Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2016
0
1252

Materská škola Selce - návrhy 21 - 30

Postupne predstavujeme všetky súťažné návrhy. Dnes sú to návrhy číslo 21 až 30.
Materská škola Selce - návrhy 21 - 30

Návrhy sú prestavené pod číslami pridelenými vypisovateľom súťaže. Čísla boli prideľované chronologicky podľa času doručenia. (Posudky poroty pripájame k návrhom ktoré postúpili do 2., 3. a 4. kola).

Súťažný návrh č.21 -  POINT ARCHITEKTI (Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. arch.Rastislav Straňák, Ing. arch. Ondrej Mičuda)

"Hlavná idea návrhu škôlky sú detské piesňové hry. Spev hrá dôležitú úlohu vo vývoji reči a sociálnych zručností. Je to tiež pútavý spôsob , ako učiť deti v predškolskom veku tradíciám a kultúre. Tento koncept sa prejavuje už v disozícii. Okolo vstupnej haly sú sústredené 4 hlavné dispozičné celky - 3 triedy so zázemím, učiteľský trakt a dopĺňajú ich ešte dve rozšírenia haly, ktorých poloha priamo pri vstupe umožňuje poobedné využitie školského klubu.  Na fasáde sa koncept prejavuje štylizovanými notami na notovej osnove rastra dreveného obkladu v inej povrchovej úprave."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.22 - RULES s.r.o. (Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Matej Kollár)

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 11 – 15 ex aequo s počtom bodov 110.

"Hmota škôlky je jednopodlažná, v priamej náväznosti na spoločnú exteriérovú plochu. Jej umiestnenie vytvára možnosť pre to, aby vnútorné priestory škôlky mohli byť komunikačne prepojené jednak s vlastným dvorom orientovaným na juhovýchod a zároveň cez spoločný viacfunkčný priestor aj na spoločný dvor (spoločný so základnou školou). Takéto usporiadanie s v podstate preplávajúcou dispozíciou vytvára ideálne podmienky pre variabilné využitie škôlky v rôznej dennej dobe, ako aj možnosť variabilného využitia rôznymi skupinami užívateľov."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh sa prezentuje Lineárnym modelom zástavby s najdôslednejším prepojením školského areálu okolo centrálneho dvora pomocou krytej ochodze. Toto riešenie sa nakoniec porote javilo ako príliš násilné a nákladné. Návrh dobre rozvíjanie riešenie dispozície paralelne so školským dvorom, v presahu do exteriéru, v miere nadštandardnom, sa pokúša definovať prestávkové priestory. Trochu megalomanskému amfiteátrovému schodisku chýba- mierka a detail. Taktiež hmota je vo svojej kinetike príliš nekompromisná a v dotyku s jedálňou ťažkopádna. Naopak odskočenie sklenenej fasády –odhaľujúcej podhľady vykonzolovanej strechy, trochu topornú hmotu ozvláštňujú.
Návrh nedokázal uspokojivo pretaviť do výrazu a riešenia materiálovej bázy jednoduchosť konceptu, a preto sa do najužšieho výberu nedostal.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.23 - Createrra s.r.o. (Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. arch. Barbora Hollá)

- Návrh postúpil do 2.kola súťaže a skončil v poradí 16–23 ex aequo s počtom bodov 90.

"Tak ako slnečnica čerpá energiu zo slnka tým, že sa za ním otáča, aj naša škôlka je „otočená“ k slnku – nevyčerpateľnému zdroju energie a vyváženého života prírody. Udržateľná výstavba – ekologická, ekonomická a sociálna, s prvkami permakultúrneho dizajnu."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návh má veľmi dobrú orientáciu tried k svetovým stranám. Deti i učebne majú príjemný priamy kontakt s exteriérom. Objekt je vhodne je osadený na teréne. Kladne hodnotíme ekologický koncept riešenia i realizovateľnosť. Komunikačné rampy trochu komplikujú prípadný rozvoz najmä tekutej stravy priamo do tried a v celkovom architektonickom výraze i čistote a efektivite dispozície sme našli presvedčivejšie riešenia.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.24 -  Createrra s.r.o. (Ing. arch. Paetronela Pagáčová, PhD., Ing. arch. Petra Trokanová, Ing. arch. Zuzana Kierulfová)

"Objekt tvorí kompaktná forma kubusu s dreveným obkladom. Cieľom bolo vytvoriť jednoduchú a účelnú dispozíciu, ktorá naplní potreby pre pobyt detí. Vnútorné priestory ako aj samotná forma budovy sú vo svojej podstate strohé. Ponecháva sa tak priestor pre predstavivosť detí. Výhodou tohto konceptu je zároveň jednoduchá výstavba v module so založením na pilótach (najmenej invazívne zakladanie)."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.25 - Createrra s.r.o. (Ing. arch. Bjorn Kierulf)

- Návrh postúpil do 2.kola súťaže a skončil v poradí 16–23 ex aequo s počtom bodov 90.

"Jednoduchosť celej škôlky umožňuje prefabrikáciu a rýchlu výstavbu opakujúcich sa prvkov. Veľmi dôležitým prvkom je presvetlenie z hora do hĺbky celej triedy. Jednoduchá hravosť vo vnútri je viditeľná aj v jemne stúpajúcej chodbe pri šatníkoch. Jasné odstupňovanie jednotlivých tried vytvára čítateľný architektonický výraz budovy."

 

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh preveroval možnosti Diagonálneho modelu zastavania pozemku. Ten preferoval ideálne natočenie tried na južnú stranu, na druhej strane musel čeliť „nástrahám“ stúpajúcej záhrady pozemku.

Tento návrh predstavuje na úrovni situácie veľmi uspokojivé riešenie, ktoré proti lineárnej uzavierajúcej zástavbe ponúkajú príjemný kompromis. Centrálnej nádvorie mäkko privreté z južnej strany si udržuje dobrý kontakt s celou škálou výhľadov do záhrady a za „ploty“. Návrh ,ako jeden z mála –hľadal i novú pozíciu pre telocvičňu. Kompozícia pružne reagujúca na zložitú situáciu na pozemku však nenašla uspokojivé riešenie v prevádzkovo - dispozičnom riešení. Prezentácia pôdorysov nešťastne nedodržala rovnakú orientáciu a tým i pre porotu znížila svoju presvedčivosť. Triedy, navzdory ideálnej orientácie, nemajú vhodnú dispozíciu a nemajú dostatočné zázemie. Všetky chodby sú rampami. Hmota objektu celkovo pôsobí s kaskádovite odskakovanými strechami komplikovane a ekonomicky neefektívne. Výraz objektu z nádvoria pripomína viac archetyp strednej školy ako materskej.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.26 - Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. Igor Cenecer, Ing. Peter Šajgalík 

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 11 – 15 ex aequo s počtom bodov 110.

"Uvoľnenou lineárnou kompozíciou s líniou strechy kopírujúcou terén objekt kultivuje jestvujúci areál prirodzeným a nenúteným spôsobom. Nové vstupy revitalizujú zanedbané kúty (vstup do jedálne, chodník od telocvične), nový priestor medzi ZŠ a MŠ pôsobí paradoxne uvoľnenejšie ako v pôvodnom stave so zanedbaným oporným múrikom."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Sympatický návrh ponúka kombináciu diagonálneho uskočenia tried na preslnenej strane a lineárneho potvrdenia centrálneho nádvoria na strane priľahlej k dvoru. Poposúvanie tried navzájom vtipne vytvára aj v interiéri dobrú identifikáciu pre každé oddelenie. Triedy sú prístupné po malých vyrovnávajúcich rampách,  vnášajúcich do interiéru hravosť, ale zároveň i komplikácie  pri ich prekonávaní.

Návrh ako jediný riešil dostupnosť objektu na bicykloch, keď navrhol ich depo –na druhej strane ako jediný „vpustil“ automobily do nádvoria, čo porota vyhodnotila ako neprípustné. Taktiež rozpačito pôsobí šikmo sa zvažujúca strecha, ktorá vnáša do centrálneho priestoru určitú nerovnováhu.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.27 - PuzzleBox s.r.o. (Ing. arch. Monika Stábová, Ing. arch. Vladimír Sekera)

"Prioritou bolo vyriešiť prevýšenie v prospech novej škôlky, čím by sa vytvoril komplexný objekt umožňujúci využitie nielen pre účely škôlky samotnej ale zároveň úrovňovo segregovaný priestor pre celý školský areál obce Selce. Terénna segregácia exteriérových plôch určených pre deti ZŠ  a plôch určených pre deti z predškolského zariadenia MŠ umožňuje lepšiu kontrolu detí a súčasne použitie vekovo aktuálnych didakticko- športových zariadení pre tú ktorú vekovú skupinu. Dvojpodlažný objekt materskej školy je umiestnený pozdĺž severo –  južnej  osi  s oknami  fasád  orientovanými na  východ  a západ."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.28 - SLLA Architects Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch.  Miriam Líšková

- II. cena

"Všetky pobytové priestory sú otvorené do záhrady, s výhľadmi na ovocný sad, sú  orientované juhovýchodným smerom hlavnou fasádou a juhozápadným smerom pozdĺžnymi svetlíkmi. Nízke slnko v priebehu dopoludnia preniká hlboko dovnútra objektu, na obed je tienené vykonzolovanou strechou a poobede vchádza intenzívne západné slnko vo forme nepriameho odrazeného svetla od plôch vytvorených geometriou svetlíkov."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh umiestňuje objekt materskej školy vo vrchnej časti pozemku, pod úroveň existujúceho sadu. Lineárny objekt vytvára na pozemku horizontálnu líniu prerušovanú zeleňou svahu medzi školou a MŠ. Jednoduchá elegancia a minimalizmus výrazu dávajú možnosť vyniknúť prírodným prvkom v areáli.

Škoda, že návrh sa nevyjadril detialnejšie k potenciálu tohto priestranstva. Porota ako nevýhodu riešenia považuje zložitý prístup k objektu, jeho prevádzkový vzťah k jedálni a kuchyni ako aj nedostatky v dispozičnom riešení .

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.29 - Ing. arch. Vladimír Tomala, Ing. arch. Martin Sedláček, bc. Boris Rusiňák 

- 5. miesto

"Dispozícia je veľmi jednoduchá no zároveň princípom natočenia troch rovnakých hmôt tried od komunikácie vytvára rôznorodosť a otvorené priestory pre prezúvanie a plynulý vchod do tried. Pre ešte lepšiu orientáciu pre deti sú triedy rozlišované aj farebne."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Najvyššie ocenený kompaktný model umiestňuje ad-hoc objekty tried do náhodnej juxta-pozície evokujúcu staré hospodárske dvory. Návrh má veľmi dobrú grafiku a je výborne čitateľný. Má správnu mierku i vtip, ktorý by mal byť súčasťou každej edukativnej stavby. Na rozdiel od mnohých iných návrhov so sedlovou strechou návrh sa dokázal vyhnúť strojenému pátosu a svoju ideu založil na hravosti a prehľadnej hierarchii objemov. Pozitívne je zdynamizovanie centrálneho priestoru pomocou mierne stúpajúcej rampy oživujúcej dlhú frontu školského dvoru. V dispozícii boli riešiteľné chyby –nedostatočné zázemie, chýbajúce miestnosti –izolačka atd. Čo však zlomilo tomuto návrh „väz“ bolo riešenie areálového „mikrourbanizmu“. Škôlka svojou dostredivou štruktúrou sústredenou na seba centrálne nádvorie skôr oslabila a jeho pozitívny vplyv na celok podcenila.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.30 - M-S Pro s.r.o. (Ing. arch. Peter Simonides, Ing. arch. Tomáš Hubinský, Ing. arch. Peter Martin)

"Prevádzku škôlky navrhujeme umiestniť na mierne svahovitú časť pozemku nachádzajúcu sa medzi objektom jedálne a telocvične. Objekt bude dvojúrovňový, kopírujúci konfiguráciu terénu. Výškové úrovne sú prepojené vyrovnávajúcim schodiskom a šikmými rampami v centrálnej časti dispozície."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím