Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. apríl 2022
0
92

SKA pozastavila neoprávnený zásah do diela Ivana Matušíka

Po uplynutí 30-dňovej lehoty a na základe komunikácie s dedičmi sa komora rozhodne, či podá na vlastníka žalobu.
SKA pozastavila neoprávnený zásah do diela Ivana Matušíka

Na návrh Slovenskej komory architektov vydal banskobystrický okresný súd neodkladné opatrenie, s cieľom pozastaviť stavebné práce na OD Fix v Martine, realizované výhradne na základe ohlásenia, bez súhlasu autora resp. dedičov autorských práv. 

Ing. arch. Ivan Matušík zomrel dňa 20. 02. 2022, pričom začaté dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu ukončené. Vlastník začal bezprostredne po smrti Ing. arch. Ivana Matušíka so stavebnými úpravami vonkajšej fasády obchodného domu, v súčasnosti demontuje charakteristický betónový fasádny reliéf, pričom na takýto zásah nedisponuje žiadnym súhlasom autora a ani jeho domnelých dedičov, s ktorými SKA komunikuje. Vlastník tak neoprávnene zasahuje do autorského práva tretej osoby a to bez akéhokoľvek právneho titulu.

Vlastník vykonáva podľa vedomosti SKA stavebné úpravy za účelom zateplenia architektonického diela. Výsledkom stavebných úprav má byť nenávratné odstránenie betónového fasádneho reliéfu, teda nenávratné znehodnotenie architektonického diela.

V zmysle stanoviska SKA je odstránenie pôvodného reliéfneho fasádneho plášťa a nové zateplenie budovy podstatným zásahom a podstatnou zmenou vzhľadu stavby a teda stavebnou úpravou, ktorá nemá byť vykonaná na podklade ohlásenia, ale na podklade stavebného povolenia stavebného zákona.

SKA podala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia nielen z dôvodu ochrany individuálnych autorských práv zosnulého autora, ale zároveň aj z dôvodu ochrany verejného záujmu v oblasti architektúry, ktorým je zachovanie obrazu povojnových dejín architektúry v meste Martin. Znehodnotením architektonického diela by došlo k trvalej strate hodnôt významných nielen z hľadiska histórie architektúry Slovenskej republiky, ale aj z hľadiska medzinárodného.

Okresný súd v Banskej Bystrici vydal dňa 6. apríla rozhodnutie, ktorým vlastníkovi budovy nariaďuje, aby sa zdržal akéhokoľvek konania zasahujúceho
do autorského práva Ing. arch. Ivana Matušíka k architektonickému dielu, spočívajúceho v odstraňovaní fasády a iných architektonických prvkov uvedenej stavby a v znehodnocovaní architektonických prvkov tejto stavby.

Obchodné stredisko v Martine

Stavba obchodného domu v Martine je architektonickým dielom, naprojektovaným v roku 1961, ktorého výstavba prebiehala v rokoch 1962 až 1965 a je zapísaná v Registri modernej architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dominantným a odlišujúcim znakom vonkajšieho zjavu architektonického diela je unikátny reliéfny fasádny plášť, ktorý tvoria betónové rastrové (mriežkové) prvky. Jediným autorom architektonického diela je Ing. arch. Ivan Matušík, ktorý je jedným z najvýznamnejších povojnových architektov a ktorý je okrem uvedeného architektonického diela autorom napr. aj bratislavského obchodného domu Prior, bratislavského hotela Kyjev či Novej Tržnice na bratislavskom Trnavskom mýte.

Text: SKA
Foto: https://www.register-architektury.sk/objekt/137-obchodne-stredisko

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím