Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. jún 2018
0
268

Lávka cez Labe v Nymburku

Mestský úrad Nymburk vyhlásil architektonicko-konštrukčnú súťaž na návrh pešieho a cyklistického prepojenia cez Labe.
Vyhlásenie25.6.2018
10:00
Odovzdanie návrhov11.9.2018
12:00
VyhlasovateľMěstský úřad Nymburk
AdresaNáměstí Přemyslovců 163,
Nymburk,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Markéta Kohoutová
608 322 268
marketa.prazanova@seznam.cz

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem by měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Jsou vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání je rovněž řešení předpolí lávky na obou březích.

Jednofázová užší projektová architektonicko-konstrukční soutěž.

Žádosti o účast musí být doručeny nejpozději do pondělí 23. 7. 2018 do 12:00 hod.

Požadavky zadavatele – stavební program:

 • Vytvořit nové adekvátní propojení pro pěší a cyklisty mezi centrem města na pravém břehu Labe a zástavbou na levém břehu řeky v lokalitě Zálabí.
 • Propojení bude situováno v ose stávající (v budoucnu demolované) lávky. Nová lávka bude urbanisticky, architektonicky, funkčně a dopravně zapojena do kontextu města. Poloha lávky v ose /koridoru současné lávky respektuje platný územní plán.
 • Společně s novou lávkou bude vhodně řešeno i předpolí lávky na obou březích. Na levém břehu je třeba nově řešit bezbariérový nástup, na pravém břehu je nutné zachovat současné parkoviště. Důležité je rovněž zachování podjezdového profilu lávky na obou březích/předpolích.
 • Nová lávka bude respektovat vztah ke „Kamennému mostu“ a panoramatu historického jádra města, tj. nebude nevhodně konkurovat místním dominantám města.
 • Z hlediska památkové ochrany se preferuje architektonicky čisté a subtilní řešení.
 • Předpokládá se smíšený provoz pěších a cyklistů.
 • V korytě řeky nesmí být umístěn žádný pilíř lávky.
 • Využití základových konstrukcí stávající lávky na obou březích může být ekonomickou výhodou, ale zůstává na zvážení soutěžících, zda je využijí. V současné době není zpracována, ani zadána diagnostika základových konstrukcí.
 • Lávka musí být realizovatelná, přičemž se předpokládá respekt k ekonomickým možnostem zadavatele a ověření reálnosti předpokládaných nákladů 40 mil. Kč – volba konstrukčního řešení bude v návrhu odůvodněna i s ohledem na celkové náklady (viz též odst. 3.4).
 • Zohledněny budou celoživotní náklady lávky v horizontu 30 a 100 let (projekt, stavba, náklady na užívání, údržba).

Termíny:

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 22. 06. 2018
Datum vyhlášení soutěže: 25. 06. 2018
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 12:00 11. 09. 2018
Datum konání hodnotící zasedání poroty: 14. 9. 2018

Porota:

Řádní členové poroty - závislí

 • PhDr. Pavel Fojtík, starosta
 • Ing. arch. Jan Ritter ml., místostarosta
 • Pavel Novák, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

 • Ing. arch. Václav Aulický
 • Ing. arch. Lukáš Ehl
 • prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. – předseda poroty, mostní inženýr
 • Ing. Milan Komínek - mostní inženýr

Náhradníci poroty - závislí

 • Ing. arch. Jan Němec, městský architekt
 • Mgr. Adriena Gabrielová, místostarostka
 • Ing. Marek Velechovský, zastupitel
 • Ing. Tomáš Mach, Ph.D., zastupitel
 • Stanislav Bohuslav, zastupitel

Náhradníci poroty - nezávislí

 • Ing. arch. Jan Pešta, památková péče
 • Dr. Ing. Petr Vítek, statik

Přizvaní odborníci:

 • Ing. Aleš Krška, Povodí Labe
 • Ing. Marek Mejzr, dopravní specialista
 • Ing. Jan Jiráň, Státní plavební správa
 • Ing. arch. Alena Rákosníková, Národní památkový ústav
 • Bc. Olaf Zuckerstein, rozpočet
 • Ing. Marie Kusovská, odbor výstavby, MěÚ Nymburk
 • Mgr. Renata Vančurová, odbor školství, kultury a památkové péče, MěÚ Nymburk
 • Ing. Jiří Konhefr, odbor správy městského majetku, MěÚ Nymburk
 • Ing. Bohumil Klicpera, odbor rozvoje a investic, MěÚ Nymburk
 • Ing. arch. Jan Ritter st., místní znalec

Ceny:

1. cena - 140 000 Kč (sto čtyřicet tisíc korun českých)
2. cena - 110 000 Kč (sto deset tisíc korun českých)
3. cena - 90 000 Kč (devadesát tisíc korun českých)

Na odměny bude rozděleno celkem 160 000 Kč

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím