Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. máj 2020
0
433

Znovuzrození parku Střed v Mostě - výsledky súťaže

Pohľad na novú podobu parku v centre priemyselného mesta.
Znovuzrození parku Střed v Mostě - výsledky súťaže

Zadanie v mnohom pripomína súťaž na revitalizáciu bratislavského Námestia slobody - oživenie priestoru v centre mesta, ktorý je definovaný silným architektonickým konceptom, ale postupom času prestal presvedčivo fungovať.

Mesto Most vzniklo v povojnovom období, po drastickej asanácii rovnomenného historického mesta kvôli ťažbe uhlia v českom pohraničí. Most je výsledkom modernistického plánovania, ktoré so sebou prináša okrem zjavnej architektonickej a urbanistickej kvality aj množstvo problémov, ktoré vystúpili na povrch najmä po postupnom útlme ťažby. Jedným zo symbolov nového Mostu je park Střed - významné krajinárske dielo architektov Kuču a Krejčího z prelomu 60. a 70. rokov. Tento rozľahlý park, s výraznou formou centrálnej fontány, je predmetom dlhoročných diskusií. Medzičasom chátral, fontána prestala fungovať a z kedysi obľúbeného parku sa stal areál s povesťou nebezpečného miesta. Zároveň nestratil nič zo svojej priestorovej kvality, mestotvornosti a symbolickej roviny.

Architektonická súťaž na stvárnenie ústredného mestského parku priniesla viaceré zaujímavé pohľady. Patrí medzi ne aj návrh ateliéru fbcc, ktorý sa okrem iného podpísal pod novú podobu bratislavského Landererovho parku. Koncept so silným dôrazom na udržateľnosť je v dnešnej dobe viac než aktuálny.

 

Výsledky súťaže:

1. miesto (110 000 Kč) / T. Rehwaldt + P. Hoffman 

Anotácia návrhu: 
Park Střed lze považovat za zelené srdce Mostu. Po rekonstrukci se stane opět místem setkávání, hry i odpočinku pro všechny generace obyvatel města. Geologie a morfologie okolní krajiny je hlavním motivem návrhu. Terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Terasy tvoří aktivní pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč parkem. Stadion je s parkem provázán multifunkční plochou hřiště a pobytovými schody. Podpora retenčních vlastností umožní vsakovat dešťovou vodu nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných ploch.

Hodnotenie poroty: 
Návrh redukuje původní fontánu architekta Kuči zhruba na třetinu, ale ponechává její prostorové rozložení v nových objektech, které byly hodnoceny velmi pozitivně. Celkově je území řešeno navzdory poloze v centru velkého města poměrně extenzivně. Zvolený koncepční princip je nicméně nosný a umožňuje úpravy nejen k větší městskosti a využitelnosti parku, ale i k funkční a inkluzivní užitnosti pro různé skupiny obyvatel, což je v Mostě výrazné téma. Krajinářská vrstva je přirozená a nenásilně doplňuje architekturu. Skupiny stromů otvírají a zavírají volné plochy a návrh kompozičně směřuje k čistě krajinářskému řešení místa s velmi jemnými nuancemi a akcenty. 

Odporučenie poroty:
Řešení by se mělo posunout od extenzivnějšího pojetí k opravdu centrálnímu parku velkého města. Mělo by ho odlišit od jiných parkových prostor města Most, jako je blízký Šibeník. Realisticky by měl být zhodnocen objem dešťových srážek v území a s tím spojené části návrhu. Porota doporučuje posoudit, zda nelze principy modrozelené infrastruktury (MZI) uplatnit jiným způsobem.  Geologická stezka ve spojení s mokřadním biotopem může být atraktivním místem pro hry, žádoucí je proto zhodnotit možnost jejího vhodnějšího umístění v kompozičně-provozní struktuře parku. Naopak je ke zvážení větší využití vodních prvků v návaznosti na jejich současný a plánovaný rozsah ve městě. Návrh by se měl podrobněji věnovat jižnímu nástupu do parku. Z pohledu krajinářské kompozice a provozních vazeb se doporučuje zrevidovat navrženou vegetaci ve vztahu k jižní a severní hraně parku (směrem k ulici Moskevská a směrem k ulici U Stadionu). Do týmu by měl být zapojen odborník na společenská témata.

 

2. miesto (100 000 Kč) / Land05 & gogolak+grasse

Anotácia návrhu: 
Oživujeme staré a hodnotné, doplňujeme novou vrstvu založenou na přáních lidí a s cílem příjemného užívání parku. Vybízíme k setkávání a pobývání. Hledáme identitu místa spolu s lidmi na fragmentech minulosti tak, aby se do parku vrátil běžný život. Obnovujeme fontánu, která je pro identitu místa zásadní. Voda vrátí živost, přitáhne pozornost. Voda tryská vzhůru, stéká po kaskádách, můžeme se jí dotknout, plyne. Kavárna v jejím sousedství pak vytváří místo pro život, setkávání, zastavení se na cestě do práce, pozdravení sousedů. Nabízíme různé charaktery míst pro posedávání na slunci i ve stínu, místo pro děje, pro konání různých akcí. Chceme, aby se park Střed opět stal středem pro lidi!

Hodnotenie poroty: 
Návrh ponechává dominantní význam původní fontáně jako paměti místa, zároveň výrazně redukuje provozní náklady. Přínosné je zdůraznění jižního vstupu do území. Samotné nové objekty v parku a řešení území okolo dominantní fontány je ale nepřesvědčivé a jeho strukturování nebylo ozřejměno.  Proklamace o následném projektovém přístupu a zapojení antropologa porota vnímá jako přínosné. Zároveň ale uchopení sociologické roviny v podobě otevřeného procesu, v němž bude využití vymezené části území teprve postupně definováno, vyznívá poněkud nepromyšleně a bez adekvátního výstupu. Návrh reaguje na soudobé krajinářské trendy a citlivě je zapojuje do návrhu. Z kompozičního hlediska je práce se zavětvenými skupinami stromů mírně schematická a jejich použití mohlo být v rámci provozních souvislostí v parku lépe promyšleno.

 

3. miesto ex aequo (60 000 Kč) / fbcc + URBAN WATER + SVIS TCE + P. Vorlík

Hodnotenie poroty:
Návrh Kučovu fontánu citlivě rekonstruuje a doplňuje na velmi kultivované prostředí. Hlavním tématem návrhu je výrazná vizualizace vodního koloběhu, která se ale jeví už příliš uměle a jde spíš proti využitelnosti parku. Na podporu sounáležitosti místního společenství návrh předkládá jako možnost téma komunitního zahradničení, což se jeví neadekvátní poloze v centru modernistického města, ale předbíhá dobu i z hlediska aktuálního stupně kultivace sociálních vztahů v místě. Porota oceňuje názor na možnost etapizace a vědomí o struktuře následného procesu. Z hlediska krajinářského či spíše biologického detailu je návrh bohatě strukturovaný a pracuje s konceptem biodiverzity místa. Tím vnáší do principu mnohdy „ekologicky mrtvých městských parků“ novou rovinu. Prostor parku by mohl být příjemným živoucím organismem. Je otázka, zda je zvoleno pro navržené typy vegetace adekvátní měřítko ve vztahu k velikosti parku a k fungování jednotlivých biotopů.

Návrh bližšie predstavíme so sprievodným slovom autorov:

Mesto most vzniklo v povojnovom období, po drastickej asanácii rovnomenného historického mesta kvôli ťažbe uhlia v českom pohraničí. Most je výsledkom modernistického plánovania, ktoré so sebou prináša okrem zjavnej architektonickej a urbanistickej kvality aj množstvo problémov, ktoré vystúpili na povrch najmä po postupnom útlme ťažby. Jedným zo symbolov nového mostu je park Střed - významné krajinárske dielo architektov Kuču a Krejčího z prelomu 60. a 70. rokov. Tento rozľahlý park, s výraznou formou centrálnej fontány, je predmetom dlhoročných diskusií. Medzičasom chátral, fontána prestala fungovať a z kedysi obľúbeného parku sa stal areál s povesťou nebezpečného miesta. Zároveň nestratil nič zo svojej priestorovej kvality, mestotvornosti a symbolickej roviny. 

Tím fbcc architecture ako účastník súťaže pristúpil k hľadaniu odpovedí na položenú otázku prístupom rešpektujúcim hodnoty existujúceho parku, jeho formy, priestorovej kvality a výtvarného gesta Kučovej fontány. Napriek všetkým kvalitám sme ako zásadný problém existujúceho parku identifikovali jeho programovú jednotvárnosť, koncentrovanú na výraznú no ekonomicky neúnosnú fontánu, ktorá nepriťahuje dostatočný počet návštevníkov, ktorí by park využívali a prispeli k jeho sociálnej kontrole. Modernistické mesto, ktoré park obklopuje, je zložené zo solitérnych bytových domov, ponorených v súvislej ploche mestskej vegetácie. Hranica parku a jeho kvalita voči okolitému mestu nie je jasne definovaná.

Ako odpoveď na tento problém sme priniesli bohatú programovú náplň s ústrednou témou vody. Vody ako prírodného živlu. Vody v urbánnom prostredí ako zdroja kvality pobytového priestoru. Za účelom naplneniu tejto vízie sme pristúpili k absolútnej redefinícii komunikácií v parku. Staré trasy nahrádzame prehľadným systémom troch kriviek prechádzajúcich v severo-južnom smere, ktoré kopírujú sklon terénu. Tieto trasy nie sú samoúčelné - chodníky sú sprevádzané vodnými kanálmi s bohatou vegetáciou. Fungovanie fontány, vodná fauna a flóra v parku je zabezpečená systémom rekuperácie dažďovej vody, nie len z územia parku, ale aj okolitých spevnených plôch. Takto reagujeme na akútne environmentálne otázky, ktoré nás vedú k hľadaniu prirodzených procesov v území, schopných zabezpečiť s pomocou rozvodu dažďovej vody zavlažovanie a príjemnú mikroklímu. Prebytočná voda z územia je zvádzaná do podzemných rezerv. Z nich je v letných mesiacoch v potrebnej miere pumpovaná do parku. Fontána a okolitá vegetácia využíva miestny zdroj, kanalizačná sústava je odbremenená a spodná voda je postupne dopĺňaná. Prepočtom sme určili, že sfunkčnenie fontány a závlaha navrhnutej vodnej vegetácie v kanáloch pozdĺž chodníkov by v lete vyžadovali šesťkrát menšie množstvo vody, než by sme týmto systémom vedeli vo zvyšnom období zachytiť. K ekologicky citlivým opatreniam patrí aj definovanie bezzásahových zón v miestach najhustejšieho porastu a plôch s obmedzením kosenia, za účelom vzniku lúčnych plôch so špecifickou faunou a flórou. Vylučujeme či redukujeme drahé a životné prostredie zaťažujúce systémy, ktoré sme schopní jednoduchými zásahmi prenechať prírode.

Druhou podstatnou osou nášho uvažovania bol sociálny rozmer parku. Park predstavuje demokratické miesto v mestskom priestore svojou prístupnosťou, slobodou aktivít a rovnosťou vyžadovaných obmedzení. Do parku prinášame rôznorodé aktivity, ktoré môžu oživiť okolitý priestor a vhodne doplnia monument fontány - ako jemné nekonkurujúce vrstvy. Do okolia fontány umiestňujeme kaviarenský pavilón s terasou nad hladinou jednej z nádrží fontány, na jej druhom brehu kruhovú scénu pre občasné komorné koncerty, či divadlo s priľahlými stupňami amfiteátra, ktorý nadväzuje na existujúcu konfiguráciu fontány. Priestorom vyžadujúcim najvýraznejšiu fransformáciu bol pás územia oddeľujúci park od susediacej športovej haly. Tento prekvapivo slnečný severný svah sme využili na vznik komunitných záhrad pre obyvateľov mesta, ktorí sa s ich pomocou stávajú spolutvorcami podoby parku, vytvárajú si k nemu osobný vzťah a tak sa podieľajú na jeho údržbe a sociálnej kontrole. Naše uvažovanie nad architektúrou sa neobmedzuje na jednorázový návrh, ale počíta s dlhodobým procesom tvorby a kultivácie priestoru. V tomto duchu sme ponúkli odvážnu predstavu zasadiť do pásu záhrad, plynúcich pozdĺž veľkorysej pešej komunikácie, objekt skleníka. Skleník, ktorý by sa mohol postupne formovať - od jednoduchej a pomerne lacnej konštrukcie až po náročnú presklenú fasádu. 

Jednotlivé programové elementy sú sprevádzané zodpovedajúcimi verejnými priestormi, ktoré môžu pri už s malou finančnou náročnosťou vytvárať výraznú kultúrnu a spoločenskú kvalitu. Tá sa môže podľa možností mesta a potrieb obyvateľov postupne rozvíjať a skvalitňovať, keďže jednotlivé zásahy do priestoru sú nenáročné a adjustovateľné. Týmto návrhom by sme radi prispeli k prebiehajúcej diskusii o redefinícii pojmu verejný priestor vzhľadom na klimatické zmeny, stratu kontaktu s prírodným priestorom a sociálnymi výzvami, ktoré sú aktuálne nielen v meste Most, ale v celom stredoeurópskom priestore.

Schémy a vizualizácie:

 

3. miesto ex aequo (60 tis.Kč) / SheArchitect + Skupina UAII + Partero

Anotácia návrhu: 
Návrh na podobu nového parku Střed vychází z myšlenky spojit původní poslání prostoru, který svého času patřil k nejkrásnějším parkům v regionu, a podstaty dřívějšího názvu „Sadové náměstí“ společně s novými prvky tak, aby nová podoba parku a jeho poslání podpořilo rozvoj prostředí a společnosti. Výchozím tvarem návrhu je KRUH, který byl vždy považován za symbol sepětí a přirozeně sdružoval a ochraňoval společnost. Návrh respektuje a zachovává původní prvky prostoru, využívá přirozený zdroj materiálu dané oblasti a kombinuje je s novými umělecko-funkčními prvky.

Hodnotenie poroty:
Návrh je v úpravách nejrozsáhlejší a území výrazně proměňuje. Záměrně území „přemazává“. Původní fontána architekta Kuči je zcela odstraněna. Rozsah a výraznost úprav ale neobstojí před nákladností, reálnou využitelností a přínosem obnovy parku. Pro úvahy nad prostředím v budoucnu je takto výrazný přístup nicméně prospěšný, včetně zdůraznění jižního nástupu. Jakkoli silně a působivě může motiv kruhu vyznívat pro nestranného pozorovatele, v kontextu historické zkušenosti Mostu a vnímání místních obyvatel generuje opakované „přemazávání“ místa spíše obavu. Vyplývá to i z úvodních šetření realizovaných ve spolupráci s veřejností, na které se zadání projektu odvolává. Z krajinářského hlediska je návrh odvážným řešením s vysokou výtvarnou hodnotou. K diskusi je silná koncentrace a forma některých atrakcí v severním lemu parku.

 

Bez ocenenia / Jakub Chvojka

Anotácia návrhu: 
Návrh vychází z představy městského parku s dominantní společenskou a kulturní rolí, který je plnohodnotným veřejným prostorem města. Z hlediska uspořádání a estetiky staví na třech podstatných motivech: 1. propojení/dialogu mezi starým a novým, 2. impresi Mostu jako československé Brasilie (zřejmě nejslavnějším modernistickém městě s ikonickými stavbami založeném na zelené louce) a 3. motivech spojených s romskou kulturou, neodmyslitelně patřících již od čtyřicátých let dvacátého století k příběhu nejprve starého a pak i nového Mostu. Všechny tři inspirace se mohou spojovat a prolínat. Most je tu vnímán nejen jako pojítko mezi starým a novým, ale i mezi sousedy a kulturami.

Hodnotenie poroty: 
Návrh soustředí aktivity parku do dvou okrajů, které jsou i výrazně řešené. Bohužel samotný park se tím stává spíše pozadím a průchozím prostorem bez výrazného využití. Úpravy parteru působí velmi výrazně a formálně zároveň. Původní fontána je zároveň přeměněna na torzo a zároveň předělána bez přesvědčivého zdůvodnění. Průvodní textová část návrhu prokazuje sociologickou reflexi ve vztahu k území parku. Protichůdné sociální momenty, které projekt nese, návrh řeší návazně na práci s dramaturgií místa. Samotné řešení prostoru a jeho členění v tomto ohledu však nepůsobí dostatečně přesvědčivě. Práce s vegetací je velmi schematická, návrh v rovině vegetace dostatečně neřeší kompozici prostoru a nereaguje na provozní vazby místa. Detailně je struktura zeleně uchopena pouze v části „membrána,“ navržené principy jsou ovšem rovněž nepřesvědčivé.  

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke vyhlasovateľa

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím