Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. august 2016
0
1341

3. ročník súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády

Spoločnosť Creaton SEE vyhlásila v školskom roku 2015/2016 tretí ročník súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády, do ktorej sa mohli zapojiť študenti 5. ročníka STU AKP. Podmienkou bolo použitie obkladového materiálu EQUITONE na fasádu a aspoň jedného okruhu detailov s použitím tohto materiálu.
3. ročník súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 25 študentov, z nich 21 súhlasilo so zverejnením svojej práce aj online. Autor každého návrhu bude odmenený atraktívnou knihou a tiež finančnou výhrou. Finančná výhra bude udelená prvým trom miestam, ktoré určí odborná porota. Návrhy z architektonického hľadiska majú určite veľmi rôznorodý a nevyrovnaný charakter. Je to však zaujímavý dokument o tom, ako sa na rôznych školách pristupuje k návrhovým ateliérom a samozrejme i o technickej a estetickej gramotnosti jednotlivých študentov. 

Okrem odbornej poroty je možné hlasovať aj o najsympatickejší návrh, a to na facebookovej stránke spoločnosti www.facebook.com/creaton.sk od 15.7. do 15.8.2016kde víťaz online hlasovania s najväčším počtom like-ov získa zaujímavú vecnú cenu.
Mená víťazov a výhercov budú oznámené na prelome septembra a októbra 2016 na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Všetkým zúčastneným prajeme veľa šťastia!

Pre zaujímavosť si môžte pozrieť všetkých 21 prác zúčastnených študentov, ktorí súhlasili s prezentáciou.

Dominika Blašková

Projektová dokumentácia zdravotno-technických inštalácií na stavebné úpravy univerzitnej knižnice v Bratislave, časť Lamač. Objekt sa skladá zo suterénu a dvoch nadzemných podlaží. 1.NP je vyčlenené pre viacúčelovú miestosť, sklady, TZB zázemie, recepciu a samotný priestor knižnice, ktorý je na výšku dvoch nadzemných podlaží, kde sa nachádzajú aj skupinové študovne a PC miestnosti. V 2. NP je uvažované s administratívnymi priestormi a oddychovou zónou.

Dušan Žofaj

Architektonické riešenie stavby vychádza z moderného architektonického návrhu multifunkčnej športovej haly so zameraním na kombináciu jednoduchosti tvaru, účelu a estetiky súčasných stavieb. Objekt má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné. Nachádza sa v Bratislave, časť Petržalka.

Eva Klempová

Projekt „Univerzitná knižnica“ rieši realizáciu budovy knižnice. Projektové riešenie nezahŕňa súvisiace investície. Knižnica obsahuje prednáškové miestnosti, čitárne, študovne a študijné boxy určené pre študentov univerzitného kampusu. Stavba sa skladá z jedného podzemného podlažia a štyroch nadzemných. Miesto stavby obec Katovice, štát Poľsko.

František Krak

Administratívna budova má za účel priniesť do lokality väčšie pracovné, obchodné a rekreačné možnosti. K budove administratívy sú pričlenené aj exteriérové parkovacie státia s oddychovou zónou. Objekt je situovaný na rovinatom teréne v lokalite Bratislava, Staré mesto s jedným podzemným a dvadsiatimi nadzemnými podlažiami.

Gyorgy Szeif

Novostavba kultúrneho domu sa nachádza v zastavanej časti mesta Gabčíkovo, ako jeden celok a pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných v centre mesta. Použitá parcela je na rovinatom teréne a vstup na pozemok je možný z viacerých strán v blízkosti supermarketu s verejným parkoviskom a bývalého kaštiela rodiny Amadea.

Jakub Bukovčák

Objekt administratívnej budovy je situovaný v meste Bratislava. Novostavba sa bude skladať z jedného podzemného podlažia a 6 nadzemných. Pozemok je rovina s miernymi nerovnosťami. Všetky požiadavky potrebné pre realizáciu stavby je potrebné dodržiavať podľa technologického predpisu výrobcu jednotlivých výrobkov. 

Jakub Gendiar

Administratívna budova sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Ružinov. Územie stavby je rovinaté. Budova je tvorená 5 nadzemnými a 1 podzemným podlažím a svojim vzhľadom zapadá do urbanistického riešenia danej lokality. Je riešená jednoduchým moderným spôsobom tak, aby nenarúšala svoje okolie.

Ján Lauro

Hlavným zámerom objektu je umožniť prevádzku fermentačného (kvasného) a skladovacieho procesu výroby vína. Objekt zahŕňa vlastnú výrobnú halu, sklady, laboratórium a ostatné príslušenstvo. Objekt má k dispozícii aj administratívne priestory a zasadaciu miestnosť určenú na súkromné degustácie vína. Vinárstvo sa nachádza v katastrálnom území Dušnok, Vráble, okres Nitra a skladá sa z dvoch nadzemných podlaží.

Jozef Bočkaj

Objekt je rozdelený na dve časti a to administratívnu a výstavnú, ktorá je zložená z hlavnej a prechodovej výstavnej časti. Daná budova je navrhnutá z finančného a ekologického hľadiska za účelom poskytovania budovy najmä ako výstavný priestor s uskladnením výstavných exponátov na krátku dobu v objekte. Vlastníkom bude mesto Bratislava – časť Čuňovo. Budova má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.

Jozef Kováč

Novostavba športového centra bude vykonávaná s minimálnym možným časovým a vecným vplyvom na okolitú zástavbu. Stavebné práce musia byť pripravené tak, aby realizácia prebehla čo najplynulejšie. Športové centrum sa bude nachádzať v meste Bratislava na rovinatom pozemku a situované na okraji sídliska. Objekt má jeden hlavný vstup pre verejnosť. Veľké zasklenné plochy sú orientované na južnú a juhovýchodnú stranu, ktoré presvetľujú športovú halu, posilňovňu, vstupnú halu a bufet. – s: Jozef Kováč.

Klaudia Somogyiová

Navrhnutá občianska budova sa nachádza na stavebnom pozemku v katastrálnom území mesta Nitra. Hlavný vstup do knižnice je zo severovýchodnej strany. Objekt sa skladá z dvoch nadzemných podlaží. Mimo objektu sa nachádza aj vonkajšie parkovisko. Výtvarné a plastické členenie objektu rešpektuje charakter zástavby okolia.

Lucia Gábrišová


Baletná škola pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Realizáciou by mala škola zabezpečiť výučbu klasického a moderného tanca. Objekt je umiestnený na rovinatom teréne v Bratislave v mestskej časti Petržalka. Z architektonického hľadiska je budova riešená tak, aby ladila s okolitým prostredím. Okolie je doplnené trávnatým porastom, stromami a nízkou zeleňou.

Lucia Pařízková

Naprojektované spoločenské centrum sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Bratislava v mestskej časti Bory na rovnom teréne. Neďaleko tejto mestskej časti sa nachádza rieka Dunaj, ktorá je zdrojom podzemnej vody. V okolí sa plánuje vybudovať celé sidlisko, čo zabezpečí využiteľnosť spoločenského centra. Navrhnutá budova bude samostatne stojací dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivničeným s nepochôdznou plochou strechou. Spoločenské centrum je multifunkčná stavba určená pre širokú verejnosť. Je to stavba s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím.

Martina Štefanovičová

Navrhnutý objekt obsahuje dve nadzemné podlažia a jedno pozemné podlažie, v ktorom sa nachádza hromadné parkovaniea. Športová hala je určená pre šport a rekreáciu spojenú s voľnočasovými aktivitami. Výstavba sa bude konať v Bratislave, na rovinatom teréne. Okolo objektu sa nachádzajú jestvujúce objekty a záchytné parkovisko. 

Matej Čupka

Objekt bude slúžiť ako kultúrno-rekreačný a bude rozdelený na dve časti. Prvá je pilótová stena, ktorá je súčasťou výkopových prác. Druhá časť je biela vaňa po celom obvode objektu. Miesto stavby Bratislava – Staré mesto a skladá za z troch nadzemných a troch podzemných podlaží.

Michaela Blašková

Budova jazdeckej haly sa nachádza v Pezinku, v okrajovej časti a pozemok je v rovinatom teréne, v nezastavanej časti mesta oproti priemyselnému parku. Je situovaný pri vstupe do mesta od Bratislavy. Objekt je navrhnutý najmä na jazdecký šport, ale svojim vybavením vie ponúknuť využitie aj pre iné príležitosti. Skladá sa z dvoch častí, drevenej haly tvaru šroubovice, kde je priestor pre jazdenie, tribúna pre divákov a z druhej betónovej časti, kde je umiestnené zázemie pre jazdcov a sklady a kancelárske priestory na 1.NP a na 2.NP kaviareň.

Michal Nagy

Projekt s názvom Multikino étoile lilas je riešený ako samostatne stojaci objekt . Budova je rozdelená na šesť prevádzkových častí. Suterén je využívaný ako galéria so samostatnou prevádzkou, poslucháreň s archívom a sklady, technické miestnosti ako technické zázemie pre kino a ostatné prevádzky. Nadzemné podlažie slúži na prenájom priestorov pre obchodnú činnosť, najmä kaviarne, reštaurácie a drobné prevádzky. Samostatne fungujú priestory kina, ktoré slúžia ako foyer na predaj lístkov, občerstvenia a vstup do priestorov kina. Druhé a tretie nadzemné podlažie obsahujú kinosály a premietarne. Na treťom nadzemnom podlaží je pochôdzna strecha, ktorá je určená pre oddych ľudí s výhľadom na okolie a trávenie voľného času.

Miroslava Šišková

Miesto výstavby sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia Pezinok. Objekt vinárstva sa skladá z dvoch dilatačne samostatných objektov, a to z verejnosti prístupného objektu s ubytovaním – sekcie A a výrobného objektu – sekcie B. Sekcia A má tri podlažia – jedno podzemné a dve nadzemné. Sekcia B má dve podzemné podlažia. Architektonický výraz oboch objektov je zvýraznený prevetrávanými fasádami s použitím obkladu z termoborovice a z vláknocementu.

Monika Pračková

Navrhovaný objekt vinárstva sa nachádza v extraviláne mesta Modra. Parcela je súčasťou územia s funkciou vinohradov a slúži ako stavebný pozemok a nemá rovinatý charakter. Navrhovaný objekt má 2 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Má tvar obdĺžnik. Vinárstvo je prístupné z miestnych prístupových kominikácií. Hlavný vstup je orientovaný na východ/sever.

Otto Ondrkál

Architektonické riešenie stavby vychádza z moderného návrhu so zameraním na kombináciu jednoduchosti tvaru, účelu a estetiky súčasných stavieb. Celkovo má objekt halu, dve nadzemné podlažia, medzi kotrými slúži ako komunikácia jedno schodisko so zrkadlom. Hlavný vstup do budovy je zo severnej strany. Terén pozemku je rovinný a tvorí ho trávnatá nevyužívaná ploch z objektov a inžinierskych sietí. Budúci pozemok bude veľmi pestro osadený novou zeleňou nízkej a strednej veľkosti.

Tomáš Garaj

Verejná plaváreň, ktorá je situovaná v Bratislave v mestskej časti Petržalka a svojou funkciou rozširuje občiansku vybavenosť. Založenie na tzv. bielej vani korenšponduje s rozsahom objektu, jeho funkčním využitím a hydrogeologoickými pomermi. Nosný systém plavárne je oceľový rám tvorený z priečnych väzieb v module 9,5m a na ne kolmých väzníc. Počet modulov je šesť. dominantným architektonickým prvkom objektu je vlákoncementová fasáda a svetlík umiestnený pozdĺž budovy.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím