Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2020
0
1306

Cena profesora Jozefa Lacka – pohľad do tridsaťročnej histórie

Rekapitulácia a bilancovanie pri príležitosti výročia ceny. Mená, práce, archívne fotografie...
Cena profesora Jozefa Lacka – pohľad do tridsaťročnej histórie

Motto:

"Architektúra je ako šport, ak chcete byť dobrí, musíte stále trénovať."
Jozef Lacko

 

Text Evy Oravcovej, dlhoročnej tajomníčky poroty Ceny prof. J. Lacka:

V septembri toho roku sa úspešne uzavrel už 30. ročník súťaže o Cenu profesora Jozefa Lacka, ktorej organizačnou tajomníčkou som už 28. rok, takže by som si dovolila krátku rekapituláciu a poohliadnutie sa späť.

 

Zriadenie prestížneho ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu

Rok 1989 bol prelomovým nielen pre celú spoločnosť, ale bol podnetom pre prirodzené následné zmeny aj v nazeraní a prístupoch k architektonickej tvorbe a z toho vyplývajúcich zmien na pôde architektonického školstva ako aj v spolkovom architektonickom živote. Jednou z reakcií na dlhodobý deficit v spolupráci a spolupodieľaní sa na hodnotení a istým spôsobom aj určovaní kvality a požadovanej úrovne architektonickej tvorby a kvality absolventov architektúry, z pohľadu architektonickej obce a praxe, bolo zriadenie prestížneho ocenenia za najlepšiu diplomovú prácu.

Tradíciu udeľovania Ceny profesora Jozefa Lacka sa v r.1990 rozhodol založiť Spolok architektov Slovenska (SAS) v spolupráci s Fondom výtvarných umení (FVU) ako cenu, ktorá má byť “... trvalou poctou pamiatke významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry, ktorý sa počas svojej tvorivej činnosti významnou mierou zaslúžil o odbornú profiláciu Fakulty architektúry, ako aj profilu absolventa architektúry.“ /cit. zo štatútu/.

Jozef Lacko je možno hlavným predstaviteľom pedagogickej tradície dnešnej Fakulty architektúry. Predstavuje nielen pre pamätníkov etalón školy, staré zlaté časy. Tradícia par excellence. Akademické prostredie spolu so Spolkom si túto skutočnosť uctilo zriadením ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Dôstojne sa tu spája stopa, ktorú zanechal v školstve s tou v architektúre. /cit. R. Špaček/

 

Profesor Lacko tvorivý architekt, neúnavný pedagóg

Rodák zo Zvolena Jozef Lacko sa narodil 19. januára 1917 v početnej rodine železničiara. Odbor architektúra a pozemné staviteľstvo študoval na Českom vysokom učení technickom (VUT) v Prahe. Keď české vysoké školy zavreli, pokračoval na Nemeckej vysokej škole technickej (HT) v Prahe a štúdium úspešne ukončil v roku 1941.

Vďaka vynikajúcim študijným výsledkom mal otvorenú cestu k profesorovi Emilovi Bellušovi a k pedagogickej činnosti na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Zúčastňoval sa mnohých architektonických súťaží, ktoré mu poskytli priestor na to, aby v krátkom čase presvedčil o svojom talente a stal sa aj pre svojich študentov príkladom tvorivého architekta s výrazným záujmom o inovatívne tendencie a snahou o udržanie kroku s dobou.

Na bratislavskej SVŠT (dnešnej STU) pôsobil od r. 1941 do r. 1971. V r. 1950 prevzal vedenie Ústavu architektúry I., v 1956 bol poverený vedením Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva a v r. 1959 bol vymenovaný za vedúceho Katedry architektonickej tvorby (na FAPS).

Profesor Lacko, tvorivý architekt, neúnavný pedagóg, jedinečná osobnosť a nezabudnuteľný človek, ktorý si i napriek úspechom zachoval ľudský prístup a skromnosť, zanechal v spomienkach svojich žiakov nezmazateľné stopy, vychoval množstvo skvelých architektov, ktorí sa dodnes hlásia k jeho odkazu.

Preferoval citlivosť a vnímavosť pri výbere a spôsobe osadzovania architektonického novotvaru do existujúceho prostredia. Rovnakú empatiu a vnímavosť mal k tvorbe svojich žiakov a spoluautorov, rozvíjal ich talent a neuplatňoval autoritatívne iba svoje názory. Snažil sa vždy nájsť optimálne, harmonizujúce, symbolické a bezkonfliktné riešenie... /cit. B.Somora/. ... je z tých, ktorí dokázali svoju originálnu víziu a vlastnú predstavu presadiť a presvedčiť o jej správnosti... úprimne veril v lepšie časy pre život i tvorbu. Len z tejto viery mohlo vyjsť toľko úsilia, entuziazmu a „činenia ľudského dobra“, s ktorou profesora Lacka architektonická obec dodnes spája. /cit. J.Bencová/... mal radosť zo spolupráce, bol rád obklopený ľuďmi, rád komunikoval. Patrilo to k jeho naturelu ... Patril k nesmierne pracovitým ľuďom. Architektúre venoval naozaj každú voľnú chvíľu, pretože ju miloval... /cit. Š.Šlachta/.

Po vynútenom odchode zo školstva našiel uplatnenie v Projektovej organizácii spoločenských stavieb a od roku 1972 viedol ateliér v Štátnom projektovom a typizačnom ústave v Bratislave, kde sa vďaka skúsenostiam, pracovitosti, spojenými s kvalitou architektonického myslenia dostal k mnohým zaujímavým projektom.

Väčšina Lackovej tvorby sa javí ako plynulý prúd invencií a prezrádza, aké alternatívy vývoja by za priaznivejších spoločenských podmienok mohli napredovať. /J.Bencová/.

Mal tímového ducha, na návrhoch a projektoch rád spolupracoval s inými architektmi, študentmi architektúry a tiež z odborníkmi z iných profesií. V roku 1960 sa profesorovi Lackovi dostalo uznania v podobe  Ceny mesta Bratislava a v roku 1962 sa stal nositeľom Štátneho vyznamenania za zásluhy o výstavbu.

Zanechal po sebe najmä obraz človeka, ktorý žil a dýchal s architektúrou a jej statusom v spoločnosti... /J.Bencová/.

Vynikajúci pedagóg a tvorivý architekt Jozef Lacko zomrel 9. septembra 1978 v Bratislave.

 

Jubilejný 30. ročník Ceny profesora Jozefa Lacka

Je samozrejmé, že za toľké roky prešla Cena viacerými zmenami, hlavne organizačnými, týkajúcimi sa

 • Zmenilo sa spôsob prezentácie a hodnotenia súťažných prác (kedysi prebiehalo hodnotenie bez účasti autora, dnes s osobnou prezentáciou a následnou diskusiou)
 • Zmenilo sa zloženia a počet členov poroty (dnes bez účasti a možného vplyvu pedagógov zo škôl, P-SAS menuje iba architektov z praxe),
 • Rozšírila sa paleta možných uchádzačov o získanie ceny (pribudli dve novo zriadené katedry architektúry), atď...

Nezmenila sa však podstata.

Hlavná cena - Cena prof. Jozefa Lacka sa udeľuje za najkvalitnejšie naplnenie požadovaných kritérií súťaže - porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania.

Cena, ktorú porota udeľuje, „... má motivovať a podnecovať zdravé súperenie v architektonicko-urbanistickej tvorbe a  takto prispievať k  zvyšovaniu kvality diplomových prác a zároveň „de facto“ určuje smerovanie a odbornú úroveň absolventa architektúry“.

Cena profesora Jozefa Lacka je prestížnou študentskou súťažou, ktorej hlavná cena - Cena profesora Jozefa Lacka ako aj udelené Odmeny sú najvyšším ocenením ktoré sa každoročne udeľuje absolventovi ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku - autorovi najlepšej diplomovej práce za aktuálne uplynulý akademický rok.

Za uplynulých 30 ročníkov súťaže bolo školami architektúry (Fakultou architektúry STU v Bratislave, Katedrou architektúry VŠVU v Bratislave, Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave, Fakultou umení TU v Košiciach, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre) nominovaných spolu 555 diplomových projektov. Diplomové práce, ktoré postúpia do národného kola súťaže, musia spĺňať mimoriadne kvalitatívne kritériá a byť reprezentatívnou vzorkou svojej školy.

Vzhľadom k tomu, že predkladané projekty v sebe nesporne nesú aj špecifickú „pečať“ tej-ktorej školy a sú vždy veľmi rôznorodé, ako z hľadiska obsahu, formy tak aj hĺbky spracovania, so širokým tematickým záberom – od návrhov interiérov a dizajnu detailu, cez projekty objektov, polyfunkčných komplexov až po urbanistické súbory a krajinné celky - udeľuje porota na základe štatútu, okrem hlavnej Ceny aj Odmeny, ktoré vo svojom názve nesú porotou najviac hodnotené pozitíva (Odmena Pro Huma, Pro Art, Pro Futuro, Pro Urbium, Pro Filozofia, Pro Exhibit, Pro Urbis, Pro Novum... atd.)

Od r. 1990 bolo udelených 34 Cien a 116 Odmien.

Počas uplynulých 30 rokov sa v porote vystriedalo mnoho známych osobností architektúry, ktorých vždy schvaľovalo P-SAS aktuálnym kľúčom. V súčasnosti je zriaďovateľmi Ceny menovaná každoročne trojčlenná porota v novom zložení - jej členmi sú kolegovia - architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych spolkových Cien.

Za roky 1991 – 2020 sa v porote vystriedali architekti: Virgil Droppa st., Štefan Moravčík, Márius Žitňanský, Miloslav Mundrončík, Ján Ilkovič, Ladislav Kušnír, Ivan Masár, Štefan Šlachta, Martin Drahovský, Juraj Fecanin, Jozef Istenes, Miloš Gašparec, I. Turček, Jozef Liščák, Ľudovít Kupkovič, Pavel Bobák, Štefan Polakovič, Vladimír Záborský, Dana Vanková, Ján Antal, Elena Dohňanská, Roman Hájek, Bohuslav Pernecký, Julián Keppl, Rastislav Janák, Peter Pásztor, Michal Bogár, Marianna Bogyová, Peter Vodrážka, Ingrid Ciberejová, Dušan Fischer, Jana Gregorová, Peter Sedlák, Marián Zervan, Ivan Marko, Ľudovít Urban, Juraj Polyák, Miroslav Tomík, Martin Repický, Július Toma, Ľubica Koreňová, Martin Paško, Juraj Sumbal, Andrea Klimková, Milan Csanda, Miloš Juráni, Ľubomír Peráček, Tomáš Bujna , Ľubomír Boháč , Miroslav Minca, Sebastian Nagy, Pavel Suchánek, Martin Paulíny, Štefan Mitro, René Baranyai, Igor Teplan, Ján Kukuľa, Katarína Viskupičová, Miloš Pivko, Martin Sakala, Patrícia Kvasnicová, Eva Teplanová, Jakub Hanták

* tajomníčka poroty: Eva Oravcová (od 1993)

Pri príležitosti 30.výročia zriadenia tradície udeľovania Ceny profesora Lacka by som rada vyslovila, ako tajomníčka tejto súťaže poďakovanie v mene akademickej obce - jej študentov bývalých, terajších ale i tých budúcich. Vďaka za skvelú myšlienku, ktorá dnes už skutočne mnohonásobne potvrdila svoje opodstatnenie. Za iniciatívu, ktorej výsledkom bolo zriadenie spolkovej ceny – Ceny profesora Jozefa Lacka, ktorá je cieľom mnohých snažení a určite neoceniteľným štartovacím stupienkom k plnohodnotnej realizácii mnohých skvelých absolventov v architektonickej praxi nielen u nás ale aj v zahraničí a ktorá vytvorila dlho chýbajúci pomyselný spojovací most medzi praxou a akademickou pôdou. Súťaž o Cenu prof. J. Lacka sa stala v živote každého študenta architektúry za tie roky už pojmom a isto aj métou, ktorej dosiahnutie je potvrdením správnosti výberu v každom ohľade neľahkej, ale úchvatnej profesie architekta.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Tajomníčka poroty Ceny prof. J. Lacka od r. 1993
Bratislava, október 2020

 

Prehľadná tabuľka s laureátmi a odmenami všetkých ročníkoch ceny. Nechýbajú mnohé známe mená:

Tabuľka so všetkými laureátmi a odmenenými študentmi
Tabuľka so všetkými laureátmi a odmenenými študentmi

 

Laureátov, porotu a atmosféru predchádzajúcich ročníkov ceny približujú fotografie z archívu Evy Oravcovej:

CENA PROF. JOZEFA LACKA 1991

Cena profesora Jozefa Lacka 1991
Cena profesora Jozefa Lacka 1991Foto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 1991
Cena profesora Jozefa Lacka 1991Foto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 1997

Eva Oravcová – tajomníčka poroty, Martin Kusý – prezident SAS, Peter Brtko – predseda R-FVU, Viliam Kuhn - riaditeľ FVU, František Kyselica – riaditeľ K-SAS

Cena profesora Jozefa Lacka 1997
Cena profesora Jozefa Lacka 1997Foto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2004/2005

Porota pracovala v zložení:

 • akad. arch. Ivan Marko, predseda poroty
 • Ing. arch. Ľudovít Urban
 • Ing. arch. Juraj Polyák
 • Ing. arch. Miroslav Tomík

* tajomníčka poroty: Ing.arch. Eva Oravcová, PhD.

Ocenení:

 • Mgr. art. Marián MORÁVEK, LC 2005
 • Ing. arch. Ján JACKO
 • Ing. arch. Matúš KOLLÁR
 • Ing. arch. Mgr. art. Pavol MIKULÍČEK, Phd.
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2005 - výstavaFoto: archív Evy Oravcovej


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2005/2006

Porota pracovala v zložení:

 • akad. arch. Ivan Marko, predseda poroty
 • Ing. arch. Dušan Fischer
 • Ing. arch. Martin Repický

* tajomníčka poroty: Ing.arch. Eva Oravcová, PhD.

Ocenení:

 • Ing. arch. René Dlesk. LC 2006
 • Mgr. art. Martin JANKOVIČ
 • Ing. arch. Igor LAUKO
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2006 - výstavaFoto: archív Evy Oravcovej


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2006/2007

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Dušan Fischer, predseda poroty
 • Ing. arch. Juraj Polyák
 • Ing. arch. Július Toma

* tajomníčka poroty: Ing.arch. Eva Oravcová, PhD.

Ocenení:

 • Ing. arch. ČATLOŠ Miroslav LC 2007
 • Ing. arch. KASMAN Peter
 • Ing. arch. TRCKA Marián
 • Ing. arch. ŠIARNIK Juraj
 • Ing. arch. MIHAĽÁK Michal
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2007 - výstavaFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2007/2008

 • Porota pracovala v zložení:
 • Ing. arch. Ľubica Koreňová, predseda poroty
 • Ing. arch. Martin Paško
 • Ing. arch. Juraj Sumbal

* tajomníčka poroty: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Ocenení:

 • Mgr. art. CSÉMY Krisztián LC 2008
 • Ing. arch. KEŠIAR Andrej
 • Ing. arch. SENTELIKOVÁ Zuzana
 • Ing. arch. ŠELCOVÁ Henrieta
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2008 - výstavaFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2008/2009

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Andrea Klimková, predseda poroty
 • Ing. arch. Bohuslav Pernecký
 • Ing. arch. Milan Csanda

* tajomníčka poroty: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Ocenení:

 • Ing. arch. SCHALLER Martin LC 2009
 • Ing. arch. MARTONÍKOVÁ
 • Mgr. Art. SICHMAN Martin
 • Mgr. Art. AUGUSTÍN Tomáš
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - výstavaFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2009/2010

Porota pracovala v zložení:

 • Mgr. arch. Miloš Juráni, predseda poroty
 • Ing. arch. Ľubomír Peráček
 • Ing. arch. Akad. arch. Tomáš Bujna

Ocenení:

 • Ing. arch. OLAH Andrej LC 2010
 • Ing. arch. OSTROZÁNSKY
 • Mgr. Art. BARTKO Ladislav
 • Mgr. Art. GAŠPAROVÁ Valéria
 • Ing. arch. POLÁKOVÁ Mária
 • Mgr. Art. SLÁDEK Michal
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2010 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2010/2011

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Ľubomír Boháč, predseda poroty
 • Mgr. arch. Miloš Juráni
 • Ing. arch. Štefan Polakovič

Ocenení:

 • Ing. arch. GANOBJAK Michal LC 2011
 • Ing. arch. ŠIMONČIČOVÁ
 • Mgr. art. KUREK Ondrej
 • Ing. LUTIŠAN Juraj
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Foto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2011 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2011/2012

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Ľubomír Boháč, predseda poroty
 • Ing. arch. Miroslav Minca
 • Ing. arch. Sebastian Nagy

Ocenení:

 • Ing. arch. Zuzana POÓROVÁ LC 2012
 • Ing. arch. Alexandra MASÁROVÁ
 • Ing. arch. Ondrej VIRÁG
 • Ing. arch. Igor HIANIK
 • Ing. Matúš GREGA-JAKUB
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - prezentácie pred porotou
Cena profesora Jozefa Lacka 2012 - prezentácie pred porotouFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - súťažiaci
Cena profesora Jozefa Lacka 2009 - súťažiaciFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2012/2013

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty
 • Ing. arch. Sebastián Nagy
 • Ing. arch. Martin Paulíny

Ocenení:

 • Ing. arch. Eva BELLÁKOVÁ LC 2013
 • Ing. arch. Timea HORVÁTHOVÁ
 • Ing. arch. Patrik KUVA
 • Mgr. Art. Marianna MACZOVÁ
Cena profesora Jozefa Lacka 2013 - práca poroty
Cena profesora Jozefa Lacka 2013 - práca porotyFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2013 - práca poroty
Cena profesora Jozefa Lacka 2013 - práca porotyFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2013/2014

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty
 • akad. arch. Štefan Mitro
 • Ing. arch. René Baranyai

Ocenení:

 • Ing. arch. Martin TRUBA LC 2014
 • Ing. arch. Andrea LEITMANNOVÁ
 • Ing. arch. Radoslav KURUCZ
 • Ing. arch. Zuzana KERUĽOVÁ
 • Ing. arch. Mária BRDEČKOVÁ
 • Ing. arch. Matúš KUREK 
Cena profesora Jozefa Lacka 2014 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2014 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2014/2015

Porota pracovala v zložení:

 • akad. arch. Štefan Mitro, predseda poroty
 • Ing. arch. Igor Teplan
 • Ing. arch. Ján Kukuľa

Ocenení:

 • Ing. arch. Tomáš VARGA LC 2015
 • Ing. arch. Ľudovít VITKO
 • Ing. arch. Eva ANDRÁŠOVÁ
 • Ing. arch. Tomáš BOROŠ
 • Ing. arch. Martin KOSSUTH
 • Ing. Lenka CSANDOVÁ
Cena profesora Jozefa Lacka 2015 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2015 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2015 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2015 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2015/2016

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Igor Teplan, predseda poroty
 • Ing. arch. Katarína Viskupičová
 • Ing. arch. Ján Kukuľa

Ocenení:

 • Ing. arch. Roman HAJTMANEK LC 2016
 • Ing. arch. Filip PONECHAL
 • Ing. arch. Matúš ANTOLÍK
 • Ing. arch. Alžbeta BARANČÍKOVÁ
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - nominovaníFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2016/2017

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Milan Csanda, predseda poroty
 • Ing. arch. Miloš Pivko
 • Ing. arch. Martin Sakala

Ocenení:

 • Ing. arch. Tatiana KUVA LC 2017
 • Ing. arch. Jana NAGYOVÁ
 • Ing. arch. Martin MIKOVČÁK
 • Ing. Peter SLAMKA
 • Ing. arch. Miloš DIEŽKA
Cena profesora Jozefa Lacka 2017 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2017 - odovzdávanie cienFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2016 - porotaFoto: archív Evy Oravcovej
Cena profesora Jozefa Lacka 2017 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2017 - nominovaníFoto: archív Evy Oravcovej

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2017/2018

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Miloš Pivko, predseda poroty
 • Ing. arch. Ján Kukuľa
 • Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Ocenení:

 • Ing. arch. Marek CEHULA LC 2018
 • Ing. Lukáš KOPIAR, Ing. Ľubomír ŠTULRAJTER
 • Ing. arch. Maroš KOSTELANSKÝ
 • Ing. Lucia MUŠKOVÁ
 • Ing. arch. Katarína SIVÁKOVÁ
 • Mgr. Art. Maroš GREŠ
Cena profesora Jozefa Lacka 2018 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2018 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2018 - porota a prezentácie
Cena profesora Jozefa Lacka 2018 - porota a prezentácie

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2018/2019

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty
 • Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
 • Ing. arch. Eva Teplanová

Ocenení:

 • Ing. arch. Ondrej JURČO LC 2019
 • Ing. arch. Jakub MASNÝ
 • Ing. arch. Nina KÁKOŠOVÁ
 • Ing. arch. Lucia INCZINGEROVÁ
 • Ing. Michal KÁZIK
 • Ing. Martina KALIVODOVÁ
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - nominovaní
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - porota a prezentácie
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - porota a prezentácie
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - odovzdávanie cien
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výstava
Cena profesora Jozefa Lacka 2019 - výstava

 

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2019/2020

Porota pracovala v zložení:

 • Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty
 • Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
 • Ing. arch. Jakub Hanták

Ocenenení

 • Ing. arch. Andrea BUŠOVÁ LC 2020
 • Ing. arch. Ľuboš DOBÓCZI
 • Ing. Michaela VATRAĽOVÁ
 • Ing. Tatiana ŠKVARKOVÁ
 • Ing. arch. Slávka HERTNEKIOVÁ
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota, súťažiaci a prezident SAS
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota, súťažiaci a prezident SAS
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota a súťažiaci
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - online porota a súťažiaci

 

Katalóg k Cene Profesora Jozefa Lacka, ktorý vydalo Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska si môžete prelistovať nižšie:

Za vytrvalú prácu na pozícii tajomníčky ceny a vyčerpávajúci súhrn ďakujeme Eve Oravcovej.

Od roku 2015 sme o výsledkoch Ceny profesora Jozefa Lacka informovali aj na našom portáli. Súhrnné články, s podrobným predstavením laureátov nájdete v súvisiacich:

Poloha na mape

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím