Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2023
10
3914

Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru zerozero.
Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa - výsledky súťaže

Ústav pamäti národa (ÚPN) od svojho vzniku pred dvadsiatimi rokmi sídli v  prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy a nemal možnosť fungovať ako reprezentatívna inštitúcia otvorená pre verejnosť. ÚPN preto v máji vyhlásil jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorá má priniesť riešenie. Z  doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré mesto a Nové mesto má vzniknúť reprezentatívne sídlo Ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov.

Do určenej lehoty 11. augusta 2023 svoje návrhy dodalo jedenásť súťažiacich. Hodnotiaca komisia v zložení: Ondřej Císler, Petra Coufal Skalická, Branislav Husárik, Ondrej Marko a Adela Martinkovičová  za víťaza súťaže vyhlásila prešovský kolektív zerozero.

Víťazný návrh počíta s dostavbou monolitu v átriu hlavnej budovy (bývalá vojenská väznica), v ktorom bude umiestnený archív a knižnica Ústavu pamäti národa. Kompaktná hmota podľa poroty “signifikantne prezentuje status inštitúcie, zároveň vhodne reaguje a dopĺňa existujúci funkcionalistický objekt”. Vo vedľajšej budove (Ludwigov palác) bude umiestnená kaviareň a eventové priestory. Okolitý areál bude revitalizovaný na verejne prístupný park s cieľom priblížiť Ústav pamäti národa verejnosti ako miesto dialógu a šírenia myšlienok slobody a demokracie.

Predseda poroty Ondřej Císler k predloženým súťažným návrhom:

"Ústav paměti národa Slovenské Republiky představuje jednu z nejvýznamnějších institucí zabezpečujících samotné základy životaschopné a důstojné společenské dohody slovenského národa, umožňující zdravé fungování moderní polis a státu. Zadání na vybudování nové budovy, která by po letech absence reprezentovala tuto instituci, pak představuje vrcholnou architektonickou úlohou. V návaznosti na slavný výrok architekta Adolfa Loose o tom, že architektura začíná u navršeného rovu, tedy u stavby s paměťovou funkcí, lze rozvíjet myšlenky o vztahu monumentality a instrumentality takové architektury, o její znakovosti, o tom, co nám má tento druh stavby připomínat a sdělovat. Ohlédneme-li se za výsledky právě proběhlé architektonické soutěže, jsme si jistí, že se může jednat o stavbu, jejíž význam bude bez nadsázky odpovídat nejznámějším příkladům slovenské architektury poslední doby, z nichž lze jako příklad uvést nedávno skvěle zrekonstruovanou SNG od architekta Vladimíra Dědečka.

Porota s potěšením konstatovala, že se sešla celá řada velmi výrazných a špičkově zpracovaných architektonických návrhů, což svědčí mimo jiné o tom, že se jednalo o velmi kvalitně připravenou architektonickou soutěž, která měla potřebnou odezvu v odborné veřejnosti. Demokracie nezná lepší způsob vybírání dodavatelů veřejných zakázek na poli architektury, než je právě tento. Z těchto důvodu lze označit uspořádání této architektonické soutěže a její výsledky za úspěšné a přínosné. Rozhodování poroty bylo komplexní, odborně podložené podrobnou expertizou specialistů - inženýrů v oblastech konstrukce/statika, požární bezpečnost, ekonomie výstavby a osvětlení, která se týkala jednotlivě všech posuzovaných návrhů. Odborná diskuse poroty v průběhu posuzování pak potvrdila správnost výběru návrhů umístěných na předních místech a jejich pořadí. Gratulujeme Ústavu paměti národa, vítězům a potažmo i celé slovenské společnosti ke skvělému výsledku soutěže a přejeme brzkou realizaci tohoto výjimečného architektonického počinu."

 

Výsledné poradie súťažných návrhov:

 

1. miesto - návrh č.3 (15 000 €): ateliér zerozero
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Daniela Sabová

Komentár poroty:

V súťažnom návrhu umiestnenom na prvom mieste autori predstavili silný koncept, založený na sémanticky jednoznačnej, ľahko zapamätateľnej figúre. Návrh najlepšie spĺňa preferované riešenie zadávateľa na rekonštrukciu a vstavbu existujúceho objektu. Porota oceňuje hmotovú artikuláciu doplneného objemu, ktorá v srdci nesie archívne priestory a je korunovaná tichou a hĺbavou prevádzkou knižnice a badateľne. Kompaktná hmota signifikantne prezentuje status inštitúcie, zároveň vhodne reaguje a dopĺňa existujúcu funkcionalistický objekt, ktorý aj po možnom perforovaní nestratí jasný ráz. Pozitívne bolo hodnotené nápadité a variabilné riešenie parteru pomocou exteriérových stien a umiestnenie vstupu do hlavného objektu. Vhodným riešením je aj umiestnenie parkovania. Porota s ohľadom na financie a predimenzovanie plošných výmer doporučuje zrušenie a presunutie suterénneho podlažia a snahu o strohosť materiálových riešení. Pavilón Ludwigovho paláca by si podľa názoru poroty zaslúžil citlivejší prístup, preto sa odporúča v následných fázach túto časť projektu pracovať a lepšie ju začleniť do areálu. V dopracovaní návrhu v nasledujúcich stupňoch sa tiež odporúča prehodnotiť výšku dostavaného objemu a riešenie oplotenia - rozvinutie témy interaktívneho stvárnenia stien. 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto - návrh č.1 (12 000 €): Ing. arch. Martin Skoček
Autori: Ing. arch. Martin Skoček, Ing. arch. Pavol Dobšinský, Ing. arch. Radoslav Hamara, Bc. Šimon Voštinár, Ing. arch. Lukáš Blana

Komentár poroty:

Navrhované riešenie považuje porota za veľmi solídny a dôstojný spôsob rekonštrukcie objektu. Návrh artikuluje okenné otvory do proporčných "strieľní" - zošikmených smerom k presklenej časti. V návrhu však absentuje výraznejšia zapamätateľnosť a dištinkcia vzhľadom na špecifickú funkciu, výraz domu je do určitej miery zameniteľný a rádový, ale napriek tomu seriózny. Nadstavba objektu je artikulovaná pásovým presklením. Hlavný vstup do objektu je riešený z dlhšej strany, zo širokého (možno až príliš) monumentálneho schodiska, ktoré síce spĺňa požiadavky pre takto dôležité inštitúcie, avšak samotný vstup do objektu sa zdá byť poddimenzovaný s ohľadom na predpokladaný pohyb návštevníkov a vzhľadom na raster fasády je disproporčne riešený. Naplnenie programu sa zdá byť mierne poddimenzovanie a s ohľadom na archív a múzeum, a ich rozšírenie so zachovaním konceptu sa porote javí ako problematické. Sporné je aj umiestnenie zasadacích miestností v najvyšších podlažiach bez možného oddelenia veľkých vertikálnych komunikácií od kancelárskych priestorov. Schéma pozdĺžneho rezu domom, nadväzujúca na Dudlerovu knižnicu v Berlíne, ilustrovaná vo vizualizácii interiéru by pre svoju nedostatočnú hĺbku nezaznela. Porota kladne hodnotí otvorenosť areálu a prepracované riešenie pavilónu Ludwigovho paláca.


3. miesto - návrh č.9 (9000 €): Ing. arch. Michal Kontšek
Autor: Ing. arch. Michal Kontšek

Komentár poroty:

Návrh rieši priestorové nároky inštitúcie dostavbou samostatnej hmoty múzea so vstupom zo západnej strany. Oddelenie prevádzky múzea, prepojenie objektov s pavilónom Ludwigovho paláca a vhodne riešený nástup do areálu hodnotí porota ako najväčšie klady tohto návrhu. Spornú ale považuje samotnú formu dostavby, ktorá by vo vnútri mohla poskytovať zaujímavý zážitok, pri bližšom skúmaní, však vykazuje množstvo formálnych i praktických nedostatkov v hmote a riešení vstupu. Materiál fasády z pororoštu na spádových plochách striech hodnotí porota ako ťažko realizovateľný, s problematickou údržbou. Nevýhodou navrhovaného riešenia je aj podzemné parkovanie pod dostavbou, obsluhované autovýťahom, predovšetkým s ohľadom na finančné možnosti zadávateľa. Porota oceňuje kultivované pôdorysy a rezy budovy, prezentácia výraznej architektúry domu vo vizualizáciách je naopak nepreukazná.  

 

4. miesto (odmena 2500 €) - návrh č.5: n-1 + bistan architekti
Autori: Jakub Kopec, Matúš Bišťan, Jakub Števanka
Spolupráca: Adela Hornáčková, Pavol Mičáň, Klára Zahradníčková
Výtvarný návrh fasády veže: Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová 

Komentár poroty:

Navrhované riešenie ponecháva pôvodnú hlavnú budovu bez zásadných dostavieb s voľným zeleným átriom, múzeom a knižnicou. Priestory depotov umiestňuje oddelene do novostavby veže, prepojenej suterénnou chodbou. Porota ocenila odvahu k výraznému gestu a silnú znakovosť návrhu, zároveň je však veža proporčne neefektívna a výrazne narúša výšku stanovenú výškovou zonáciou. Výhodou návrhu je oddelenie archívu a jeho ochrana pred negatívnymi vplyvmi. Celkovo je hlavný objekt skôr očistený a nie je architektonicky artikulovaný, chýba akákoľvek akcentácia vstupu do hlavného objektu, fasáda pôvodného domu by si zaslúžila veľmi posunúť. Veľkou nevýhodou je v podstate neriešená situácia areálu a vzťah k okoliu, mimo iného aj v riešení statickej dopravy.


5. miesto (odmena 1500 €) - návrh č.6: abrama architekti
Autori: Ing. arch. Marek Abramovič, Ing. arch. Matúš Hudec, Bc. Samuel Andrejčák 

Komentár poroty:

Tento návrh je založený na atraktívnej stupňovitej vstavbe do átria hlavného objektu, nadstavbe a novom suteréne pod úrovňou existujúceho objektu. Vstupné poschodie sa potom výrazne otvára do nadväzujúceho okolia objektu. Múzeum autori umiestňujú do suterénu a na prvé nadzemné podlažie, knižnicu a zasadacie miestnosti na druhé. Nad tieto priestory potom vkladajú depoty a zamurujú celé poschodie okien. Jedná sa o staticky zložité riešenie, ktoré je určite mimo finančné možnosti zadávateľa. Návrh je tiež výrazne väčší proti požadovanému programu. Porota ocenila riešenie priestorov pre verejnosť, átria, spracovanie landscapu s pripomienkou pavilónu Ludwigovho paláca, ktorý ale nedostatočne prepája obe budovy. Umiestnenie vstupu z dlhšej strany hlavného objektu bez napojenia k palácu vidí porota ako nevýhodu, naopak ocenila kvalitné grafické spracovanie návrhu a úsilie o neformálne, civilné pôsobenie domu.

 

6. miesto - návrh č.4: Ing. arch. Michal Bogár, PhD.
Autori: Ing. arch. Michal Bogár, PhD., Ing. arch. Mária Bogárová, Bc. Šimon Gajdoš, Bc. Adam Kalina, Bc. Barbora Palacková, Bc. Lýdia Rafajová, Bc. Patrícia Sandtnerová

Komentár poroty:

Hlavný objekt je riešený nadstavbou dvoch presklených poschodí a vstavaním do átria. Vstup do objektu sa otvára smerom k pavilónu Ludwigovho paláca. V spodných dvoch poschodiach sa nachádza múzeum, konferenčné priestory a knižnica, v treťom nadzemnom podlaží potom depoty. Zostávajúce poschodia átria sú prestrešené šedými svetlíkmi. Porota ocenila jednoduchosť návrhu, zároveň ju však s ohľadom na zameranie inštitúcie považuje za jeho slabinu. Objekt svojim vonkajším vzhľadom nijako nereflektuje plánovaný program ani zameranie ÚPN. Statické riešenie priestorov nad múzeom pod depotmi a konferenčnou sálou by bolo pravdepodobne pri súčasnej výške pomerne nákladné a výrazne by obmedzilo používateľnosť múzejných priestorov pre expozície. Porota by zároveň odporučila lepšie prepracovanie riešenia parteru s ohľadom na predpokladaný pohyb osôb.

 

7. - 8. miesto - návrh č.2: ZEIT studios
Autori: Ing. arch Tomáš Jopek, Ing. arch Juraj Šesták, Ing. arch Vladislav Tvarožek

Komentár poroty:

Navrhované riešenie dostavuje časť chýbajúceho objemu hlavného objektu, do časti átria, zvyšok programu potom rieši pomocou samostatnej dostavby s časťou výstavných priestorov. Depoty sú v riešení umiestnené do pomerne rozsiahleho novo vybudovaného suterénu. Hlavný vstup do objektu tvorí portál, vyrezaný v nároží objektu. Celý areál je symbolicky ohraničený vysokými stĺpovými lampami. Porota oceňuje snahu o symbolické vyznenie návrhu, jednotlivé fragmenty, ale bohužiaľ netvoria koherentný celok, objekty spolu nijako nekomunikujú. Prístavba sa zdá byť voči zvyšku disproporčná, porotu nepresvedčilo ani stvárnenie fasády tohto objektu. Umiestnenie konferenčnej miestnosti do otvoreného átria hlavného objektu by síce poskytlo zaujímavý priestor pre konferencie, vytvorí ale zároveň problémy, z technického hľadiska, veľmi ťažko riešiteľné.

 

7. - 8. miesto - návrh č.11: young.s architekti
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová

Komentár poroty:

Porota ocenila vizuálnu kvalitu tohto návrhu. Považuje ho, ale zároveň za veľmi invazívny s niekoľkými rôzne rozmiestnenými drevenými dostavbami. Átrium je naopak ponechané voľné s drobnými vstavbami. Návrh podľa názoru poroty nezohľadňuje materiálovým riešením solídnosť a váhu inštitúcie ÚPN, ani funkčnú náplň (depoty v drevostavbe s oknami). Jeho realizovateľnosť s ohľadom na financie a požiarne riešenia by bola veľmi náročná až nemožná.

 

9. - 11. miesto - návrh č.7: nice&wise
Autori: Ing. arch. Ing. Tomáš Žáček, Ing. arch. Soňa Pohlová, Mgr. art. Zuzana Lehotová, Mgr. art. Matej Pospíšil, ArtD.

Komentár poroty:

Porota ocenila snahu o faktické prepojenie hlavného objektu a pavilónu Ludwigovho paláca. Návrh avšak hodnotila ako návrh nízkej kvality. Schematické pôdorysy, situácia aj 3D zobrazenie v tomto prípade v prezentácii návrhu nepomáhajú. Ťažko realizovateľné by bolo vyrezanie časti objemu hlavného objektu a nahradenie „vlnami“, rovnako tak aj adekvátnosť zásahu a prejednateľnosť obalenia časti pavilónu Ludwigovho paláca vníma porota ako veľmi problematickú.

 

9. - 11. miesto - návrh č.8: MUUR
Autori: Mgr. art. Marianna Markusková, Ing. arch. Vladimír Netík

Komentár poroty:

Návrh roztína súčasný objem hlavného objektu na dve samostatné dlhé krídla a do nich vkladá hmotu depotov na jednej strane, a pristavuje dva plnostenné objemy smerom k pavilónu Ludwigovmu paláca. Porota oceňuje snahu o posilnenie "monumentality", návrh ale neakceptuje svoje okolie, nie je urbanisticky dobre vyriešený a chýba mu vzťah k areálu. Hlavný vstup situovaný do úzkej štrbiny medzi hmotami považuje porota za problematický.. Celkové architektonické riešenie pôsobí necitlivo a absentuje v ňom výraznejší výtvarný názor.

 

 

9. - 11. miesto - návrh č.10: ateliér SIMPLE CODE

Komentár poroty:

Návrh rieši program vstavaním a nadstavbou hlavného objektu. Dopĺňa aj suterénne poschodie, čo generuje pomerne zložité a finančne náročné statické riešenie. Riešenie parteru nie je adekvátne premyslené, navrhovaná piazzetta sa nijako neprepája so vstupom do hlavného objektu, navrhnuté parkovanie do ulice Križnej v tejto podobe obmedzuje využiteľnosť parteru aj pohyb peších v areáli. Návrhu chýba, podľa názoru poroty, výtvarná kvalita a znakovosť, potrebná pre inštitúciu tohto významu.

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Zdroj: ÚPN

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím