Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. máj 2023
0
316

Příměstský park Soutok - výsledky medzinárodnej krajinárskej súťaže

Ako revitalizovať rozsiahle územie pozdĺž vodných tokov? Súťaž aktuálna najmä v kontexte zámeru vytvorenia Bratislavského Dunajského Parku.
Příměstský park Soutok - výsledky medzinárodnej krajinárskej súťaže

Plány českej metropoly realizovať na sútoku riek Berounka a Vltava rozsiahly prímestský park sú o niečo bližšie k realite. Park s pracovným názvom “Soutok” má podľa slov vyhlasovateľov medzinárodnej súťaže slúžiť nielen ako rekreačná oblasť pre obyvateľov Prahy, ale tiež ako jeden z nástrojov znižovania dopadov klimatickej zmeny. V medzinárodnej krajinársko-urbanistickej súťaži zvíťazil kolektív EMF (ES-CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Víťazný návrh sa sústreďuje najmä na zadržiavanie maximálneho množstva vody v krajine. 

Mokrade, brownfieldy aj poľnohospodárske plochy

Riečna niva sútoku Berounky a Vltavy, na južnej hranici Prahy, má rozlohu viac ako 1 300 hektárov (plocha takmer tristokrát väčšia ako Václavské námestie). Územie je rozdelené medzi päť mestských častí Prahy a stredočeské mesto Černošice. Okrem romantických miest s meandrujúcou riekou tu nájdeme zanedbané brownfieldy, veľké poľnohospodárske plochy, golfové ihrisko, logistické areály či mokraďové a vodné plochy.

V lokalite sa stretáva množstvo protichodných záujmov a hrozilo, že necitlivé zásahy povedú k nevratnej devastácii posledných zvyškov riečnej krajiny Prahy

Práve preto vyhlásil Inštitút plánovania a rozvoja Prahy medzinárodnú krajinársko-urbanistickú súťaž.

Pohľad do krajiny na sútoku Berounky a Vltavy
Pohľad do krajiny na sútoku Berounky a VltavyAutor: FotoMalý

Záujem o účasť v súťaži prejavilo celkom 13 kolektívov. Zastúpenie mali ateliéry z Českej republiky, Švédska, Nemecka, Holandska, Španielska, Francúzska, Kolumbie, Kanady a Číny. Do prvého kola vybrala medzinárodná porota podľa zaslaných referenčných projektov šesticu tímov: EMF / NORMA / PARETO, ďalej Bureau B+B / gogolák + grasse, spoločný tím 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL, holandský ateliér Mandaworks, ateliér bauchplan a tím Office Ou v spolupráci s ateliérom Turenscape Company.

Na prvom mieste sa umiestnil návrh trojice ateliérov: katalánskych krajinných architektov EMF, pražského kolektívu NORMA (CZ) a francúzskeho ateliéru PARETO (FR). “Návrh oživuje to, co bylo v minulosti opuštěno - tedy rozmanité naplaveniny, rozsáhlou kulturní krajinu a dokonce i košíkářství - a kombinuje to s moderní architekturou a urbanismem. Nově by na území měla vzniknout lávka pro kola, pěší i koně nebo nové návštěvnické centrum. Krajina bude upravena tak, aby zadržovala co nejvíce vody. Příměstský park tak ochrání Prahu před potenciální povodní,” píše sa v hodnotení návrhu. Porota ho označila za vizionársky, no zároveň pragmatický. Ocenila tiež jasnú stratégiu na mnohých úrovniach a detailne spracovanú etepizáciu projektu, ktorá umožní postupnú realizáciu zmien v území.

Druhé miesto obsadila dvojica ateliérov Bureau B+B (NL) a gogolák + grasse (CZ). “Návrh optimalizuje vztah krajiny městské a venkovské, přírodní a lidské. Narovnává vztah zemědělství a rekreace, výroby a bydlení, mokré a proměnlivé říční nivy a trvalé souše na svazích,” uvádza komentár hodnotiacej komisie. 

Na bronzovú priečku posunula porota návrh ateliérov 4ct (CZ), CIVITAS (US), NEUHÄUSL HUNAL (CZ) a krajinných architektov Sendler (CZ). Ich vízia je podľa slov hodnotiacej komisie založená na rešpekte a rozvoji súčasných hodnôt územia. Miesto chcú postupne, prepájať, sprístupňovať a posúvať dopredu predovšetkým v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a aktívnymi subjektmi.

Krajinársko-urbanistická koncepcia revitalizácie krajiny sútoku Vltavy a Berounky je zaujímavá aj v kontexte aktuálneho zámeru vytvorenia Bratislavského Dunajského Parku.

 

Výsledky súťaže:

1. cena: EMF + NORMA + PARETO (Španielsko, Česko, Francúzsko)

Norma: Jana Moravcová, Kristýna Zechmeisterová, Vanda Kotková, Anna Lochmanová, Alexandra Sypeňová, Jan Vacek;
EMF landscape architects: Martí Franch Batllori, Carla Coromina‐Cabecera, Andrea Díaz‐Lacalle, Alexis Perrocheau, Carla Vilà‐Muñoz; Pareto Paysage: Héloïse Boujou, Simon Gabillard;
Spolupráca: Kateřina Koňata Dolejšová (grafika, vizuálny štýl), Jan Albert Šturma (ekológia), Jan Hraba (odborník na právo), Lukáš Krejčí (vodné hospodárstvo), Lukáš Makovský (urbánna ekonómia), Michaela Vrbková (umenie a remeslá)

Anotácia:

Náš návrh oživuje to, co bylo v minulosti opuštěno - rozmanité naplaveniny, rozsáhlou kulturní krajinu a dokonce košíkářství - a kombinuje to s moderní architekturou, urbanismem a protipovodňovým managementem, který by mohl pomoci zmírnit budoucí velké povodně mířící do Prahy. Výsledná krajina bude ekologicky hodnotnější než ta současná. Přivítá četné návštěvníky i místní obyvatele – a nejen lidi, ale i ryby, obojživelníky, ptáky, hmyz, vydry a další.

Hodnotenie poroty:

Porota se jednomyslně shodla, že tento návrh je nejlepší v celé soutěži, označila ho jako inspirativní, vizionářský, ale zároveň i pragmatický. Návrh nabízí velmi jasnou strategii na mnoha úrovních. Master plan je detailní, odpovědný a pečlivě zpracovaný, zahrnuje další regionální aspekty. Jedná se o kompletní „partituru“, která ukazuje, jak postupně realizovat změny. Navíc porota oceňuje pečlivou práci na detailech, které přispívají k vlastní strategii, například navržené návštěvnické centrum. Autoři prokázali svou citlivost v návrhu projednání a argumentace, což bude v následujících krocích klíčové.

 

2. cena: AutorBureau B+B & gogolák+grasse (Holandsko, Česko)

Bureau B+B: Gert-Jan Wisse, Tomas Degenaar, Mark Vergeer, Marijn van Oss;
gogolák + grasse: Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Matúš Berák, Štěpán Matějka, Emilie Rážová; 
Spolupráca: Jana Pyšková, Jiří Sádlo, Ondřej Sedláček, Martin Sucharda

Anotácia:

Soutok Krajin Soutok není jenom místem, kde se potkává Vltava s Berounkou. Je to místo, které spojuje Prahu, její jednotlivé části a její okolí krajinou, vztahy, historií i budoucností. Je to místo pro současné i budoucí hodnoty přírody. Je to místo pro rozliv vod, které krajinu i vztahy chrání, vstřebává a rozvíjí. Místo pro udržitelnou budoucnost, která spojuje lidi, zvířata, rostliny a užití našeho prostředí. Musíme obrátit náš pohled na jeho budoucnost jako na Soutok krajin.

Hodnotenie poroty:

Návrh ukazuje dobré porozumění dané oblasti, s výraznou přítomností odborných ekologů. Koncept prostorového uspořádání je poměrně silný a přístup ke krajinářským úpravám s menším zastoupením zpevněných „tvrdých“ elementů je jasným pozitivem. Avšak samotná podstata návrhu podle hodnocení nedosahuje nejvyšší úrovně. Kritika poroty se zaměřuje na patrný nesoulad mezi přístupy ekologů a krajinářských architektů, což mohlo ovlivnit celkový výsledek návrhu.

 

3. cena: Autor4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL (Česko, USA)

Team: Tomáš Ctibor, Jaroslav Dědič, Ivana Moravcová, Timea Petrová, Klára Filaunová, Mark Johnson, Scott Jordan, Kelly Walls, Yiran Yang, Zdeněk Sendler, Júlia Bobríková, David Neuhäusl, Matěj Hunal, Veronika Zelenáková, Tereza Šírerová, Jakub Zelenák, Michael Čambor

Anotácia:

Naše vize pro Příměstský park Soutok je odvážná a široce rozkročená mezi jednotlivé toky a témata, které území nabízí. Je založená na respektu a rozvoji současných hodnot území, na kterých chceme stavět. Přicházíme místo postupně rozvíjet, propojovat, zpřístupňovat a posouvat ho kupředu. Vize bude naplňována především prostřednictvím hledání společných cest s místními obyvateli a aktivními subjekty. Skrze rozsáhlé diskuze a rozhovory s hlavními aktéry v území, místními organizacemi a jednotlivci se pokusíme postupně vybudovat spolupráci a partnerství založená na vzájemné důvěře. Náš přístup spočívá ve směřování k velkým cílům a vizím, s vědomím dlouhodobého charakteru celého procesu. Naši strategii stavíme na rozvoji jednotlivých témat skrze postupnou realizaci navržených mikrostrategií. Postupem času budou realizovány menší i větší projekty, v rámci kterých budou individuálně aplikovány principy stanovené vize.

Hodnotenie poroty:

Silnou stránkou návrhu je celková strategie, která se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj, vytváření aliancí a nezapomíná na hospodárnost. Nicméně není řešen dostatečně - chybí ekologická část a nedostatečně propracovaná grafická část působí poměrně schematicky. Návrh neposiluje identitu jednotlivých oblastí.

 

Finalista: Mandaworks (Švédsko)

Team: Martin Arfalk, Patrick Verhoeven, Cyril Pavlů, Katja Mali, Kinga Zemla, Jialin Wu, Lara Abi Saber

Anotácia:

Návrh „Krajina s účelem, krajina otevřená svému okolí“ si klade za cíl vrátit krajině její významný účel zpomalování a zadržování vody a zároveň poskytnout nové atraktivní destinace pro návštěvníky. Dnes se území Soutoku často potýká s nevyzpytatelnými povodněmi, které způsobují škody na majetku i v krajině. Návrh otevřené krajiny si klade za cíl tyto negativní jevy předvídat a zmírnit jejich dopady. S ohledem na skutečnost, že povodně budou v území stále přítomné, se návrh snaží tyto jevy integrovat do svého řešení a vytvořit tak dynamickou krajinu s hodnotnou ekologií, která zároveň chrání plochy pro lokální agrikulturu a rekreaci.

Hodnotenie poroty:

Porota zaznamenala nedostatky na strategické úrovni, což je názor sdílený i odborníky. Navrhované změny byly převážně teoretického charakteru, s menšími praktickými zásahy. Silnou stránkou práce byly detaily krajinářské architektury, ale celkově návrh není dostatečný z pohledu úplného vyřešení úkolu.

 

Účastník 1. fázy - Návrh č. 5: bauchplan ).(

Team: Tobias Baldauf, Facundo Ceretta, Kay Strasser, Fernando Nebot Gómez, Lara Spieck, Larena Dix, Robert Hirsch, Lenard Venus, Ernst Hort-Körmer, Felix Heinze, Anna Kollmann-Suhr, Bea Höckel / Německo

 

Účastník 1. fázy - Návrh č. 6: Office Ou & Turenscape Company (Kanada, Čína)

Team: Nicolas Koff, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala, Uros Novakovic, Oliver Green; Turenscape Company: Yu Kongjian, Zhang Fan, Yan Zhen Yu, Sheng Jing, Wang Run / Kanada, Čína

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím