Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. september 2023
1
780

Mestská hra - Areál TUKE: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka

Skúmanie súčasných nástrojov pri tvorbe priestorov.
Mestská hra - Areál TUKE: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka
Autori: Ing. arch. Petra BajusováSpolupráca: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. (vedúci práce)Návrh: 2023 - 2023Adresa: SlovenskoPublikované: 15. október 2023

Tak ako každý rok, aj tentokrát  počas septembra a októbra predstavíme najlepšie projekty, nominované v rámci celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku - Ceny profesora Jozefa Lacka.

Jednotlivé školy (Katedry architektúry) nominovali tohto roku do súťaže spolu 14 absolventských projektov:

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave - 6
Katedra architektúry SvF STU v Bratislave - 1
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre - 2
Fakulta umení TU v Košiciach - 3
Katedra architektúry VŠVU v Bratislave - 2

Dnes priblížime prácu, ktorá vznikla na pôde Fakulty umení TU v Košiciach pod vedením Juraja Kobana. Cieľom diplomovej práce Petry Bajusovej je oboznámiť čitateľa s teóriou mestských hier a na základe analýzy vypracovať návrh hry aplikovanej na vybranom území - v areáli Technickej univerzity v Košiciach. 

"Práca vznikala v tzv. otvorenom ateliéri a zapojila sa do európskeho projektu UIA so zameraním na získavanie dát, ich spracovanie a prípravu výstupov pre rozhodovacie procesy samospráv. V rámci projektu boli vytypované štyri základné územia, kde jedným z nich bol aj areál Technickej univerzity. V rámci semestrálnych prác a aj klauzúrnych podtém otvoreného ateliéru boli rozpracované mnohé územia mesta s cieľom aktivistickej intervencie do priestoru.

Diplomová práca Mestská hra /Urban Game/ však išla nad rámec bežného navrhovania a hľadala súčasné nástroje pri tvorbe priestorov. Neuveriteľná šírka záberu, ktorá v zimnom semestri začala vytvorením stolovej hry, pomocou ktorej verejnosť vie definovať svoje požiadavky na priestor, cez rozmiestnenia množstva QR kódov, vyzývajúcich študentov o zapojenia sa do hry, vytvorenie prostredia na komunikačných prostrediach pre vedenie diskusie s verejnosťou vo virtuálnom priestore, s podaním ich slovného popisu navrhovaných zmien umelej inteligencii vo viacerých jej aplikáciách, spätná komunikácia s účastníkmi, čo si myslí UI o ich zadefinovaní s prosbou aby to doplnili, prípadne spripomienkovali.

Ďalšou aktivitou bola priama konfrontácia s názorom študentov s v reálnom priestore v priebehu takmer celého týždňa a práca vyvrcholila realizáciou pavilónu využijúc nevyužité materiály, ktoré boli pod ideou Shigeru Bana pripravené pre vytvorenie prechodného pobytu značného nárastu migrácie spôsobenej vojnou na Ukrajine v prvých mesiacoch. Šírka záberu tohto gamingu v prospech územného plánovania a rozhodovacích procesov autorít, vie byť výborným pomocníkom pri tvoriacom sa novom Územnom pláne Košíc.

Práca vykazuje už črty doktorandskej práce. Nemala ambíciu vytvoriť na záver svoj vlastný názor na riešený priestor, čo môže byť výčitkou, alebo naopak pochvalou. Nie je nevyhnutné predkladať vizuálne obrázky predstáv architektov z intervencií a mestských zásahov, dôležité je však vždy vytvoriť platformu o komunikácii riešených výziev s hlavným cieľom pripraviť pôdu pre ich realizáciu. A to je primárnym cieľom diplomovej práce - Mestská Hra. Pre areál TUKE sme zvolili slogan Miesto, kde sa stretnete z budúcnosťou a pre úlohu Fakulty umení TUKE slogan - FU TU Otvára Okná do tejto budúcnosti. Diplomová práca vrchovate naplnila tieto ciele a ciele európskeho grantu UIA....," píše v posudku vedúci práce Juraj Koban.

 

Anotácia

Mestské hry sú efektívnym nástrojom, s ktorým môže pracovať mesto ako aj urbanisti a architekti ašpirujúci na väčšiu inkluzívnosť v procesoch plánovania, ale aj v snahe o lepšiu informovanosť, vzdelanosť či angažovanosť verejnosti. Hra, vďaka svojej neinštrumentálnej a zábavnej povahe ponúka únik z každodennej reality a je vhodnou voľbou v prostredí mesta, kde si nachádza svoje publikum medzi hráčmi všetkých vekových kategórií. Vďaka neustále sa vyvíjajúcej technológii sa menia aj podoby mestskej hry, ktorá okamžite reaguje na nové trendy a technologické výdobytky. Rozšírená realita pridala mestu novú vrstvu a v spojení s GPS signálom ponúka široké spektrum možností pre vývoj mestských hier. Rovnako sľubná sa ukazuje byť aj stratégia s názvom gamifikácia, ktorá herné prvky aplikuje do neherných kontextov, vďaka čomu obohacuje aj nepríťažlivé sféry denno denného života. Cieľom tejto práce je čitateľa oboznámiť s teóriou mestských hier a na základe analýzy vypracovať návrh hry aplikovanej na vybranom území - v areáli Technickej univerzity v Košiciach. Hra je označená ako TUKE CAMPUS GAME a prebieha v dvoch fázach, pričom každá fáza reaguje na iný čiastkový cieľ.

 

Portfólio

 

Galéria

 

Portfólio vo formáte PDF

Ing. arch. Petra Bajusová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím