Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2017
0
2588

Spojená Bratislava

Dnes sa na bratislavskom magistráte schvaľuje stanovisko k štatútu významnej investície pre investičný zámer prezentovaný pod názvom Spojená Bratislava.
Spojená Bratislava

(O pridelení osvedčenia významnej investície rozhoduje vláda na návrh podpredsedu pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Teraz sa čaká na stanovisko mesta a mestských časti Ružinov a Petržalka, na ktorých území majú projekty vyrásť. Petržalskí poslanci už v júni odhlasovali nesúhlasné stanovisko k žiadosti HB Reavisu. Tento týždeň tak isto urobili aj poslanci Ružinova).

Pridelenie štatútu významnej investície znižuje dosah samospráv a ich možnosti vplývať na investície prebiehajúce na ich území. Ako teda rozumne plánovať rozvoj územia? Nechať to na najväčších developerov, alebo sa rozvoj mesta dá riadiť aj nezávisle, koordinovane, prioritne na odbornej úrovni, prípadne “dokonca” aj s participáciou obyvateľov? Alebo sa dá nájsť aj iná cesta?

Je zrejmé (pochopiteľné a legitímne), že každý developer si prioritne ochraňuje svoje vlastné, parciálne a najmä ekonomické záujmy. Na druhej strane, niekto by mal chrániť záujmy všetkých obyvateľov mesta, objektívne koordinovať a zabezpečovať funkčnosť, vyváženosť a harmonické fungovanie celého mestského organizmu. Vo vyspelých spoločnostiach je to nezastupiteľnou úlohou samosprávy. (Š.M.)

Treba to však robiť koncepčne, odborne, s predstihom. Tam, kde to vedia to robia systémovo, kontinuálne a profesionálne. S patričným finančným a personálnym zabezpečením. S náležitými kompetenciami, vážnosťou a rešpektom. Nedá sa to robiť nárazovo, aktivisticky a najmä problémy sa nemajú riešiť ad post.  Až vtedy, ak developer príde so svojim návrhom. Pravidlá hry “ako sa správať v území”, koncepcia, regulatívy, zásady a limity by mali byť pre konkrétne územie stanovené dopredu, aby investori (i obyvatelia) vedeli, čo sa môže a čo už nie.

Chcelo by to však zmeniť prístup k správe svojho územia, kde žijeme. Zmeniť ju od presadzovania “politických” záujmov i obsadzovania funkcií - k posunu smerom k odbornej, profesionálnej a občianskej správe územia (s následným rešpektovaním pravidiel).

Viac údajov o známych detailoch projektu nájdete tu, nezávislý odborný pohľad prezentuje v nasledujúcich riadkoch kolega Peter Žalman:

Schéma projektu spojená Bratislava
Schéma projektu spojená BratislavaAutor: Peter Žalman

Niekoľko poznámok k zámeru Spojená Bratislava (Nové centrum):

Nedávno ambiciózni investori prezentovali svoje zámery Spojená Bratislava. Jedná sa o dôležité územie pri rieke Dunaj, novú autobusovú stanicu a nové trasy električky. Zároveň výstavba novej štvrte v území zóny Mestské centrum Petržalka + nábrežie zvané Lido. Súčasťou zámeru sú aj ďalšie stavby - popis nájdete v prílohe.

Úvodom:

Tak ako väčšina odborníkov a laikov nemám dostatok informácií ani podkladov na fundovanejsie posudzovanie ambiciózneho zámeru. Zároveň sa mi však páči najmä idea novej električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Centrálne Trhovisko. Dôvody som uviedol vo svojej publikácii (Urbanistický atlas Bratislavy, pozn. red). Mesto a centrum sa rozrastá na východ, vybudovať električkový okruh je pre Bratislavu nevyhnutné. Inak sa nepohne redukcia automobilov v centre mesta.

Moje poznámky:

  1. Nová trasa električky by mala umožniť prepojenie Petržalky s Ružinovom. v prípade trasy cez Landererovu by malo byť zabezpečené pokračovanie trate na Mlynské Nivy, popod ulicu Bjkalská. Na trase Dostojevský rad by mal byť stále ponechaný koridor pre podzemnú koľajovú trasu (priečne prepojenie z Filiálky do Petržalky)
  2. Nová trasa električky v Petržalke by mala byť financovaná väčšinovo z prostriedkov investora, je účelová, využívanie širším okruhom obyvateľov je minimálne.
  3. Pešie prepojenie novým mostom z námestia pred SND do Petržalky je vhodné, podporí novú realitu v 21. storočí - posun centra mesta dolu tokom Dunaja. Dobre vystihuje základnú myšlienku zámeru Spojená Bratislava (podobne aj nová trasa električky po Centrálne trhovisko)
  4. Výstavba na nezastavanom území - štvrť nové centrum Petržalka. Z prezentovaných piktogramov a schém je čitateľný základný urbanistický zámer, ale... čo dopravné riešenie, vysporiadanie sa zo spodnou vodou. Čo architektúra nových obytných a iných budov. Stále sú na webe aj zámery síce staršie, ale… (výšková budova Alfa park). Viac o území a súčasnom stave ÚPN zóny určite vedia architekti Vladimír Hrdý a Marta Kropiláková.
  5. Zámer obsahuje aj ďalšie objekty, ktoré nie sú dostatočne prezentované. Môj názor na takzvané “Vežiakovo” v zóne Chalúpkova je známy. Vznikne úplne nova veduta Bratislavy. Už dnes vidíme, čo znamená nová mierka, suma veží v okolí budovy VÚB. Niečo podobné sa udeje aj na citlivom mieste pri nábreží rieky. Niekedy je menej viac.
  6. Tému “lanovka” sme si ozrejmili na stretnutí s investorom. Na prvý pohľad uletený zámer má aj racio - popri trase lanovky sú umiestnené tri parkovacie domy. Môže diverzifikovať nároky na statickú dopravu.

Mesto nemá ani začatý proces tvorby noveho územneého plánu a je postavené pred hotovú vec. Zámer, ktorý ovplyvní charakter a ráz nového centra mesta. Otázky ako napr. akú chceme mať Bratislavu? Nie je proklamovaná téza o malej hustote zástavby BA po realizácii tohto rozsahu zástavby už len mýtus? Čo sa bude diať so susednou zónou Starý prístav? Kedy bude mať BA dobudovaný základný dopravný okruh (severná tangenta)? Atď. Urbanistický a stavebný vývoj v Bratislave v uplynulom desaťročí si žiada spracovať nový územný plán mesta. Kedy ho začne Magistrát spracovávať? Potom sa nemôžeme čudovať postupu investorov v prípade Spojená Bratislava, ak chce v priaznivom období rýchlo realizovať svoje zámery nemá prakticky inú možnosť. Dôležitá je aj skutočnosť jednoduchšieho schvalovacieho a odvolacieho procesu pre jednotlivé stavby - časti zámeru.

Myslím si, že takýto rozsah zástavby a spôsob spolufinancovania z verejných zdrojov si žiada širšiu participáciu a diskusiu. Nielen predstaviť torzo informácií poslancom dotknutých zastupiteľstiev, MČ a Magistrátu. Čo názor odbornej verejnosti, čo občania ? Sme skutočne len do počtu? Kvalitná participácia neznamená len zamietnutie, ale najmä vysvetľovanie a upresnenie zámeru.

Otázka priznania štatútu významnej investície - po očistení započítavaných investícií určite áno. Jedine takýto silní investori môžu zrealizovať pre mesto - centrum štátu, celok, prospešné stavby.

Nie som neomylný a môj názor je možno sčasti subjektívny (sčasti daný nedostakom podkladov), ale rád pomôžem najmä pri príprave a realizácii novej trasy električky, vytvorení okruhu v meste Bratislava.

Architekt Peter Žalman Bratislava, 26.09.2017.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím