Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. jún 2016
0
222

Česká komora architektov doporučuje tvorbu nového Stavebného zákona

Podobne, ako na Slovensku aj v Českej tepublike je otázka nového Stavebného zákona aktuálnou témou. ČKA vydala k tomuto problému nasledujúcu tlačovú správu:
Česká komora architektov doporučuje tvorbu nového Stavebného zákona

Komora architektů doporučuje tvorbu nového Stavebního zákona

Architekti, stavebníci, zadavatelé projektů, politická reprezentace i veřejnost jsou za jedno: stavební proces je v České republice příliš zdlouhavý a složitý. Nově připravovaná novela stavebního zákona to měla změnit. Aktuálně však byla novela vrácena Ministerstvu pro místní rozvoj k přepracování, a to především z důvodu, že nesplnila právě požadavek na zjednodušení stavebního procesu. O sporných bodech původně předkládané novely jsme v říjnu 2015 informovali prostřednictvím tiskové zprávy. Ve světle razantních změn, jakými musí zákon projít, aby nastolil efektivnější způsob povolování staveb v ČR, Česká komora architektů (ČKA) doporučuje nejít cestou novely, ale vydat zákon zcela nový.

Česká komora architektů shrnuje několik základních bodů, které by měl nový zákon obsahovat, tak abychom se ve stavební legislativě přiblížili západoevropským zemím. Tyto body jsou vztaženy jak směrem k procesnímu nastavení dotčených orgánů či úřadů, tak k oblasti územního plánování, kde shledáváme situaci obzvláště závažnou. Z tohoto důvodu valná hromada v dubnu Komoru zavázala k mimořádné péči o územní plánování větších samospráv.

1. Jednoduchost a srozumitelnost pro všechny uživatele
Cílem nové legislativy musí v první řadě být především zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení povolování staveb. Zákon by neměl definovat příliš širokou řadu způsobů povolování staveb, neboť rozsáhlé spektrum možností vede ke zmatení, většímu riziku chyb a tedy i zpomalení procesů. Zejména z pohledu občana - žadatele, by se měl celý proces stát přehlednějším a časově méně náročným.

2. Otázka kompetencí a struktury
ČKA současně navrhuje zrušení speciálních úřadů, tak aby jedno rozhodnutí poskytoval jeden stavební úřad. Celému procesu by dle architektů prospěla také výrazná redukce dotčených orgánů. Dobrá komunikace a snadné předávání informací mezi jednotlivými orgány a institucemi by měly být samozřejmostí. Zásadní překážkou ve zrychlení obstarání povolení je také nedostatečné vymezení práv dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. Nechvalně proslulý systém "mnoha dveří", ve kterém si stavebník sám zajišťuje stanoviska různých orgánů státní správy, vede k tomu, že faktické rozhodování o stavebním záměru se přesunulo mimo stavební úřady. Řízení je tak z podstaty nekoordinované mezi rozdílné zájmy různých institucí, mezi něž je stavebník vržen.

3. Územní plánování
Územní plán je dokumentem, který ovlivňuje strategický rozvoj dané obce na řadu let dopředu. Z toho důvodu klademe důraz na to, aby se jednalo o stabilní dokument, neboť jeho časté změny nedovolují stanovit základní vizi pro rozvoj sídla a přinášejí právní nejistotu jak vlastníkům pozemků, tak vedení města i jeho obyvatelům. Zároveň podporujeme, aby stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky umožnily zpracování územních plánů tak, aby odpovídaly specifickým potřebám obcí, především z hlediska různého charakteru daného jejich velikostí.

4. Velká sídla a péče o ně
Zvýšená pozornost musí být kladena zejména směrem k velkým městům. Například Praha je svým stavebním vývojem, počtem obyvatel a významem v rámci České republiky zcela výlučná. Oproti jiným českým městům vytváří několikanásobný počet obyvatel specifické prostorové podmínky uspořádaní a vyšší nároky na regulaci výstavby zejména z urbanistického hlediska. ČKA proto velmi kvituje, že Rada hl. města Prahy nedávno přijala Pražské stavební předpisy, jež jsou moderní legislativní úpravou, která Praze přiznává její specifika. Domníváme se také, že některá z ustanovení Pražských stavebních předpisů by bylo jistě možné převzít a aplikovat i v jiných českých městech a připravit tak lepší půdu pro nový celostátní předpis.

5. Jasnější definice autorského a technického dozoru a odpovědnosti z něj vyplývající
Současný zákon požaduje zajištění autorského dozoru u staveb financovaných z veřejného rozpočtu. Autorský i technický dozor přitom nejsou jmenovány mezi základními pojmy stavebního zákona, ani nejsou uvedeny mezi vybranými činnostmi ve výstavbě. Projektant, který autorizuje dokumentaci ke stavebnímu povolení, není schopen dostát své odpovědnosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, dané zákonem, pokud nemá právo přístupu ke stavbě a informacím o průběhu výstavby.

6. Možnost bezplatného přístupu k závazným normám
Přístup k závazným normám je pro výkon profese architekta zcela zásadní. Jeho zpoplatnění proto ČKA vnímá jako závažný problém, na nějž architekti ve své praxi opakovaně naráží. Informaci o bezplatném přístupu k normám by tak měl nový zákon zcela určitě obsahovat.

7. Úprava související legislativy
Česká komora architektů se ze všech výše zmíněných důvodů domnívá, že stávající stavební zákon je opravdu nevyhovující a že jeho změny by měly být velmi zásadní. Z tohoto důvodu doporučujeme nikoliv tvorbu novely, ale zákona zcela nového. Jako akutní se také jeví potřeba úpravy doprovodných vyhlášek ke stavebnímu zákonu.

Autor: Tisková zpráva ČKA

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím