch chýba starostlivosť o verejné priestory, vhodný systém dopravy, viac programu a aktivít pre všetky vekové kategórie a kvalitnejšie služby.

ŠIRŠIE VZŤAHY

Bardejovské Kúpele sa nachádzajú na severovýchode Slovenska, v Prešovskom kraji blízko hranice s Poľskom. Sú miestnou časťou Bardejova, od ktorého sú vzdialené 5 km. Ležia v 2 km doline pohoria Ondavská vrchovina, obklopené vrchmi so zmiešaným lesom s prevahou ihličnatých stromov. Kúpele sú koncovou zastávkou automobilov (cesta ďalej nevedie). Využívajú sa hlavne ako rekreačná oblasť, domácich obyvateľov tu žije veľmi málo (okolo 50). Do služieb ľudia dochádzajú z blízkeho okolia. Na území pred kúpeľmi je plánovaná a čiastočne rozbehnutá individuálna bytová výstavba. Veľké percento objektov a verejných priestorov patrí súkromnému investorovi, čo môže byť dôvodom ich zanedbania. Návrh v širšej mierke rieši problémy miesta, avšak detailnejšie sa zameriava na ústredný priestor kúpeľov pri kolonáde.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

ANALÝZA ÚZEMIA

Mestská časť ako každé iné miesta, má svoje problémy, ale aj potenciály. Z problémov, ktoré vyšli z online prieskumu ako najčastejšie (celkovo 153 odpovedí) ale aj tie, ktoré vidím ako najpodstatnejšie ja, by som spomenul:

 • Doprava - Systém prevádzky a parkovania v kúpeloch, nie len pre hostí ale aj platené parkovanie pre návštevníkov na začiatku kúpeľov. Nedokončená cyklotrasa do Bardejova a zákaz bicyklov v kúpeľoch.
 • Zanedbaný priestor, mnohotvárnosť - O verejný priestor kúpeľov nebolo dlhodobo postarané. Problém vidím s množstvom náletovej zelene, ktorá je už dnes značne odrastená, ale aj v žiadnej úprave vysokej (historickej) či nízkej zelene a ich okolia. Rôznosť rastlín spolu s kombináciou novej a historickej zelene pôsobí heterogénne, rušivo. Mnoho historických objektov je opustených a v zlom technickom (i vizuálnom) stave.
 • Vizuálna komunikácia, identita - Spôsob sprostredkovania informácií, aktivít v kúpeľoch k návštevníkom, internetové stránky ale aj logo sú jednoducho neadekvátne. Zviditeľňovanie a marketing je nedostatočný.
 • Nedostatok aktivít - Ľudia tu nemajú čo robiť, chýbajú aktivity a atrakcie (osobitne pre mladých).
 • Prehľadnosť - Úzko súvisí so zanedbaným priestorom. Chýba jasné riešenie, koncepcia a aj mapa.
 • Služby - Nedostatok služieb a obchodov, hoci je tu obchodné centrum. Výrazný problém je s ich kvalitou. Nemáte sa kde dobre najesť, napiť, stráviť voľný čas a oddýchnuť si (prípadne nakúpiť).
 • Hluk - V neďalekých lesoch s doposiaľ nezistených príčin ťažia drevo, hluk sa nesie celou dolinou. 


Aké potenciály vidím:

 • Atraktívne okolie - Okrem prírody a náučného chodníka je v okolí množstvo zaujímavých miest vhodných na návštevu. Napríklad Bardejov (UNESCO), Zborovský hrad, drevené kostolíky, ...
 • Lákavé pramene - Kvalita vôd, ich liečivé vlastnosti, dostupnosť (zadarmo).
 • Charakter kúpeľov - Narozdiel od trebárs Karlových Varov, ktoré majú mestský charakter, v Bardejovských kúpeloch prevláda príroda. Všade je množstvo stromov, ktoré v horúcich letných mesiacoch vytvárajú chládok. Ľudia sa tu radi vracajú, vypnúť myseľ, načerpať energiu, prípadne aj kúpeľnú vodu. Dôchodcovia každoročne na pravidelné liečebné kúry.
 • Návštevný záujem - Ľudia sem chodia z množstva dôvodov radi, kúpele však nie sú prispôsobené pre častejšie trávenie voľného času adekvátne. Nájdete tu minimum aktivít, služieb. Procedúry a kúpeľné pobyty sú momentálne atraktívne len pre vyššie ročníky.
 • História - Okrem osobností, ktoré ich navštívili a udalostí, ktoré sa tu odohrali v kúpeloch cítiť historickú atmosféru hlavne vďaka nádherným budovám.
Problémový výkres
Problémový výkres

KONCEPCIA NÁVRHU

Cieľom návrhu bolo zistiť, ktoré priestory a objekty sú kvalitné a majú najväčší význam pre kúpele ako také. Pomocou analýz sa vyselektovali potenciálne miesta, z ktorého najlepšie vyšlo len jedno, a to centrum pri dome Astória. Na nasledujúcich stranách sa pokúsim ho popísať a vysvetliť zásahy v ňom. Koncept návrhu vybraného priestoru vychádza z primárnych problémov a potenciálov miesta. Územie pokladám za najdôležitejší a najkrajší priestor kúpeľov, avšak dnes to tak nevyzerá. Dôsledkom rôznych výraznejších zmien vo verejnom priestore, hlavne terénnou úpravou som sa snažil nechať charakteristické stavby Bardejovských kúpeľov - kolonádu, hudobný pavilón a kúpeľný dom Astória v priestore vyniknúť. Návrh reaguje na požiadavky rovnako mladej ako aj staršej generácie, imobilných, mamičiek s deťmi, aby mohli fungovať spolu a nebol nikto segregovaný. Kolonádu som sa pokúsil povýšiť ustupujúcim schodiskom, pramene som v lete sprístupnil posuvným zasklením a bezbariérovo z viacerých strán. Pavilónu som v zložitom teréne vytvoril primeraný priestor pre účinkovanie umelcov ale aj pre divákov na sedenie v amfiteátri. Ku nemu som do terénu vložil reštauráciu, v ktorej sa občerstvíte s najkrajším a najcharakteristickejším pohľadom na kúpele. Priestor medzi objektami som ošetril od nevhodnej zelene a ucelil vodným prvkom, fontánou na mieste bývalého miesta prameňa. Návrh bol kombináciou historického a moderného východiska, čo sa materiálov týka, ale aj obnovenia istých významných priestorov a súvislostí podľa pôvodných návrhov. Snaha bola, aby kúpele v konečnom dôsledku vyzerali historicky ale zároveň atraktívne aj pre mladých, idúce s dobou v 21. storočí.

Návrh  M 1:1000
Návrh M 1:1000
Vizualizácie
Vizualizácie

POPIS MATERIÁLOVÉHO A KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA

SPEVNENÉ A NESPEVNENÉ PLOCHY

Zámerom pri návrhu povrchov bolo zosvetlenie a ucelenie priestorov. To sa mi podarilo použitím dvoch materiálov: hlavná pešia trasa je vyložená svetlo-sivými žulovými kockami s rozmerom 8/11 cm, zvyšok je tvorený drenážnym betónom sfarbeným na bielo. Betón, ak sa nenachádza pri budove alebo inom pevnom prvku, je lemovaný parkovým obrubníkom. Pri výbere materiálov bolo zohľadnených viacero aspektov, od historických (žulové kocky v kúpeloch už použité boli, a momentálne sa používajú pri zásahoch v Bardejove), cez zaťaženie (okrem okružnej cesty je všetko len pochôdzne, možné využiť aj ako zjazdý chodník) až po prírodné (výberom vodopriepustných materiálov). Ďalší materiál bol použitý len vo forme navádzacích prvkov vrámci univerzálneho navrhovania. V kolonáde bol zmenený povrch podlahy na leštený betón. Na mieste navrhovanej fontány sa nachádzajú betónové platne. V amfiteátri sme sa rozhodli použiť zatrávňovacie rošty v kombinácii s betónom.

MOBILIÁR

Snažil som sa vymyslieť jedinečný mobiliár pre danú lokalitu, avšak nebolo to jednoduché. Momentálne je na trhu veľké množstvo dobrých a pekných dizajnových prvkov a vzhľadom na ekonomickosť návrhu verejných priestorov na Slovensku je to rozhodne racionálnejšie a reálnejšie vybrať si z katalógov. Zastávam sa názoru, že vytvorenie prvku mobiliáru je skôr úlohou spolupráce s dizajnérmi. Mám na mobiliár pre kúpele vlastný názor, ale nie je finálny a v prípade realizácie by bol ešte určite podrobne prediskutovaný. Návrh zahŕňa lampy, lavičky a smetné koše. V riešenom území je okrem klasických, voľne položených lavičiek navrhnuté veľké množstvo atypických lavičiek prichytených na betónových múrikoch. Stojan na bicykle a stĺpik - zábrana vjazdu, bol vybraný typový, v duchu mnou navrhovaného mobiliáru.

OSVETLENIE

Na verejné osvetlenie priestorov som sa rozhodol použiť atypické, mnou navrhované svietidlá v dvoch výškach - 4000 mm a 1000 mm. Dôvodom bol názor, že každé miesto by malo mať charakteristický mobiliár i osvetlenie. Avšak, ako som už spomínal, mobiliár by som vedel skôr oželieť ako svietidlá. Tvar svietidiel reaguje na kolonádny stĺp, oceľová trubková konštrukcia sa objavuje vo viacerých novonavrhovaných prvkoch a stáva sa východiskovým či chronickým prvkom pre ďalšie návrhy.

ODVODNENIE

Odvodneniu oblasti napomáha fakt, že kúpele sa nachádzajú v údolí, ktorým preteká potok. To znamená spád zo strán kopcov a smerom dole údolím. Okrem toho faktu a spádovania plôch, som ku odvodneniu prispel materiálovo, aby boli plochy schopné v čo najväčšej možnej miere absolvovať dažďovú vodu. Na odvodnenie plôch boli vo veľkej miere len pre istotu použité 3 druhy žľabov. Popri hlavných komunikáciách je odkrytý rigol, ktorý miestami kríži mriežkou krytý odvodňovací žľab, v ostatných priestoroch bol navrhnutý štrbinový žľab. Dva posledne menované sú od firmy Hauraton. V amfiteáti na stupňoch je položený zatrávňovací rošt.

Viac o projekte na http://tharchitect.portfoliobox.net/bardejovske-kupele

84
Youtube

Poloha diela

Bc. Teo Hojda
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím