Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. február 2019
1
4692

Filiálka - nová hlavná železničná stanica v Bratislave

Pohľad architekta a urbanistu Petra Žalmana na problematiku koľajovej dopravy v Bratislave a riešenie železničnej stanice Filiálka.
Filiálka - nová hlavná železničná stanica v Bratislave

Príspevok je zhrnutím prezentácie, ktorá sa sa uskutočnila 19.02.2019 v rámci podujatia LaUrBa #7 v bratislavskej Cvernovke. Peter Žalman predstavil variant umiestnenia nového hlavného železničného uzla na mieste nevyužívanej stanice Filiálka, neďaleko Trnavského mýta. Dôležitou súčasťou predstaveného návrhu je širšie riešenie urbanistických a dopravných nadväzností.

Tému Koľajová doprava chápeme ako súčasť Mobility v meste a jeho okolí. Bratislava má dobre vybudovanú sieť železičných tratí, základ je ešte z 19. storočia. V uplynulom 20. storočí sa vybudovala aj sieť električkových tratí.

Obdobie po roku 1990 možno označiť ako čas stagnácie a chátrania železničnej siete. Pokles významu železnice v meste a okolí však už badať od rokov osemdesiatych: znázorňuje to aj schéma Bratislavy z roku 1986 - S1 /prosím čítať aj popis a texty na schémach/.

Schéma S1: Uzol Bratislava (1986)
Schéma S1: Uzol Bratislava (1986)Autor: Peter Žalman

Bratislava sa počas 25 rokov rozliala do okolia. Nenápadne vznikla aglomerácia so všetkým čo k tomu patrí. Najmä denné pohyby autami zaskočili obyvateľov, samosprávu aj štátnu správu. V meste zase nestačia parkoviská, pomaly už ani chodníky. Aktívne zapojenie koľajovej, kapacitnej prepravy je kľúčom k riešeniu dnešnej situácie. Koľko obcí a miest je okolo BA napojených na 3 jestvujúce trate vlakov znázorňuje schéma S2.

Schéma S2: napojenie na železničné trate
Schéma S2: napojenie na železničné trateAutor: Peter Žalman

Bratislava má spracovaný neúplný Generel dopravy (2014), ktorý ale neriešil koľajovú dopravu, ani mobilitu obyvateľov v rámci aglomerácie. Zaujímavým príspevkom k riešeniu mobility a rozvoju koľajovej dopravy bola štúdia – Projekt Ten-T (Transeurópska dopravná sieť), ktorý uvažoval s priečnym prepojením cez centrum mesta so širším rozchodom koľají. Bratislava má totiž do budúcnosti problém: rozchod koľají železnice a električky nie je rovnaký. Schéma S3 znázorňuje možnú budúcnosť mesta – železničný a cestný tunel pod Karpatami. Z Lamača by mal viesť do priestoru stanice Vinohrady, respektíve komunikácií Bojnická - Galvaniho. Pokiaľ dnes hovoríme o kolapse dopravy, čo bude o cca 5 rokov, keď sa dokončí obchvat mesta bez tunela a nová diaľnica skončí na Račianskej...

S3: okolie Bratislavy -  návrhy, trasy, stanice (rýchlovlak)
S3: okolie Bratislavy - návrhy, trasy, stanice (rýchlovlak)Autor: Peter Žalman

Súčasťou koľajovej dopravy sú aj električkové trate, MHD. Bez synergie, prestupov, koordinovania oboch systémov sa nemôžu plne využiť danosti železníc na území mesta.

Schéma S4 znázorňuje súčasný stav - prechod cez centrum od východu na západ po dvoch paralerných trasách.

Schéma S4: súčasný stav
Schéma S4: súčasný stavAutor: Peter Žalman

Schéma S5 znázorňuje variant rozšírenia električkových tratí - vznik dvoch okruhov. Popri okruhu Košícká, je znázornený aj okruh Tomášikova, ktorý pokračuje až k Slovnaftu. Sú tu vyznačené aj nové železničné stanice podľa rôznych podkladov, pôvodne označených ako Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP).

Schéma S5: Bratislava vnútorné mesto - železnice, električky, výhľad
Schéma S5: Bratislava vnútorné mesto - železnice, električky, výhľadAutor: Peter Žalman

Do konca roka 2018 nebola prezentovaná očakávaná štúdia riešenia železničného uzla Bratislava. Nové vedenie mesta teda čaká zosúladenie rôznych doplnkov, generelov a iných podkladov. Zložitý a zdĺhavý proces by mal logicky začať inventúrou - čo má mesto k dispozícii, čo je použiteľné, čo je potrebné doplniť...

Priestor Filiálka má širší rozmer ako stanica Filiálka. Vyriešenie stanice je podmienené okrem priamej nadväznosti na MHD aj doplnením, spriepustnením komunikačnej siete - Račianske mýto, Jarošova v pokračovaní Pionierska - takzvaná severná tangenta. Schéma S6 s popisom obsahuje základné prvky riešenia priestoru.

Schéma S6: situácia so základnými prvkami riešenia priestoru
Schéma S6: situácia so základnými prvkami riešenia priestoruAutor: Peter Žalman

Schéma S7 znázorňuje základný rozsah okolia priestoru Filiálka. Nové riešenie uvažuje so zmenou komunikačného skeletu, aktívne využíva polohu ulíc Kominárska, Dobšovičova, Kutuzovova. Súčasťou nového riešenia je zmena Račianskeho mýta -  vytvorenie kruhového objazdu (s polomerom 90 metrov), úpravy organizácie dopravy v smere Smrečianska a Jaskov rad... /prosím čítať opis aj texty na schéme/. V Cvernovke vystúpil aj Ing. Milan Skyva - prezentoval a okomentoval aj trasu stredného dopravného okruhu mesta: Bajkalská - Jarošova - Pionierska - prepojenie na Pražskú ulicu a súvis s priestorom Filiálka.

Schéma S7: základný rozsah okolia priestoru Filiálka
Schéma S7: základný rozsah okolia priestoru FiliálkaAutor: Peter Žalman

Schéma S8 znázorňuje priečny rez - návrh uvažuje s riešením stanice nad terénom. Toto riešenie umožňuje bezkolízne križovania s jestvujúcou komunikačnou sieťou. V Cvernovke vystúpil aj Ing. arch. Vladimír Šimko - prezentoval skúsenosti a genézu vývoja koľajovej mestskej dopravy vo Viedni. Ako nadzemné železničné stanice sa nedávno riešili aj stanice vo Viedni, Berlíne, Londýne (v centre mesta). Ekonomiky a mestá v inej kondícii ako Bratislava sa vyhli podzemným riešeniam. U nás sa podzemná železničná stanica ešte nerealizovala, politici a rôzni „odborníci“ ani nemajú predstavu čo to znamená - vyriešenie protipožiarej ochrany (zadymenie priestorov, dodatočná VZT...).

Schéma S8: schematický priečny rez stanice v polohe nad terénom
Schéma S8: schematický priečny rez stanice v polohe nad terénomAutor: Peter Žalman

Schéma S9 znázorňuje súčasný stav - axonometriu priestoru Filiálka - samozrejmou súčasťou riešenia bude zmena organizácie verejného priestoru Trnavské mýto.

Schéma S9: axonometria priestoru Filiálka - súčasný stav
Schéma S9: axonometria priestoru Filiálka - súčasný stavAutor: Peter Žalman

Schéma S10 je skica priestoru - alternatívne riešenie. Komplex Istropolis má nového majiteľa, dôjde k upresneniu vzťahu k námestiu i ulici Škultétyova. Návrh počíta aj s pokračovaním koridoru koľajovej dopravy nad terénom v smere na ulicu Karadžičova a nadzemným napojením na Starý most - rekonštruovanú trasu so širším rozchodom.

Schéma S10: skica priestoru novej železničnej stanice
Schéma S10: skica priestoru novej železničnej staniceAutor: Peter Žalman

Osobitou témou je riešenie novej železničnej stanice vo vyvýšenej polohe, jej hmota, architektúra, väzba na Trnavské mýto, nový prestupový uzol, možnosť  nástupu a východu.

Prevádzkové väzby v horizontálnych úrovniach:

  • Podzemný parking - vjazdy, výjazdy
  • Úroveň terénu: hlavná komunikačná sieť, nová trasa električky, zázemie pre stanicu
  • Úroveň 1. NP: staničná hala + vybavenosť, väzby na parter a parking
  • možné 2.NP: vybavenosť, alternatívne doplnenie hlavnej hmoty, jej členenie + ďalšie hmoty s funkciami...

Prezentované riešenie definuje urbanistický rámec a šírku témy priestor Filiálka. Nemá a nechce byť finálnym riešením.

Schéma S11 znázorňuje hypotetický kalendár a kroky vedúce k výstavbe železničnej stanice Filiálka. Sú tu popísané ciele riešenia aj doporučené prvé kroky - vypísanie urbanisticko-architektonickej súťaže a následne ÚPN-Zóny.

S11: hypotetický kalendár a kroky vedúce k výstavbe železničnej stanice Filiálka
S11: hypotetický kalendár a kroky vedúce k výstavbe železničnej stanice FiliálkaAutor: Peter Žalman
S12: Výhľad na roky 2040 - 2050
S12: Výhľad na roky 2040 - 2050Autor: Peter Žalman

Text a grafická časť: architekt Peter Žalman, február. 2019

Autor článku

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím