Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. apríl 2019
0
224

Medzinárodné sympózium - stretnutie architektov vo Viedni

PRIESTOR A SKÚSENOSŤ - Architektúra pre lepší život
Medzinárodné sympózium - stretnutie architektov vo Viedni

Pri príležitosti 200. výročia založenia spoločnosti Wienerberger AG sa v MAK - Múzeu úžitkového umenia vo Viedni uskutočnilo zaujímavé medzinárodné sympózium SPACE AND EXPERIENCE - Architecture for Better Living s účasťou architektov z celej Európy. 

Sympózium sa konalo v rámci uvedenia výstavy architektúry VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019: Shaping Our Digital World, ktorá bude v MAK od 29.5. - 6.10.2019. 
 
Výstava SPACE AND EXPERIENCE - Architecture for Better Living je zaujímavá výberom realizovaných projektov. Zároveň sa  pokúša nahliadnuť do budúcnosti s cieľom formulovať možné scenáre a úlohy, ktoré sa prejavia v plánovaných stratégiách, v architektúre a urbanizme. V tejto súvislosti je hlavnou témou úloha a poslanie architektúry v budúcnosti. Dôraz sa kladie na otázku, čo predstavuje „lepší život" - najmä čo sa týka ekológie, participácie, komunitného života a perspektívy - a ako tieto faktory vplývajú na architektúru.

Viedenské bienále spája umenie, dizajn a architektúru s cieľom vyvolať diskusiu o dôležitých témach a riešeniach, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu života v nasledujúcich rokoch. Prednášajúci zo sympózia spolupracujú s kurátormi výstavy ako tím odborných poradcov.

Architektúra a dizajn sú vždy výrazom spoločenských a kultúrnych hodnôt. Architektúra sa zaoberá štruktúrou a formu, vytvára priestory. Navrhnuté prostredie má priamy vplyv na rôzne oblasti ľudského života. Má vplyv na emócie, vnímanie a správanie.  To však súvisí so špecifickými očakávaniami a predovšetkým osobnými a sociálnymi hodnotami. Ak sa však hodnoty zásadne menia tak, ako dnes, najmä vzhľadom na digitalizáciu a klimatické zmeny, potom to má vplyv na kvalitu života a  prináša výzvy, ktorým bude architektúra čeliť v budúcnosti.

Na sympóziu sa diskutovalo o úlohe architektov a architektúry, ich zodpovednosti pri formovaní zdravého životného prostredia, využívaní nových poznatkov na poli udržateľnosti a o nových technológiách a možnostiach ich uplatnenia. Diskutujúci sa odvážili pozrieť do budúcnosti, aby formulovali hypotézy o možnom vývoji nášho povolania a úlohy v spoločnosti.

Sympózium uviedli Christoph Thun-Hohenstein, generalny riaditeľ MAK a Heimo Scheuch, CEO spoločnosti Wienerberger.

V úvode vystúpila aj Nicole Stoecklmayr (Scenes of Architecture, Viedeň) - kurátorka pripravovanej výstavy SPACE AND EXPERIENCE.

Prednášky boli rozdelené do troch blokov, pričom každý blok skončil spoločnou diskusiou prednášajúcich, pričom bola možná diskusia aj z radov účastníkov sympózia. Všetky prednášky sa dajú pozrieť online na youtube kanáli MAK Viedeň.

Prednášatelia 1. BLOK

Gert Kwekkeboom (Civic Architects, Amsterdam)
Pre ateliér Civic Architects nie je architektúra autonómnou disciplínou, ale verejnou úlohou. 

Brian Cody (Energy Design Cody, Graz),
Brian Cody je zakladateľom a generálnym riaditeľom Energy Design Cody a odborníkom v oblasti analýzy a navrhovania energeticky efektívnych urbánnych štruktúr, budov a systémov.

Claudia Pasquero (ecoLogicStudio, Londýn)
ecoLogicStudio sa špecializuje  na environmentálny dizajn, mestskú sebestačnosť a budovanie "integrovanej prírody".

Klúčová prednáška 2. BLOK

Najočakávanejším hosťom sympózia bol hlavný spíker Jan Knikker (MVRDV, Rotterdam / Šanghaj / Paríž), ktorý zaujal svojou prednáškou aj na tohtoročnej Noci architektúry.  Prezentácia na vybraných realizáciách priblížila tvorbu ateliéru, výskumnú prácu na univerzite a budúce vízie udržateľných mestských štruktúr (zatiaľ nerealizované koncepty "vertikálnej dediny", membránových štruktúr...) V prípade záujmu je možné  kedykoľvek prednášku pozrieť aj online.

543
Youtube

Prednášajúci 3. BLOK

Mark Neuner (MOSTLIKELY Viedeň)
Ateliér kombinujúci architektúru, parametrické navrhovanie a dizajn s presahom do rôznych oblastí života.

Chieh-Shu Tzou & Gregorio Lubroth (Tzou Lubroth Architekten, Viedeň)
Chieh-Shu Tzou  prednáša na Technickej univerzite vo Viedni, tiež pracuje v architektonickom ateliéri Tzou Lubroth Architekten

Po zaujímavých prednáškach v MAK, čakala večer architektov spoločná večera v areáli viedenského Campusu WU.

22.3 - ráno sme sa stretli na zujímavej prehliadke mesta, ktorou nás sprevádzala pani Veronika Schuster-Hofinger (koordinátorka súťaže Wienerberger Brick award).

Začali sme prehliadkou známej Ringstraße - okružnej triedy okolo Vnútorného mesta, ktorá bola budovaná od 60. do 90. rokov 19. storočia v zóne mestských hradieb zbúraných po roku 1857. Trieda s monumentálnymi stavbami predstavuje jednu z hlavných viedenských pamätihodností. Jej historizujúci sloh je niekedy označovaný ako Ringstraßenstil.  Prehliadku Ringstraße sme absolvovali pohodlne autobusom. Dĺžka triedy vrátane nadväzujúceho nábrežia je 5.2 km, nachádzajú sa tu významné objekty, napríklad Parlament, Budova vlády, Viedenská radnica, Stadtpark, Urania, Štátna opera, MAK...

Nevynechali sme ani Hundertwasserhaus - jedno z najznámejších diel architekta, maliara a sochára Friedensreicha Hundertwassera. Pôvodnou funkciou domu bolo ubytovanie sociálne slabších ľudí, dnes je skôr turistickou atrakciou. Viedeň sa stavbou môže pýšiť od roku 1985. Napriek našej návšteve mimo hlavnej turistickej sezóny sme boli prekvapení množstvom návštevníkov, pričom sme boli upozornení, že v hlavnej turistickej sezóne tu býva ešte oveľa väčší "nával".

Ďalšou zastávkou boli Gasometers - štyri bývalé plynové nádrže, postavené ako súčasť viedenských mestských plynárenských zariadení Gaswerk v rokoch 1896–1899.  Používali sa od roku 1899 do roku 1984. Na zachovaných obvodových stenách je dodnes možné obdivovať precíznu prácu starých majstrov s lícovými tehlami. V roku 1995 vyzvalo mesto Viedeň architektov Jeana Nouvela (Gasometer A), ateliér Coop Himmelblau (Gasometer B), Manfreda Wehdorna (Gasometer C) a Wilhelma Holzbauera (Gasometer D) na návrh konverzie industriálnych objektov. Rekonštrukcia bola dokončená v roku 2001. Každý zásobník plynu bol rozdelený do zón: bývanie (apartmány v hornej časti), práca (kancelárske priestory v stredných podlažiach). Historická obvodové murivo ostalo zachované. Dojem z návštevy Gasometrov bol rozpačitý. Na nových konštrukciách sa už stihol prejaviť zub času, v objekte "A" už prebiehala rekonštrukcia centrálneho schodiska... 

Nakoniec sme boli príjemne prekvapení návštevou obytného bloku Karl-Marx-Hof. O tejto stavbe sme bližšie informovali v článku Zdenka Lukeša. Bytový komplex bol navrhnutý mestským architektom Ottom Wagnerom a oficiálne otvorený 12. októbra 1930. Nachádzalo sa tu 1382 bytov pre približne 5 000 obyvateľov. Prekvapil nás príjemný urbanizmus a množstvo zelene. Len 23 percent z viac ako 150 000 metrov štvorcových je zastavaných, zvyšok sú zelené plochy. V 80-tych rokoch minulého storočia bol Karl-Marx-Hof kompletne zrekonštruovaný so zachovaním pôvodných architektonických detailov.

Návšteva vo Viedenskom Karl-Marx-Hof
Návšteva vo Viedenskom Karl-Marx-HofIng. arch. Jakub Moravčík
Kvalitné stavebné detaily - Karl-Marx-Hof
Kvalitné stavebné detaily - Karl-Marx-HofIng. arch. Jakub Moravčík
Ing. arch. Jakub Moravčík
Ing. arch. Jakub Moravčík
pohľadová tehla - Karl-Marx-Hof
pohľadová tehla - Karl-Marx-HofIng. arch. Jakub Moravčík

Redakcia www.archinfo.sk ďakuje veľmi pekne spoločnosti Wienerberger za možnosť zúčastniť sa zaujímavého programu vo Viedni, získanie nových poznatkov a nadviazanie nových kontaktov.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím