Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. jún 2020
1
5935

Viladom Tajovského, Banská Bystrica

Bývanie v dotyku s Mestským parkom.
Viladom Tajovského, Banská Bystrica
Autori: Ing. Martin Bielik, Ing. arch. Katarína MichalkováSpolupráca: Ing. Monika ZemanováPlocha pozemku: 2 571,00 m2Zastavaná plocha: 717,30 m2Podlažná plocha: 2 066,53 m2Obostavaný objem: 11 200,00 m3Investičný náklad: 2,7 mil. EURNávrh: 2016 - 2018Realizácia: 2018 - 2020Adresa: Tajovského , Banská Bystrica, SlovenskoPublikované: 5. jún 2020

Novostavba pri Mestskom parku je po Viladome Janka Kráľa a Viladome Komenského, ktoré sme predstavili v krátkom slede, už treťou realizáciou ateliéru BMX studio v centre Banskej Bystrice. Viladom Tajovského nesie viaceré spoločné znaky s predchádzajúcimi realizáciami - monochromatické fasády, okná so zníženými parapetmi, subtílne sklenené a oceľové zábradlia... Zaujme kultivovanosť architektonického výrazu. 

Úvodné slovo autorov:

Typologický druh "bytový dom" je už notoricky známy pojem a architekt sa vždy vysporadúva s úvahou, ako ho poňať "po novom". Ani my sme nechceli spadnúť do využitia už overených detailov z predchádzajúcich realizácií. Hlavne, keď sa jednalo o miesto s opäť úplne odlišným geniom loci. No jedno však ostáva pri takýchto zadaniach nemenné, a to zladiť architektonickú víziu s možnosťami investora. Predsa len, ide v konečnom dôsledku o "produkt", ktorý nemá nekonečný rozpočet, hlavne ak prekročíme hranice územia hlavného mesta. Aj napriek tomu, sme tvrdohlavo hľadali "ňuansu" a vyjadrenie, ktoré z nášho pohľadu zapadne do prostredia. Výrazové prostriedky architektúry, ktoré sa zväčša javia ako "vyšlizmus" nebudú na našej stavbe použité samoúčelne. Máme radi, keď si vieme aj to, čo je na diele "iba" estetické, obhájiť pádnym argumentom.

Úplne na začiatku tvorby tejto stavby boli pre nás 2 základné premenné. Akoby "tvrdá" a "mäkká": územný plán zóny a naše vnímanie miesta a jeho okolia. Z hľadiska ÚPD sme sa museli vysporiadať s víziou jeho autorov o "ustupovanej hmote, pôdorysnej stope v tvare 'L' a akcente nárožia". Čo sa týka samotného miesta, alfa a omega bolo pre nás chápanie vymedzenia budúcej stavby ako rozhrania takmer dvoch svetov. Pomyselná línia ukončujúca širšie centrum Banskej Bystrice s vilami a blízkosťou rodinných domov, a na opačnej strane rozvojové územie, ktoré čaká transformácia a výstavba. Blízkosť mestského parku a výhľadov na prírodný masív okolia mesta, s vrchom Urpín nám rovnako prehovárala do duše.

Ak by sme mali z hmotovo-estetickej stránky opísať náš návrh niekoľkými bodmi, boli by to: dvojtvarosť hmoty -  umiernenosť, solídnosť  a horizontálnosť smerom k existujúcej zástavbe a čistá kompozícia smerom k rozvojovej časti ;  smerové upriamenie sa na prírodné priestranstvá;  krytie „sa“ od rušnej a frekventovanej časti riešeného územia (ruch, pohľady okoloidúcich).

Foto: Vladimír Veverka

Umiestnenie objektu na pozemku, orientácia jeho hlavných fasád, odstupové vzdialenosti, situovanie polyfunkcie a vstupy a vjazdy do objektu, boli determinované hlavnou myšlienkou - vytvoriť bytový dom otvorený výhľadom na vnútorné mesto (centrum a mestský park). V širších súvislostiach na prírodný masív (vrch Urpín) obkolesujúci Banskú Bystricu, s vhodnou orientáciou bytov voči svetovým stranám. S využitím terénnych daností územia a s elimináciou okenných perforácií fasády orientovaných do rušnej Tajovského ulice.

Foto: Vladimír Veverka

Pôdorysná stopa objektu, v tvare obdĺžnika so skosenou hranou, sleduje hranu Tajovského ulice. Vstupy do bytovej aj polyfunkčnej časti objektu sa nachádzajú na úrovni 1.NP. S verejným chodníkom sú prepojené prostredníctvom nepravidelne tvarovanej dláždenej plochy, ktorá upozorňuje na vstupy. Hmota objektu je výškovo diferencovaná s ustupujúcimi podlažiami - v smere od rodinných domov a z juhozápadnej strany. Prvé tri nadzemné podlažia využívajú celú pôdorysnú plochu, štvrté a piate poschodie je ustúpené (tvarové vysporiadanie sa s požiadavkami z ÚPN-Z BB). Na poslednom podlaží je umiestnený akcentujúci objem - “Kukaňa”, s panoramatickým výhľadom na mesto a Urpín. Jej smerovanie prepožičiava svoje natočenie ďalším konštrukčným a výrazovým prvkom - rozdeľujúce paravány na terasách, kovové zábradlia v interiéri aj exteriéri. Natočenie spomínaných prvkov chráni pred zvedavými pohľadmi pasantov (od rušných ulíc), ale neobmedzuje majiteľov vo výhľadoch.

Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka

Zelené plochy majú významné zastúpenie. V blízkosti posedenia na betónových lavičkách sú vysadené ovocné stromy, ktoré vytvárajú príjemnú zelenú kulisu. Zeleň, osvetlenie a prvky vonkajšej architektúry sú dôležitou súčasťou návrhu. Nemajú len funkčný význam, ale sú tiež spolupôsobiacim elementom celkovej kompozície.

Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka

Dispozícia a prevádzka

Objekt je situovaný v centrálnej časti pozemku. Hlavný vstup do objektu aj vstup do polyfunkcie je situovaný na západnej fasáde, na úrovni 1.NP. Vjazd do podzemných garáží je orientovaný na východ, do Záhradnej ulice. 

Dom má jeden vchod, jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Posledné dve poschodia sú ustúpené. Na 1.PP sa okrem jednopriestorovej garáže nachádza aj komunikačné jadro a miestnosť pre upratovačku.

Na 1.NP je situovaný vstup do objektu, na ktorý nadväzuje osem bytových jednotiek a komerčný priestor so samostatným vstupom z exteriéru. Technické zázemie na prízemí zahŕňa kotolňa a technická miestnosť s rozvádzačmi. Jednotlivé podlažia sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom, ktoré tvorí výťah a dvojramenné schodisko. Na 2. a 3.NP sa nachádzajú byty, spolu s pivničnými kobkami. K bytom orientovaným na východnú stranu prislúchajú priebežné terasy (lodžie). Priebežné lodžie rozdeľujú zásteny, s výplňou z trapézového plechu. Toto rozdelenie sa čiastočne prenáša aj na pohľadovú stranu objektu a dotvára fasádu bytového domu. K bytom, orientovaným na západnú stranu, prislúchajú menšie balkóny. Na 4.NP a 5.NP sa nachádzajú väčšinou byty vyššieho štandardu, s vlastnými terasami. Rozdelenie terás je realizované prostredníctvom drevených kvetináčov s rýchlo rastúcou zeleňou. Drevená terasa je doplnená extenzívnou zeleňou. Dominantu tvorí vystupujúci kubus na najvyššom podlaží, nasmerovaný na mesto a vrch Urpín.

Pôdorys 1, NP
Pôdorys 1, NPAutor: BMX studio
Pôdorys 2, NP
Pôdorys 2, NPAutor: BMX studio
Pôdorys 4, NP
Pôdorys 4, NPAutor: BMX studio
Pôdorys 5, NP
Pôdorys 5, NPAutor: BMX studio
Rez pozdĺžny
Rez pozdĺžnyAutor: BMX studio
Rez priečny
Rez priečnyAutor: BMX studio
Pohľad JV
Pohľad JVAutor: BMX studio
Pohľad SZ
Pohľad SZAutor: BMX studio
Pohľad JZ
Pohľad JZAutor: BMX studio
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Vladimír Veverka
Foto: Rastislav Udžan

 

 

Podklady: BMX studio

Poloha diela

Ing. Martin Bielik
Ing. arch. Katarína Michalková
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím