Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. jún 2020
0
1315

Architektonická profesia na Slovensku / 01 - výsledky

Prezentácia úvodného prieskumu.
Architektonická profesia na Slovensku / 01 - výsledky

Iniciatíva ARCHDATA vznikla s cieľom mapovať reálny obraz o stave architektonickej profesie na Slovensku. Dnes prinášame výsledky prvej etapy prieskumu.

V priebehu mája a júna (2020) sme oslovili architektov na Slovensku dotazníkovým prieskumom o architektonickej praxi a vplyvoch pandémie COVID-19 na výkon povolania. Pandémia spôsobila zdravotnú a evidentne aj ekonomickú krízu. Bola tiež príležitosťou na krátke spomalenie a položenie si možno až existenčných otázok. Otázky v dotazníku sme sformulovali tak, aby sme účastníkom prieskumu dali príležitosť zamyslieť sa nad spôsobom vykonávania profesie. Vzhľadom na vysoký počet respondentov poskytujú odpovede aktuálny obraz praxe.

Dlhodobo úspešné prevádzkovanie architektonickej praxe je podmienené mnohými faktormi, vrátane účinnej obhajoby podmienok pre prácu architektov, zomknutosti a spolupatričnosti profesie ako celku.

Atomizácia a individualizácia architektonickej profesie je pre našu profesiu kritická. Po rozpade systému kolektivizovanej praxe sme v 90-tych rokoch 20. storočia prebrali väčšinový európsky model. Prax vykonávame prostredníctvom autorizácie v samosprávnej stavovskej inštitúcii - Slovenskej komore architektov.

Profesijná samospráva však znamená koniec spoliehania sa na cudzie autority a vonkajšie rozhodnutia. Jej princípom je naopak - aktívny prístup. Uchopenie aktivity a zodpovednosti do vlastných rúk. Nepochopenie samosprávneho princípu pri zastupovaní záujmov profesie a nezáujem architektov aktívne sa zúčastňovať samosprávnych procesov sú charakteristickým slabým miestom nášho stavu.

Spoločné problémy vyžadujú spoločné riešenia. Či sú to otázky etického, ekonomického, právneho, pracovno-právneho, alebo kultúrno-spoločenského charakteru, našou snahou bude ich identifikovať a zhromaždiť k nim potrebné dáta a argumenty. Bez nich bude profesia architekta naďalej vystavená nereprezentatívnosti názorov s následkami intuitívnych, okamžitých riešení.

Veríme, že lepším poznaním Vašich názorov (za pomoci využitia takýchto participatívnych metód) dokážeme spolu účinnejšie argumentovať pri presadzovaní oprávnených požiadaviek, aj pri tvorbe a obhajobe kvalitného vystavaného prostredia a hmotnej kultúry.

Ďakujeme všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí odoslali svoje odpovede na dotazník. Dúfame, že sa k iniciatíve postupne pridajú aj tí, čo zaváhali. Aj tí, ktorí ju zatiaľ z rôznych pohnútok odmietli. Aby sme vedeli získať verný obraz a "reálne čísla" o stave profesie. V prospech všetkých. 

Skrátený záznam z predstavenia prieskumu na vernisáži výstavy CE.ZA.AR v Centre architekta Ladislava E. Hudeca (CALEH) v Banskej Bystrici si môžete pozrieť na odkaze https://youtu.be/1up9IcG1NnQ, alebo priamo kliknutím na nasledujúci obrázok:

158
Youtube

O ďalších krokoch iniciatívy ARCHDATA Vás budeme informovať prostredníctvom nášho architektonického portálu aj naďalej.

Návrhy a pripomienky k prieskumu privítame na e-mailovej adrese archdata@archdata.sk (alebo aj priamo v redakcii).

Výsledky úvodného mapovania aktuálneho stavu architektonickej profesie na Slovensku prostredníctvom projektu ARCHDATA majú nasledovnú podobu:

544 respondentov sa aktívne zapojilo a odoslalo vyplnený dotazník, 465 oslovených dotazník otvorilo bez spätnej odozvy
544 respondentov sa aktívne zapojilo a odoslalo vyplnený dotazník, 465 oslovených dotazník otvorilo bez spätnej odozvy
Aktívne sa prieskumu v podstatnej miere zúčastnili profesionáli - praktizujúci architekti
Aktívne sa prieskumu v podstatnej miere zúčastnili profesionáli - praktizujúci architekti
 Architekt vykonáva svoje povolanie prevažne ako samostatne zárobkovo činná osoba
Architekt vykonáva svoje povolanie prevažne ako samostatne zárobkovo činná osoba
Druhá polovica spektra činností, ktoré architekti vykonávajú. Prevládajúce činnosti sú na obrázku nižšie...
Druhá polovica spektra činností, ktoré architekti vykonávajú. Prevládajúce činnosti sú na obrázku nižšie...
Nosnou náplňou práce architektov je navrhovanie budov a vypracovanie stupňov projektovej dokumentácie
Nosnou náplňou práce architektov je navrhovanie budov a vypracovanie stupňov projektovej dokumentácie
Typickou formou architektonických praxí sú malé, jedno až dvojosobové ateliéry
Typickou formou architektonických praxí sú malé, jedno až dvojosobové ateliéry
Do prieskumu sa najaktívnejšie zapojili "starí praktici" - architekti vykonávajúci svoje povolanie viac ako 20 rokov
Do prieskumu sa najaktívnejšie zapojili "starí praktici" - architekti vykonávajúci svoje povolanie viac ako 20 rokov
Pandémia COVID  19 postihla väčšinu ateliérov. Ako sa situácia bude vyvíjať v budúcnosti ukážu ďalšie dáta
Pandémia COVID 19 postihla väčšinu ateliérov. Ako sa situácia bude vyvíjať v budúcnosti ukážu ďalšie dáta
Negatívne sprievodné javy prebiehajúcej pandémie sa prejavili najviac na zastavení, alebo posunutí termínov prác, povoľovacích procesov a taktiež pri úhradách pohľadávok
Negatívne sprievodné javy prebiehajúcej pandémie sa prejavili najviac na zastavení, alebo posunutí termínov prác, povoľovacích procesov a taktiež pri úhradách pohľadávok
K relevantným informačným  zdrojom potrebným pre výkon profesie patria najmä špecializované webové portály, individuálne cielené štúdium  a ešte stále aj informácie "na papieri"
K relevantným informačným zdrojom potrebným pre výkon profesie patria najmä špecializované webové portály, individuálne cielené štúdium a ešte stále aj informácie "na papieri"
Miera akceptácie kvalitnej architektúry v spoločnosti je podľa názoru architektov nízka (máme čo naprávať...)
Miera akceptácie kvalitnej architektúry v spoločnosti je podľa názoru architektov nízka (máme čo naprávať...)

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím