Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. november 2015
0
1445

Revitalizácia Gahurovho prospektu – predpolie Kultúrneho a univerzitného centra v Zlíne

Forma je jednoduchá, minimalistická. Oproti bežným úpravám tam nie je skoro nič. Toto skoro nič je však premyslené a zároveň poskytuje nečakane široké možnosti využitia. Zdá sa, že ľudia túto novú pretvorenú časť akceptujú a radi používajú..
Revitalizácia Gahurovho prospektu – predpolie Kultúrneho a univerzitného centra v Zlíne
Autori: ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan PavézkaSpolupráca: Ing. arch Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký, Ing. Mirka Svorová (záhradná architektka), Ing. Jakub Finger (záhradný architekt), Jiří Valoch (autor výtvarného diela)Investor: Mesto ZlínInvestičný náklad: 591 606.777 €Návrh: 2011 - 2012Realizácia: 2013 - 2013Adresa: Náměstí T. G. Masaryka , Zlín, Česká republikaPublikované: 7. november 2015

Gahurov prospekt patrí k urbanisticky najcennejším miestam vo funkcionalistickom Zlíne. Je charakteristický rozvoľneným urbanizmom vytvoreným architektom Františkom Gahurom (1891-1958) v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Ide o hlavnú severojužnú kompozičnú os centra mesta, tvoriacu "zelenú" chrbticu, ktorá prepája divoké lesy nad mestom s kultivovanými mestskými parkami. Priestor obklopujú univerzitné budovy a internáty. Študenti a obyvatelia mesta využívajú tento priestor na relax a oddych uprostred dňa. Street view TU.

foto: Dorota Špinková

Riešená časť sa nachádza v spodnej časti prospektu, je obklopená budovami Tržnice a obchodného domu na západnej strane a na východnej strane v 80. rokoch asanovanými Masarykovho školami. Po smrti Tomáša Baťu, bol zelený pás zavŕšený reprezentatívnym preskleným pamätníkom. Tento funkcionalistický skvost bol s nástupom komunizmu po r. 1948 necitlivo prebudovaný na Dom umenia a priestory filharmónie. Premena Gahurova odkazu začala a pokračovala v roku 1961, kedy bola v dolnej časti prospektu - v riešenom území - osadený pomník komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, po ktorom bolo mesto premenované. Pomník bol v roku 1990 odstránený, priestor zostal neriešený a na mieste Masarykových škôl bolo v roku 2007 postavené Kongresové centrum a rektorát Univerzity Tomáša Baťu. Počet chodcov, ktorí sa v priestore pohybujú, výrazne narástol a vznikla potreba riešené územie zapojiť do štruktúry mesta. Riešené územie je súčasťou Mestskej pamiatkovej zóny Zlín.

foto: Dorota Špinková

Riešenie revitalizácie GP vzišlo z verejnej architektonickej súťaže, iniciovanej po komunálnych voľbách novými predstavitelmi mesta Zlína. Cieľom bolo nájsť kultivovanú podobu zaintegrovania nepriechodnej časti zelene do mesta v súvislosti s novo otvorenými budovami Kongresového a univerzitného centra, s programom krátkodobej relaxácie a umiestnením umeleckého diela, alebo vodného prvku. Pritom priestor musel zostať  súčasťou zeleného pásu Gahurovho prospektu. Finančné náklady bez umeleckého diela mali byť 450.000 Euro (bez DPH) a realizácia stavby bola financovaná z dotácií z programu Regionálneho operačného programu so spoluúčasťou mesta Zlín.

Širšia situácia
Širšia situácia

Hlavným zámerom autorov sa stalo splnenie základnej a na prvý pohľad jednoduchej idey "Prejsť a neprerušiť". Prejsť - umožniť ľuďom voľný pohyb v priestore, ktorý je kultivovaný, čistý a prehľadný. Funkčne, neprerušiť - cielene reagovať na koncepciu FL Gahura. Teda vzťahovať projekt ako k ľudskej, tak k urbanistickej mierke. Tento zámer bol zrealizovaný prostredníctvom modelácie terénu plynulým vypnutím tvaru trávnatých plôch do podoby miernych kopčekov a vybudovaním nových chodníkov zapustených pod úroveň terénu. Pre vzdialeného pozorovateľa tak vzniká dojem, že územie je zatrávnené v celistvých, neprerušených pásoch zelene. Vnútri GP naopak novo vzniknutý terén chráni odpočívajúcich chodcov od rušnej križovatky. Každý si môže pohodlne sadnúť na zvýšené obrubníky alebo priamo na trávnik, ktorý je záťažový a predurčený na pobyt. Nové trasy odkazujú na už existujúce chodníky v hornej časti GP, ktoré v diagonálach takisto pretínajú trávnatú plochu a spájajú jednotlivé objekty internátov po oboch stranách. GP je miestom kríženia a pohybu väčšieho počtu ľudí, preto je aj v návrhu zdôraznený moment kríženia pretínajúcimi sa cestami pre peších. Modelovaná trávnatá plocha je výtvarným prvkom sama o sebe. Minimalistické architektonické riešenie viedlo k rozhodnutiu nenarušovať priestor samostatnú skulptúrou alebo objektom, ale dielom, ktoré by sa automaticky stalo jeho súčasťou. Táto požiadavka, nabádajúce ku konceptuálnemu riešenia, od začiatku určila aj výber umelca. Týmto autorom sa stal umelec Jiří Valoch. Dielo tvoria krátke textové oznámenia - "pokaždé úplně jiná slova", ktoré sú šesťkrát zopakované naprieč celým priestorom na kolmých stenách obrubníkov. Text, okolo ktorého možno prechádzať, je jednoduchý, zrozumiteľný, jasný každému a zakaždým inak. Význam diela je otvorený mnohých interpretáciám - veta môže vyvolať emóciu, niesť osobné oznámenie diváka-chodca, ktorý sa v priestore nachádza. Vo vzťahu k pomníku Klementa Gottwalda, ktorý sa v priestore v minulosti nachádzal, môžeme "zakaždým úplne iné slová" chápať ako memento, pripomienku poukazujúce na relativitu a pominuteľnosť verejných pomníkov, politických systémov - aj relativitu samotných slov.

Koncept projektu
Koncept projektu

Urbanizmus miesta zostal zachovaný, zelený pás z diaľkových pohľadov smerom k pamätníku T. Baťu je dodržaný, možno len pozorovať prechádzajúceho chodca uprostred zvlnenej zelenej hladiny. Chodci sa vynárajú a zase strácajú v zákrytoch trávnatých plôch. Občania začali nové trasy intuitívne využívať. Niektorí priestorom prechádzajú pre skrátenie svojej cesty, druhí sa v priestore zastavujú aj kvôli mestom prevádzkovanej verejnej Wifi sieti. Inštalované picie fontánky s prepadom do psej misky si tiež vzápätí po otvorení našli svojich užívateľov. Vďaka realizácii tohto projektu sa podarilo prepojiť Námestie TG Masaryka do jedného funkčného celku a obyvatelia mesta môžu pohodlne prehádzať medzi jednotlivými verejnými budovami (obchodným domom, tržnicou a univerzitnou knižnicou) a zároveň sa môžu v otvorenom priestore námestia zastaviť. Prvýkrát od dvadsiatych rokov je pre občanov vytvorený priestor na sedenie na zvýšených obrubníkoch. 

Situácia
Situácia
foto: Dorota Špinková
foto: Libor Stavjaník
foto: Jitka Ressová
foto: Libor Stavjaník
foto: Dorota Špinková
foto: Libor Stavjaník
foto: Jitka Ressová
foto: Dorota Špinková
Detail križovania chodníkov
Detail križovania chodníkov
Rez
Rez
Piktogramy pri vstupe a detail napájadla pre psy
Piktogramy pri vstupe a detail napájadla pre psy
Zľava: 1938 - spodná časť Gahurovho prospektu, 1961 - pamätník Klementa Gottwalda, 1990 - odstránenie sochy
Zľava: 1938 - spodná časť Gahurovho prospektu, 1961 - pamätník Klementa Gottwalda, 1990 - odstránenie sochy
Gahurov prospekt. - odpočinok Baťových spolupracovníkov na trávníku před závodmi v roku 1939
Gahurov prospekt. - odpočinok Baťových spolupracovníkov na trávníku před závodmi v roku 1939foto: štátny okresný archív Klečůvka
foto: Jitka Ressová
foto: Petra Ocelková
foto: Dorota Špinková
foto: Dorota Špinková
foto: Libor Stavjaník
foto: Petra Ocelková

Nový priestor si ľudia obľúbili - pozrite si časozberné video:

35
Vimeo

podklady: Ellement 

Poloha diela

ing. arch. Jitka Ressová
Ing. arch. Hana Maršíková
MgA. Jan Pavézka

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím