Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. september 2017
0
951

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Výstava Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 bola motivovaná ukončením reštaurovania obrazu Ukrižovanie z hlavného oltára Panny Márie vo františkánskom kláštornom kostole v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. V roku 2010 sa ho SNG podarilo získať zo súkromnej zbierky. Gotický oltár rozobrali už v 18. storočí a dnes sa jeho jednotlivé časti – tabuľové maľby a skulptúry – nachádzajú vo viacerých zbierkach na Slovensku aj v zahraničí, niektoré z nich sú asi už definitívne stratené. Pri príležitosti našej výstavy sa všetky zachované obrazy aj sochy po prvýkrát v modernej histórii podarilo zhromaždiť na jednom mieste.
Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Identita neznámeho maliara pritom aj naďalej ostáva nejasná. Vieme o ňom, že na konci 15. storočia patril do väčšieho kolektívu umelcov na Spišskej Kapitule, v roku 1505 ho stretávame ako spoluautora jedného oltára v Bardejove. Približne v tom istom čase už spolu s vlastnou väčšou dielňou pracoval na oltári pre okoličnianskych františkánov-observantov. Vzápätí ale ešte stihol dokončiť dva oltárne triptychy pre neďaleký zemepanský kostol v Smrečanoch (1510). Z Liptova sa neskôr dostal do Košíc, kde v roku 1516 datoval jeden z najkrajších oltárov Dómu sv. Alžbety – Oltár Navštívenia Panny Márie. Tým sa jeho vlastná umelecká stopa stratila, no v Košiciach a okolí stihol vychovať niekoľko kvalitných nasledovníkov (Monogramista L.A.).

Okoličné. Kláštorný Kostol. sv. Petra z Alkantary. Pohľad na severnú fasádu s kaplnkou.
Okoličné. Kláštorný Kostol. sv. Petra z Alkantary. Pohľad na severnú fasádu s kaplnkou.Fotoarchív SNG, Martin Deko

Majster z Okoličného bol typickým dieťaťom svojej doby: v umeleckej konjunktúre spišského sakrálneho umenia dokázal relatívne rýchlo reagovať na vzrastajúci dopyt po veľkých a spektakulárnych oltároch i rozlišovať špeciálne požiadavky objednávateľov. V Okoličnom spolupracoval s Majstrom Pavlom z Levoče a personál svojej dielne prispôsoboval dynamicky sa meniacim podmienkam. V procese rýchlej produkcie tabuľových obrazov mu pomáhali hojné citáty z nemeckých grafických listov, predovšetkým od Israhela van Meckenem a Martina Schongauera. Na výstave preto dostali pomerne veľký priestor grafické inšpirácie z prelomu 15. a 16. storočia.

Okoličné. Kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary. Pohľad do klenby lode. Koniec 15. storočia.
Okoličné. Kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary. Pohľad do klenby lode. Koniec 15. storočia. Foto: Jozef Tomaga
Okoličné. Kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary. Pohľad do klenby svätyne. Prelom 15. a 16. storočia.
Okoličné. Kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary. Pohľad do klenby svätyne. Prelom 15. a 16. storočia. Foto: Jozef Tomaga

Pritom ale Majster z Okoličného nebol žiadny kopista. Naopak – svoje kompozície zostavoval veľmi kreatívne. Obrazy v dielni kolovali v rukách viacerých maliarov, ktorí na vzájomnú komunikáciu používali rad značiek. Tieto „skratky“ dnes vidno už iba pri špeciálnom – infračervenom svetle. Takéto detaily sú pozoruhodným dokladom spôsobu práce stredovekých ateliérov a – tak v prípade citátov z grafiky, ako aj maliarskej technológie – poukazujú na vysoký stupeň racionalizácie pracovných postupov.

Osobitné miesto na výstave dostala samotná architektúra kláštorného kostola v Okoličnom – najväčšej sakrálnej stavby na Liptove. Ide o unikát, v gotickom staviteľstve na Slovensku vo viacerých ohľadoch bez precedensov. Súdiac podľa zachovaných kamenárskych značiek, najbližšou súvisiacou architektúrou je farský Kostol sv. Kríža v Kežmarku – doména rodu Zápoľských. Štefan Zápoľský, a po jeho smrti (1499) jeho vdova Hedviga Tešínska stáli pravdepodobne aj za dokončením a interiérovým vybavením kláštorného kostola v Okoličnom. Architektúru prezentujeme vo forme digitálneho 3D modelu (G – Ateliér, Július Rybák, Stanislav Krajňák) a viacerých analytických pohľadov do interiéru, na exteriér či na dobový krov z prelomu 15. a 16. storočia. Kežmarok na výstave zastupuje vynikajúca socha sv. Sebastiana z tamojšieho farského kostola, ktorá je zároveň ojedinelým príkladom citátu grafického motívu od Martina Schongauera v „3D verzii“.

Malopoľská dielňa (?): Krucifix z bočného oltára Ukrižovania v Okoličnom. Koniec 15. storočia. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary
Malopoľská dielňa (?): Krucifix z bočného oltára Ukrižovania v Okoličnom. Koniec 15. storočia. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary
Malopoľská dielňa (?): Krucifix z bočného oltára Ukrižovania v Okoličnom. Koniec 15. storočia. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – OkoličnéMikuláš – Okoličné
Malopoľská dielňa (?): Krucifix z bočného oltára Ukrižovania v Okoličnom. Koniec 15. storočia. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – OkoličnéMikuláš – Okoličné

Výstava sa vyznačuje pomerne netradičnou inštaláciou (Marcel Benčík). Jej úlohou bolo nájsť kompromis medzi asociáciou oltárnej architektúry a súčasnou „múzejnou“ prezentáciou stredovekých artefaktov. Výsledkom je extravagantný priestor, ktorý diváka skôr neverbálne naviguje k hľadaniu funkcie a významu stredovekého obrazu, než že by mu ich servíroval doteraz zaužívanými výstavnými prostriedkami. Na otvorenú komunikáciu s návštevníkmi priamo na výstave slúži „laboratórium“ s ďalšími obrazovými aj textovými informáciami. Jeho súčasťou je tiež interaktívna aplikácia, ktorá priamo na mieste umožňuje vytvárať koláže „gotických“ obrazov a tak aj lepšie pochopiť možnosti, akými boli limitovaní umelci neskorej gotiky.

Majster Pavol z Levoče: Sv. Barbora. Pred 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – Okoličné
Majster Pavol z Levoče: Sv. Barbora. Pred 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – Okoličné
Majster Pavol z Levoče: Sv. Katarína. Pred 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – Okoličné
Majster Pavol z Levoče: Sv. Katarína. Pred 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary, Liptovský Mikuláš – Okoličné

Okrem podrobného katalógu diela Majstra z Okoličného sme pri príležitosti výstavy vytvorili virtuálnu rekonštrukciu bývalého hlavného oltára Panny Márie. Digitálnu stopu celého projektu čoskoro korunuje špecializovaná webová stránka (www.mzo.sng.sk) s ďalšími pohľadmi na neskorostredoveké maliarstvo Slovenska.

Majster z Okoličného a dielňa: Hlavný oltár Panny Márie v kláštornom kostole v Okoličnom. Predstavenie v chráme. Cca 1500 – 1510.
Majster z Okoličného a dielňa: Hlavný oltár Panny Márie v kláštornom kostole v Okoličnom. Predstavenie v chráme. Cca 1500 – 1510. Majetok: Budapest, Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria

Sprievodný program výstavy

Nedeľa 10. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500
Nedeľný pohodový výklad uvedie dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Štvrtok 21. 9. | 18.00

Kurátorský výklad: Dušan Buran & Majster z Okoličného
Kurátorský výklad Dušana Burana na výstave Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 24. 9.| 15.00

Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500
Nedeľný pohodový výklad uvedie dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií.
Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Sunday, October 1 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Master of Okoličné and Gothic Art of Spiš around 1500
A Gothic painter named after the altar’s location belonged to the best artists of his time in Central Europe. Apart from his works, the exhibition presents also painting technology, latest findings in restoration and architecture research. The lecture will be aimed at the quality of painter’s works overlapping local importance.
Esterházy Palace, 2nd floor, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Free admission

Informácie o ďalších programoch budú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk

Majster z Okoličného a dielňa: Hlavný oltár Panny Márie v kláštornom kostole v Okoličnom. Ukrižovanie. Cca 1500 – 1510.
Majster z Okoličného a dielňa: Hlavný oltár Panny Márie v kláštornom kostole v Okoličnom. Ukrižovanie. Cca 1500 – 1510. Majetok: SNG, Bratislava
Majster z Okoličného a dielňa: Zvestovanie (fragment). Cca 1500 – 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary Liptovský Mikuláš – Okoličné
Majster z Okoličného a dielňa: Zvestovanie (fragment). Cca 1500 – 1510. Majetok: Bratislava, Rehoľa menších bratov Františkánov – Kostol sv. Petra z Alkantary Liptovský Mikuláš – Okoličné
Majster z Hrabušíc a dielňa oltára Korunovania Panny Márie v Spišskej Kapitule: Sväté príbuzenstvo. Po roku 1500.
Majster z Hrabušíc a dielňa oltára Korunovania Panny Márie v Spišskej Kapitule: Sväté príbuzenstvo. Po roku 1500. Majetok: Narodni Muzej, Ljubljana
Martin Schongauer Sv. Sebastian. Okolo 1480 – 1491. Majetok: Graphische Sammlung ETH, Zürich
Martin Schongauer Sv. Sebastian. Okolo 1480 – 1491. Majetok: Graphische Sammlung ETH, Zürich
Israhel van Meckenem: Muž bolesti. Okolo 1490 – 1500. Majetok: Graphische Sammlung ETH, Zürich
Israhel van Meckenem: Muž bolesti. Okolo 1490 – 1500. Majetok: Graphische Sammlung ETH, Zürich
Israhel van Meckenem: Bičovanie Krista z cyklu Veľké pašie (4/12). Okolo 1476 – 1480.
Israhel van Meckenem: Bičovanie Krista z cyklu Veľké pašie (4/12). Okolo 1476 – 1480. Majetok: Graphische Sammlung ETH, Zürich
Micheal Wolgemut – Wilhelm Pleydenwurf: Valachia, Thrácia. Okolo 1491 – 1493.
Micheal Wolgemut – Wilhelm Pleydenwurf: Valachia, Thrácia. Okolo 1491 – 1493. Majetok: Bratislava, Univerzitná knižnica
Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie – rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie – rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Majster z Okoličného: Oltár sv. Anny Samotretej (Svätého príbuzenstva). 1510. Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie – rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Majster z Okoličného: Oltár sv. Anny Samotretej (Svätého príbuzenstva). 1510. Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie – rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné
Majster z Okoličného: Oltár sv. Martina a sv. Mikuláša (detail krídla): sv. Hieronym. Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie. 1510.
Majster z Okoličného: Oltár sv. Martina a sv. Mikuláša (detail krídla): sv. Hieronym. Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie. 1510. Foto: Fotoarchív SNG, Martin Deko
Majster z Okoličného: Oltár sv. Martina a sv. Mikuláša: Svätý Sebastian (detail). Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie. 1510
Majster z Okoličného: Oltár sv. Martina a sv. Mikuláša: Svätý Sebastian (detail). Smrečany, Kostol Očisťovania Panny Márie. 1510

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím