Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. január 2017
0
360

Spolok architektov Slovenska a svet

Spolok architektov Slovenska aj v roku 2016 spolupracoval s medzinárodnými architektonickými organizáciami.
Spolok architektov Slovenska a svet

Nie je to len otázka účasti na tzv. architektonickej diplomacii ale predovšetkým spôsob prezentácie výsledkov a tém našej architektonickej a urbanistickej tvorby, krajinnej a záhradnej architektúry a ochrany architektonického dedičstva; vzájomná výmena informácií poskytuje možnosť ich konfrontácie a porovnávania s jestvujúcimi riešeniami v iných krajinách. Je to súčasne aj miesto, kde vznikajú námety na rozličné formy spolupráce medzi jednotlivými architektonickými organizáciami.
Spolok architektov Slovenska ako členská organizácia sa zúčastňuje na aktivitách UIA (International Union of Architects), IFLA (International Federation of Landscape Architects, ECTP-CEU (European Council of Spastial Planners) a DOCOMOMO.

www.uia-architectes.org
http://iflaonline.org/
www.docomomo.com
www.ectp-ceu.eu

Zasadnutia prezidentov II. regiónu UIA v Istambule a v Tesalonikách

Istambul

V dňoch 11. a 12.marca 2016 sa konalo stretnutie prezidentov členských sekcií II. regiónu UIA v Istanbule. Zasadnutia sa zúčastnil prezident Spolku architektov Slovenska Juraj Hermann. V rámci výmeny informácií o aktuálnych aktivitách jednotlivých členských sekcií J. Hermann zoznámil účastníkov stretnutia s problematikou aktuálneho stavu slovenskej architektúry. V súvislosti s tým prezentoval výstavu súčasnej slovenskej architektúry v Nemecku, ktorej premiéra sa konala v decembri minulého roka na Fakulte architektúry v Berlíne v spolupráci s Veľvyslanectvom SR a so Slovenským inštitútom v Berlíne. Výstavu, ktorá má niekoľko plánovaných reinštalácií v Nemecku počas roku 2016, uviedol ako možný príklad spolupráce I. a II. regiónu UIA. Stretnutie využil aj na prezentáciu nového športovo-relaxačného areálu X-Bionix® sphere v Šamoríne, presahujúceho ponúkanými možnosťami hranice Slovenska. Podporil záštitu UIA pre Inspireli Awards (ako právnická osoba je členom SAS), celosvetovej internetovej súťaže študentov architektúry, mladých architektov a dizajnérov do 35 rokov.

Tesaloniky

Druhé tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 4. 11. a 5. 11. 2016 v Tesalonikách. Spolok architektov Slovenska zastupoval Prezident SAS Juraj Hermann. Predstaviteľom II. regiónu prezentoval aktivity Inspireli Awards Slovakia – internetovú súťaž, národné kolo celosvetovej súťaže študentov architektúry, mladých architektov a dizajnérov v SR.

Generálne zhromaždenie IFLA Europe 2016

V dňoch 14. – 16.10.2016 sa v Bruseli konalo generálne zhromaždenie európskej sekcie Medzinárodnej federácie krajinnej architektúry. Bohatý program okrem obhliadky Muzeálnej záhrady v Gaasbeeku, vysadenej najmä produkčnými rastlinami a ovocnými drevinami, pozostával z prezentácií formou Pecha-Kucha na tému Tvorba budúcej mestskej krajiny a rokovaní pracovných skupín v oblastiach výkonu povolania, vzdelávania a komunikačných aktivít. Delegáti európskych krajín jednomyseľne odsúhlasili rezolúciu o mestskej krajine a volili predstavenstvo federácie. Dôležitou agendou, rezonujúcou naprieč členskými krajinami sa ukázala byť téma legislatívnej ochrany profesie „krajinný architekt“ a výkonu povolania vo všeobecnosti. Na základe hlasovania delegátov sa odsúhlasil termín a miesto nasledujúceho generálneho zhromaždenia IFLA Europe:  02. – 04. 06. 2017, Bukurešť. Generálneho zhromaždenia IFLA sa zúčastnil Štefan Lančarič.

Valné zhromaždenie ECTP-CEU v Ljubljane sa konalo 6. – 8. 10. 2016.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnil Martin Baloga. Ako uvádza vo svojej správe z cesty, na zhromaždení prebiehala diskusia k dokumentom Planning guidelines, následne k úlohe ECTP a k výuke na školách zaoberajúcich sa priestorovým plánovaním s definovaním minimálnych štandardov na výučbu. Do programu rokovania boli zaradené aj témy týkajúce sa vízie ECTP do roku 2020 ale aj témy organizačno-administratívneho charakteru.

Okrem pôsobenia vyplývajúceho z členstva v medzinárodných organizáciách, SAS v roku 2016 zrealizoval niekoľko ďalších konkrétnych podujatí v oblasti medzinárodnej spolupráce. 30. marca 2016 bola vernisáž výstavy (prvý raz bola uvedená v decembri 2015 v Berlíne) súčasnej slovenskej architektúry vo Wismare na severe Nemecka, ktorá sa na tamojšej Vysokej škole  konala z iniciatívy profesorov Fakulty architektúry a dizajnu. Úvodné slovo na vernisáži predniesol prof. Joachim Andreas Joedike. Vernisáž bola spojená s takmer dvojhodinovou prednáškou kurátora výstavy prof. Jána Bahnu o slovenskej architektúre. Na prednáške sa zúčastnili študenti a profesori školy, viacerí však prišli aj zo vzdialenejších škôl a ateliérov.

6. októbra 2016 sa v Brémach konala ďalšia reinštalácia tejto výstavy. Rovnako ako vo Wismare, aj tu sa vernisáže zúčastnil kurátor výstavy prof. Bahna a mal aj prednášku o slovenskej architektúre.

Výstava bola inštalovaná v priestoroch Galérie AB na Hochschule Bremen a tamojším spoluusporiadateľom sa stalo Bremer Zentrum für Baukultur. Výstavu otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu v Berlíne Dr. Viera Polakovičová. Na vernisáži prehovoril aj člen predsedníctva centra Wolfgang Hübschen. Medzi hosťami boli viacerí profesori školy, študenti, honorárny konzul Slovenskej republiky v Brémach a zástupcovia obchodnej komory.

4. októbra 2016 ako podujatie venované Svetovému dňu architektúry  sa v sídle Spolku architektov Slovenska v Bratislave konali vernisáž výstavy a kolokvium Bruno Taut – majster farebnej architektúry. Uskutočnili sa v spolupráci s Götheho inštitútom v Bratislave, Werkbund Berlin, Brenne Architekten a Metodickým centrom modernej architektúry v Brne (Národní památkový ústav). Kurátorom bol architekt Winfried Brenne. Na kolokviu odznela prednáška architekta Winfrieda Brenneho Bruno Taut – majster farebnej architektúry. O odkaze Tautovho diela a jeho reflexiách  na Slovensku hovorila Henrieta Moravčíková.

Aj v roku 2016 pokračovala  spolupráca s krajinami V4; v prvom polroku v Košiciach a v Bratislave bola tradičná každoročná výstava Rodinné bývanie v krajinách V4.

Členstvo Spolku architektov Slovenska v medzinárodných organizáciách UIA, IFLA, ECTP-CEU a DOCOMOMO v roku 2016 z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím