Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. január 2018
0
409

Young Architect Award 2018

10. ročník architektonickej súťaže pre študentov a začínajúcich architektov do 33 rokov.
Vyhlásenie16.1.2018
15:00
Odovzdanie návrhov29.6.2018
18:00
VyhlasovateľABF, a.s.
AdresaDělnická 213/12,
Praha,
Česká republika
Druh podujatiaSúťaž
KontaktKristýna Čejková
+420 703 199 004
cejkova@abf.cz

Letošní jubilejní téma architektonické přehlídky Young Architect Award se zaměří na ARCHITEKTONICKÉ DÍLO, KTERÉ INICIUJE SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ROZVOJ MÍSTA. Kultura a společenský život patří mezi hybatele a iniciátory mezilidských vztahů a ovlivňují tak náš každodenní život. Tématem soutěže se autoři mohou vracet k zásadní otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životnímu dílu? Své práce mohou přihlašovat nejen studenti, ale i začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 29. června. Soutěž probíhá v rámci odborného doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH a letos poprvé bude ceremoniál s vyhlášením výsledků v pražské Galerii VI PER v Karlíně.

PREAMBULE
V posledních desetiletích nám výrazně chybí stavby, nebo veřejné prostory, které svojí náplní iniciují veřejný život ve městě. Kultura a společenský život přitom mohou být významným hybatelem a iniciátorem nejen mezilidských vztahů, ale mohou generovat i to, co nás obklopuje. Pro architekty může být práce se stavbou, která má dopad na rozvoj společenského života a tím i místa, velkou výzvou. Letošní ročník soutěže má ambici ukázat, jakým způsobem se s tímto úkolem vyrovnává nejmladší generace českých architektů.

CÍLE

 • zapojit do tvorby kvalitního veřejného prostoru studenty architektury a mladé architekty do 33 let, zmapovat jejich tvorbu a upozornit na talenty,
 • přispět k výchově mladých architektů, vést je k přemýšlení o profesi architekta v širších souvislostech, a tím podpořit kultivaci veřejného prostoru,
 • formou výstav, které se stanou platformou pro vedení dialogu mezi laickou a odbornou veřejností, pozitivně ovlivnit vzdělávání a osvětu široké veřejnosti,
 • medializací konkrétních výstupů ze soutěže podpořit témata vážící se k současným problémům měst, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře, o veřejném prostoru, který nás obklopuje, který spoluvytváříme a který ve svém důsledku ovlivní a pomůže obnovit participaci občanů na rozvoji města.

TÉMA
Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • výběr tématu práce
 • kvalita architektonického/urbanistického řešení
 • přínos pro společenský život a rozvoj místa
 • originalita návrhu

ODBORNÁ POROTA
MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., KRUH, předsedkyně poroty
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., ellement architects
Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti
prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

PŘÍNOSY
Společenský přínos soutěže

 • Projekt vybudovaný na respektu k trvale udržitelnému rozvoji, s důrazem na životní prostředí a v neposlední řadě k podpoře výjimečné architektury
 • Společenský přesah – studenti a začínající architekti zpracovávají celospolečensky aktuální téma, neboť kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury včetně urbanismu
 • Spolupráce se statutárními městy, kde sídlí fakulty architektury a fakulty stavební, rozvine i diskusi na konkrétní regionální témata, diskusi podpoří i výstavy pro širší veřejnost v daných městech za politické podpory vedení měst
 • Osvěta - projekt je jednou z forem osvěty, jejímž prostřednictvím ovlivňujeme estetické cítění a vzděláváme nejen budoucí generaci architektů, ale i širokou veřejnost, kterou tímto aktivně zapojujeme do dialogu (putovní výstavy v regionech, medializace problematiky…) a napomáháme procesu emancipace a identifikace obyvatel s městem a jeho historií
 • Konkurenční výhoda na trhu práce – referenční ocenění udělené respektovanými odborníky, projekt mapuje a vyhledává mladé talenty

Edukativní přínos soutěže

 • Edukativní charakter - akademická obec vnímá tento projekt jako nástroj na podporu výuky, soutěž je zdrojem invenčních informací a projektů, jejichž ukázky jsou zařazovány jak do přednášek, tak do ateliérové práce na fakultách
 • Propojení teorie s praxí - téma 10. ročníku se zaměří na reálná a aktuální problematická místa, téma se zařazuje do výuky letního semestru na partnerských školách

Přínos pro města a obce

 • Zpracované studie jako inspirace a návod, jak lze přistupovat k řešení zadaných bolavých míst, podklad pro případné vypsání soutěže o návrh dle zákona o veřejných zakázkách
 • Výsledky soutěže mohou pomoci zahájit diskusi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli
 • Spojením se soutěží, která si již vydobyla svou pozici, posílí image města, které se může prezentovat jako současné město s moderním smýšlením a hledáním inovativních cest

TERMÍNY
10. 1. 2018 vyhlášení 10. ročníku soutěže Young Architect Award
29. 6. 2018 uzávěrka přihlášek
1. týden v září 2018 jednání odborné poroty
10. 9. 2018 slavnostní vyhlášení výsledků, galerie VI PER, Praha
9/2018 - 4/2019 putovní výstava

PUTOVNÍ VÝSTAVA
Soutěž provází putovní výstava přihlášených prací organizovaná ve spolupráci s tuzemskými univerzitami, kde lze studovat obor architektura a městy, v nichž sídlí. Každá zastávka putovní výstavy tak vytváří příležitost a prostor pro tolik potřebný dialog. Výstavy probíhají vždy cca 3 týdny. Tradiční zastávky: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec.

K veřejnosti se ale soutěž dostane i cestou veřejného hlasování, které je organizováno na internetových stránkách soutěže. Výsledky veřejného hlasování nabízejí možnost konfrontace s výběrem poroty - tedy odbornými znalostmi, kontextem a zkušenostmi poroty.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
ČKA, SMO ČR, ČVUT v Praze, FA VUT v Brně, FUA TU v Liberci, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF MENDELU, ARCHIP, VŠUP, Den architektury

Soutěž má celoroční průběh a je podpořena silnou mediální kampaní.

ŘEKLI O SOUTĚŽI
„Soutěž YAA je jednou z prvních šancí, kdy si mladí architekti a studenti mohou prověřit své dovednosti a poměřit své síly v mezinárodním měřítku. Zdá se, že téma „Periférie“ je velice vážným problémem, o čemž svědčí relativně velké množství prací, jež na tuto problematiku velice trefně reagují. Ocenění autoři disponují značným talentem a invencí. Je zřejmé, že část nově nastupující architektonické generace své poslání myslí vážně a že kvalita české architektury snese srovnání i v mezinárodním kontextu. Zbývá tedy již jen poděkovat těm, kteří se na průběhu celé soutěže podílejí, všem zúčastněným mladým architektům a popřát jim dostatek šancí, kde svůj talent mohou uplatnit a rozvinout.
Petr Stolín, předseda poroty pro rok 2017

„Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mladým architektům i všem ostatním, kteří se na soutěži a jejím průběhu podíleli. Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma. Letošní rok bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem. Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to. Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance. V zastoupení poroty a organizátorů přeji všem mladým architektům spoustu talentu a chuť vytvářet náš svět krásnějším.“
Zdeněk Fránek, předseda poroty pro rok 2016

„Nejvíce nás zaujaly projekty, které se pokusily otevřít všeobecněji platné téma, kterému se třeba nedostává pozornosti, není diskutováno, případně je úplně ignorováno. Pod hlavičkou „nový život pro stará místa“ jsme mohli vidět přehlídku rekonstrukcí, adaptací, konverzí, ale i dostaveb, novostaveb, případně návrhů rozsáhlých areálů a čtvrtí. Ještě před pár lety tolik populární dogma, kdy studenti začínali své prezentace větou: naším úkolem bylo danou lokalitu zastavět… se pomalu vytrácí a na počátku úvah není snaha o zastavění, ale o pochopení současné situace, případných problémů, nebo kvalit a o vypořádání se s nimi. A to vůbec není málo. Všem autorům přeji hodně štěstí v jejich další kariéře, a aby nezapomínali, že co? a proč? může být ještě mnohem důležitější než jak?“
Adam Gebrian, předseda poroty pro rok 2015

„V dnešní době mají mladí lidé problémy zapojit se do praxe. Je těžké dostat se ke konkrétní zakázce, na které by dokázali, co umí, a zároveň si potřebují budovat jméno pro svou kariéru. Soutěž obě tyto možnosti otevírá. Proto ji podporuji.“
Bořek Šípek, patron soutěže pro rok 2014

„Mladá architektonická krev má největší předpoklady na úspěch a držím jim palce. Mít talent samo o sobě ale nestačí. Člověk musí mít rád, co dělá a věnovat tomu všechnu svou energii, čas a pokoru. Musí obdivovat ty kolem sebe víc, než sebe samého, musí se naučit kouzelnému slovu "tolerance" a musí umět prohrávat s úsměvem.“
Eva Jiřičná, patronka soutěže pro rok 2013

„Vstup mladých architektů do profesního života je v současné době nelehký. Na druhou stranu víme, jak je potřeba jejich svěží energie. Soutěž Young Architect Award dává možnost mladým architektům svoje kvality prezentovat a zároveň veřejnost seznámit s šíří současné architektonické tvorby. Proto jsme rádi, že se v roli porotců takové soutěže můžeme zúčastnit. Bez soutěží pro mladé architekty by totiž praxe i investoři zkostnatěli.“
Petr Lešek, člen poroty pro rok 2012
Young Architect Award 2018

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím