Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. február 2023
0
1184

Súťaž: Banská Bystrica - Petermanova veža

Verejná ideová súťaž návrhov.
Vyhlásenie8.2.2023
12:00
Odovzdanie návrhov14.4.2023
17:00
VyhlasovateľMesto Banská Bystrica
AdresaČeskoslovenskej armády 26,
Banská Bystrica,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Tomás Sobota
+421 905 596 209
sutaze@tsobota.sk

Mesto Banská Bystrica ku dňa 1.2.2023 vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov ideovú súťaž návrhov: „Banská Bystrica - Petermanova veža“

Účastník musí byť osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry. V prípade, ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán. 

Očakávania vyhlasovateľa

Objekt tzv. „Barbakanu“ je súčasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej Bystrice. Petermanova veža z neho vyrastá ako zvonová veža, je najvyššou vežou v mestskom hrade. Okrem zvonenia je v súčasnosti nevyužitá. Zvony sú aktívne, denne sa používajú. Strategická poloha pamiatky v centre mesta, ako súčasť starého mestského hradu ponúka široký potenciál využitia pamiatky na kultúrne účely ako aj pre rozvoj cestovného ruchu. Idey získané touto súťažou návrhov budú aplikované pre budúce zhotovenie projektovej dokumentácie a to primerane možnostiam poskytnutým zo strany orgánu pamiatkovej ochrany a v koordinácii s nim. Pre účely prípravnej dokumentácie zámeru na pamiatkovom objekte sa nevyžaduje spracovanie odborne spôsobilou osobou. Spracovanie odborne spôsobilou osobou sa vyžaduje v zmysle pamiatkového zákona až následne - pre účely projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nie je predmetom tejto súťaže, ide o ideovú súťaž návrhov.

 V Petermanovej veži a jej okolí je potrebné navrhnúť a vyriešiť:

 • sprístupnenie Petermanovej veže v 3. nadzemnom podlaží v nadväznosti na zložité dispozično-prevádzkové vzťahy barbakanu. Sprístupnenie je možné situovať z exteriéru i z interiéru (priestoru barbakanu), pričom musia byť splnené požiadavky pamiatkovej ochrany. Obnova bývalého mýtneho domčeka z konca 16. storočia je prípustná, formu je potrebné zvoliť v súlade s možnosťami územia, jeho využitie navrhnúť. 
 • prevádzku a vytvorenie expozície hradného areálu a najstaršej histórie mesta spojenej vyhliadkou z Petermanovej veže. Pritom je potrebné prihliadať na skutočnosť, že v objekte by malo byť v maximálnej možnej miere eliminované kríženie prevádzok (nová prevádzka Petermanovej veže, zázemie reštaurácie nachádzajúcej sa v prízemí a prevádzka Thurzovsko-Fuggerovskej expozície). Ideálna prevádzka vo veži by bola jednosmerná, resp. aspoň z väčšej časti jednosmerná. Návštevníci a obyvatelia mesta majú mať možnosť vďaka rôznym tematickým prezentáciám a prostredníctvom moderných technológií spoznať históriu mesta a mestského hradu na 5 poschodiach. Hlavná požiadavka na vnútorné priestory je navrhnutie súdobého interiéru v súlade so zachovaním pôvodných historických priestorov, povrchov a súčasne vertikálne prepojenia jednotlivých podlaží veže. 
 • riešenie blízkeho okolia veže (strážny domček, prezentácia hradobného systému na západnej strane). Vyjadriť názor na výtvarné dielo umiestnené v blízkosti veže. Jeho premiestnenie je možné rámcovo navrhnúť aj mimo záujmové územie – ako vyjadrenie názoru, pričom toto nie je primárne predmetom riešenia

 

Ceny a odmeny

1. cena: 3.000,- Eur
2. cena: 2.000,- Eur,
3. cena: 1.200,- Eur
Odmeny udelené nebudú.

 

Termíny a lehoty súťaže

 • Termín úvodného zasadnutia poroty: 18.01.2023
 • Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže: 01.02.2023
 • Termín pre položenie poslednej otázky vyhlasovateľovi: 28.03.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov do súťaže: 14.04.2023 do 17.00 hod.
 • Predpokladaný termín na vyhodnotenie súťaže: 21.04.2023
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku účastníkom: 28.04.2023
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov: 28.04.2023
 • Predpokladaná lehota na vyplatenie odmien účastníkom: 31.05.2023

Porota

Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Roman Turčan, AA SKA, predseda poroty
 • Ing. arch. Jaromír Chmelík, AA ČKA
 • Mgr. Vladimir Majtan, KPÚ Žilina
 • Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., AA SKA, ústav obnovy pamiatok FAD STU Bratislava

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Martin Pavelek, AA SKA, vedúci odboru urbanizmu a architektúry mesta B. Bystrica

Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Katarina Šurková Gemesová, AA SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Peter Surovec, vedúci oddelenia architektúry mesta B. Bystrica

Rozsah

Súťažný návrh bude prezentovaný na najmenej jednom, najviac dvoch paneloch s rozmermi
700 x 1000 mm

 

Všetky potrebné podklady k súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa.

 

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím