Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. november 2021
1
2157

Svetlá výška v hromadných garážach (+ schodiskách)

Požiadavky na svetlú a podchodnú “podjazdnú” výšku pre hromadné garáže v zákonoch, vyhláškach a normách.
Svetlá výška v hromadných garážach (+ schodiskách)

Vo viacpodlažných hromadných garáž sa musí vertikálny pohyb osôb zabezpečiť aj schodiskom, preto som do prehľadu zahrnul aj požiadavky na podchodnú a priechodnú výšku v priestore schodiska. V závere pre porovnanie uvádzam požiadavky pre výšku garáže z aktualizovanej Českej normy platnej od roku 2011.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020

 • § 27 ods. 2  - Najmenšia podchodná a priechodná výška schodišťa, priechodná šírka ramena schodišťa, rozmery podesty a medzipodesty a šírka schodišťového stupňa sú dané slovenskou technickou normou STN 73 4130.
 • § 27 ods. 6 - Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 100 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm.
 • VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
  • Príloha - 1.3.8. Schodisko a rampa vysunuté do priestoru musia byť upravené tak, aby sa zabránilo možnosti vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou ako 2 200 mm.

 

STN 73 4130

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia – rok vydania 1985

 • Článok 21 - Podchodná výška v schodiskovom priestore h1 sa meria ako zvislá vzdialenosť medzi hranou schodiskového stupňa (rovina výstupnej čiary) a konštrukciou nad touto hranou (konštrukciou je myslené najnižšie miesto: preklad, podhľad, technologické rozvody).
 • Článok 22 - Najmenšia dovolená podchodná výška h1 sa vypočíta v závislosti od sklonu schodiskového ramena: h1 = 1500 + ( 750 / cos α )
  • Hodnota α je sklon schodiskového ramena
  • Číselné hodnoty a h1 sú v mm
  • Podchodná výška môže byť znížená až na 2 100 mm pri pomocných schodiskách, schodiskách v rodinných domoch a schodisku vo vnútri bytu.
 • Článok 23 - Priechodná výška h2 sa meria ako kolmá vzdialenosť medzi rovinou výstupnej čiary a konštrukciou nad výstupnou čiarou (konštrukciou je myslené najnižšie miesto: preklad, podhľad, technologické rozvody). Výška sa vypočíta: h2 = 750 + 1500 cos α
  • Hodnota α je sklon schodiskového ramena
  • Číselné hodnoty a h2 sú v mm
  • Priechodná výška nesmie byť menšia ako 1 900 mm okrem schodísk do podkrovia, kde 1 900 mm je hodnota doporučená.
  • Pri výrobných a prevádzkových budovách nesmie byť priechodná výška znížená pod hodnotu vyplývajúcu z rozmerov predmetov prepravovaných po schodisku.
 • Článok 24 - Najmenšia dovolená podchodná a priechodná výška nesmie byť žiadnou konštrukciou ani zariadením znížená.

 

STN 73 6058

Hromadné garáže. Základné ustanovenia – rok vydania 1987

 • Článok 36 – Garáže pre vozidlá skupiny 1 s pohybom vozidiel vlastnou silou musia mať svetlú aj podchodnú výšku najmenej 2,10 m.
 • Článok 37 - Garáže pre vozidlá skupiny 1 s mechanickou dopravou vozidiel (kde obsluha nevstupuje na parkovacie miesto) a garáže pre karavány a garáže skupiny 2 a 3 musia mať svetlú výšku o 0,20 m vyššiu, ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla v garáži.
 • Článok 54 - Výška prejazdného profilu rampy musí byť najmenej o 0,20 m vyššia ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla v garáži, najmenej však 2,10 m. Nad chodníkom pozdĺž rampy musí byť podchodná výška najmenej 2,10 m.
 • PRÍLOHA 1 – Triedenie a orientačné rozmery vozidiel a jazdných súprav (zamerané len na výšku)
  • Skupina 1
   • Podskupina 01 - malé a stredné osobné automobily - výška 1,50 m
   • Podskupina 02 - veľké osobné automobily - výška 1,90 m
   • Podskupina 02 - karavány - výška 2,50 m
  • Skupina 2
   • Podskupina N1 - malé a stredné nákladné automobily, malé autobusy - výška 2,30 m
   • Podskupina N2 - veľké nákladné automobily - výška 2,50 m
   • Podskupina A – autobusy - výška 2,50 m
  • Skupina 3
   • Bez podskupiny - ťahače, prívesy, návesy, kĺbové autobusy, traktory, samojazdiace pracovné stroje – rozmery sú značne rozdielne, pri projektovaní garáži treba vychádzať z predpokladanej skladby vozidiel

 

Na porovnanie, požiadavky pre Českú republiku z aktualizovanej normy

Pôvodné normy pre garáže ČSN 73 6057 z 1987 a ČSN 73 6058 z 1987 boli v roku 2011 nahradené jednotnou normou - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.

 • Norma rozlišuje voľnú výšku [h] a svetlú výšku garáže [h1]
 • Voľna výška h v priestore garáže pre vozidlá skupiny 1 (osobné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá - dodávky) s pohybom vozidiel vlastnou silou sa navrhuje najmenej o 200 mm vyššia, ako je výška najvyššieho projektom predpokladaného vozidla, minimálne 2 200 mm.
 • V mieste batožinového priestoru vozidla sa doporučuje minimálne 2 400 mm.
 • Výška prejazdného profilu (voľná výška h) musí byť zachovaná v mieste všetkých zariadení garáže, kde je umožnený pohyb alebo parkovanie vozidiel.
 • Voľná výška v miestach prechodu medzi rampami s rôznym pozdĺžnym sklonom alebo nad rampami s pozdĺžnym sklonom ≥ 8 % sa navrhuje minimálne 2 300 mm (platí v garážach pre vozidlá skupiny 1).
 • Svetlá výška garáže h1 sa musí navrhovať tak, aby v prípade umiestnenia rôznych zariadení (rozvodov) pod stropom, bola vo všetkých priestoroch garáže zachovaná voľná výška h.

 

Na čo si dať pozor:

 • Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné (§ 3 ods. 10 zákona č. 60/2018 Z. z.).
 • Hlavná norma pre Hromadné garáže je z roku 1987.
 • Podchodná výška “podjazdná výška” musí byť dodržaná aj pri lokálnych zníženiach od stavebných konštrukcií, ako sú hlavice a prievlaky.
 • Návrh výšky podlaží pre hromadné garáže môžu taktiež ovplyvniť ležaté rozvody, najväčšiu pozornosť vyžadujú kanalizačné odpadové potrubia, ktoré musia byť v spáde.
 • Rozmerovo najväčšie sú ležaté rozvody vzduchotechniky a taktiež zariadenia ako posuvné alebo indukčné ventilátory.

 

7.11.2021

Peter Marčok

 

Zabránenie vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškou
Zabránenie vstupu zrakovo postihnutej osoby do priestoru s nižšou výškouZdroj: linkedin.com

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím