Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. január 2020
0
476

XVIII. Cena Bohuslava Fuchse - výsledky

Najlepšie ateliérové práce, ktoré vznikli na fakulte architektúry brnianskeho VUT za uplynulý semester.
XVIII. Cena Bohuslava Fuchse - výsledky

V Bratislave boli v rámci včerajšej Noci architektúry udelené študentské ceny CHEDDAR (výsledky prinesieme čoskoro). Aj v tomto kontexte publikujeme výsledky Ceny Bohuslava Fuchse, ktorá už tradične vyzdvihuje najlepšie práce, ktoré vznikli za uplynulý semester na pôde fakulta architektúry vysokého učenia technického v Brne. Súťaž  je zároveň dôležitým vonkajším signálom, reflektujúcim výsledky ateliérovej tvorby.

Výsledky XVIII. ročníka súťaže, ktorá bola  bola už tradične vyhlásená pod záštitou dekana FA VUT -  Jana Kristeka, boli vyhlásené 14. januára. Studentská obec fakulty architektury, ktorá je usporiadateľom, v rámci aktuálneho ročníku reflektovala aj prebiehajúce oslavy stého výročia výučby architektúry na brnianskej technike.

V medzinárodnej porote zasadla architektka a pedagogička Nermina Zagora z Bosny a Hercegoviny, architekt Igor Kuvač zo Srbska, Ing. arch. Zdeněk Trefil, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma, Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD. Tieto mená doplnili víťazi minulého ročníka: Georgi Dimitrov a Bc. Pavlína Závacká. Vyhlásenie výsledkov doplnila porota aj celkovým hodnotením úrovne vystavených prác, v ktorom vyzdvihla rozmanitosť metodiky vedenia jednotlivých ateliérov a rôznorodosť projektov.

Víťazné projekty (bez určenia poradia):

Prostor posledních věcí
Bc. Johana Krejčí, Bc. Magdaléna Buzová (5. ročník)
Vedoucí práce: Ing. arch. Nicol Gale, MgA. Svatopluk Sládeček

Anotácia: Návrh nového zlínského domova důchodců s kombinovanou léčebnou dlouhodobě nemocných je založen na principu individuality. Inspiruje se teoretickým projektem „Highrise of Homes“ architekta Jamese Winese, kdy je do rámce jedné budovy vložen shluk rozmanitých domů. Do projektu je tento přístup přepsán v podobě rozličných pokojů, které jsou vloženy do rámce jednoduché blokové zástavby.

Každý z pokojů respektuje individualitu svého obyvatele. ať už se jedná o dědečka samotáře, který si cení svého soukromí, či babičku „Kelišovou“, která samotě moc neholduje a preferuje čas strávený ve společnosti ostatních rezidentů. Pro nový domov důchodců tedy došlo k vytvoření 9 typových pokojů dle různé míry interakce a mobility obyvatele.

„Rastr“ pokojů je narušen terasami, které mohou navzájem propojovat jednotlivé byty. Vzniká tak prostor k vytvoření malých sousedských komunit, které jsou reminiscencí života mimo instituci. Všechny terasy jsou opatřeny závěsy, pro dny, kdy si prostě „nechcete povídat“.

Společenské místnosti oživující chodbu obytného bloku jsou rozděleny do několika podskupin tak, aby vyhovovaly každému jedinci - na komunikativní prostory a „zašívárny“. Zatímco ty komunikativní, exponované, jsou určeny velkým skupinám, „zašívárny“ byly navrženy pro jedince introvertní, kteří by rádi trávili čas mimo svůj pokoj, přesto si však zachovali pocit soukromí.

Obdobná hierarchie je použita i v exteriéru, a to v případě atrií, kdy mezi jednotlivými bloky nacházíme prostory „živé“, zatímco na severozápadě budovy, u parku, prostory „intimní“.

 

Vstupte. Výuka architektury nejmladší generace na půdě školy architektury
Bc. Barbora Hrončeková, Bc. Natálie Ivkovičová, Bc. Viola Hertelová (5. ročník)
Vedúci práce: Ing. arch. Jan Foretník Ph.D., Ing. arch. Barbora Ponešová Ph.D., Ing. arch. Kristýna Smržová

Anotácia: Vstupte dovnitř, vstupme ven. Vstupme do instituce, nahlédněme za zavřené dveře, vystupme ze zažitých principů i našich zón, vstupme mezi veřejnost, diskutujme, interagujme, ovlivňujme se a vzdělávejme. Vstupme. Vstupte.

Projekt Vstupte. je ateliérovou prací tria studentek magisterského programu Fakulty architektury VUT v Brně v rámci studia Ponešová-Foretník-Smržová řešící problematiku vzdělávání nejmladší generace v oblasti architektury. Vstupte. balancuje na hranici teoretické práce, nové metodiky a prostorového návrhu, přičemž pracuje s úvahou mezioborového vícegeneračního střetu. Projekt zpracovává problematiku skrze tři základní roviny, jež se projeví i ve struktuře této knihy: sběr poznatků z metodik současně působících institucí, aplikace poznatků při vytváření alternativní formy vzdělávání a definice prostoru, v němž bude edukace probíhat. Práce nás provede širokým rozsahem témat od množství analýz, rozhovorů s dětmi, po okolnosti vzniku workshopu a vyvrcholí v závěru celého projektu jímž je prostorový návrh. Vstupte. si klade za cíl otevřít debatu nad edukací dětí a mladistvých v oblasti estetiky v rámci moderního vzdělávacího systému skrze formaci aktivit vysokých škol architektury i prostorového pojetí jejich areálů. Publikace nabízí postupy i inspirace určené nejen uměleckým akademickým institucím, ale i pedagogům základních a středních škol a rodičům. Doufáme, že projekt Vstupte. vnese čerstvý vítr do celkové problematiky vzdělávání, uzavřených institucí i mezigeneračních problémů a nastíní jejich možná řešení.

 

O věcech a lidech
Bc. Eva Truncová, Bc. Marianna Kubová (5. ročník)
Vedúci práce: Ing. arch. MArch. Jan Kristek Ph. D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák

Anotácia: Projekt představuje alternativní návrh administrativní budovy v místě bývalé brněnské textilní továrny Vlněna, kde v současnosti vzniká nový administrativní komplex Vlněna office park pod záštitou CTP. Na stejné parcele CTP momentálně připravuje jednu z prvních budov v Brně kompletně naplánovanou metodou BIM (Building information management).

Lokalita industriálního areálu se zároveň ukázala jako archeologicky velmi cenná. Kromě základů a pozůstatků zdí z období „moravského Manchesteru“, sahají některé nálezy až do roku 150 př.n.l., kdy v místech Vlněny bylo keltské oppidum.

V našem projektu se snažíme využít potenciálu BIMu a zároveň nepodlehnout korporátní logice současného stavění.  Vytváříme hybridní strategii, kde schopnost BIM softwaru „parametrizovat“ nevyužíváme pouze pro definici knihoven a bloků staveních prvků, ale pro parametrizování betonových sloupů. Využíváme tak BIM pro převod mezi historií a současností, který se propisuje do stavební struktury našeho projektu.

Výchozím bodem pro nás byly vykopávky nacházející se na parcele I, se kterými pracujeme v kontradikci k principu tabula rasa. Různé vrstvy v našem návrhu reflektují dva konstrukční systémy vycházející ze stávajícího rastru betonových patek a nově vzniklých betonových základů vylitých do archeologických sond a nálezovým jam. Rozměry vykopaných jam, nové základy a na ně nadimenzované železobetonové sloupy předávají informaci o archeologických nálezech napříč celou budovou.

Konstrukce vyrůstá nad ruinami zdí z Biegmannovy kotelny a v přeneseném významu je zachovává v klimaticky otevřeném parteru budovy. Pozůstatky zdí jsou zakonzervovány pomocí tenké betonové vrstvy. Podloží se propisuje a formuje celou navrhovanou administrativní budovu. Odlišné konstrukční celky předznamenávají v daných patrech jejich náplň.

Archeologické nálezy, které nebylo možné z kapacitních důvodů archivovat, nebo byly vybrány a nahrazeny novými administrativními budovami jsou určeny k rozemletí na recyklát.  Vrstvy, které nebylo možné zachovat zůstanou na parcele v nové formě díky technologii rebetonu.

 

Továrna na sládky
Daniel Behro (4. ročník)
Vedúci práce: Ing. arch. Radek Toman Ph.D., MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka, Prof. Ing. Arch. Ivan Koleček

Anotácia: Spousta lidí má touhu se naučit umění vaření piva, bohužel být samoukem je velmi náročné a občas i nereálné. V Poličce, kde sídlí jeden  z menších, ale velmi vážených pivovarů, s jedním z nejlepších piv, je možné se vyučit sládkem za pár dní. Právě tady je místo, kde si odpočinete přímo ve středu dění a zároveň vás vyučí na plnohodnotného sládka. Předvedou vám celý proces od pěstování chmele až po lahvování jednotlivých piv. Pohodlný pobyt v maloměstě s vůní piva, je to, co si každý od Poličky představuje. Po těžké dřině u rmutovacích kotlů si můžete vychutnat půllitr svého vlastního piva.

 

Ocenené projekty (bez určenia poradia):

Green Clusters
Franziska Schenk
Vedúca práce: Ing. arch. Nicol Gale

Parazitní dům
Tereza Pavlíčková
Vedúca práce: Ing. arch. Szymon Rozwalka

Malá místa
Eva Drbalová, Diana Bevelaquová
Vedúci práce: Doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann Ph.D, Ing. arch. Linda Boušková, Ing. arch. Filip Musálek

 

Ocenené ateliéry (bez určenia poradia):

  • Ing. arch. MArch. Jan Kristek Ph. D., Ing. arch. Jaroslav Sedlák
  • Ing. arch. Jan Mléčka, Ing. arch. Jiří Marek
  • Ing. arch. Radek Toman Ph.D., MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka
  • Ing. arch. Szymon Rozwalka
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím