Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. december 2022
1
1271

Krajinná architektúra - profesia pre súčasné výzvy a udržateľnejšiu budúcnosť

Prečo sú krajinní architekti nezastupiteľnými partnermi pre tvorbu lepšie fungujúceho a udržateľnejšieho prostredia?
Krajinná architektúra - profesia pre súčasné výzvy a udržateľnejšiu budúcnosť

Text autorizovaného krajinného architekta Doc. Ing. Attilu Tótha, PhD., ktorý je zároveň delegátom IFLA Europe a vedúcim Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, definuje východiská a kontext pre sériu článkov, venovaných tvorbe slovenských krajinných architektov.

Úvodný príspevok ponúka krátky historický exkurz a vyústi do definície profesie a jej oblasti pôsobnosti, resp. činností krajinných architektov.
 

Text: Doc. Ing. Attila Tóth, PhD.

Súčasná spoločnosť čelí klimatickej kríze, dlhotrvajúcim suchám, prívalovým zrážkam, tepelným ostrovom v mestách, úbytku biodiverzity v krajine, neudržateľnému obhospodarovaniu pôdy, dynamickej urbanizácii, expanzívnej suburbanizácii a ďalším globálnym a lokálnym výzvam. K holistickému systému, akým je krajina, sa pristupuje cez rezorty, medzi ktorými sú nakreslené hrubé pomyselné čiary. Absentuje komplexný prístup k plánovaniu a tvorbe krajiny a jej zelenej infraštruktúry. V plánovaní a rozvoji územia sú krajina a jej prírodné systémy na okraji záujmu. Pozemkové úpravy tlačíme pred sebou už vyše tri desaťročia. Tam, kde sa uskutočnili, potiahla príroda a krajina za kratší koniec a premrhala sa príležitosť na „ozdravenie“ a sfunkčnenie krajiny.

Napriek vyššie uvedeným problémom, žijeme v dobe, ktorá prináša nové výzvy a príležitosti. Európska únia investuje a bude investovať do obnovy zelenej infraštruktúry, zelenších miest a poľnohospodárskej krajiny, prírode blízkych riešení a rozvoja kreatívneho priemyslu. Komplexnosť problémov a výziev si vyžaduje holistický a interdisciplinárny prístup. Krajinná architektúra je profesiou, ktorá je vo svojej podstate holistická a má interdisciplinárny charakter. Krajinní architekti majú potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby boli členmi medziodborových tímov a koordinovali ich činnosť. Tento článok ponúka krátky historický exkurz do profesie, ktorá je označovaná aj ako „profesia pre lepšiu budúcnosť“. Prináša prehľad o oblasti pôsobnosti krajinných architektov v zmysle medzinárodných definícii a slovenskej legislatívy. Dáva odpoveď na otázku, prečo sú krajinní architekti nevyhnutnými odborníkmi a partnermi pre tvorbu lepšie fungujúcej, zelenšej, zdravšej a udržateľnejšej krajiny - nielen v mestách a obciach, ale aj za ich hranicami.

Obrázok 1:  Mestská zeleň Košice / autori: Ateliér Dobrucká s.r.o., Ing. Anna Dobrucká PhD., Ing. Eva Vyrosteková, krajinné architektky / Urbanisticko-krajinárska štúdia (Výkres návrh štruktúry vegetačného krytu): 2013-2014 / O diele: Krajinná architektúra rieši zeleň aj na úrovni komplexných urbanistických systémov a štruktúr v podobe urbánnej zelenej infraštruktúry. Urbanisticko-krajinárska štúdia mestskej zelene v Košiciach bola vypracovaná ako územnoplánovací podklad. V súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie pre potreby územného plánovania. Cieľom je definovať potenciál pre tvorbu udržateľného mesta a navrhnúť opatrenia smerujúce k riešeniu klimatickej a environmentálnej krízy, čoho nevyhnutným predpokladom je funkčný systém mestskej zelenej infraštruktúry.
Obrázok 1:  Mestská zeleň Košice / autori: Ateliér Dobrucká s.r.o., Ing. Anna Dobrucká PhD., Ing. Eva Vyrosteková, krajinné architektky / Urbanisticko-krajinárska štúdia (Výkres návrh štruktúry vegetačného krytu): 2013-2014 / O diele: Krajinná architektúra rieši zeleň aj na úrovni komplexných urbanistických systémov a štruktúr v podobe urbánnej zelenej infraštruktúry. Urbanisticko-krajinárska štúdia mestskej zelene v Košiciach bola vypracovaná ako územnoplánovací podklad. V súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie pre potreby územného plánovania. Cieľom je definovať potenciál pre tvorbu udržateľného mesta a navrhnúť opatrenia smerujúce k riešeniu klimatickej a environmentálnej krízy, čoho nevyhnutným predpokladom je funkčný systém mestskej zelenej infraštruktúry.Obrázok: Anna Dobrucká, 2014

Krajinná architektúra ako profesia stojí na prieniku umeleckých, prírodných, technických a sociálnych disciplín. V európskom kultúrnom priestore pramení z tradičného záhradného umenia, ktorého korene siahajú až do stredomorskej antickej kultúry. Silné základy profesie položilo talianske renesančné, francúzske barokové a anglické prírodno-krajinárske záhradné umenie, ktoré prirodzene vyústili do samobytnej profesie označovanej už od prvej polovice 19. storočia ako krajinná architektúra (z anglického originálu Landscape Architecture). Táto profesia dosiahla významné míľniky počas 20. storočia a do 21. storočia vstúpila ako medzinárodne uznávané a jasne vyprofilované povolanie s kompetenciami pre hodnotenie, plánovanie a tvorbu krajiny v rôznych priestorových kontextoch a mierkach.

Obrázok 2: Park Hliník Nové Zámky / autori: doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ing. Tomáš Pavelka, Ing. Eva Wernerová, krajinní architekti / štúdia: 2019, projekt: 2020, realizácia: 2020-trvá / O diele: Nový mestský park v okrajovej časti mesta Nové Zámky bol založený na ploche nevyužívanej mestskej zelene o rozlohe ca. 3 ha. Zaujímavosťou parku sú lúčne pásy a plochy s rôznymi zmesami trávno-bylinných spoločenstiev o rozlohe približne 1 ha., ktoré sú štylizovaným odkazom na lokálnu históriu a identitu miesta. Lúky príjemne kontrastujú s častejšie koseným parkovým trávnikom, zvyšujú lokálnu biodiverzitu a v letnom období zatraktívňujú park svojím kvitnutím. Charakteristickým prvkom parku je výrazný geometrizovaný meandrujúci parkový chodník vedúci stredom parku, podčiarknutý parkovým osvetlením. Do parku bolo vysadených vyše 120 nových stromov a vyše 100 nových krov. Nový mobiliár (lavičky a lehátka) láka návštevníkov na posedenie a oddych v prírode blízkom prostredí
Obrázok 2: Park Hliník Nové Zámky / autori: doc. Ing. Attila Tóth, PhD., Ing. Tomáš Pavelka, Ing. Eva Wernerová, krajinní architekti / štúdia: 2019, projekt: 2020, realizácia: 2020-trvá / O diele: Nový mestský park v okrajovej časti mesta Nové Zámky bol založený na ploche nevyužívanej mestskej zelene o rozlohe ca. 3 ha. Zaujímavosťou parku sú lúčne pásy a plochy s rôznymi zmesami trávno-bylinných spoločenstiev o rozlohe približne 1 ha., ktoré sú štylizovaným odkazom na lokálnu históriu a identitu miesta. Lúky príjemne kontrastujú s častejšie koseným parkovým trávnikom, zvyšujú lokálnu biodiverzitu a v letnom období zatraktívňujú park svojím kvitnutím. Charakteristickým prvkom parku je výrazný geometrizovaný meandrujúci parkový chodník vedúci stredom parku, podčiarknutý parkovým osvetlením. Do parku bolo vysadených vyše 120 nových stromov a vyše 100 nových krov. Nový mobiliár (lavičky a lehátka) láka návštevníkov na posedenie a oddych v prírode blízkom prostredí Foto: Attila Tóth, 2022

Krajinno-architektonické vzdelávanie v Európe má dnes už vyše 100-ročnú tradíciu prameniacu v Nórsku. V česko-slovenskom priestore sa postupne vyprofilovala v druhej polovici 20. storočia, stavajúc na základoch tradičných rakúsko-uhorských poľnohospodárskych a záhradníckych škôl a vyvíjajúc sa ako samostatná sadovnícko-krajinárska škola v Lednici na Morave. Významnú úlohu vo vývoji profesie v našom kultúrnom priestore zohrala aj urbanisticko-architektonická škola v Prahe a Bratislave, až sa napokon v poslednej dekáde 20. storočia ustálil názov profesie „krajinný architekt“ (Slovensko), resp. krajinářský architekt (Česko). V súčasnosti je možné študovať krajinnú architektúru v Nitre (SPU), Lednici (MENDELU), Prahe (ČZU a ČVUT) a iných európskych krajinách. Školy krajinnej architektúry sa združujú v Európskej rade škôl krajinnej architektúry (ECLAS), so sídlom v Holandsku.

Obrázok 3: Park Jama Bratislava / autori: Ing. Mgr. art. Daniel Šubín, Ing. arch. Martin Berežný, Ing.  arch. Katarína Boháčová, PhD., architekti a Ing. Eugen Lipka, krajinný architekt / štúdia: 2014, projekt: 2015-2016, realizácia: 2017 / O diele: Jama vznikla na ploche 17 655 m2 na Kalinčiakovej ulici v Bratislave ako jeden z najväčších projektov zelených priestranstiev mesta za posledné desaťročia. Ide o pilotný projekt riešiaci bilanciu zrážkových vôd a vodozádržné opatrenia v mestskej krajine. Myšlienka parku vzišla z architektonickej súťaže, ktorá riešila využitie schátraného cyklistického areálu. Architekti postavili koncept parku na zachovaní typického oválu. Vstup do parku z Kalinčiakovej ulice umocňuje vyhliadkové mólo. Ideový koncept parku je postavený na dvoch úrovniach, s rôznym funkčným využitím - horná „mestská“ etáž je rýchla, dynamická a slúži na aktívny šport. Je typická pravidelným rastrom stromov a upravenými trávnikmi. Dolná „prírodná“ etáž je pomalá a pokojná, vegetáciou divoká a slúži na prechádzky a relax v rôznych zákutiach parku. Je špecifická organickým tvarovaním chodníkov rámujúcimi kruhové zelené ostrovčeky a odrastenú zeleň. Svah oválu je porastený spoločenstvom extenzívnych bylín a tráv. Jama je obľúbeným priestorom pre šport a aktívne trávenie voľného času. V roku 2019 bolo toto dielo nominované v súťaži CE-ZA-AR v kategórii Exteriér
Obrázok 3: Park Jama Bratislava / autori: Ing. Mgr. art. Daniel Šubín, Ing. arch. Martin Berežný, Ing.  arch. Katarína Boháčová, PhD., architekti a Ing. Eugen Lipka, krajinný architekt / štúdia: 2014, projekt: 2015-2016, realizácia: 2017 / O diele: Jama vznikla na ploche 17 655 m2 na Kalinčiakovej ulici v Bratislave ako jeden z najväčších projektov zelených priestranstiev mesta za posledné desaťročia. Ide o pilotný projekt riešiaci bilanciu zrážkových vôd a vodozádržné opatrenia v mestskej krajine. Myšlienka parku vzišla z architektonickej súťaže, ktorá riešila využitie schátraného cyklistického areálu. Architekti postavili koncept parku na zachovaní typického oválu. Vstup do parku z Kalinčiakovej ulice umocňuje vyhliadkové mólo. Ideový koncept parku je postavený na dvoch úrovniach, s rôznym funkčným využitím - horná „mestská“ etáž je rýchla, dynamická a slúži na aktívny šport. Je typická pravidelným rastrom stromov a upravenými trávnikmi. Dolná „prírodná“ etáž je pomalá a pokojná, vegetáciou divoká a slúži na prechádzky a relax v rôznych zákutiach parku. Je špecifická organickým tvarovaním chodníkov rámujúcimi kruhové zelené ostrovčeky a odrastenú zeleň. Svah oválu je porastený spoločenstvom extenzívnych bylín a tráv. Jama je obľúbeným priestorom pre šport a aktívne trávenie voľného času. V roku 2019 bolo toto dielo nominované v súťaži CE-ZA-AR v kategórii Exteriér Foto: Eugen Lipka, 2020

Aktuálna Medzinárodná štandardná klasifikácia povolaní (ISCO/08) radí krajinných architektov do kategórie vedeckých a inžinierskych profesionálov, v skupine architektov, plánovačov, geodetov a dizajnérov. Podľa jej definície „krajinní architekti plánujú a navrhujú krajinu a otvorené priestory pre projekty parkov, škôl, inštitúcií, ciest, exteriérov komerčných, priemyselných a rezidenčných lokalít, plánujú a monitorujú ich výstavbu, údržbu a obnovu.“ Na základe definície ISCO/08 sa Medzinárodná federácia krajinných architektov (IFLA), vrátane jej európskeho regiónu (IFLA Europe) uzniesla na jeseň roku 2020 na nasledujúcej definícii povolania:

„Krajinní architekti plánujú, navrhujú a spravujú prírodné a zastavané prostredie, pričom uplatňujú estetické a vedecké princípy na riešenie ekologickej udržateľnosti, kvality a zdravia krajiny, kolektívnej pamäti, dedičstva a kultúry a územnej spravodlivosti. Vedením a koordináciou iných disciplín sa krajinní architekti zaoberajú interakciami medzi prírodnými a kultúrnymi ekosystémami, ako sú adaptácia na klimatickú zmenu a zmierňovanie jej dopadov, stabilita ekosystémov, sociálno-ekonomické zlepšenia, komunitné zdravie a blaho, s cieľom vytvárať miesta, ktoré vedú k sociálnemu a ekonomickému blahobytu.“

Obrázok 4: Park svätého Juraja v Trnovom / autori: Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Terézia Venglarčíková, Darinka Funtíková, krajinní architekti / projekt: 2019, realizácia (1. fáza): 2022 / O diele: Park postupne vzniká na pôvodne poľnohospodársky využívanom území, v blízkosti dreveného kostolíka svätého Juraja. Kultiváciu územia, na ktorom sa nachádzali aj čierne skládky, iniciovalo miestne občianske združenie. Autori v spolupráci s architektom Krajčom vytvorili koncept s ekologickým prístupom, ktorý citlivo integruje jednotlivé funkčné prvky do prostredia, rešpektujúc architektonickú dominantu kostola. Prírodný charakter územia umocňujú prirodzené mokrade, ktoré návštevník môže zažiť počas prechádzky po drevenom chodníku. Architektonickou zaujímavosťou priestoru je pódium „zarezané“ do svahu. Detskú fantáziu pri hrách rozvíjajú prútené prvky a kmene starých stromov. Do vegetačných úprav sú zakomponované pôvodné druhy drevín a bylín
Obrázok 4: Park svätého Juraja v Trnovom / autori: Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Terézia Venglarčíková, Darinka Funtíková, krajinní architekti / projekt: 2019, realizácia (1. fáza): 2022 / O diele: Park postupne vzniká na pôvodne poľnohospodársky využívanom území, v blízkosti dreveného kostolíka svätého Juraja. Kultiváciu územia, na ktorom sa nachádzali aj čierne skládky, iniciovalo miestne občianske združenie. Autori v spolupráci s architektom Krajčom vytvorili koncept s ekologickým prístupom, ktorý citlivo integruje jednotlivé funkčné prvky do prostredia, rešpektujúc architektonickú dominantu kostola. Prírodný charakter územia umocňujú prirodzené mokrade, ktoré návštevník môže zažiť počas prechádzky po drevenom chodníku. Architektonickou zaujímavosťou priestoru je pódium „zarezané“ do svahu. Detskú fantáziu pri hrách rozvíjajú prútené prvky a kmene starých stromov. Do vegetačných úprav sú zakomponované pôvodné druhy drevín a bylínFoto: Mesto Žilina, 2022

V profesii krajinná architektúra sa vyvážene snúbi dizajn, umenie, chápanie prírodných procesov, znalosť historických a spoločenských súvislostí a technické kompetencie. Je profesiou budúcnosti, ktorá skvalitňuje život komunít a vytvára bezpečné, prívetivé a udržateľné prostredie pre súčasné i budúce generácie. Krajinní architekti tvoria najmä exteriérové priestory a to tak v urbanizovanej, ako i otvorenej krajine a svojou tvorbou prepájajú človeka s prírodou. Ich činnosti sú rozsiahle a rozmanité, tak z pohľadu charakteru činnosti, ako aj mierky – od plánovania a správy veľkých krajinných celkov, cez riešení námestí, parkov a ulíc, až po súkromné záhrady.

Obrázok 5: Verejný priestor medzi školami v meste Červený Kostelec / autori: 2021 architekti – Ing. arch. Peter Lényi a kolektív, Laboratórium architektúry krajiny – Ing. Michal Marcinov a Zuzana Antolíková / návrh: 2016-2020, realizácia: 2021-2022 / O diele: Priestranstvo medzi školami je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Červeného Kostelca. Jeho revitalizácia je výsledkom spolupráce slovenských architektov a krajinných architektov, ktorých idea uspela v súťaži návrhov v roku 2016. Autorská ambícia sa sústredila na niekoľko bodov lokality, pričom sa snažili podporiť existujúce kvality prostredia. Na ploche 8 700 m2 vznikol multifunkčný priestor medzi školami, ktorý reaguje na funkcie okolitých budov, integruje pietne miesto pamätníka a v podobe pavilónu navracia miestu vybavenosť kultivovanou formou.
Obrázok 5: Verejný priestor medzi školami v meste Červený Kostelec / autori: 2021 architekti – Ing. arch. Peter Lényi a kolektív, Laboratórium architektúry krajiny – Ing. Michal Marcinov a Zuzana Antolíková / návrh: 2016-2020, realizácia: 2021-2022 / O diele: Priestranstvo medzi školami je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Červeného Kostelca. Jeho revitalizácia je výsledkom spolupráce slovenských architektov a krajinných architektov, ktorých idea uspela v súťaži návrhov v roku 2016. Autorská ambícia sa sústredila na niekoľko bodov lokality, pričom sa snažili podporiť existujúce kvality prostredia. Na ploche 8 700 m2 vznikol multifunkčný priestor medzi školami, ktorý reaguje na funkcie okolitých budov, integruje pietne miesto pamätníka a v podobe pavilónu navracia miestu vybavenosť kultivovanou formou. Foto: Matej Hakár, 2022

Komplexne a holisticky pristupujú ku krajine ako celku, ktorá podlieha prírodným a socioekonomickým zákonitostiam. Zohrávajú čím ďalej, tým významnejšiu a dôležitejšiu úlohu pri riešení súčasných výziev ako napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja OSN, adaptácia na meniacu sa klímu, eliminovanie úbytku biodiverzity v krajine, hospodárenie so zrážkovou vodou a pod. Vyplývajúc z holistického charakteru profesie a vďaka svojim kompetenciám a zručnostiam v oblasti plánovania a architektonickej tvorby a vedomostiam v oblasti humanitných, technických a prírodovedných odborov, dokážu krajinní architekti spolupracovať s celým radom ďalších profesií a zastrešovať medziodborové projekty.

Obrázok 6. Mestský park v Karlovej Vsi / autori: Ing. Eva Wernerová, Ing. Ivana Citarová, Ing. David Grega, krajinní architekti / štúdia 2019, projekt 2020, realizácia 2021 / O diele: Mestský park v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves vznikol z iniciatívy MIB na ploche ca. 45 árov ako športovo-rekreačná plocha. Popri pozdĺžnej aleji s električkovou traťou z okrasných višní darovaných veľvyslanectvom Japonska sa podarilo rozvinúť 200 m dlhú elipsu bežeckej dráhy a v systéme kružníc osadiť parkour, ping-pong, basketbal, cross-fit, minifutbal a skate-dráhu. Všetky aktivity sú oddelené živými plotmi, lavicami, tribúnou a výsadbou stromov, medzi ktorými sa vinie sieť osvetľovacích telies pre večerné využitie parku. Pri realizácii pribudli detské prvky, retenčný kanál pre zachytenie dažďovej vody  a servisný domček ako zázemie  pre uskladnenie náradia, mobiliáru, záhradníckych potrieb, príp. možnosti občerstvenia pri podujatiach. Celý rok po otvorení bola v parku enormná návštevnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva
Obrázok 6. Mestský park v Karlovej Vsi / autori: Ing. Eva Wernerová, Ing. Ivana Citarová, Ing. David Grega, krajinní architekti / štúdia 2019, projekt 2020, realizácia 2021 / O diele: Mestský park v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves vznikol z iniciatívy MIB na ploche ca. 45 árov ako športovo-rekreačná plocha. Popri pozdĺžnej aleji s električkovou traťou z okrasných višní darovaných veľvyslanectvom Japonska sa podarilo rozvinúť 200 m dlhú elipsu bežeckej dráhy a v systéme kružníc osadiť parkour, ping-pong, basketbal, cross-fit, minifutbal a skate-dráhu. Všetky aktivity sú oddelené živými plotmi, lavicami, tribúnou a výsadbou stromov, medzi ktorými sa vinie sieť osvetľovacích telies pre večerné využitie parku. Pri realizácii pribudli detské prvky, retenčný kanál pre zachytenie dažďovej vody  a servisný domček ako zázemie  pre uskladnenie náradia, mobiliáru, záhradníckych potrieb, príp. možnosti občerstvenia pri podujatiach. Celý rok po otvorení bola v parku enormná návštevnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva Foto: Eva Wernerová, 2022

Podľa definície IFLA, úlohy a činnosti krajinných architektov zahŕňajú:

 • Rozvoj a manažment krajiny vykonávaním činností, prípravou a realizáciou projektov ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva; zachovaním prírodnej a kultúrnej krajiny; obnovou degradovanej krajiny a novým rozvojom prostredníctvom procesu navrhovania, plánovania, manažmentu a údržby.
 • Vykonávanie výskumu a analýzy na rozvoj udržateľného krajinného dizajnu, plánovacej a riadiacej praxe teórií, metód a rozvojových stratégií na podporu zelenej infraštruktúry, udržateľného manažmentu prírodnej, poľnohospodárskej, vidieckej a mestskej krajiny a udržateľného využívania a riadenia globálnych environmentálnych zdrojov.
 • Vykonávanie štúdií uskutočniteľnosti a posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s cieľom posúdiť vplyv rozvoja na ekológiu, environmentálny charakter, kultúrne hodnoty, komunitné zdravie a blaho krajiny.
 • Zhromažďovanie a dokumentácia údajov prostredníctvom analýzy lokality, vrátane hodnotenia pôvodných činností, terénnej formy, pôdy, vegetácie, hydrológie, vizuálnych charakteristík a prvkov vytvorených a spravovaných človekom.
 • Príprava dokumentácie krajiny, vrátane výkresov, špecifikácií, harmonogramov a zmluvných dokumentov a prípravy tendrov v mene klientov.
 • Riadenie digitálnych technológií a reprezentácia priestorových systémov, prezentácia životného prostredia a krajiny pre klienta a/alebo komunitu.
 • Zapojenie miestnych komunít, orgánov a zainteresovaných strán prostredníctvom účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch, ktoré majú vplyv na krajinu.
 • Poskytovanie odborného poradenstva a obhajoby v oblasti krajiny pri riešení konfliktov, súdnych sporov a v komisiách, súťažiach, médiách a v komunikácií s verejnosťou.
Obrázok 7: Promenáda Stein / autor: Ing. Eugen Guldan, PhD., krajinný architekt / návrh: 2018, 2020, realizácia: 2019-2021 / O diele: Verený priestor pri Steine je kompozičným a funkčným predĺžením Kmeťovho námestia k novému evanjelickému kostolu. Vznikol na mieste niekdajšieho areálu pivovaru. Atraktívny park s kvalitnou zeleňou prepojil tri územia. V Promenáde Stein sa snúbi rezidenčný komplex s verejným priestorom. Atraktivitu prostredia zvyšujú výsadby drevín a trvalkové výsadby. V roku 2022 pribudlo aj nové detské ihrisko v spolupráci s mestom Bratislava.
Obrázok 7: Promenáda Stein / autor: Ing. Eugen Guldan, PhD., krajinný architekt / návrh: 2018, 2020, realizácia: 2019-2021 / O diele: Verený priestor pri Steine je kompozičným a funkčným predĺžením Kmeťovho námestia k novému evanjelickému kostolu. Vznikol na mieste niekdajšieho areálu pivovaru. Atraktívny park s kvalitnou zeleňou prepojil tri územia. V Promenáde Stein sa snúbi rezidenčný komplex s verejným priestorom. Atraktivitu prostredia zvyšujú výsadby drevín a trvalkové výsadby. V roku 2022 pribudlo aj nové detské ihrisko v spolupráci s mestom Bratislava.Foto: Ing. Eugen Guldan, PhD., 2022

Podľa definície Zväzu nemeckých krajinných architektov (BDLA), rozsah činností krajinných architektov je v skutku rozsiahly a rozmanitý. Zahŕňa najmä:

 • participáciu na územnom plánovaní v rozsahu krajinno-architektonických činností (napríklad plánovanie zelených a otvorených priestorov; vypracovanie územných generelov zelene; posudzovanie vplyvov na životné prostredie; plánovanie a rozvoj biotopov; mapovanie krajinných a prírodných území; plánovanie národných parkov, prírodných rezervácií a chránených krajinných území; vyhotovovanie plánov manažmentu a rozvoja krajiny a iné);
 • vypracovanie infraštruktúrnych štúdií, rozvojových plánov, krajinných štúdií a programov (napríklad koncepty manažmentu zrážkovej vody, expertné štúdie pre pozemkové úpravy, rozvoj územných systémov ekologickej stability, rozvojové plány pre športové a rekreačné územia, návrh prírodných náučných trás, cyklotrás a iné);
 • participácia na plánovaní urbánneho rozvoja, infraštruktúrnych projektoch a obnove dediny (napríklad vypracovanie plánov, projektov a konceptov pre zeleň v rezidenčných, komerčných a priemyselných územiach, plánovanie záhradkárskych osád a kolónií, a iné);
 • koordinovanie multidisciplinárnych projektov v súčinnosti s inými profesiami;
 • plánovacia a projekčná činnosť (napríklad plánovanie, návrh a projektovanie verejných a súkromných parkov a priestorov zelene; námestí, verejných priestorov, peších zón, promenád; športovísk, detských ihrísk a rekreačných priestorov pre rôzne vekové kategórie, cyklotrás, skateparkov, golfových ihrísk; kúpeľných areálov; krajinných a záhradných výstav a priestorov výstavísk; botanických a zoologických záhrad; cintorínov a pamätníkov; otvorených priestorov verejných a súkromných budov; parkovísk; ozelenenie priemyselných a komerčných území; návrh prícestnej zelene a odpočívadiel; návrh súkromných záhrad a dvorov; návrh strešných záhrad, zelených striech a vegetačných stien; návrh interiérových priestorov a interiérovej zelene a iné);
 • údržba parkov a historických záhrad (vyhotovovanie dokumentácie pre historické parky a záhrady; inventarizácia historických záhrad; vyhotovovanie manuálov údržby parkov; vypracovanie konceptov obnovy historických záhrad a parkov;
 • riadenie, monitoring a implementácia projektov (výkon autorského dozoru a stavebného dozoru; riadenie stavieb a realizácií diel krajinnej architektúry; špecifikácia stavebných štandardov a materiálov; manažment zelene, plánovanie a organizácia rozvoja a údržby zelene a iné);
 • expertné konzultačné služby, prezentácie a mediácia (organizovanie a vyhodnotenie súťaže návrhov a architektonických súťaží; vedenie a uskutočňovanie plánovacích procesov; vypracovanie odborných posudkov; organizovanie participácie verejnosti, projektové prezentácie, vyhotovovanie vizualizácií a grafickej dokumentácie; organizovanie výstav a prezentácií a iné)
Obrázok 8: Obytný súbor Jarabinky / autori: SPDe architekti, Ing. Andrea Prievalská a Ing. Katarína Serbinová, krajinné architektky (po DÚR) / návrh: 2015-2017, realizácia: 2017-2020 / O diele: Urbanisticky tvoria Jarabinky ucelený mestský blok, vymedzený ulicami Mlynské nivy (z juhu) a Jarabinková (zo severu). V smere východ-západ prechádzajú nové pešie a automobilové komunikácie. Na úrovni verejných priestorov sa obytný súbor zapája do svojho okolia. Objekt s pôdorysom v tvare písmena E ohraničuje na úrovni druhého nadzemného podlažia dva vnútrobloky. Zvýšená poloha zelených dvorov vytvára intímnejšie komunitné prostredie pre obyvateľov. Plynulý prechod na zvýšenú úroveň umožňuje systém rámp a terénnych schodísk v okolí objektu
Obrázok 8: Obytný súbor Jarabinky / autori: SPDe architekti, Ing. Andrea Prievalská a Ing. Katarína Serbinová, krajinné architektky (po DÚR) / návrh: 2015-2017, realizácia: 2017-2020 / O diele: Urbanisticky tvoria Jarabinky ucelený mestský blok, vymedzený ulicami Mlynské nivy (z juhu) a Jarabinková (zo severu). V smere východ-západ prechádzajú nové pešie a automobilové komunikácie. Na úrovni verejných priestorov sa obytný súbor zapája do svojho okolia. Objekt s pôdorysom v tvare písmena E ohraničuje na úrovni druhého nadzemného podlažia dva vnútrobloky. Zvýšená poloha zelených dvorov vytvára intímnejšie komunitné prostredie pre obyvateľov. Plynulý prechod na zvýšenú úroveň umožňuje systém rámp a terénnych schodísk v okolí objektu Foto: Andrea Prievalská, 2022

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch definuje v §4a oprávnené činnosti krajinných architektov nasledovne:

 • vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov,
 • spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,
 • vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,
 • navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbánne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,
 • výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 • poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhradnej a krajinnej architektúry,
 • grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a záhradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
 • vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.
Obrázok 9: Promenada Living Park Nitra / autori: 2ka, s.r.o., Ing. Peter Pasečný, spolupráca: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Katarína Slobodníková, Ing. Anna Lišková / návrh: 2016-2020, realizácia: 2020-2022 / O diele: Dlhé roky stál na nábreží rieky Nitra v krajskom meste nedokončený skelet rozsiahlej stavby. Zmena prišla v uplynulých rokoch. Promenada Living Park je dnes multifunkčným objektom pre bývanie a služby. Dielo vizuálne komunikuje s historickým jadrom mesta a definuje novú kvalitu nábrežia, s pestrou ponukou aktivít a zážitkov pre všetky vekové kategórie vhodným pomerom služieb a rezidencie. Krajinná architektúra začleňuje stavbu do okolia novými výsadbami drevín a sviežimi trvalkovými úpravami, ktoré vytvárajú atraktívny verejný priestor nábrežia
Obrázok 9: Promenada Living Park Nitra / autori: 2ka, s.r.o., Ing. Peter Pasečný, spolupráca: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Katarína Slobodníková, Ing. Anna Lišková / návrh: 2016-2020, realizácia: 2020-2022 / O diele: Dlhé roky stál na nábreží rieky Nitra v krajskom meste nedokončený skelet rozsiahlej stavby. Zmena prišla v uplynulých rokoch. Promenada Living Park je dnes multifunkčným objektom pre bývanie a služby. Dielo vizuálne komunikuje s historickým jadrom mesta a definuje novú kvalitu nábrežia, s pestrou ponukou aktivít a zážitkov pre všetky vekové kategórie vhodným pomerom služieb a rezidencie. Krajinná architektúra začleňuje stavbu do okolia novými výsadbami drevín a sviežimi trvalkovými úpravami, ktoré vytvárajú atraktívny verejný priestor nábrežiaFoto: Peter Pasečný, 2022

Na záver, citujúc Nemeckú spoločnosť krajinných architektov (BDLA), krajinná architektúra nie je len profesiou budúcnosti, ale profesiou pre lepšiu budúcnosť.

Doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
autorizovaný krajinný architekt SKA 0076 KA, delegát IFLA Europe
vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Autor článku

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím