Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. november 2020
0
3624

Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca – výsledky súťaže

Zvíťazil bratislavský ateliér young.s. architekti.
Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca – výsledky súťaže

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v júli dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž na najvhodnejšie komplexné riešenie pre premenu areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. Historická budova a jej areál by sa mal v budúcnosti zmeniť na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Súťažiaci mali priniesť komplexný názor na urbanistické riešenie areálu, architektonické riešenie objektu, ale tiež dizajnérske stvárnenie interiérov, návrhy expozícií, formát moderných multimédií a vizuálne riešenie identity kultúrnej inštitúcie.

V prvej etape predstavili uchádzači svoj ideový koncept. Vybraní účastníci ďalej rozpracovali detailné architektonické riešenie v nadväznosti na riešenie z prvej etapy. Novú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu plánuje župa sprístupniť do konca roku 2022, pričom do revitalizácie objektu a jej okolia, vrátane interiérového vybavenia, plánuje investovať 2,3 milióna EUR.

V prvom kole súťaže hodnotila porota v zložení: Peter Lacko, Pavol Bratský,  Štefan Polakovič, Anton Reitzner, Martin Somora, Jozef Dobrík a Hana Kasová návrhy siedmych ateliérov. Do druhého kola postúpila trojica autorských kolektívov: young.s.architekti, architekti SPDe a KUPEC ARCHITEKTI.

 

O výsledkoch druhého kola a celkovom poradí návrhov rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:

1. miesto (12 000 €): návrh č. 1 – young.s.architekti
Autori: Jozef Bátor, Tomáš Medlen, Lucia Papierniková, Dang The Ann, Sára Mária Seidlová

Komentár poroty: 

Návrh priniesol komplexné, suverénne riešenie, s kvalitným urbanisticko - architektonickým názorom, s vysoko funkčným prevádzkovým konceptom a sviežim riešením vizuálnej identity projektu. Ako jedinému sa mu podarilo vytvoriť univerzálnu, priestorovo - prevádzkovú funkčnú schému, ktorá dokáže bez problému reagovať na rôzne požiadavky i v dlhodobom časovom horizonte.

Vysoká miera flexibility návrhu je zárukou, že nový priestor sa v maximálnej miere môže stať živým iniciačným prvkom regiónu v rámci širšieho celorepublikového kontextu, ale i významným miestom pre posilnenie kultúrno - spoločenského života na lokálnej úrovni v meste Revúca.

Veľkým prínosom návrhu je vytvorenie nového bočného, hlavného vstupu zo severovýchodu, z novo založenej pešej spojky s charakterom pokojnej jednoradovej aleje. Nová pozícia vstupu mení pravidlá pri pohybe v areáli. Vstupný priestor areálu sa dostáva do stredu parcely a tým sa zbavuje problému priechodu pôvodnej hlavnej budovy, ktorá pri zachovaní pôvodného vstupu vždy vytvárala určitú bariéru. Navrhnutá pozícia hlavného vstup zároveň umožňuje vytvoriť nový, veľkorysý, exteriérový priestor, ktorý spolu so vstupným foyer definuje ústredný priestor areálu.

Návrh prepojil jednotlivé objekty zastrešeným koridorom a vytvoril tak základnú organizačnú kostru celého komplexu. K trom pôvodným objektom sa pričlenili 3 exteriérové priestory, každý s odlišným charakterom. Hlavný vstupný dvor plní funkciu multifunkčného priestoru s možnosťou oddelenej prevádzky od zbytku areálu v prípade rôznych miestnych aktivít, osláv a podobne. Posunutím pôvodnej vstupnej záhrady do koncovej polohy sa podarilo vytvoriť oddychovú záhradu s atmosférou pôvodných vzrastlých stromov a historických reminiscencií. Naproti tomu, záhrada minerálov je koncipovaná ako moderná záhrada s ambíciou vytvoriť atraktívny exteriérový expozičný priestor. Zastrešený "koridor" umožňuje pohyb "suchou nohou" v rámci celého areálu a ponúka vytvorenie doplnkových priestorov (vstup, infocentrum, kníhkupectvo, toalety...). Transparentné riešenie fasád umožňuje vizuálny kontakt s exteriérom nádvorí a ponúka ďalšiu vrstvu vizuálnych zážitkov. Dispozície pôvodných objektov sú riešené prehľadne, čisto a vytvorené priestory nebránia univerzálnemu využitiu.

Porota odporučila účastníkovi v 2. etape zvážiť presun toaliet zo vstupného vestibulu, na čo účastník predloženým návrhom reagoval. Nová pozícia toaliet v pôvodnej budove neumožňuje docieliť optimálny komfort v prípade požiadavky oddeleného fungovania stredového sektoru (v prípade na expozíciách nezávislej prevádzke). Je na vyhlasovateľovi, aký prevádzkový koncept sa mu bude zdať vhodnejší. Porota odporúča v rámci zvýšenia flexibility ponechať toalety ako súčasť vstupného bloku.

Vizualizácie:

Súťažné panely:


2. miesto (cena 9 000 €): návrh č. 2 – architekti SPDe
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher, Petra Schleicher, Simona Kolimárová, Natália Filová, Dominika Štrbíková

Komentár poroty:

Predmetný návrh premeny prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej je komplexným návrhom konceptu kombinácie pôvodnej štruktúry objektov a jeho doplnenie o novú vrstvu novostavby, nadstavby a dostavby. Predmetné objekty sú prepojené riešením vonkajších, exteriérových plôch so zachovaním existujúcej vzrastlej zelene. Dispozičné riešenie a vstup novej náplne do substancie mixu objektov je logické, rešpektujúce požiadavky vyhlasovateľa súťaže, konštrukčnú podstatu existujúceho a novo vloženého objemu.

Porotu mimoriadne zaujal architektonický vstup uvoľnenia pri riešení haly na 2.n.p. Pomerne silné, vizuálne logo spája dom po celej výške impozantným priestorovým riešením. Na druhej strane tak pretína (mierne limituje) dispozíciu historického objektu a určuje tým možnosť usporiadania expozícií.

Zámer autorov o neinvazívny vstup do riešenia exteriéru (najmä vnútorných dvorov) rovnako znižuje predstavu o zapojení vonkajších priestorov do dopovedania diania v interiéri a slabšie reflektuje snahu vyhlasovateľa o intenzívne používanie dvorov nielen v otváracích hodinách múzea a neumožňuje ich dostatočne flexibilné vyťaženie na menšie, sezónne kultúrne podujatia iným subjektom.

Návrh autorského teamu bol cez všetky menšie pripomienky vyhodnotený ako invenčný, silný a pôsobivý.


3. miesto (5 000 €): návrh č. 3 – KUPEC ARCHITEKTI
Autori: Nikola Kamenská, Veronika Aschenbrierová, Pavol Kupec, Ivana Kupčoková,
Marianna Piliarová

Komentár poroty:

Návrh rozpracoval myšlienku prepojenia jednotlivých podlaží otvorením priestoru v centrálnej polohe a vložením prvku balóna. Tento prístup porota hodnotí z pohľadu expozície ako prínos pre zaujatie návštevníka, zároveň z pohľadu univerzálnosti využitia objektu ako negatívum. Dominantnou témou architektonického riešenia historického objektu sa tak stáva dielo „Hviezdoveda“ o ceste na mesiac. Práca prepojenia a vzájomnej komunikácie interiéru s exteriérom, ako aj riešenie samotného exteriéru je na priemernej úrovni. Návrh nie efektívne využil priestor existujúcich objektov, čo vyvolalo potrebu zvýšenia podlažnosti objektu č. 2.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím