Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. jún 2021
2
3348

Obytný súbor Jarabinky, Bratislava

Takmer 400 bytov a 35 obchodných priestorov na hranici dynamicky rozvíjajúceho sa územia Mlynských nív.
Obytný súbor Jarabinky, Bratislava
Autori: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch., akad. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.Spolupráca: kolektív ateliéru architekti SPDe, Ing. Katarína Serbinová, PhD. (krajinná architektka), Ing. Andrea Prievalská (krajinná architektka)Investor: Jarabiny Invest, a.s.Plocha pozemku: 17.000 m²Zastavaná plocha: 8.360 m²Podlažná plocha: 54.000 m²Obostavaný objem: 203.000 m²Návrh: 2015 - 2017Realizácia: 2017 - 2020Adresa: Jarabinková 1338/4, Bratislava, SlovenskoPublikované: 8. júl 2021

Urbanisticky tvoria Jarabinky ucelený mestský blok, vymedzený ulicami Mlynské nivy (z juhu) a  Jarabinková (zo severu). V smere  východ - západ prechádzajú nové pešie a automobilové komunikácie. 

"Dôraz pri návrhu bol kladený na kvalitu vertikálne diferencovaného prostredia pre rezidentov a retail. Na úrovni verejných priestorov sa obytný súbor zapája do okolia. Zvýšená poloha zelených dvorov vytvára intímnejšie komunitné prostredie pre obyvateľov"... vysvetľujú architekti.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Blok s maximálnou výškou siedmich nadzemných podlaží dopĺňa solitérna šestnásťposchodová výšková budova, priliehajúca k ulici Mlynské nivy. Niveleta nástupu do blokovej časti je oproti výškovej úrovni okolitých ulíc mierne zdvihnutá.  Plynulý prechod na zvýšenú úroveň umožňuje systém rámp a terénnych schodísk v okolí objektu. 

Autor: architekti SPDe

Bloková časť komplexu pozostáva z dvoch základných celkov. Objekt, s pôdorysom v tvare písmena E, ohraničuje na úrovni druhého nadzemného podlažia dva vnútrobloky. Pobytové plochy pre rezidentov sú od verejného priestoru prirodzene oddelené výškovým rozdielom. Vnútroblok z východnej strany uzatvára lineárna hmota doskového bytového domu. Spomínané celky vymedzujú hlavnú pešiu os súboru.

Autor: architekti SPDe

Výmera 35 obchodných jednotiek, ktoré dopĺňajú prevládajúcu obytnú funkciu, sa pohybuje v rozmedzí  od 45 do 830 m². 2. NP až 7. NP v nižšej blokovej časti a tretie až šestnáste nadzemné podlažie vo výškovej budove pojalo celkom 392 bytových jednotiek. Od najmenších, jednoizbových bytov s výmerou 40 m², cez dvoj a trojizbové byty rôznych veľkostných kategórií, až po najväčšie štvor a päťizbové byty s výmerou do 275 m². Mix typov a veľkosti bytových jednotiek má  potenciál na vytvorenie diverzifikovanej sociálnej štruktúry. Plochu pod celým komplexom zaberajú dve podlažia podzemných garáží, parkovanie je situované aj vo vnútri dispozície v menšej časti prízemia. 562 parkovacích miest v garážach je doplnených o 35 stání na teréne v okolí objektu.

Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe
Autor: architekti SPDe

Verejná ulica so zeleňou rozširuje priestor ťažiskových prevádzok obchodov a služieb na exteriérové terasy. Pasáž prepájajúca Jarabinkovú ulicu a Mlynské nivy ústi do siete verejných peších trás v okolí. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Architektúra nadväzuje na základné hmotové členenie súboru a kontrast nižšej, blokovej časti a solitérne koncipovaného objemu veže. Základná, monochromatická farebnosť podporuje vnímanie plastického členenia blokov, nepravidelnej štruktúry balkónov, perforácií okien a presklených stien. Dôležitým prvkom výsledného výrazu je spolupôsobenie zelene vo vnútroblokoch a bezprostrednom okolí. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Výškový objekt si v rámci Jarabiniek a zachoval autonómnu pozíciu. Obchodné priestory využívajú celý vonkajší obvod obytného súboru a prvé dve nadzemné podlažia bodového výškového objektu.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Podklady: architekti SPDe

Poloha diela

Ing. arch. Štefan Lichvár
Ing. arch., akad. arch. Mária Lichvárová
Ing. arch. Michal Petráš
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím