Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. február 2016
0
1776

Materská škola Selce - návrhy 1- 10

Postupne predstavujeme všetky súťažné návrhy. Dnes sú to návrhy číslo 1 až 10.
Materská škola Selce - návrhy 1- 10

Návrhy sú prestavené pod číslami pridelenými vypisovateľom súťaže. Čísla boli prideľované chronologicky podľa času doručenia. (Posudky poroty pripájame k návrhom ktoré postúpili do 2., 3. a 4. kola). 

 

Súťažný návrh č.1 - SPDe s.r.o. (Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petrák, Ing. arch. Alexander Schleicher)

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 8–10 ex aequo s počtom bodov 120.

"Architektúra objektu je navrhnutá z ohľadom na jestvujúce prostredie – tvarovo vychádza objekt so zelenými strechami z motívu zvlneného terénu, ktorý zabezpečuje priehľady z objektu školy a okolia do zelenej časti areálu. Hmotové riešenie odzrkadľuje dispozičné rozdelenie škôlky na tri triedy a spoločné časti, pričom každá z týchto primárnych funkcií je orientovaná na inú stranu."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh je zástupcom Centrálneho modelu. Kompaktný objekt, nekompromisne votknutý do prvej terasy svahu, hneď na prvý pohľad zaujal. Tento návrh prezentuje jedno z najlepšie vyriešených prevádzkovo - dispozičných riešení. Zovretý tvar štruktúrovaný triedami, bez komplikovaných väzieb na okolie, pôsobí čisto. Prevýšené triedy, polyfunkčná miestnosť  bez možnosti oddelenia a menšia variabilita dennej a oddychovej časti tried sa nejavili ako výraznejší problém.

Vážnejšie nedostatky sme našli v riešení hmoty, striech a fasád. Toto riešenie na nás pôsobilo rozpačitejšie – objekt pôsobil v školskom areáli izolovane a možno až príliš tvrdo. Orámované fasády bez presahu zelenej strechy  nechtiac vzbudzovali predstavu skôr sakrálnej architektúry.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.2 - Mgr. Art. Boris Kopaj, Ing. arch. Ľuboš Kľučka 

"Koncepcia riešenia spočíva v rozvrhnutí dispozície v tvare trojuholníka, kde v jeho vrcholoch sa nachádzajú priestory samotných tried. V osi hmoty sa nachádza zhromažďovací priestor. Priestor chodby oddeľuje triedy od časti určenej pre zamestnancov materskej školy a zároveň tvorí koridor pre prepojenie s objektom jedálne na jednej strane (pravej) a telocvične na druhej strane (ľavej). Tvar hmoty je navrhnutý tak, aby zodpovedal tradičnej ľudovej architektúre v regióne, v kombinácií s modernými prvkami, so zachovaním kontextu  s jestvujúcimi objektmi v areály školy. Vo vrchole trojuholníka je orientovaná hmota triedy v tvare elipsy – ktorá krivkami symbolizuje zrod nového života – vajce, vajíčko..."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.3 - Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Marián Stanislav, Ing. arch. Martin Hudec, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Katarína Bergerová

"Vzhľadom k členitosti terénu sme sa rozhodli objekt navrhnúť ako dvojpodlažný. Na vstupnom podlaží sa nachádza viacúčelová miestnosť, ktorá môže slúžiť ako priestor priestor pre stretávanie sa rodičov s deťmi, či spoločenské udalosti v kontexte obecného významu, pre hru detí v nepriaznivom počasí, ako alternatívna možnosť pre stravovanie žiakov školky.Priestor môže byť v čase rekonštrukcie objektu telocvične využívaný ako dočasný priestor pre telovýchovu, a v neposlednom rade môže tento priestor využívať aj jedna trieda školskej družiny. Vzhľadom k objemu stavby sme sa rozhodli jednu triedu školskej družiny ponechať v objekte školskej jedálne."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.4 - Ing. arch. Tomáš Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová (ČR)

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 6–7 ex aequo s počtom bodov 130.

"Pretiahnutý prízemný tvar materskej školy umiestnený na vrstevnici reaguje na prudký svah pozemku a zároveň otvára budovu jak do spoločného komunitného dvora, tak do oplotenej záhrady materskej školy. Vďaka zapusteniu budovy do terénu a zelenej streche budova splýva so svahom školského pozemku a neruší výhľady do krajiny z existujúcej školskej budovy."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Zástupca Lineárneho modelu. Návrh venoval dosť pozornosti bezprostrednému okoliu objektu avšak v snahe o prepojenie všetkých objektov v areálu –„odrezal“ centrálny priestor od záhrady. Akcent na verejný centrálny priestor porota vítala. Nepresvedčivo však pôsobila dlhá neštruktúrovaná hmota „narazená“ na jedáleň.

Čo sa týka prevádzky – porota preferovala samostatný vstup do jedálne pred spoločným (dlhší nástup). Polyfunkčná miestnosť nie je prevádzkovo oddeliteľná. Inak pôdorysné riešenie  pôsobí čisto bezbariérovo a bezkolízne.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.5 - Light4Space s.r.o. (Ing. arch. Igor Kovalovský, Ing. arch. Ján Krchnavý)

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 11–15 ex aequo s počtom bodov 110.

"Architektúra troch domov zo šikmou strechou je reakciou na budovu školy, jedálne a morfológiu prevažujúcich striech v obci. Návrh počíta s rekonštrukciou starej budovy telocvične na jej pôvodnom mieste a s novou fasádou pre jedáleň tak, aby bol vytvorený jednotný architektonický výraz celého areálu. Budova školy ostáva v pôvodnom stave."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Zástupca Centrálneho modelu s vyjadrením prevádzkových jednotiek.  Nádejný rozvoj myslenia prezentovaný na schémach sa bohužiaľ v poslednom kroku premenil na predimenzovaný súbor objektov, ktoré postrádajú mierku a vzťah k ostatným objektom školského areálu.  Priestorový koncept tradičných archtetypov sa autorom nepodarilo dotiahnuť do presvedčivej hmoty ani výrazu. Objekt je bezbariérový len vďaka výťahu. Pohyb detí po schodišti bude prinášať komplikácie a nie je v danej situácii nevyhnutný. Otvorenie tried do vysokého loftu strechy je problematický zo strany vnímania predškoláka.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.6 - Ing. arch. Ján Tvrdoň, Ing. arch. Erik Blaho, Ing. arch. Matej Brondoš, Ing.arch. Andrej Barinka

- Návrh postúpil do 2.kola súťaže a skončil v poradí 16–23 ex aequo s počtom bodov 90.

"Z hľadiska architektúry je navrhnutý objekt, ako jednoduchý kváder, jemne zasadený do stúpajúceho terénu, vďaka čomu tvoríme budovu, ktorá nenarúša krajinný ráz okolia ale ho dopĺňa. Táto filozofia sa odzrkadľuje aj na stvárnení fasády, ktorá je minimalisticky jednoduchá a zároveň pokojná, vhodná do prírodného rázu krajiny."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Toto je návrh, ktorý „miluje“ súťaže. Každý porotca si ho okamžite všimol a zaradil ho pomerne vysoko vo svojom pomyslenom rebríčku. Je to návrh, ktorý vďaka úspornej a výraznej grafiky, podloženej jednoduchou a výraznou formou je schopný okamžite zaujať.

O to bolo ťažšie pre porotcov poznanie, že tento návrh nie je vôbec vhodný pre materskú škôlku v Selciach. Lineárny model objektu posunutý do zadnej  línie je rovnako ako víťaz súťaže s väčšej časti zakopaný. Bohužiaľ , všetky jeho triedy majú síce pekný výhľad na dedinu, ale ich orientácia je na severozápad. Ostatné priestory majú len strešné svetlíky, ihrisko s „voliérovou“ ochranou na streche bez kontaktu z triedy  je sporné. Nevyriešené stravovanie vo vzťahu s jedálňou je zásadným nedostatkom.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.7 - Ing. arch. Petra Schleicher, Ing. Ivan Tasler 

- III. cena

"Prízemný objekt vytvára štruktúru, ktorá vo svojom členení reaguje na mierku areálu, ale rovnako je v interakcii s mierkou okolitej zástavby rodinných domov, ktorá areál školy obkolesuje. Štruktúra objektu zároveň pravdivo a čitateľne vyjadruje jeho vnútorné členenie a funkčno-prevádzkové väzby a vonkajšie väzby objektu materskej školy a areálu, predovšetkým existujúceho objektu jedálne."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh reaguje na morfológiu terénu hmotným oddelením jednotlivých oddelení MŠ. Spolu s aplikáciou zelených striech ide o citlivé osadenie do terénu. Z pohľadu vnútornej prevádzky MŠ však vytvára potrebu prekonávania výškových rozdielov.

O zrelosti návrhu a autora svedčí aj grafické vyjadrenie na paneli č. 1, za ním však zaostávajú vizualizácie na paneli č. 2. Tu je nedostatkom návrhu vzťah objektu MŠ k náprotivnej budove školy /plné steny, nedoriešený areál/. Putlové riešenie striech oddelených objemov vytvára hlboké úžľabia, ktoré môžu byť v miestnych klimatických podmienkach rizikovým miestom stavby. Napriek tomu sa jedná o kultivované riešenie súťažného návrhu, kde sa podarilo vytvoriť príjemné vnútorné prostredie s dobrým prepojením na exteriér.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.8 - Obermeyer Helika s.r.o. (Ing. Dušan Štefanides)

"Budova je navrhnutá tak, aby objemovo a tvarovo zapadla do okolia. Sedlová strecha, výška  hrebeňa  obdĺžnikový  pôdorys  korešpondujú  s okolitými  domami.  Nesie  v sebe tvaroslovie archetypu stodoly vyskytujúcej sa hojne v horskom regióne. Objem sa ponára do svahu, a zo strany školy uzatvára do seba. Cez presklené fasády sa otvára okoliu svojou vybratou časťou ihriska. Použité materiály sú drevo, betón, keramická pálená tehla, sklo. Odporúčam použiť materiály z lokálnych zdrojov."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.9 - Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Marián Gombarček, Dipl. -Ing. Dominika Čerepkaiová, Ing. arch. Pavol Dobšinský

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 6–7 ex aequo s počtom bodov 130.

"Hmotovo vychádza návrh z pragmatickej kompaktnej hmoty, obdĺžnikového pôdorysu, zarezanej priečne do svahu, kolmo na existujúci oporný múr. Tvarovaním hmoty boli extrahované tie časti, ktoré vo finálnej podobe reprezentujú patiá a tvoria tak prepojenie medzi interiérom a exteriérom.. 4 hmoty - 4 bloky - blok administratívy, blok viacúčelovej sály, a 2 bloky tried – vzájomne prepojené hlavnou komunikačnou osou. Z jednotlivých hmôt vystupujú svetlíky, ktoré svojim konštrukčným stvárnením pultovým krovom reflektujú kontext miesta a svojou orientáciou doplňujú hlavné denné priestory o potrebné presvetlenie."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Zástupca Vertikálneho modelu riešil prevádzku materskej školy v súvislosti s klesaním, resp. stúpaním záhrady. Toto zaujímavé riešenie na jednej strane otvára centrálny priestor školského areálu do záhrady a ďalej „až za ploty“, na druhej však „utopilo“ objekt jedálne za škôlkou. Priestorovo volia autori „ozubenú“ schému s vnútornými poloátriami. Zaujímavá „ponuka“ prechodu bezpečného átria do otvorenej záhrady však naráža na zložitú hmotu, pomerne rozsiahlu fasádu, horšie možnosti osvetlenia a stratu úplnej bezbariérovosti (rampy sú problematické v prípade distribúcie jedla na vozíku). Navzdory zaujímavej vizuálnej prezentácie, porota musela opustiť tento návrh hlavne kvôli pavilónovej štruktúre, ktorá nedávala veľa  možnosti pre ekonomickú realizáciu v svažitom pozemku horského prostredia. Sympatickú mierku pavilónov oslabovala absencia okien v pohľade z centrálneho priestoru školského dvora a tým i nízka miera spolupôsobenia na komunitnom  priestore.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.10 - Txt architekti (Ing. Ing. arch. Marián Trcka)

"Triedy sú skoro identické a každá je riešená ako rovnaký domček so sedlovou strechou. So sedlovou strechou preto lebo nadväzujeme na okolitú štruktúru a hlavne vytvárame archetypálny rytmus s jedálňou na ktorú nadväzujeme. Domčeky sú radené priečne na os=komunikáciu(vnútornú). Pre získanie lepších priestorov a harmonického rytmu je stredný domček o šírku posunutý a vytočený. Ku každému domčeku prislúchajú spoločné priestory a priestory zázemia."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím