Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. jún 2022
0
51

Medzinárodný súťažný dialóg NOVÝ HLAVÁK, Praha

Zadávacie konanie so súťažným dialógom pre revitalizáciu parku Vrchlického sady, novostavbu električkovej trate Múzeum - Bolzanova a rekonštrukciu Novej odbavovacej haly Hlavnej stanice Praha
Vyhlásenie31.5.2022
15:00
Odovzdanie návrhov15.7.2022
15:00
VyhlasovateľHlavné mesto Praha, Dopravný podnik hlavného mesta Prahy, Správa železníc
Adresa ,
Praha,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktKamila Kulhánková
+420 734 437 881
kamila.kulhankova@havelpartners.cz


Predmet súťažného dialógu:

Predmetom súťažného dialógu je získanie návrhu urbanistického riešenia revitalizácie parku Vrchlického sady, návrhu architektonického a funkčného/technického riešenia novostavby električkovej trate Múzeum - Bolzanova a návrhu architektonického návrhu riešenia rekonštrukcie novej odbavovacej haly Hlavnej stanice Prahy.

Vrchlického sady a nová odbavovacia hala Hlavnej stanice Praha tvorí z geografického a významového hľadiska jasnú súčasť centra hlavného mesta. Avšak s ohľadom na aktuálne potreby fungovania mestského organizmu v lokalite a v širšom okolí plní dnes riešené územie svoju mestotvornú úlohu veľmi problematicky.

Cieľom obstarávacieho konania so súťažným dialógom je preto nájdenie architektonicko- urbanistického, krajinárskeho a dopravného riešenia, ktoré bude orientované najmä na funkčnosť a mestotvornú úlohu tohto mimoriadne dôležitého územia. Súčasne cieľom súťažného dialógu je nájdenie takého komplexného riešenia, ktoré zmení túto časť mesta na miesto navštevované nielen prechádzajúcimi a prestupujúcimi cestujúcimi, ale predovšetkým obyvateľmi priľahlých mestských štvrtí, ktoré sú dnes železničnou a cestnou infraštruktúrou neprirodzene rozdelené. Predpokladá sa, že kvalitné riešenie lokality prinesie miestu prirodzenú atraktivitu a bezpečnosť. Súčasne navrhované riešenie prinesie, aj s ohľadom na budúcu správu územia, dlhodobú environmentálnu udržateľnosť v rámci mesta.

Priebeh súťažného dialógu:

Účastníkov, ktorí preukážu splnenie kvalifikácie v Zadávacom konaní, vyzve Zadávateľ k účasti v Súťažnom dialógu. Ostatní účastníci budú z účasti v Zadávacom konaní vylúčení. Účastníci vyzvaní na účasť v Súťažnom dialógu spracujú a podajú Zadávateľovi Metodiku prístupu. Na základe Metodiky Prístupu bude vykonané zníženie počtu riešení. Do ďalšej fázy postupuje 5 účastníkov, ktorých Metodiky prístupu boli hodnotené ako Metodiky prístupu pre Zadávateľa najvýhodnejšie. Vybraní účastníci (5 účastníkov) spracujú a podajú Zadávateľovi Koncept. Koncept bude následne účastníkmi odprezentovaný hodnotiacou komisiou na workshope. Po ukončení prezentácie hodnotiaca komisia Koncepty účastníkov ohodnotí a na základe výsledku hodnotenia vykoná zníženie počtu riešení.

Do ďalšej fázy postupujú 3 účastníci, ktorých Koncept bol hodnotený ako Koncept pre Zadávateľa najvýhodnejší. Vybraní účastníci (3 účastníci) spracujú a podajú Zadávateľovi Návrh riešenia, ktorý bude vychádzať z Konceptu a bude reagovať na odporúčania hodnotiacej komisie na dopracovanie Konceptu. Návrh riešenia bude následne účastníkmi odprezentovaný hodnotiacou komisiou na workshope. Po ukončení prezentácie Návrhov riešenie hodnotiacej komisie Návrhy účastníkov ohodnotí. Hodnotiaca komisia poskytne účastníkom zároveň aj písomné odporúčanie na dopracovanie Návrhu riešenia do podoby Finálneho návrhu riešenia. Vybraní účastníci spracujú a podajú Zadávateľovi Ponuku, ktorá bude obsahovať Finálny návrh riešenia a cenovú ponuku. Hodnotiaca komisia vykoná hodnotenie ponuky a na základe výsledkov hodnotenia zostaví poradie ponúk. S účastníkom, ktorého Ponuka bude hodnotená ako ponuka pre Zadávateľa ekonomicky najvýhodnejšia, bude uzavretá Zmluva na plnenie predmetu Verejnej zákazky.

Náhrady nákladov:
Celková čiastka na náhrady nákladov v Zadávacom konaní sa stanovuje vo výške 7.600.000, - Kč.
Zadávateľ vyplatí každému účastníkovi, ktorý podal v Zadávacom konaní Koncept, ktorý bol následne hodnotiacou komisiou posúdený a hodnotený, náhradu nákladov vo výške 440.000, - Kč.
Zadávateľ vyplatí každému účastníkovi, ktorý podal v Zadávacom konaní Návrh riešenia, ktorý bol následne hodnotiacou komisiou posúdený a hodnotený, náhradu nákladov vo výške 900.000, - Kč.
Zadávateľ vyplatí každému účastníkovi, ktorý podal v Zadávacom konaní Finálny návrh riešenia, ktorý bol následne hodnotiacou komisiou posúdený a hodnotený, náhradu nákladov vo výške 900.000, - Kč.


Vyhlásenie: 31.5.2022
Odovzdanie žiadostí o účasť: 15.7.2022/ 15:00
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Praha zastúpené Odborom hospodárenia s majetkom hlavného mesta Prahy, Dopravný podnik hlavného mesta Prahy, akciová spoločnosť, Správa železníc, 

Hodnotiaca komisia:

Riadni členovia komisie – nezávislá časť
1. Dipl. Ing. Peter Gero architekt, urbanista
2. Ing. arch. Jaroslav Wertig, architekt
3. Ing. Štěpánka Šmídová, krajinářská architektka, č. autorizace ČKA 03543
4. Ing. Jana Pyšková krajinářská architektka, č. autorizace ČKA 04160
5. Igor Marko MA Arch ARB, architekt
6. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, architekt, historik architektury

Riadni členovia komisie – závislá časť
1. doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, Hlavní město Praha, Náměstek primátora Hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
2. Ing. Jan Šurovský, Ph.D., Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, Technický ředitel – Povrch
3. Ing. Jan Rak, Hlavní město Praha ,Odbor hospodaření s majetkem, Ředitel odboru hospodaření s majetkem
4. Ing. Michal Kliský, Ministerstvo dopravy Ministerský rada, Odbor infrastruktury a územního plánu
5. Ing. Petr Hofhanzl Správa železnic, státní organizace, Stavební správa Západ, Ředitel OJ

 

 Link na dokumenty súťažného dialógu:

https://novyhlavak.com/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_11645.html

 

 

 

 

 

 

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím