Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. september 2023
2
1315

Polyfunkčný bytový komplex - Bratislava Downtown: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka

Výškový objekt na významnej rozvojovej osi Bratislavy.
Polyfunkčný bytový komplex - Bratislava Downtown: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka
Autori: Ing.arch. Rudolf WojčíkSpolupráca: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (vedúci práce)Návrh: 2023 - 2023Adresa: SlovenskoPublikované: 31. október 2023

Pred časom sme priniesli súhrnný článok s výsledkami aktuálneho ročníka celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku - Ceny profesora Jozefa Lacka

Jednotlivé školy (Katedry architektúry) nominovali tohto roku do súťaže spolu 14 absolventských projektov:

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave - 6
Katedra architektúry SvF STU v Bratislave - 1
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre - 2
Fakulta umení TU v Košiciach - 3
Katedra architektúry VŠVU v Bratislave - 2

Dnes priblížime jednu z nominovaných diplomových prác, ktorá vznikla na pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, pod vedením Edity Vráblovej v rámci vertikálneho ateliéru Bacová / Vráblová / Puškár / Czafík. Rudolf Wojčík v práci s titulom "Polyfunkčný bytový komplex - Bratislava Downtown" hľadá ideálnu formu výškovej zástavby v rýchlo sa meniacom prostredí jedného z novovznikajúcich centier Bratislavy.

"...Absolventská práca je založená na originálnom zvládnutí a pochopení urbanistického rozmeru lokality. Návrh je situovaný v zóne Chalupkova v jej nárožnej časti, ohraničenej ulicami Košická a Prístavná. Súčasťou je areál bývalého výrobného závodu Ryba. Diplomant v analýze spracováva dostupné multilayerové údaje o území, z ktorých grafickej interpretácie je zrejmý súčasný stav a umožňujú veľmi jasne pochopiť architektonickú a urbanistickú artikuláciu návrhu. Predložená práca rešpektuje zadanie, ktorého cieľom je odpovedať na zásadnú otázku vytvorenia výškového objektu situovaného na významnej rozvojovej mestskej osi Bratislavy. Z pohľadu typologického, architektonicko - výtvarného, konštrukčného a urbanistického, práca predstavuje koherentné riešenie ´obytnej výškovej budovy´ v kontexte urbanizmu hlavného mesta. Diplomant v kvalitne spracovanom elaboráte, poskytuje zaujímavú architektonicko-výtvarnú odpoveď na riešenú tému. Prínos práce spočíva nie len v schopnosti diplomanta erudovane reagovať na zložitú architektonickú tému obytnej výškovej budovy, ale aj jeho schopnosť načrtnúť sociálny a spoločenský rozmer takýchto riešení - zapája sa tak do verejnej diskusie....," píše v posudku oponent práce Rudolf Látečka.

 

Anotácia

Zadaním diplomovej práce bolo vytvoriť polyfunkčný objekt v zóne Chalupkova, Bottova, Landererova - smerom k Zimnému prístavu, čo odpovedá aktuálnemu dopytu v danej lokalite. Projekt bol pripravovaný v spolupráci s developerskou firmou HB Reavis.

Návrh sa nachádza v lokalite bývalého výrobného závodu Ryba, ktorý je určený na demoláciu. Pri navrhovaní boli zohľadnené všetky známe urbanistické súvislosti plánovanej okolitej zástavby, plán električkovej trasy smerom od Pribinovej ulice na Košickú ulicu, bol zakomponovaný prestupný bod v podobe železničného a lodného terminálu v historickom objekte bývalého skladu a integrovaná električková zastávka v parteri objektu.

Cieľom návrhu bolo prepojiť viacero funkcií a tým vytvoriť funkčný hybrid s komunitným parterom a s výškovým objektom, ktorý by tvoril reprezentačnú vstupnú bránu smerom od stanice Nivy, zóny Chalupkova do Zimného prístavu. Celý návrh je doplnený o navrhované exteriérové priestory s napojením na vodnú plochu Zimného prístavu.

Portfólio

 

Plagát

 

Model

 

Portfólio vo formáte PDF

Ing.arch. Rudolf Wojčík

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím