Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2018
0
1072

Záhorská Bystrica, lokalita Ivance - študentská práca

Semestrálna práca ocenená v rámci Ceny profesora Emanuela Hrušku za najlepší projekt v oblasti urbanistickej tvorby.
Záhorská Bystrica, lokalita Ivance - študentská práca
Autori: Kristián Ján Vidiš, Andrej VojtkoSpolupráca: Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček (Vedúci práce)Plocha pozemku: 11,9 haZastavaná plocha: 16 800 m2Návrh: 2017 - 2017Adresa: Bratislava - Záhorská Bytsrica, SlovenskoPublikované: 7. júl 2018

Zadanie

V spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Záhorská Bystrica, bola ako jedna z lokalít vhodných pre obytnú výstavbu vytypovaná lokalita Ivance ležiaca v severozápadnej časti Záhorskej Bystrice. Riešené územie je vymedzené na východe cestou Bratislava-Stupava, na západe biokoridorom. Z juhu ho ohraničuje pôvodná historická zástavba, na severe orná pôda. Záhorská Bystrica ako Bratislavská mestská časť "vidieckeho" charakteru je jednou z oblastí zasiahnutých procesom suburbanizácie, pričom aj v budúcnosti sa predpokladá ďalší nárast obyvateľstva. Téma ateliéru tak priamo reaguje na reálnu situáciu, pričom si za cieľ kladie hľadanie možností nového prístupu ku koncepcii riešenia bývania na vidieku, ktorý bude spĺňať v čo najväčšej miere súčasné princípy udržateľnosti (životaschopná, ekologicky a ekonomicky efektívna zástavba). Urbanistická koncepcia riešeného územia predpokladá návrh malopodlažnej bytovej výstavby (rodinných a bytových domov do 4 NP), vrátane základnej občianskej vybavenosti.

Riešené územie
Riešené územie

Koncept

Našou úlohou bolo vytvoriť ekologický koncept a návrh pre výstavbu novej časti obce Záhorská Bystrica. Pri návrhu daného územia sme sa rozhodli vyčleniť okruh ľudí pre ktorých, by bolo naše riešenie určené. Ako cieľovú skupinu sme si prednostne vybrali mladých ľudí, ktorí nepotrebujú veľké záhrady či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. Na základe hodnotenia analyzovaného územia sme dospeli k názoru, že daný priestor nemá priaznivé aspekty, ktorými by vynikal a bol vhodný  ako príjemné bývanie pre ľudí. Preto naša myšlienka bola veľmi jasná. Vytvoriť priaznivé lukratívne prostredie a dať územiu bonusy, ktoré by dané územie samo predalo. Našou ideou bolo vytvoriť prednostne komunitné bývanie, ktoré ponúka obyvateľom prežitie spoločných pocitov, vytvorenie spoločných zážitkov a možnosť trávenia času na spoločných piknikoch, skupinových hrách, pozeraní filmov v letnom amfiteátri či spoločných oslavách.

Našou hlavnou myšlienkou bolo využiť potok Marianka, ktorý predstavuje veľmi príjemný aspekt bývania pri vode. Potok preteká cez stred obce Záhorská Bystrica, ale tento príjemný prvok je potlačený, či už vedením potoka pod zemou alebo odklonením od obce. Náš návrh sa opiera najmä o odklonenie jestvujúceho koryta potoku a vytvorenie nového, prechádzajúceho cez riešené územie. Vytvorili sme rôzne zátoky a nábrežia, ktoré predstavujú priestor pre život ľudí a umožňujú kontakt ľudí s vodou. Rieka sa stala hlavným jadrom celého nášho návrhu, ktorý sme využili na vytvorenie biokoridoru pre koncepciu bývania. Ďalším našim návrhom na zatraktívnenie prostredia bolo začlenenie vzrastlej zelene, ktorá by sa voľne "predierala" pomedzi komunitné bývanie.

Z hľadiska bývania sme vytvorili jeden modul 10x10x3 m (š x d x v), s ktorým sme ďaľej pracovali. Objekty obklopujú koryto potoka, pri ktorom sa odohráva všetok život.

Ekológia

Z ekologického hľadiska sme sa v našej koncepcií snažili zamerať na podľa nás najdôležitejšie ekologické problémy: recyklácia vody, slnečná energia, odpadové hospodárstvo a doprava.

Téma voda - V tejto téme sa náš návrh zameral najmä na odvádzanie povrchovej vody, zadržiavanie dažďovej vody, jej opätovné využitie pre závlahu, v domácnosti alebo pri požiari. Využili sme retenčné nádrže, drenáž pre odvod vody kvôli erózii pôdy a taktiež koreňové čističky. Pri prebytku vody sme zabezpečili, aby sa hladina vylievala do potoka.

Téma slnečnej energie -  Snažili sme sa orientovať fasády v čo najväčšej miere na južnú stranu, čo nám umožnilo využiť zasklené steny, tienenie stromami a znížiť tak náklady na bývanie. Využili sme solárne záhrady na strechách budov.

Téma odpadu - Zamýšľali sme sa nad spoločným triedením odpadu zameraného na oceľ, sklo, plast, papier, ale najmä na bioodpad, ktorý by sa zbieral a využíval na hospodársku činnosť či už jednotlivo v malých záhradkách alebo na podporenie hospodárstva v obci domácim hnojivom.

Téma doprava - Jedným z problémov obce je statická doprava, ktorá "pohlcuje" chodníky. V návrhu sme sa snažili začleniť satelitné parkoviská, ktoré zabezpečia dostatok parkovacích priestorov pre ľudí a zároveň odfiltrujú dopravu z centra diania. Vpúšťanie dopravy do nášho návrhu sme sa snažili eliminovať a sprístupniť ju len pre ľudí žijúcich v našom urbánnom koncepte.

Podklady: Kristián Ján Vidiš, Andrej Vojtko

Poloha diela

Kristián Ján Vidiš
Andrej Vojtko
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím