Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. október 2019
0
983

Samostatne stojace kompaktné bloky namiesto "superštruktúry" - Jihlava pozná budúcu podobu Horáckej multifunkčnej arény

Česko-slovenský ateliér Chybík + Kristof v spolupráci s profesorom Josefom Chybíkom zvíťazil v architektonickej súťaži na športovo-kultúrny areál v blízkosti centra krajského mesta.
Samostatne stojace  kompaktné bloky namiesto "superštruktúry" - Jihlava pozná budúcu podobu Horáckej multifunkčnej arény

Porota súťaže, ktorá zasadla počas posledného septembrového týždňa, vyberala spomedzi šiestich predložených návrhov. Multifunkčná aréna by mala po plánovanom dokončení v roku 2023 nahradiť zastaraný štadión a slúžiť pre usporiadanie športových a kultúrnych akcií krajského významu. Projekt sa zameriava aj na revitalizáciu zanedbaného verejného priestoru v bezprostrednej blízkosti areálu. Stavba by mala byť zahájená koncom roku 2021. 

Nová Horácká multifunkční aréna nadväzuje na pôvodný účel stavby, ktorá od roku 1955 slúži predovšetkým ako domáci štadión hokejového klubu. Cieľom prestavby je vytvoriť na hranici historického centra Jihlavy multifunkčný priestor pre 5600 divákov, oživiť priľahlé ulice aj parky a otvoriť sa okoliu novými funkciami. Víťazný návrh počíta so situovaním doplnkových funkcií (obchody, reštaurácia a služby) do samostatne stojacich blokov. Zvolené riešenie umožňuje pracovať s komornejšou mierkou a nadviazať na existujúcu zástavbu štvrte.

Víťazný kolektív navrhol pre nový areál niekoľko solitérnych objektov, ktoré sú vzájomne prepojené na úrovni suterénu. Pozitívom návrhu je plynulé prepojenie športoviska s ulicou a parkom. Vzniká množstvo kvalitných exteriérových plôch s bezprostrednou nadväznosťou na jednotlivé objekty. Priechodný mestský blok s aktívnym parterom má potenciál na začlenenie do rutinného života mesta.

"Arénu koncipujeme tak, že hlediště pojme 5600 diváků, kteří budou tvořit jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemují po 360 stupních hrací plochu. Dalším důležitým aspektem je začlenění arény do města. Naší ambicí bylo vytvořit kompaktní stavbu, která nebude v území bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kvality parku a přilehlých ulic," vysvetľuje Ondřej Chybík, spoluautor projektu z ateliéru CHYBIK+KRISTOF.

"Nutno říci, že vítězný návrh není na sto procent finálním řešením. Pokud se s vítězem soutěže domluvíme na spolupráci, bude následovat dopracování studie, která může doznat dílčích změn a to jak na základě doporučení poroty či města, tak na základě požadavků samotných uživatelů,"  David Beke, manažér výstavby arény.

Mesto ocenilo víťazný návrh čiastkou jeden a pol milióna českých korún. Pre druhý návrh bola vyčlenená finančná odmena vo výške 1,1 milióna, tretí v poradí si pripísal osemstopäťdesiat tisíc.

Výsledky súťaže:

1. miesto: Chybik+Kristof a profesor Josef Chybík
Autori: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Josef Chybík, Csc., Ing. arch. Luděk Šimoník, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. arch. Denisa Zatloukalová, Ing. arch. Ingrid Spáčilová, Dott. arch. Antonio Seghini, David Bernátek, Ing. arch. Ondřej Švančara

Popis návrhu:
Vybudovat na takto cenné parcele na hranici historického centra nový stadion je úloha o několika rovinách. Naší primární vizí je tvorba místa, které se stane cílem, a to nejen během hokejového utkání, nebo kulturní akce uvnitř arény. Návrh pracuje s několika objekty, které tvoří mikrourbanismus lokality a reflektuje existující i nové vazby v území. Samozřejmostí je funkční a efektivní koncept arény pro 5600 diváků. Aréna má také ambici stát se ikonou tolik potřebnou pro budování vztahu k městu.

Hodnotenie poroty:
Porota oceňuje práci návrhu s místem. Zejména rozvržení jednotlivých objektů reagující na kontext místa s důrazem na prostupnost, otevřenost a živost parteru a s odpovídajícím zapojením parku do tohoto řešení. Návrh vytváří různorodá veřejná prostranství, která svou podobou posilují městský charakter areálu jako místa pro život a napomáhají spoluvytvářet bezpečné prostředí. Porota pozitivně vnímá proměnu ulice Tolstého na městskou třídu a zvláště zklidnění dopravy před Vysokou školou polytechnickou s napojením na nově vytvářený parter v okolí haly, navržené řešení posiluje její význam ve městě jako veřejné budovy. Obdobně pozitivně vnímá porota i kvalitu dispozičního řešení a návrh vnitřního prostorového uspořádání haly. Hlavní ochoz na úrovni 2.NP rozdělující tribunu na horní a dolní část usnadňuje orientaci uvnitř haly, optimalizuje toky lidí a zároveň zapojuje dění v hale do života města a pomáhá oživovat jeho parter. Dle názoru poroty svým charakterem otevírá prostor široké veřejnosti.

Oproti podařenému urbanistickému konceptu, kvalitnímu dispozičnímu a prostorovému řešení interiéru považujeme za slabinu návrhu podobu fasád. Umístění ramp z podzemního parkoviště do ulice Jiráskovy se jeví jako nevhodné vzhledem k vysokým dopravním zátěžím a s ohledem na omezení levého odbočení při výjezdu z podzemí.

V případě návazných projektových prací porota doporučuje dopracovat řešení fasád, přemístit vjezd a výjezd do/z podzemního parkoviště. Dále porota doporučuje přehodnotit výšku obestavění "malého zimáčku“ a také zvážit možnost doplnění ubytovacího zařízení. 

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4
Panel č.5
Panel č.5
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia_Náhľad noc
Vizualizácia_Náhľad noc
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Chybík+Krištof
Chybík+Krištof
Profesor Josef Chybík
Profesor Josef Chybík

 

Ocenené boli aj ďalšie dva návrhy. Druhé miesto obsadil ateliér PROJEKTIL ARCHITEKTI, s návrhom, na ktorom porota vyzdvihla prácu s verejným priestorom. Na treťom mieste skončil návrch architektov Jakuba Našinca, Aleša Kubalíka, Josefa Kociána a Veroniky Sávovej a to najmä vďaka prepracovanému prevádzkovému a dispozičnému riešeniu.

2. miesto: PROJEKTIL ARCHITEKTI
Autori návrhu: doc. Mgr. Akad. Arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4
Panel č.5
Panel č.5
Panel č.6
Panel č.6

 

3. miesto: Ing. arch. Jakub Našinec, Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. arch. Josef Kocián, Ing. arch. Veronika Sávová

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3
Panel č.4
Panel č.4
Panel č.5
Panel č.5
Panel č.6
Panel č.6

 

 

Ostatné návrhy - bez určenia poradia:

Atelier M1 architekti: autori návrhu - Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. Akad. Arch. Pavel Joba

 

PLATFORMA ARCHITEKTI a PROJEKTSTUDIO EUCZ 
Autori: Ing. arch. David Průša, Ing. arch. David Kotek

 

ARCHITEKTI D.R.N.H.
Autori: 
Doc. Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Petr Valenta, Ing. arch. Ondřej Bouček, Ing. arch. Pavel Heřmanský

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím