Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. august 2017
0
1390

Miletičova - Záhradnícka ulica, Bratislava - študentská práca

Študentská práca z fakulty architektúry STU, ktorá získala odmenu v súťaži o Cenu profesora Emanuela Hrušku 2017 za najlepšiu urbanistickú seminárnu prácu.
Miletičova - Záhradnícka ulica, Bratislava - študentská práca
Autori: Bc. Ladislav Ladacsi, Bc. Monika LeškováNávrh: 2017 - 2017Adresa: Miletičova , Bratislava, SlovenskoPublikované: 1. august 2017

Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Záhradnícku ulicu dlhodobo vnímame ako hlavný dopravný ťah, ktorý spája Staré mesto s prevažne obytnou zástavbou mestskej časti Ružinov. Ide o veľmi frekventovanú lokalitu, zaťaženú nielen automobilovou dopravou, ale aj peším ťahom. Hlavným bodom záujmu pri návrhu sa stáva kríženie Záhradníckej a Miletičovej ulice. Na križovatke týchto dvoch ulíc sa nachádza rozsiahly verejný priestor, ktorý je obklopený kostolom, mestským parkom, trhoviskom, a bohatou občianskou vybavenosťou. V súčasnosti je však kvalita verejných priestorov nevyhovujúca. Verejné priestory si žiadajú renováciu resp. revitalizáciu, nové stvárnenie, efektívnejšie funkčné využitie a v neposlednom rade zásadné riešenie problémov so statickou dopravou. Ďalším hlavným bodom záujmu sa stalo kríženie Záhradníckej a Bajkalskej ulice, kde sa nachádza silný dopravný uzol, ktorý istým spôsobom pôsobí ako bariéra medzi Štrkoveckým jazerom a jeho okolím. V tejto lokalite bolo nutné dotvoriť nedopovedanú urbanistickú štruktúru a vyriešiť priame prepojenie jednotlivých častí križovatky.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Problémový výkres
Problémový výkres
Analýzy pôvodného stavu
Analýzy pôvodného stavu
Swot analýza
Swot analýza

Pri samotnom urbanistickom návrhu bolo naším hlavným zámerom vytvoriť nové spoločenské body záujmu a to hlavne formou obnovenia verejných priestorov a vytvorenia novej rekreačnej časti v tesnej náväznosti na Štrkovecké jazero. Taktiež zabezpečiť chýbajúce kultúrne a spoločenské potreby pre obyvateľov Ružinova a v neposlednom rade vytvorenie nových obytných a administratívnych komplexov s nadzemným a podzemným parkovaním.

Koncept
Koncept

Trhovisko Miletičova - je najväčšie otvorené trhovisko v rámci hlavného mesta a taktiež v rámci Slovenska. V priebehu týždňa a najmä počas víkendov je trhovisko hlavným bodom záujmu obyvateľov nielen Bratislavy ale aj priľahlých miest. Má nepopierateľný ekonomický ako aj kultúrny význam. Má potenciál na rozvoj, možno ho zväčšiť a pripojiť k nemu aj priľahlý park. Trhovisko je v súčasnosti miestom zastaralých stánkov a prístreškov bez formy a zásahu zhora (architekt), bez zelene, obkolesené nadzemným parkoviskom a nekoncepčnými budovami. V návrhu sme však mali možnosť tento stav zmeniť, a tak sme vytvorili trhovisko z prírodných materiálov, rozsiahle, koncepčne usporiadané a prestrešené tak, aby bolo prístupné za každého počasia. Hlavným cieľom však bolo zachovanie charakteru trhoviska tak, ako ho každý z nás pozná. Taktiež sme vyriešili problém so statickou dopravou, ktorú sme situovali do podzemného parkoviska, aby každý návštevník mal možnosť zaparkovať v tesnej blízkosti bez nutnosti hľadanie voľného parkovacieho miesta.

V ďalšom kroku sme sa zamerali na lokalitu kríženia Záhradníckej a Bajkalskej ulice. Pri súčasnom trende nárastu počtu automobilov v mestách sa táto križovatka stáva doslova nebezpečným miestom, a to hlavne počas dopravnej špičky. Preto sa v návrhu zameriavame na fakt, ako odkloniť chodcov od hlavných dopravných tepien. Cieľom je bezpečnosť chodcov pri prechode spomínanou križovatkou. V návrhu sme vytvorili pešie lávky, ktoré navzájom prepájajú všetky strany križovatky. Súčasťou peších lávok budú aj cyklotrasy. Atraktívnosť lokality zvyšujeme najmä oddychovými, športovými a kultúrnymi zónami pre deti a dospelých v rámci zelených ostrovčekov križovatky. Týmto návrhom priamo prepájame jednotlivé časti strán, ktoré úmerne nadväzujú na rekreačnú zónu Štrkoveckého jazera. Prvá zóna slúži ako oddychová, s exteriérovou výstavou. Cez lávku je možné prejsť do ďalšej zóny, kde je vytvorené lanové centrum. Na opačnej strane križovatky je situovaný skate park a lezecké steny.

Hlavné mesto a mestská časť Ružinov, podobne ako iné mestské časti, trpí problémom zahusťovania a zvyšovania počtu zástavby, pričom všetky novostavby trápi problém nevyužitých priestorov. Nový návrh má možnosť zvýšiť hodnotu životného prostredia, a zvýšiť tak komfort jej obyvateľov. Návrhy môžu slúžiť aj ako podklad pre doplnky územného plánu zóny. Podľa návrhov územie pokračuje v procese vzniku a rozvoja vnútromestského zmiešaného územia s vyváženým pomerom bývania, práce, kultúry a odpočinku. Tieto faktory vo veľkej miere ovplyvňujú mestskú kvalitu bývania a života v ňom. Tradície, charakter zástavby, ochrana pamiatok pri výstavbe zóny, ako aj snaha podchytiť historické stopy a zvyšky pôvodného pôdorysu mesta a zachovať jestvujúce budovy vytvárajúce charakter štvrte.

Vizualizácie:

Podklady: Ladislav Ladacsi, Monika Lešková

Poloha diela

Bc. Ladislav Ladacsi
Bc. Monika Lešková
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím