Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. január 2018
0
1704

Obnova nábrežia rieky Loučná, Litomyšl

Prítomnosť vody a jej sprístupnenie v mestách je v súčasnosti veľkou témou. Ako sa s ňou vysporiadali v Litomyšli?
Obnova nábrežia rieky Loučná, Litomyšl
Autori: Martin Rusina, Martin FreiSpolupráca: Markéta Poláčková, Mojmír Pukl, Daniela Vaníčková, Petr Tej (spoluautor lávky), Pavla Sceranková (autorka sochárskeho diela), Dušan Zahoranský (autor sochárskeho diela), Jakub Finger (záhradný architekt), Mirka Svorová (záhradná architektka)Investor: Nadace Proměny Karla Komárka, Město LitomyšlPlocha pozemku: 3 haInvestičný náklad: 30 mil. KčNávrh: 2013 - 2015Realizácia: 2016 - 2017Adresa: Litomyšl, Česká republikaPublikované: 29. január 2018

Téma, ktorá je inšpiratívna aj pre naše mestá a obce. Vzťah sidla a vodného toku je kľúčový nielen pre kvalitu životného prostredia, ale svedčí aj o kultúrnej úrovni obyvateľov. Častokrát sa k vode v sídle obraciame chrbtom a vodné toky dostávajú podobu regulovaných stôk bez života. Jednou z mnohých možných ciest je aj tá, ktorú prezentujeme dnes. Zdá sa, že v Litomyšli občanom a radným téma vody a mesta nebola cudzia a výsledok je dobrým príkladom na preštudovanie.

Úprava nábrežia riečky Loučná v centre mesta nadväzuje na úsek, ktorý bol už skôr realizovaný podľa návrhu ateliéru Josefa Pleskota. Zanedbaná plocha bývalých mestských sadov bola od Pleskotovej promenády oddelená múrom. Ploty znemožňovali voľný pohyb pozdĺž rieky.

Revitalizácia prebiehala na základe projektu, ktorý zvíťazil v otvorenej architektonickej súťaži (v Litomyšli sa kvalitná a kontinuálna obnova historických budov i verejných priestranstiev darí realizovať aj na základe súťaží, čo sa jednoznačne premieta do kvality mestského prostredia - svedčí o tom aj tohtoročné ocenenie vedenia mesta v rámci Českej ceny za architektúru). V tomto prípade bola do prípravného procesu zapojená aj verejnosť. Súčasťou súťažných podkladov boli odborne spracované výstupy zo sociologického prieskumu, ktorý mapoval potreby a priania obyvateľov mesta.


Z 31 návrhov porotu najviac zaujala práca architektov Martina Rusina a Martina Freia. "...Návrh byl oceněn zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji…”, píše sa v hodnotení poroty.

Ulica Vodní valy bola vydláždená do roviny a dopravne upokojená. Ulica s nábrežím tak tvoria jeden priestor, využívateľný prednostne chodcami.
Ulica Vodní valy bola vydláždená do roviny a dopravne upokojená. Ulica s nábrežím tak tvoria jeden priestor, využívateľný prednostne chodcami.Foto: Rusina Frei architekti
Prírodné prostredie rieky bolo ponechané bez výraznejších zásahov.
Prírodné prostredie rieky bolo ponechané bez výraznejších zásahov.Foto: Rusina Frei architekti

Projekt stojí na koncepcii obnovy a prepojenia štyroch rôznych mestských priestorov - nábrežia, brehov rieky, parku a ulice - do fungujúceho celku. Veľký dôraz bol pritom kladený na zachovanie a posilnenie prirodzených kvalít miesta, hlavne prírodného charakteru brehu rieky Loučná.

Nábrežie na Vodných valoch a park pri Smetanovom dome sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta. Na prelome 19. a 20. storočia bolo miesto pri rieke plné života a romantickú atmosféru si uchovalo ešte za prvej republiky. Neskoršie necitlivé zásahy ale preťali nadväznosť rieky na historické jadro mesta a život sa z nábrežia postupne vytratil.

Cieľom projektu bolo opätovné sprístupnenie rieky a vytvorenie priestoru pre trávenie voľného času v jej okolí. Architekti prepojili pôvodne oddelené priestory ulice, nábrežia, rieky a parku.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahyAutor: Rusina Frei architekti
Situácia
SituáciaAutor: Rusina Frei architekti

Ťažisko tvorí promenáda na nábreží s originálnym ihriskom pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Sochársky stvárnené ihrisko s hudobnými motívmi od sochárov Pavly Scerankovej a Dušana Zahoranského. “Herní prvky navazují na poválečnou  tradici umělecky ztvárněných hřišť v Československu”, vysvetľujú architekti.

Centrom zrekonštruovaného nábrežia je promenáda s ihriskom. Netradičné herné prvky pracujú s motívmi zvuku a hudby.
Centrom zrekonštruovaného nábrežia je promenáda s ihriskom. Netradičné herné prvky pracujú s motívmi zvuku a hudby.Foto: Rusina Frei architekti
Jednou z priorít bolo "bezúdržbové" riešenie verejných priestorov.
Jednou z priorít bolo "bezúdržbové" riešenie verejných priestorov.Foto: Rusina Frei architekti
Detail remeselného spracovania sochárskych prvkov.
Detail remeselného spracovania sochárskych prvkov.Foto: Rusina Frei architekti
Originálne herné prvky nepostrádajú sochárske remeslo.
Originálne herné prvky nepostrádajú sochárske remeslo.Foto: Rusina Frei architekti

Leitmotívom návrhu sa stal nízky múrik z farebného betónu lemujúci nábrežie. Vytvára hranicu medzi mestom a zeleným pásom rieky. Múrik slúži ako vymedzenie ihriska, sedenie a ďalší herný prvok.

Jedným zo symbolov projektu sa stal dlhý červený múrik prechádzajúci celým územím pozdĺž pravého brehu rieky.
Jedným zo symbolov projektu sa stal dlhý červený múrik prechádzajúci celým územím pozdĺž pravého brehu rieky.Foto: Rusina Frei architekti
Pozinkovaná oceľ a pororošty sú súčasťou viacerých drobných stavieb.
Pozinkovaná oceľ a pororošty sú súčasťou viacerých drobných stavieb.Foto: Rusina Frei architekti

Lepší prístup k rieke aj nové možnosti jej prechodu umožňuje kamenný brod, nová visutá lávka a sklápacie móla. Nevzhľadný objekt vodárne nad riečkou architekti využili na vytvorenie vyhliadky. Park pri Smetanovom dome doplnil pavilón so zelenou strechou a s posedením pod vysokými stromami.

Nevzhľadný objekt vodárne nad riečkou architektom poslúžil na umiestnenie vyhliadky.
Nevzhľadný objekt vodárne nad riečkou architektom poslúžil na umiestnenie vyhliadky.Foto: Rusina Frei architekti
Oceľové povrchy sú nenáročné na údržbu.
Oceľové povrchy sú nenáročné na údržbu.Foto: Rusina Frei architekti

Architektonické riešenie berie ohľad na nenáročnú údržbu frekventovaných verejných priestorov. Prírodná časť v bezprostrednom kontakte s riekou ostáva nedotknutá.

Nábrežie architekti poňali ako mestskú promenádu pod stromami, určenú na odpočinok, stretnutia a hry. Zámerom bolo získať po odstránení všetkých bariér, brániacich voľnému pohybu chodcov, prírodnú protiváhu Smetanovho námestia.

Riečka vytvára prijémné zákutia určené na oddych.
Riečka vytvára prijémné zákutia určené na oddych.Foto: Rusina Frei architekti

Pás svahovitých brehov rieky Loučná bol zámerne ponechaný s minimálnymi umelými zásahmi, ktoré by mohli narušiť ich prírodný charakter. Ten architekti vnímali ako jednu z najväčších hodnôt v území. Priestor je zachovaný vo svojej divokosti a sprístupnený iba na vybraných miestach ľahkými mólami z pororoštov a vyhliadkou umiestnenou v úrovni korún stromov nad objektom vodárne.

Pozinkovaná oceľ našla svoje miesto aj v besprostrednej blízkosti vody.
Pozinkovaná oceľ našla svoje miesto aj v besprostrednej blízkosti vody.Foto: Rusina Frei architekti

Brehy sú premostené visutou pešou lávkou. Tá je, rovnako ako pozorovateľne, navrhnutá ako subtílna a transparentná oceľová štruktúra, čo najmenej zasahujúca do prírodného okolia. Ďalší prechod cez rieku tvorí brod zo žulových balvanov, ktorý je súčasťou chodníka vedúceho z nábrežia na pobytovú lúku na druhom brehu.

Riečka Loučná je premostená subtílnou visutou lávkou.
Riečka Loučná je premostená subtílnou visutou lávkou.Foto: Rusina Frei architekti
 Prechod cez rieku tvorí brod zo žulových balvanov, ktorý je súčasťou chodníka vedúceho z nábrežia na pobytovú lúku na druhom brehu.
Prechod cez rieku tvorí brod zo žulových balvanov, ktorý je súčasťou chodníka vedúceho z nábrežia na pobytovú lúku na druhom brehu.Foto: Rusina Frei architekti
Zásahy v hornej časti parku sú minimálne, čo bolo podmienené aj zadaním súťaže. Krovinami zarastená plocha nad riekou sa zmenila na upravenú slnečnú lúku, ktorá v dolnej časti územia chýba
Zásahy v hornej časti parku sú minimálne, čo bolo podmienené aj zadaním súťaže. Krovinami zarastená plocha nad riekou sa zmenila na upravenú slnečnú lúku, ktorá v dolnej časti územia chýbaFoto: Rusina Frei architekti
Plocha pri Smetanovom dome, je doplnená o oceľový pavilón so zelenou strechou. Ten slúži ako zázemie pre príležitostné kultúrne akcie a nadväzuje na záhradnú reštauráciu Karlov.
Plocha pri Smetanovom dome, je doplnená o oceľový pavilón so zelenou strechou. Ten slúži ako zázemie pre príležitostné kultúrne akcie a nadväzuje na záhradnú reštauráciu Karlov.Foto: Rusina Frei architekti
Pohľad na pavilón zo slnečnej lúky.
Pohľad na pavilón zo slnečnej lúky.Foto: Rusina Frei architekti

Výkresová dokumentácia:

Lávka - rez
Lávka - rezAutor: Rusina Frei architekti
Lávka - detail
Lávka - detailAutor: Rusina Frei architekti
Pavilón - pôdorys
Pavilón - pôdorysAutor: Rusina Frei architekti
Pavilón - rez
Pavilón - rezAutor: Rusina Frei architekti
Pavilón - pohľad
Pavilón - pohľadAutor: Rusina Frei architekti
Pavilón -detail
Pavilón -detailAutor: Rusina Frei architekti
Vyhliadka - pôdorys
Vyhliadka - pôdorysAutor: Rusina Frei architekti
Vyhliadka - rez
Vyhliadka - rezAutor: Rusina Frei architekti

Koncepčné schémy:

Koncepčné schémy:
Koncepčné schémy:Autor: Rusina Frei architekti

Skice:

Autorské skice
Autorské skiceAutor: Rusina Frei architekti

Projekt nábrežia Loučná bol vytvorený počas niekoľkoročnej spolupráce s verejnosťou. Niekoľko zvolených riešení vychádzalo zo sociologických prieskumov. Priestor je preto navrhnutý pre všetky generácie, a ako sa zdá, tak je aj využívaný.

Podklady: Rusina Frei architekti

Poloha diela

Martin Rusina
Martin Frei

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím