Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. august 2020
1
1998

Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - nominované práce

Predstavenie záverečných prác, nominovaných v celoštátnej súťaži o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku za akademický rok 2019/20.
Cena profesora Jozefa Lacka 2020 - nominované práce

Cena, ktorú Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Fondom výtvarných umení udeľuje od roku 1990 na počesť pamiatky významného predstaviteľa slovenskej modernej architektúry – profesora Jozefa Lacka, vstupuje do jubilejného 30. ročníka. 

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 12 absolventských projektov, (Práce boli odporučené komisiami na obhajobách ako výstupy s najvyššou kvalitou a sú výsledkom interného výberu jednotlivých škôl, fakúlt, respektíve architektonických katedier na ktorých už prebehli školské kolá súťaže) z  ktorých porota vybrala nového laureáta Hlavnej ceny - Ceny profesora Jozefa Lacka a ďalšie odmenené projekty:

FA STU Bratislava 7 prác
KA FU TU Košice 1 práca
KA SvF STU Bratislava 2 práce
FZKI Nitra 2 práce
KA VŠVU Bratislava 0 prác

Výsledky zverejníme v najbližšej dobe. Všetky nominované práce si môžete pozrieť v nasledovnom prehľade  (prezentácia projektu sa zobrazí po kliknutí na obrázok):

 

FA STU Bratislava:

Ing. arch. Ľuboš Dobóczi
Názov diplomovej práce: Post-industriálna renesancia – centrálny polyfunkčný objekt stanice a sieť vertikálnych verejných priestorov v areáli baní Cígeľ
Vedúci diplomovej práce: Štefan Polakovič

Konverzia ústrednej zóny rozsiahleho brownfieldu neďaleko Prievidze. Ľuboš Dobóczi nadväzuje na rozsiahlu "preddiplomovku" vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor. Práca sa zaoberá revitalizáciou ústrednej zóny rozsiahleho brownfieldu. Novou dominantou sa stáva centrálny, multifunkčný objekt stanice, ktorý je prepojený s dôležitými objektmi v areáli prostredníctvom transformovaných dopravníkov. Spleť mestských funkcií, integrovaných do monumentálneho industriálneho priestoru, prepája sieť verejných priestorov a nového plánu krajiny - námestia v budove.

 

Ing. arch. Andrea Bušová
Názov diplomovej práce: Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž
Vedúci diplomovej práce: Pavol Paňák

Diplomová práca vychádza zo zadania súťaže Saint-Gobain Multi-Comfort Student Contest 2020, ktorej úlohou bolo navrhnúť komplexné riešenie mestskej rezidenčno-rekreačnej zóny v post industriálnej oblasti, kedysi najväčšieho priemyselného areálu na svete. Polyfunkčný objekt, ktorý je súčasťou urbanistického návrhu zóny, plní kľúčovú úlohu urbanistického a ideového konceptu návrhu. "...Od utópie ruských konštruktivistov a kolektívnych domov sa táto líniová štruktúra dostala až k súčasným možnostiam prefabrikácie a montáže oceľových konštrukcií. Žeriav ako ich súčasť ich môže stavať, udržovať aj prestavovať (nech je mechanický či robotický). V tomto zmysle je to štruktúra radikálne polyfunkčná a inovujúca: ná/strojovo, konštrukčne aj materiálovo...," píše v posudku oponentka diplomovej práce Monika Mitášová.

 

Ing. arch. Kornélia Lincéniová
Názov diplomovej práce: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava – Petržalka
Vedúci diplomovej práce: Michal Czafík

Modularita priestoru v architektúre aj urbanizme. Polyfunkčný bytový komplex ako súčasť ťažiskového priestoru v južnom cípe centrálnej osi Petržalky. Štúdia spracúva územie v nadväznosti na plánovanú trasu električky, ktoré má potenciál stať sa jedným z možných ťažiskových priestorov bratislavskej mestskej časti.

 

Ing. arch. Ivan Kanich
Názov diplomovej práce: Beckov - Adaptácia a obnova komplexu františkánskeho kláštora pre Centrum novej evanjelizácie
Vedúci diplomovej práce: Andrej Botek

Komplexný pohľad na adaptáciu kláštorného súboru v podhradí Beckova. Ranobarokový komplex, s typickou štvorkrídlovou dispozíciou, má dôležité postavenie v urbanizme historického centra obce – priamo pod skalnatým bralom zrúcaniny hradu .Nová prístavba pojala poslucháreň so samostatným vstupom a menšiu kaplnku. Súčasťou návrhu je zobytnenie pôvodného podkrovia a vytvorenie múzea netopierov, kde je vyčlenený priestor so zvláštnym ochranným režimom. 

 

Ing. arch. Michal Púpava
Názov diplomovej práce: Objekt občianskej vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Alexander Schleicher

Nová budova mestského súdu, v priamom susedstve s novovznikajúcim bratislavským “downtownom”. Atraktívna poloha brownfieldu, v kombinácii s industriálnou minulosťou zóny, vytvára cenný priestor pre dotvorenie identity nového centra mesta. Navrhovaný objekt integruje päť okresných súdov v rámci Bratislavy.

 

Ing. arch. Miroslava Kamenská
Názov diplomovej práce: Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Robert Špaček

Diplomová práca sa zaoberá možnosťou transformácie územia súčasného predstaničného priestoru Hlavnej železničnej stanice v Bratislave v roku 2050, po jej presune do inej polohy v rámci mesta. Návrh nadväzuje na kontext prostredia, zachováva jeho identitu spojenú s históriou železničnej dopravy v meste, avšak prináša do lokality nové formy a funkcie. Hlavným cieľom práce je poukázať na dôležitosť smerovania vývoja budúcnosti stavebných princípov a adaptáciu mestského prostredia v kontexte zmeny klímy.


Ing. arch. Tomáš Rudý
Názov diplomovej práce: Galéria moderného umenia Bratislava, Petržalka
Vedúci diplomovej práce: Vladimír Šimkovič

Centrum umenia na ostrove, južne od dnešnej Petržalky. Prevažná časť galérie je umiestnená v podzemí. Na povrchu sa nachádza len niekoľko kubických objektov, ktoré majú minimum viditeľných stavebných otvorov. Motiváciou bolo dosiahnutie kontrastu medzi dielom človeka a prírody. Kombinácia podzemného priestoru a solitérnych nadzemných objektov umožňuje prístup do galérie z parku (a naopak) na viacerých miestach ostrova. Návrh pracuje s vodným elementom, ktorý obklopuje celú galériu. 

 

KA FU TU Košice:

Ing. arch. Slávka Hertnekiová
Názov diplomovej práce: Košické multi – kulty mestá, miesta a intervencie
Vedúci diplomovej práce: Juraj Koban
Konzultant: Tomáš Boroš

Záverečná práca sa venuje skúmaniu fenoménu sociálneho postavenia. Analyzuje rôzne spoločenské javy sociálnych väzieb, hľadá spôsob pochopenia odlišných kultúr a subkultúr a v architektonickom riešení vyslovuje názor, ktorý ponúka alternatívy zlepšenia súčasného stavu.

 

KA SvF STU Bratislava:

Ing. Michaela Vatraľová
Názov diplomovej práce: Konverzia raketovej základne, Bratislava
Vedúci diplomovej práce: Pavol Paňák

Návštevnícke centrum v areáli bývalej základne protileteckej obrany na Devínskej Kobyle. Architektonický koncept je založený na adaptácii vojenských objektov pre vzdelávacie, rekreačné a kultúrne funkcie a ich začlenení do kontextu prírodnej rezervácie.

 

Ing. Dominika Húdoková
Názov diplomovej práce: Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zóny
Vedúci diplomovej práce: Michal Bogár

Bývalá priemyselná zóna v meste Partizánske, ktorá bola vybudovaná ako súčasť baťových závodov, je dnes z veľkej časti nevyužívaná, čo ohrozuje zachovanie jej architektonickej substancie. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie koncepcie obnovy fragmentu industriálnej zóny a opätovné zapojenie dedičstva modernej architektúry do každodenného života mesta. Polyfunkčný bytový dom, spolu s priľahlý verejným priestranstvom, má slúžiť navrhovanej novej mestskej štvrti.

 

FZKI Nitra:

Ing. Paula Hoppanová
Názov diplomovej práce: Mestský park vo Vrábľoch
Vedúca diplomovej práce: Denisa Halajová

Návrh sadovnícko-architektonického riešenia mestského parku. Jednou z priorít je vytvorenie “živého” priestoru, prispôsobeného pre kultúrne a rekreačné vyžitie v urbanizovanom prostredí. Návrh poukazuje na vhodné využitie a členenie / zónovanie parku, ktoré je prispôsobené širokej škále vekových skupín. 

 

Ing. Tatiana Škvarková
Názov diplomovej práce: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Vedúci diplomovej práce: Ivan Čitáry

Nová infraštruktúra v obci Domaníky, ako súčasť cyklotrás regiónu Hont. Cieľom diplomovej práce je nájsť adekvátne možnosti pre športové a rekreačné aktivity vo vidieckom prostredí - pre obyvateľov vybranej obce ale aj pre návštevníkov, turistov a cykloturistov. Analýzy vo vytipovanej obci Domaníky viedli k návrhu, ktorý využíva prvky tradičnej architektúry. Riešené územie sa zaraďuje do systému cyklotrás regiónu Hont, s názvom cyklotrasa Hore Hontom dole Hontom.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím