Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

For interior
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2018
0
238

Seniorské centrum v Šáreckom údolí, Praha

Mestská časť Praha 6 vyhlásila architektonickú súťaž na návrh seniorského centra.
Vyhlásenie3.7.2018
09:00
Odovzdanie návrhov24.9.2018
18:00
VyhlasovateľMěstská část Praha 6
AdresaČsl. armády 23,
Praha 6,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Pavel Neuberg
220 189 862
pneuberg@praha6.cz

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením, viz soutěžní příloha. V platné ÚPD má řešené území kód VV–C.

Návrh bude respektovat přírodní podmínky a charakter řešené lokality. Řešené území je vyznačeno v grafické části soutěžních podkladů. Podstatou soutěže je najít vhodné řešení splňující požadavky na moderní seniorské zařízení.

V současné době se v řešeném území nachází usedlost Šatovka, která by měla být ústředním motivem nově
navrženého areálu.

Návrhy by měly respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i v předpokladech pro budoucí udržitelný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže je najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování soutěžního zadání v odst.

Záměrem zadavatele je vybudovat areál s malometrážními byty 1+kk, popřípadě 2+kk, se sociálním zázemím, určené pro seniory, kteří se ocitli v tíživé situaci a jejichž celkový zdravotní stav je natolik dobrý, že nepotřebují komplexní péči a že umožňuje jim vést samostatný život ve vhodných podmínkách doplněných o sociální služby. Senioři se zde budou moci zapojit do aktivnějšího způsobu života v rámci komunitního centra. Stravovací a sociální služby by měly být v navrhovaném areálu řešeny centrálně. Takto vytvořená komunita, formálně rozdělena do několika celků, může zároveň využívat společné možnosti kulturního a společenského vyžití. Vlastní objekt historické Šatovky umožňuje umístění administrativních prostor a technického zázemí seniorského areálu a umístění komunitních prostor otevřených pro veřejnost i bufetu či kavárny posilující význam místa v rámci celého Šáreckého údolí. Tato veřejná část zde bude nezbytnou součástí nově navrženého vlastního areálu, neboť přináší možný kontakt obyvatel areálu s okolím a nezbytnou „trošku městského ruchu“, ale zároveň vytváří pro celek Šáreckého údolí významný aktivační bod a centrum sousedských aktivit.

Stavba i provoz bude financována prostřednictvím rozpočtu MČ P6 za využití všech vyhlášených národních a evropských dotačních programů. Zařízení bude realizováno a provozováno MČ P6 prostřednictvím správců (správcem areálu SNEO a.s., uvažovaným provozovatelem Pečovatelská služba Prahy 6).

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 18. 7. 2018 s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 14:00 hod. před usedlostí Šatovka.

Termíny:

Datum vyhlášení soutěže: 03. 07. 2018
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 18:00 24. 09. 2018
Datum konání hodnotící zasedání poroty: 1. – 12. 10. 2018

Porota:

Řádní členové poroty - závislí

 • Ing. Milena Hanušová, zástupce starosty MČ P6
 • Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ P6
 • Ing. Bohumil Beránek, vedoucí OKSÚR KA MČ P6

Řádní členové poroty - nezávislí

 • prof. Ing. arch. Irena Šestáková
 • Ing. arch. Jan Mužík
 • Ing. arch. Petr Vávra
 • Ing. arch. Vladan Hodek

Náhradníci poroty - závislí

 • Bc. Jitka Köcherová, vedoucí OSZ MČ P6
 • Ing. arch. Eva Smutná, zástupce starosty MČ P6
 • Ing. Jana Jelínková, vedoucí KA MČ P6

Náhradníci poroty - nezávislí

 • Ing. arch. JAN NĚMEC
 • Ing. arch. Milan Veselý

Ceny:

První cena se stanovuje ve výši 625.000,– Kč (slovy: šest set dvacet pět tisíc Korun českých)
Druhá cena se stanovuje ve výši 375.000,– Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět tisíc Korun českých)
Třetí cena se stanovuje ve výši 250.000,– Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc Korun českých)

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka a odměny ve výši 150.000,– Kč (slovy: sto padesát tisíc Korun českých).

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím