Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. november 2021
1
7400

Svetlá výška v hromadných garážach (+ schodiskách)

Požiadavky na svetlú a podchodnú “podjazdnú” výšku pre hromadné garáže v zákonoch, vyhláškach a normách.
Svetlá výška v hromadných garážach (+ schodiskách)

Vo viacpodlažných hromadných garáž sa musí vertikálny pohyb osôb zabezpečiť aj schodiskom, preto som do prehľadu zahrnul aj požiadavky na podchodnú a priechodnú výšku v priestore schodiska. V závere pre porovnanie uvádzam požiadavky pre výšku garáže z aktualizovanej Českej normy platnej od roku 2011.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 27 ods. 2  - Najmenšia podchodná a priechodná výška schodišťa, priechodná šírka ramena schodišťa, rozmery podesty a medzipodesty a šírka schodišťového stupňa sú dané slovenskou technickou normou STN 73 4130.
 • § 27 ods. 6 - Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 100 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm.
 • VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • Príloha - 1.3.8. Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 mm.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia – rok vydania 1985

 • Článok 21 - Podchodná výška v schodiskovom priestore h1 sa meria ako zvislá vzdialenosť medzi hranou schodiskového stupňa (rovina výstupnej čiary) a konštrukciou nad touto hranou (konštrukciou je myslené najnižšie miesto: preklad, podhľad, technologické rozvody).
 • Článok 22 - Najmenšia dovolená podchodná výška h1 sa vypočíta v závislosti od sklonu schodiskového ramena: h1 = 1500 + ( 750 / cos α )
  • Hodnota α je sklon schodiskového ramena
  • Číselné hodnoty a h1 sú v mm
  • Podchodná výška môže byť znížená až na 2 100 mm pri pomocných schodiskách, schodiskách v rodinných domoch a schodisku vo vnútri bytu.
 • Článok 23 - Priechodná výška h2 sa meria ako kolmá vzdialenosť medzi rovinou výstupnej čiary a konštrukciou nad výstupnou čiarou (konštrukciou je myslené najnižšie miesto: preklad, podhľad, technologické rozvody). Výška sa vypočíta: h2 = 750 + 1500 cos α
  • Hodnota α je sklon schodiskového ramena
  • Číselné hodnoty a h2 sú v mm
  • Priechodná výška nesmie byť menšia ako 1 900 mm okrem schodísk do podkrovia, kde 1 900 mm je hodnota doporučená.
  • Pri výrobných a prevádzkových budovách nesmie byť priechodná výška znížená pod hodnotu vyplývajúcu z rozmerov predmetov prepravovaných po schodisku.
 • Článok 24 - Najmenšia dovolená podchodná a priechodná výška nesmie byť žiadnou konštrukciou ani zariadením znížená.

 

STN 73 6058

Hromadné garáže. Základné ustanovenia – rok vydania 1987

 • Článok 36 – Garáže pre vozidlá skupiny 1 s pohybom vozidiel vlastnou silou musia mať svetlú aj podchodnú výšku najmenej 2,10 m.
 • Článok 37 - Garáže pre vozidlá skupiny 1 s mechanickou dopravou vozidiel (kde obsluha nevstupuje na parkovacie miesto) a garáže pre karavány a garáže skupiny 2 a 3 musia mať svetlú výšku o 0,20 m vyššiu, ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla v garáži.
 • Článok 54 - Výška prejazdného profilu rampy musí byť najmenej o 0,20 m vyššia ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla v garáži, najmenej však 2,10 m. Nad chodníkom pozdĺž rampy musí byť podchodná výška najmenej 2,10 m.
 • PRÍLOHA 1 – Triedenie a orientačné rozmery vozidiel a jazdných súprav (zamerané len na výšku)
  • Skupina 1
   • Podskupina 01 - malé a stredné osobné automobily - výška 1,50 m
   • Podskupina 02 - veľké osobné automobily - výška 1,90 m
   • Podskupina 02 - karavány - výška 2,50 m
  • Skupina 2
   • Podskupina N1 - malé a stredné nákladné automobily, malé autobusy - výška 2,30 m
   • Podskupina N2 - veľké nákladné automobily - výška 2,50 m
   • Podskupina A – autobusy - výška 2,50 m
  • Skupina 3
   • Bez podskupiny - ťahače, prívesy, návesy, kĺbové autobusy, traktory, samojazdiace pracovné stroje – rozmery sú značne rozdielne, pri projektovaní garáži treba vychádzať z predpokladanej skladby vozidiel

 

Na porovnanie, požiadavky pre Českú republiku z aktualizovanej normy

Pôvodné normy pre garáže ČSN 73 6057 z 1987 a ČSN 73 6058 z 1987 boli v roku 2011 nahradené jednotnou normou - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.

 • Norma rozlišuje voľnú výšku [h] a svetlú výšku garáže [h1]
 • Voľna výška h v priestore garáže pre vozidlá skupiny 1 (osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá - dodávky) s pohybom vozidiel vlastnou silou sa navrhuje najmenej o 200 mm vyššia, ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla, minimálne 2 200 mm.
 • V mieste batožinového priestoru vozidla sa doporučuje minimálne 2 400 mm.
 • Výška prejazdného profilu (voľná výška h) musí byť zachovaná v mieste všetkých zariadení garáže, kde je umožnený pohyb alebo parkovanie vozidiel.
 • Voľná výška v miestach prechodu medzi rampami s rôznym pozdĺžnym sklonom alebo nad rampami s pozdĺžnym sklonom ≥ 8 % sa navrhuje minimálne 2 300 mm (platí v garážach pre vozidlá skupiny 1).
 • Svetlá výška garáže h1 sa musí navrhovať tak, aby v prípade umiestnenia rôznych zariadení (rozvodov) pod stropom, bola vo všetkých priestoroch garáže zachovaná voľná výška h.

 

Na čo si dať pozor:

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Hlavná norma pre Hromadné garáže je z roku 1987.
 • Podchodná výška “podjazdná výška” musí byť dodržaná aj pri lokálnych zníženiach od stavebných konštrukcií, ako sú hlavice a prievlaky.
 • Návrh výšky podlaží pre hromadné garáže môžu taktiež ovplyvniť ležaté rozvody, najväčšiu pozornosť vyžadujú kanalizačné odpadové potrubia, ktoré musia byť v spáde.
 • Rozmerovo najväčšie sú ležaté rozvody vzduchotechniky a taktiež zariadenia ako posuvné alebo indukčné ventilátory.

 

7.11.2021

Peter Marčok

 

Zabránenie vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou
Zabránenie vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškouZdroj: linkedin.com

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím