Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. február 2016
0
1398

Materská škola Selce - návrhy 11 - 20

Postupne predstavujeme všetky súťažné návrhy. Dnes sú to návrhy číslo 11 až 20.
Materská škola Selce - návrhy 11 - 20

Návrhy sú prestavené pod číslami pridelenými vypisovateľom súťaže. Čísla boli prideľované chronologicky podľa času doručenia. (Posudky poroty pripájame k návrhom ktoré postúpili do 2., 3. a 4. kola). 

 

Súťažný návrh č.11 - Mgr. arch. Jaroslav Pavle

- Návrh postúpil do 2.kola súťaže a skončil v poradí 16–23 ex aequo s počtom bodov 90.

"Hmotovo je stavba prispôsobená štruktúre a charakteru dedinskej zástavby./ Dom dvor / Základným stavebným modulom bola zvolená kocka  / deti - hra  a magickosť čísla 3. Rozmer 3 x 3 x 3 metre bol zvolený ako optimálny rozmer, ktorý je v projekte násobený podľa potreby a je delený na polovicu a tretiny."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Zástupca Lineárneho modelu  „naťahuje“ škôlku dôsledné od jedálne po telocvičňu. Uzatvára dobre akcentovaný verejný priestor od záhrady a priehľadov na priestor za plotmi. Veľmi dobrú dispozíciu autor zbytočne rozohral a tak obetoval kompaktné riešenie pre hru s horšie osvetleným polo átriom. Viacúčelová miestnosť nejde uzavrieť a tak prevádzkovo oddeliť. Pevným rozdelením tried na plochu pre denné aktivity a odpočinok sa stráca flexibilita týchto priestorov.

Prínosom je, ako u jedného z mála návrhov, záujem o farebné riešenie, ktoré však nakoniec s toporne riešenou kompozíciu prelamovaných striech nádejný postup tohto návrhu zastavilo. I pri tomto návrhu sa zaujímavý názor v dispozícií nepodaril presvedčivo odraziť v hmote a výrazu objektu.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.12 - Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., Jakub Dunčko

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 11–15 ex aequo s počtom bodov 110.

"Pri návrhu hmoty sme si stanovili kompaktnosť ako hlavný cieľ. Vytvorili sme štyri hmoty, z ktorých tri hmoty tvorili triedy pre deti a jedna hmota bola viacúčelová sála. Tieto sme posunuli tak, aby tvorii v pôdoryse zaujímavú kompozíciu. Potom sme ich spojili a hmotu orezali šikmou strechou zhora. Strecha tak sleduje tvar terénu. Pri návrhu sme vsadili na jednoduchost hmoty a výrazových prostriedkov."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1

Hodnotenie poroty:

Predstavuje Centrálny model usporiadanie škôlky v rámci „mikrourbanizmu“ školského areálu. Objekt vilového archetypu je navrhnutý v dvoch nadzemných podlažiach. Kompaktnosť  je určite najlepšia cesta k dosiahnutiu efektivity udržateľnosti objektu. Problém porota videla  v uvoľnení centrálneho priestoru, ktorý kompaktný objekt nedokázal vhodne doplniť a posilniť, ako aj v obsluhe objektu pomocou výťahu a schodiska. Nepresvedčivým sa javí tiež rozpor medzi štruktúrovaným pôdorysom a jednotnou šikmou strechou, ktorá vyvoláva v horných triedach nechcené galérie, problematické z hľadiska dozoru, bezpečnosti a teda i užívania.  Najväčší problém, ktorý vystavil „stopku“ tomuto návrhu je neprepojenie objektu s jedálňou a tým nevyriešenie stravovanie predškolákov. Prísun pokrmov voľným priestorom medzi výrobou a škôlkou sa javí problematicky. Spoločné šatne i spoločná jedáleň sa ukázali ako sporné riešenie.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.13 - Ing. arch. Boris Oprchal, J. Zemana 

"Objekt materskej školy reaguje na chrakter jestvujúceho terénu a jeho orientáciu. Zapustením materskej školy do svahu sa vytvára možnosť využitia strechy ako zelenej náučnej záhrady so zaujímavými výhľadmi do okolia. Strecha zachytáva zrážky a prebytočná voda je zachytávaná nádrží, odkial je opätovne použitá na závlahu. Zelená strecha zároveň zlepšuje mikroklímu v interiéroch a bráni ich prehrievaniu. Zapustenie časti objektu do terénu znižuje ochladzované plochy a má pozitívny vplyv na celkovú energetickú náročnosť."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.14 - Ing. arch. Tomáš Sobota

"Koncepcia návrhu sa zakladá na tektonických a priestorových danostach existujúceho areálu školy, s využitm priestoru v centrálnej čast areálu a s využitm terénnych danost územia. Cieľom je rozvinute novej materskej školy (ďalej len MŠ) vnútri areálu a jej zapojenie a následné dotvorenie okolia do homogénneho celku napĺňajúceho potreby školy a jej žiakov v celom vekovom spektre."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.15 - Ing. arch. Michal Gerda, Ing. arch. Lucia Kostrubová

"Škôlka je miesto, ktoré ako jedno z prvých formuje vzťah dieťaťa k svojmu prostrediu a k iným ľuďom. Dieťa nadväzuje prvé sociálne kontakty a spoznáva svet okolo seba. Práve tieto vzťahy sa stali hlavnou myšlienkou navrhnutého objektu novej škôlky v obce Selce. Priestorové usporiadanie objektu ponúka rozvíjanie sociálnych kontaktov na viacerých úrovniach."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.16 - AG ateliér (Ing. arch.  Ján Gonda, Ing. arch. Erika Gondová)

"Hmotová skladba a celkový architektonický výraz sú koncipované tak,aby objekt prirodzene zrástol s daným svažitým terénom a prírodnými plochami školského areálu.Terénne úpravy a prírodné danosti využívame ako súčasť objektu.Severozápadná fasáda vymedzuje spolu s fasádou školy hlavný nástupný a komunikačný priestor školského areálu.Situovanie  jednopodlažnej hmoty MŠ na terénnej vyvýšenine vyrovnáva výškový rozdiel medzi hmotou MŠ a školy a zároveň terasovitým usporiadaním zmäkčuje priestor oproti strohej hmote školy."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.17 - A. Dom s.r.o. (Ing. arch. Katarína Viskupičová, Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. Martin Šlahor, Ing. arch. Mária Dostálová)

"Hmotovo architektonické riešnie Je vytvorené v kontexte na geomorfologickú polohu a tektonika objektu reflektuje etnologicky na architektúru miesta – vychádza z rozponu pôvodnej ľudovej architektúry tohto kraja, ktoru tvorí kamenná podnož/ - v návrhu _1-PP so vstupom/, na ktorú je postavená jednoduchá hmota prekryta sedlovou strechou"

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.18 - Ing. arch. Marcel Miškovský, Bc. Adam Kubica, Bc. Matej Miškovský 

- Návrh postúpil do 2.kola súťaže a skončil v poradí 16–23 ex aequo s počtom bodov 90.

"Nosným prvkom návrhu materskej školy v malebnej obci Selce je všadeprítomná príroda v jej rozmanitých formách. Práve kontakt s prírodným prostredím bol determinujúcim prvkom návrhu vo forme priameho prepojenia exteriéru a interiéru, hmotového riešenia objektu vzhľadom na prirodzenú topografiu terénu ale aj koncipovania exteriérových plôch a aktivít s nimi súvisiacich."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh predstavuje Vertikálny model usporiadania škôlky po spádnici záhrady. Takéto návrhy museli prekonávať v rámci dispozície  prevádzky výškové rozdiely, ktoré spravidla viedli k oslabeniu bezbariérovosti škôlky. Tento návrh (trojpodlažné maximum v rámci súťaže) –zaujal veľmi atypickým riešením, ktoré sa však ukázalo ako problém  z hľadiska prevádzky, hmoty, výrazu i objektovej „spolupráce“ na pozemku.

Osvetlenie tried cez uzatvorené átria sa javí nevhodne. Z átrií nie je možný výstup do záhrady. Viacúčelový priestor je „schovaný a nedostupný. Vstup do objektu nie je správne akcentovaný a je pomerne vzdialený od parkoviska. Celkové usporiadanie nie je vhodné do svahu v horskej dedine. Triedy sú v interiéri zbytočne prevýšené a riešenie striech v kombinácii ploché/šikmé značne nepresvedčivé.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.19ForZet s.r.o.(Ing. arch. Juraj Závodný, MSc. Eva Závodná, Ing. arch.  Miriam Petrušová, Ing. arch.  Tamara Závodná)

- Návrh postúpil do 3.kola súťaže a skončil v poradí 11–15 ex aequo s počtom bodov 110.

"Objekt materskej školy kompozične pozostáva z dvoch lineárnych hmôt položených na vrstevnici. Materská škola je koncipovaná ako jednopodlažná stavba, ktorá však reaguje na prirodzený sklon pozemku a to zmenou výškovej úrovne podláh jednotlivých hmôt budovy. Na navrhovaný objekt nadväzuje na hrane školského dvora exteriérové auditórium, ktoré slúži na spoločenské aktivity školy a vytvára prirodzený prechod z dvora do vyšších častí pozemku, ku ovocnému sadu a navrhovanému športovisku."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Hodnotenie poroty:

Návrh predstavuje „Lineárny kompaktný model“ umiestnený vhodne na prvej terase v bezbariérové neviazanosti na výrobu jedál. Návrh má veľmi dobrú dispozíciu, ale nepresvedčivú hmotovú skladbu. Triedy sú prevýšené s prídavným sporným horným osvetlením. Orchestrácia exteriéru pripomína skôr  mestskú architektúru. Porota odpudená tvrdosťou farebného riešenia sa musela k návrhu vrátiť, aby ocenila  mozaikovitosť detailov skladby fasády vo väzbe na interiér. Celkovo však návrh pôsobil v rámci areálu nekompromisne tvrdo. Avšak ani atraktivita  filigránskej skladby fasády porotu nepresvedčila o pokračovaní tohto návrhu v súťaži.

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Súťažný návrh č.20 - Ing. arch. Patrik Panda

"Objekt je v území umiestnený princípom modelovania existujúceho zeleného svahu, so snahou čo najviac využiť jeho potenciál a „zelenú“ zložku krajiny tak, aby bol finálny objekt maximálne „zžitý“ s územím. Vytváraný je princípom „zárezov“ a „jaziev“ v krajine, ktoré však majú pozitívny význam."

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Panely a text vo formáte PDF nájdete v prílohe nižšie:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím